Najprostszy sposób na wysyłkę paczek kurierem lub Pocztą Polską!
 
Zastanawiasz się nad zakupem naszego oprogramowania? Zadzwoń do nas!       609 241 305 (pon-pt od 9:00 do 14:00)

Aktualizacje programu ProstaPaczka2 (2021)

Poniżej można zapoznać się z listą wprowadzonych zmian w poszczególnych wersjach programu ProstaPaczka. Każdy wpis poprzedzony jest nazwą modułu którego dotyczy.

Wybierz wygodną dla siebie formę kontaktu z nami!

Aby dopasować się do Waszych potrzeb informację o aktualizacjach przekazujemy na 3 sposoby:
1) Zbiorcze (miesięczne) informacje o nowościach – po zapisaniu się do naszego newslettera: NEWSLETTER
2) Informacje o każdej wprowadzonej wersji można otrzymać po zarejestrowaniu się na forum programu i włączeniu śledzenia wątku z ważnymi informacjami: FORUM
3) Ostatecznie, jeśli nie życzysz sobie kontaktu z naszej strony, możesz śledzić aktualizacje na własną rękę, na tej stronie.

 

Pobierz ProstaPaczka2 (v22.6.0)

 

Szczegółową instrukcję aktualizacji programu oraz informacje o zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa, znajdziesz na stronie AKTUALIZACJE.

 

Lista aktualizacji

2021-12-06 v21.12.0

DB SCHENKER

 • Refactoring
 • Dodano możliwość ustawiania rodzaju paczki na podstawie rodzaju zeskanowanego opakowania w oknie edycji listu

DHL24

 • Poprawienie zapisywania listu zwrotnego do bazy programu
 • Dodano możliwość ustawiania rodzaju paczki na podstawie rodzaju zeskanowanego opakowania w oknie edycji listu
 • Refactoring

FEDEX

 • Refactoring

GEIS

 • Dodano możliwość ustawiania rodzaju paczki na podstawie rodzaju zeskanowanego opakowania w oknie edycji listu
 • Refactoring

GLS

 • Poprawienie weryfikacji możliwych opcji przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy na zestawieniu listów przewozowych

JAS FBG

 • Zmieniono sposób pobierania listy opakowań. Wszystkie opakowania będą teraz pobierane do bazy programu a nie z serwera JAS przed tworzeniem każdego listu przewozowego
 • Dodano możliwość ustawiania rodzaju paczki na podstawie rodzaju zeskanowanego opakowania w oknie edycji listu
 • Refactoring

SUUS

 • Dodano możliwość zdefiniowania dodatkowych wydruków w różnych formatach
 • Dodano możliwość ustawiania rodzaju paczki na podstawie rodzaju zeskanowanego opakowania w oknie edycji listu
 • Refactoring

AUTO TASK

 • Dodano zadanie pozwalające usunąć z bazy szczegółowe dane o listach przewozowych sprzed określonej liczby dni

OPAKOWANIA

 • Dodano możliwość zdefiniowania rodzaju opakowania wg słownika
 • Dodano funkcję ustawiania rodzaju paczki przewoźnika na podstawie rodzaju opakowania

ADMINISTRACJA

 • Dodano możliwość mapowania rodzaju opakowania z rodzajami paczek u kolejnych przewoźników )JAS FBG, Wysyłam z Allegro, Dhl24)

2021-11-25 v21.11.2

WAPRO MAG

 • Przeniesienie funkcji usuwania zapisanych etykiet, usuwania logów, usuwania plików tymczasowych, usuwania komunikatów, aby nie były wykonywane w przypadku uruchamiania wydruku listu z poziomu operacji dodatkowych WAPRO Maga
 • Zmieniono sposób weryfikacji licencji aby mniej wpływał na proces przygotowania listu z poziomu operacji dodatkowych

ADMINISTRACJA

 • Poprawienie definiowania grupy uprawnień, aby można było usunąć uprawnienie WzA – ustawienia konta
 • Zmiany w mechanizmie weryfikacji licencji

2021-11-16 v21.11.1

SUBIEKT GT

 • Dodanie możliwości zapisania wszystkich lub zaznaczonych wierszy z tabeli do pliku XLSX
 • Dodano możliwość przygotowania etykiet Allegro odbiór w punkcie DPD poprzez API Wysyłam z Allegro

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie możliwości zapisania wszystkich lub zaznaczonych wierszy z tabeli do pliku XLSX
 • Zmiana funkcji kopiowania bibliotek wbudowanej w program, aby nie trzeba było kopiować plików ręcznie

SELLO

 • Dodanie możliwości zapisania wszystkich lub zaznaczonych wierszy z tabeli do pliku XLSX
 • Dodano kontrolę nowych uprawnień: do ustawień, zapisywania wyglądu tabeli i dodawania / usuwania kolumn z zestawienia
 • Dodano możliwość przygotowania etykiet Allegro odbiór w punkcie DPD poprzez API Wysyłam z Allegro

 WAPRO MAG

 • Dodanie możliwości zapisania wszystkich lub zaznaczonych wierszy z tabeli do pliku XLSX

HISTORIA

 • Dodanie możliwości zapisania wszystkich lub zaznaczonych wierszy z tabeli do pliku XLSX
 • Dodano możliwość otworzenia zapisanej w bazie etykiety w domyślnym programie dla danego formatu etykiety

CZECH LOGISTIC

 • Poprawiono wstawianie odbiorcy z bazy Subiekta GT dla kuriera 123 Kurier

DHL 24

 • W ustawieniach konta dostępowego do API DHL 24 dodano możliwość zdefiniowania dodatkowych numerów płatnika
 • W oknie edycji listu dodano możliwość zmiany typu płatnika (nadawca, odbiorca, trzeci) i wybrania jednego ze zdefiniowanych numerów płatnika

GLS Hungary / Romania / Slovakia

 • Dodano integrację z API MyGls  dostępnej na Węgrzech, Rumunii i Słowacji

ADMINISTRACJA

 • Poprawki wyglądu w oknie zarządzania grupami uprawnień
 • Poprawienie widoczności opcji w oknie zarządzania metodami eksportu

2021-11-03 v21.11.0

CZECH LOGISTIC

 • Dodanie integracji do ProstejPaczki

AUTO TASK

 • Dodano zadanie pozwalające na pobieranie placówek odbioru Poczty Polskiej
 • Dodano zadanie pozwalające na pobranie punktów odbioru Orlen Paczki

2021-10-27 v21.10.4

SUBIEKT GT

 • Poprawiono zbiorczą realizację zamówień na dokument końcowy w trybie domyślnym – z odczytem typu dokumentu końcowego z dokumentu Subiekta
 • W ustawieniach realizacji zamówienia dodano opcję pozwalającą wyłączyć wyświetlanie okna dokumentu Subiekta GT w przypadku problemów z zapisaniem dokumentu realizującego
 • Dodano możliwość odczytania kodu punktu odbioru DPD PickUp z atrybutów dokumentu Subiekta GT

APACZKA

 • Poprawiono wystawianie listu ręcznego aby uniknąć problemu z niezamierzoną aktualizacją danych nadawcy

DHL24

 • Refactoring  modułu wyświetlania listów

GLS

 • Zmieniono mechanizm logowania do API Ade, na nową metodę ze wskazaniem kodu integratora

INPOST SHIPX

 • Dodano automatyczne usuwanie pustych znaków z początku i końca danych nadawcy i odbiorcy przed przekazaniem ich do API InPost ShipX

POCZTA POLSKA

 • Dodanie możliwości ustawienia gabarytu dodatkowych paczek dla przesyłek Pocztex Kurier 48 i Allegro Pocztex Kurier 48
 • Usunięto możliwość zaznaczenia usługi „ponad gabaryt’ dla przesyłek Pocztex Kurier 48 i Allegro Pocztex Kurier 48
 • Usunięto możliwość zaznaczenia usługi „niestandard” dla przesyłek Pocztex Kurier 24 i Allegro Pocztex 24
 • Poprawiono wpisywanie wartości, masy i ubezpieczenia w tabeli dodatkowych paczek
 • Dodano możliwość przygotowania listu ręcznego typu Allegro Pocztex Kurier 24

2021-10-25 v21.10.3

SELLO

 • Poprawienie ustawiania domyślnej kwoty wartości na liście przewozowym Poczty Polskiej tworzonym na podstawie danych paczki Sello
 • Dodano możliwość ustawiania numeru rachunku bankowego do zwrotu pobrania z ustawień konta Poczty Polskiej i kuriera FedEx na listach tworzonych dla tych przewoźników
 • Dodano wyświetlanie identyfikatora paczki z Sello

SUBIEKT GT

 • Dodano możliwość ustawiania numeru rachunku bankowego do zwrotu pobrania z ustawień konta Poczty Polskiej i kuriera FedEx na listach tworzonych dla tych przewoźników

SUBIEKT NEXO

 • Dodano możliwość ustawiania numeru rachunku bankowego do zwrotu pobrania z ustawień konta Poczty Polskiej i kuriera FedEx na listach tworzonych dla tych przewoźników

WAPRO MAG

 • Dodano możliwość ustawiania numeru rachunku bankowego do zwrotu pobrania z ustawień konta Poczty Polskiej i kuriera FedEx na listach tworzonych dla tych przewoźników

DPD

 • Zoptymalizowano tworzenie manifestu
 • Refactoring
 • Poprawiono wyszukiwanie listów bez manifestu aby wyświetlały się listy dla których przypisany został status logistyczny przez kuriera, ale jeszcze nie zostały zamknięte w programie

FEDEX

 • Dodano możliwość wpisania numeru rachunku do zwrotu pobrania, który będzie wstawiany na list przewozowy gdy nie będzie podany inny rachunek w ustawieniach przetwarzania
 • Refactoring

POCZTA POLSKA

 • Dodano możliwość wpisania numeru rachunku do zwrotu pobrania, który będzie wstawiany na list przewozowy gdy nie będzie podany inny rachunek w ustawieniach przetwarzania

2021-10-06 v21.10.2

AUTO TASK

 • Poprawiono funkcję przenoszenia statusów do Subiekta GT w przypadkach aktualizacji statusów do dużej liczby przesyłek

ORLEN PACZKA

 • Poprawiono konwersję gabarytu paczki nowego typu w przesyłka Allegro Dostawa

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Dodano wyświetlanie identyfikatora sposobu dostawy na liście zapisanych usług dostawy w konfiguracji konta Wysyłam z Allegro
 • Dodano komunikat informujący o usługach dostawy, które nie są już dostępne na danym koncie Allegro, wyświetlany przy odświeżaniu listy dostępnych metod

2021-10-04 v21.10.1

POST INTERNATIONAL

 • Usunięcie komunikatu sugerującego konfigurację na środowisko testowe pośrednika

ADMINISTRACJA

 • Poprawiono problem z usuwającym się kluczem programu PP Etykieta
 • Poprawienie ustawiania focusu w tabelce z wpisanymi kluczami licencyjnymi

2021-10-02 v21.10.0

OGÓLNE

 • Podniesienie wersji biblioteki do konwersji JSON

SUBIEKT GT

 • Dodanie możliwości zapisania połączenia list z dokumentem realizującym i realizowanym w bazie ProstejPaczki (PRO)

SUBIEKT NEXO

 • Podniesiono wersję biblioteki współdzielonej z Subiektem nexo, aby dostosować ProstąPaczkę do zmian w najnowszym Subiekcie nexo
 • Zmieniono aby przy tworzeniu listu DPD PickUp nazwa odbiorcy wstawiana była do pola z nazwiskiem, które w tej usłudze jest wymagane

POST INTERNATIONAL

 • Zmieniono numer zapisywany jako numer listu w programie ProstaPaczka z numeru trackingu na numer paczki (ParcelNumber)
 • Dodano możliwość wyszukania odbiorcy listu z bazy programu: Subiekt GT, Subiekt nexo, Sello

2021-09-28 v21.9.8

AUTO TASK  (PRO)

 • Dodanie nowego modułu do wykonywania zadań automatycznych
 • Dodanie zadania automatycznego pobierania statusów logistycznych do utworzonych przesyłek
 • Dodanie zadania automatycznego przenoszenia statusów listów przewozowych (wewnętrznych programu o oraz logistycznych) do podtytułu lub pola własnego dokumentu Subiekta GT

OGÓLNE

 • Odnotowywanie zmiany statusu logistycznego przesyłki w bazie programu

SUBIEKT GT

 • Dodano możliwość podglądu i zarządzania informacją o przeniesionych statusach do dokumentu Subiekta GT
 • Refactoring wyznaczania typu dokumentu

HISTORIA

 • Uspójnienie mechanizmów pobierania statusów logistycznych

GLS

 • Poprawa okna edycji listu

PACZKA w RUCHU / ORLEN PACZKA

 • Zmieniono nazwy usług z PACZKA w RUCHU na ORLEN PACZKA

POST INTERNATIONAL

 • Dodano moduł integracji z API firmy Post International – pośrednika usług kurierskich i pocztowych na Ukrainie

2021-09-27 v21.9.7

SUBIEKT NEXO

 • Poprawiono komunikat pojawiający się przy problemie z pobraniem wyszukania adresu e-mail w polu własnym

WAPRO MAG

 • Poprawienie kopiowania skryptów do operacji dodatkowych WAPRO Maga pozwalających na zainstalowanie operacji kompletacji towarów

OGÓLNE

 • Poprawiono pojawianie się komunikatu błędu przy wyborze konta przewoźnika
 • Poprawiono komunikat z informacją o konieczności instalacji wersji przejściowej aby wskazywał wątek na forum z informacjami i linkami do wersji przejściowych

DB SCHENKER

 • W oknie edycji listu dodano pole do wprowadzenia numeru NIP w sekcjach płatnika, nadawcy i odbiorcy
 • Dodano mechanizm weryfikacji danych listu przed wysłaniem  do API DB Schenker, który ma pilnować aby uzupełnione zostały najważniejsze pola wymagane przez przewoźnika
 • Poprawiono wstawianie danych nadawcy przy tworzeniu listu ręcznego
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy braku podania kodu pocztowego
 • Poprawki funkcji tworzenia listu ręcznego

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • W ustawieniach konta dostępowego dodano pole do wpisania id punktu nadania adresu podjęcia

2021-09-16 v21.9.6

SELLO

 • Dodanie możliwości tworzenia etykiet dla Allegro Punkty Kolporter poprzez integrację z API Wysyłam z Allegro
 • Poprawiono okno kompletacji aby nie przewijało do początku listy po użyciu przycisku na pozycji: dodawania, kompletacji i resetowania
 • Poprawiono generowanie opisu ustawień wagi  w ustawieniach przetwarzania DPD i SUUS dla pozycji dzielenia wagi paczki Sello na liczbę wyznaczonych paczek przez PP

SUBIEKT GT

 • Poprawiono błąd odświeżania pojawiający się po przygotowaniu etykiety, gdy na zestawieniu nie są wyświetlane żadne dokumenty
 • Poprawiono okno kompletacji aby nie przewijało do początku listy po użyciu przycisku na pozycji: dodawania, kompletacji i resetowania
 • Poprawiono wyświetlanie ustawień przetwarzania dokumentu na list przewoźnika DB Schenker

SUBIEKT NEXO

 • Poprawiono okno kompletacji aby nie przewijało do początku listy po użyciu przycisku na pozycji: dodawania, kompletacji i resetowania

WAPRO MAG

 • Poprawiono okno kompletacji aby nie przewijało do początku listy po użyciu przycisku na pozycji: dodawania, kompletacji i resetowania

 

2021-09-10 v21.9.5

SELLO

 • Poprawienie komunikatu pojawiającego się przy problemie z odczytaniem punktu odbioru Poczty Polksiej

SUBIEKT GT

 • Poprawiono problem z uruchamianiem zbiorczego przygotowania listów

2021-09-09 v21.9.4

ALLEGRO

 • Poprawiono wstawianie numerów listów do Allegro pojawiającego się po instalacji wersji 21.9.3

2021-09-08 v21.9.3

SUBIEKT GT

 • Dodano możliwość tworzenia listów Allegro Punkty Kolporter przez API Wysyłam z Allegro
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy kompletacji / realizacji / przygotowaniu listu w przypadku włączonej funkcji automatycznego pobierania dokumentów
 • Dodano zabezpieczenie przed użyciem funkcji zbiorczego przygotowania listów i łączenia dokumentów w jeden list gdy włączona jest funkcja automatycznego pobierania dokumentów z Subiekta GT
 • Poprawiono wyświetlanie daty i czasu kompletacji na zestawieniu dokumentów
 • Uspójniono wybieranie zaznaczonych dokumentów przy zbiorczym przygotowaniu listów: w pierwszej kolejności wybierane będą dokumenty oznaczone  checkboxem, a jeżeli żaden dokument nie będzie tak wybrany, to listy będą tworzone do pozycji zaznaczonych na zestawieniu

SUBIEKT NEXO

 • Poprawiono błąd rozpoznawania pola własnego pojawiający się przy konfiguracji warunkowego wyboru konta przewoźnika i konfiguracji punktu odbioru dla DPD PickUp
 • Refactoring mechanizmu wyboru usługi WzA przy tworzeniu listu

DB SCHENKER

 • Poprawiono nazwę przewoźnika przy wstawianiu numeru listu do zamówienia Allegro

SUUS

 • Poprawiono nazwę przewoźnika przy wstawianiu numeru listu do zamówienia Allegro

2021-09-07 v21.9.2

SELLO

 • Dodanie obsługi pobierania kodu punktu odbioru dla Orlen Paczki (po zmianie nazwy usługi przez Allegro))

2021-09-02 v21.9.1

SUBIEKT GT

 • Poprawienie funkcji odczytywania adresu e-mail z uwag dokumentu w przypadku gdy na liście dokumentów znalazło się kilka dokumentów dla tego samego odbiorcy

2021-09-01 v21.9.0

SUBIEKT GT

 • Dodano zaznaczanie i scrollowanie kompletowanych pozycji w oknie kompletacji towaru

SUBIEKT NEXO

 • Dodano zaznaczanie i scrollowanie kompletowanych pozycji w oknie kompletacji towaru

SELLO

 • Dodano zaznaczanie i scrollowanie kompletowanych pozycji w oknie kompletacji towaru

WAPRO MAG

 1. Dodano zaznaczanie i scrollowanie kompletowanych pozycji w oknie kompletacji towaru
 2. Poprawiono kompletację dokumentu i wybór zeskanowanego towaru dla podmiotów z kilkoma magazynami
 3. Dodano wyświetlanie symbolu magazynu na zestawieniu pobranych dokumentów

PACZKA W RUCHu / ORLEN PACZKA

 • Poprawiono przygotowanie listu w sytuacji gdy nie pobrano jeszcze placówek RUCHu

2021-08-26 v21.8.5

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie możliwości uruchomienia kompletacji po zeskanowaniu zawartości pola własnego dokumentu Subiekta nexo

GEIS

 • Zmiana adresu (endpoint) do środowiska produkcyjnego API kuriera

2021-08-24 v21.8.4

SUBIEKT GT

 • Poprawienie komunikatu pojawiającego się w przypadku gdy nie zdefiniowano mapowań typu dokumentu realizującego dla wartości pobranej z uwag zamówienia
 • Poprawiono mechanizm zapisywania wyglądu tabeli w oknie kompletacji aby dało się ukryć kolumny z przyciskami

SELLO

 • Poprawienie uruchamiania kompletacji na podstawie skanowania numeru listu przewozowego, aby można było skanować kody kreskowe z etykiety kuriera DPD (posiadają dodatkowe znaki oprócz numeru listu)
 • Poprawiono mechanizm zapisywania wyglądu tabeli w oknie kompletacji aby dało się ukryć kolumny z przyciskami

SUBIEKT NEXO

 • Dodano możliwość przygotowania listu przewozowego DPD PickUp
 • W oknie zarządzania atrybutami dodano możliwość wyboru pól własnych dokumentu Subiekta nexo
 • Poprawiono mechanizm zapisywania wyglądu tabeli w oknie kompletacji aby dało się ukryć kolumny z przyciskami

WAPRO MAG

 • Poprawiono mechanizm zapisywania wyglądu tabeli w oknie kompletacji aby dało się ukryć kolumny z przyciskami

DB SCHENKER

 • Poprawienie pobierania wydruków, aby zwrócony został komunikat w sytuacji gdy nie udało się pobrać pliku z API

PACZKA W RUCHu / ORLEN PACZKA

 • Przygotowano program do zmiany usługi PACZKA w RUCHu na ORLEN PACZKA
 • Dodano ukrywanie danych nadawcy i danych zwrotu w oknie edycji listu przewozowego
 • Poprawiono przekazywanie danych z okna edycji listu
 • Dodano ikonę do przycisku wyszukiwania punktu odbioru Ruch
 • Dodano informacje o wybranym punkcie odbioru wyświetlane pod polem z kodem PoPeR
 • Dodano mechanizm pobierania punktów odbioru Ruch i zapisywanie w bazie programu
 • Dodano mechanizm weryfikujący czy użyty został odpowiedni typ paczki w zależności od wybranego punktu odbioru
 • Zmieniono funkcję pobierania punktów z API Paczki w Ruchu na najnowszą zwracającą punkty Orlen
 • Refactoring mechanizmów połączenia z API
 • Poprawa przekazywania danych z okna edycji konta dostępowego
 • W oknie wyszukiwania lokalizacji dodano możliwość grupowania, sortowania, filtrowania i wyszukiwania  na liści
 • Poprawiono komunikację z API aby możliwe było używanie protokołów TLS 1.0, 1.1 lub 1.2

INPOST SHIPX

 • Zmiana komunikatu o zarejestrowanym liście bez numeru, aby był bardziej czytelny

ADMINISTRACJA

 • Dodano przyciski weryfikacji i  usuwania pod tabelką z aktywnymi licencjami
 • Dodano przycisk kopiowania klucza zaznaczonej licencji  do schowka systemu Windows

2021-08-17 v21.8.3

SUBIEKT GT

 • Dodanie możliwości przygotowania jednego listu przewozowego DB Schenker do wielu dokumentów Subiekta GT
 • Dodanie możliwości przygotowania jednego listu dla dokumentów zaznaczonych myszką / klawiaturą na zestawieniu dokumentów pobranych z Subiekta GT
 • Poprawiono mechanizm uruchamiania kompeltacji aby nie pytał o metodę w przypadku ustawionego trybu pracy na „Wybór ręczny”
 • Refactoring mechanizmu wyszukiwania towaru w bazie przy  kompeltacji

SUBIEKT NEXO

 • Refactoring mechanizmu wyszukiwania towaru w bazie przy  kompeltacji

SELLO

 • Refactoring mechanizmu wyszukiwania towaru w bazie przy  kompeltacji

WAPRO MAG

 • Dodanie możliwości użycia mechanizmu weryfikacji kompletności dokumentu
 • Dodanie możliwości uruchomienia kompletacji dokumentu ze skanu numeru dokumentu
 • Dodano możliwość uruchomienia kompeltacji dokumentu z poziomu operacji dodatkowych WAPRO Maga
 • Refactoring funkcji zapisywania numeru listu do pól własnych dokumentu
 • Zmieniono funkcję instalacji operacji dodatkowych aby można wybło wskazać rodzaj dokumentu dla którego będą instalowane skrypty
 • Refactoring uruchamiania przygotowania listu z poziomu menu kontekstowego

APACZKA

 • Poprawienie wyświetlania informacji o usługach powiadomienia na liśćie przygotowanych przesyłek

DB SCHENKER

 • Zmiana linku w oknie pomocy dostępnym z poziomu okna edycji listu na bezpośredni link do wątku na forum z listą podpowiedzi do komunikatów błędu

GEIS

 • Ukrycie usług dodatkowych dostępnych tylko dla kanału Parcel na liście z kanału Cargo
 • Dodanie wyświetlania kodu usługi dodatkowej
 • Zmiana sposobu przekazywania usług dodatkowych z kodów cyfrowych na kody literowe
 • Dodanie usług dodatkowych dostępnych dla kanału Cargo

2021-08-09 v21.8.2

SCHENKER

 • Poprawiono komunikację ze środowiskiem produkcyjnym przewoźnika

2021-08-05 v21.8.1

SUBIEKT GT

 • Zmieniono wprowadzanie danych o kompletacji do uwag dokumentu, aby były wstawiane od nowej linii
 • Dodano możliwość zapisania informacji o kompletacji po jej przerwaniu do uwag dokumentu Subiekta GT z opcją wyświetlania okna  umożliwiającego edycję treści (PREMIUM)
 • Dodano możliwość przełączania trybut skanowania produktów w oknie kompletacji z pojedynczego na zbiorczy (PREMIUM)
 • Dodanie możliwości przełączania trybut skanowania pojedynczy / zbiorczy za pomocą definiowalnego kodu akcji
 • Dodano możliwość ustawienia aby kompletacja mogła odbywać się na podstawie samego kodu kreskowego towaru lub kodu kreskowego i symbolu towaru
 • Poprawiono aby zamykanie okna kompletacji krzyżykiem było równoznaczne z anulowaniem

SELLO

 • Poprawiono aby zamykanie okna kompletacji krzyżykiem było równoznaczne z anulowaniem
 • Dodano możliwość przełączania trybut skanowania produktów w oknie kompletacji z pojedynczego na zbiorczy (PREMIUM)

SUBIEKT NEXO

 • Poprawiono aby zamykanie okna kompletacji krzyżykiem było równoznaczne z anulowaniem
 • Dodano możliwość przełączania trybut skanowania produktów w oknie kompletacji z pojedynczego na zbiorczy (PREMIUM)

GEIS 

 • Dodano obsługę usługi dodatkowej zwrodu dokumentów – VDL

2021-08-02 v21.8.0

WAPRO MAG

 • Poprawienie zapisywania numeru listu do dokumentów powiązanych dla dla dokumentów posiadających  wiele pozycji
 • Poprawienie zapisywania numeru listu w polach dodatkowych dokumentu aby dla pierwszego listu nie dodawało automatycznie spacji przed numerem
 • Poprawienie wyświetlania błędów podczas nadpisywania operatora w zamówieniu

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie możliwości uruchomienia przygotowania listu po zeskanowaniu wartości z pola własnego dokumentu Subiekta nexo

ALLEGRO

 • Poprawienie pobierania zamówień z nowym typem płatności Extended_Term

DB SCHENKER

 • Dodanie walidacji wymiarów opakowania przed przekazaniem żądania utworzenia listu do API DB Schenker
 • Zmiana kodów niektórych usług : 501, 502 na 611, 711
 • Poprawienie okna edycji listu przewozowego aby było widać więcej szczegółów paczki

2021-07-29 v21.7.2

WAPRO MAG

 • Dodano możliwość zapisania numeru listu do pola dodatkowego dokumentu dla którego tworzony jest list
 • Dodano możliwość dodania numeru listu do pól dodatkowych dokumentów powiązanych  z dokumentem dla którego tworzony jest list (zamówienie – dokument handlowy – dokument magazynowy)
 • Dodano możliwość zapisania numeru listu w dedykowanym polu zamówienia w przypadku tworzenia listu do powiązanego dokumentu  magazynowego lub handlowego
 • Dodano możliwość nadpisania operatora przesyłki w zamówieniu  gdy list tworzony jest do zamówienia
 • Dodano możliwość nadpisania operatora przesyłki w zamówieniu gdy list jest tworzony do powiązanego dokumentu (magazynowego lub handlowego)
 • Dodano możliwość pobierania adresu e-mail odbiorcy przesyłki z uwag dokumentu (PREMIUM)
 • Refactoring mechanizmu ustalania danych odbiorcy przesyłki
 • Dodano kolumnę z adresem e-mail odbiorcy przesyłki na zestawieniu pobranych dokumentów

SUBIEKT GT

 • Refactoring wyboru i odczytywania atrybutów z dokumentu ww mechanizmach używających okna zarządzania atrybutami

SUBIEKT NEXO

 • Dodano możliwość automatycznego wyboru konta przewoźnika na podstawie sprawdzenia warunków zdefiniowanych dla dokumentu (PRO)

INNE

 • Refactoring mechanizmu przechowywania danych o wybranych metodach eksportu
 • W oknie zarządzania metodami eksportu dodano przycisk wyświetlenia włączonych metod eksportu
 • W oknie zarządzania metodami eksportu dodaliśmy komunikat wymagający potwierdzenia pod przyciskiem wyłączenia wszystkich metod eksportu
 • W oknie licencji zmieniono wyświetlanie informacji o licencji aby było widoczne wyłączenie z powodu nadmiernej liczby stanowisk
 • Refactoring funkcji wybierającej konto przewoźnika przy tworzeniu listu na podstawie dokumentu

2021-07-21 v21.7.1.1

 • DB SCHENKER – poprawiono ładowanie biblioteki komunikacyjnej z API DB Schenker

2021-07-18 v21.7.1

 • SELLO
  • Dodano możliwość uruchomienia kompletacji na podstawie zeskanowania numeru nadawczego
   • Optymalizacja uruchamiania kompletacji po symbolu paczki z Sello
 • SUBIEKT GT
  • Dodanie w oknie listy atrybutów dokumentu pola „Numer pełny dokumentu źródłowego”
  • Dodanie możliwości wstawienia na liście DPD atrybutów dokumentu do pól opisu i numeru referencyjnego (Allegro DPD, DPD, DPD PickUp)
  • Dodanie możliwości utworzenia listu przewozowego w api przewoźnika DB Schenker
 • DB SCHENKER
  • Dodanie integracji  z API przewoźnika DB Schenker

2021-07-13 v21.7.0

 

 • SUBIEKT GT
  • Dodano możliwość tworzenia listu do Paczkomatów w portalu Apaczka
 • WAPRO MAG
  • Dodano możliwość tworzenia listu GEIS Cargo
 • POWIADOMIENIA
  • Poprawienie błędu pojawiającego się przy zapisywaniu nowego pola własnego powiadomienia
  • Poprawienie listy dostępnych metod, w oknie edycji pola własnego, aby można było odznaczyć wszystkie metody
  • Poprawiono wygląd przycisków w konfiguracji
 • INPOST SHIPX
  • Dodanie obsługi wydruku etykiet w formacie ZPL
 • PEKAES
  • Poprawienie wstawiania danych nadawcy przy tworzeniu listu do innego adresu nadania
  • W oknie edycji listu dodano możliwość odznaczenia  lokalizacji nadania  na liście rozwijanej
 • ADMINISTRACJA
  • Dodano zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem wymogu logowania użytkowników i wyboru stanowiska pracy
  • Zaktualizowano treści informacyjne w panelu rejestracji wersji DEMO

2021-06-09 v21.6.1

 • SUBIEKT NEXO
  • Poprawienie wyznaczania kwoty ubezpieczenia dla przewoźnika DHL 24
 • Wysyłam z Allegro
  • Dodanie bezpośredniego linku do wątku z podpowiedziami do komunikatów zwracanych przez API Wysyłam z Allegro
 • ADMINISTRACJA / USTAWIENIA
  • Poprawienie przycisków zarządzania ustawieniami  w panelu administracyjnym
  • Usunięcie przycisku wczytywania ustawień z wersji 2.55
  • Dodanie informacji o dacie modyfikacji, użytkowniku modyfikującym oraz  wielkości ustawień w bazie programu
  • Dodanie możliwości pobrania archiwalnych wersji ustawień, które zostały oznaczone jako nieaktywne (usunięte) lub zmodyfikowane
  • Dodanie możliwości trwałego usunięcia z bazy archiwalnych ustawień
  • Dodano nowe uprawnienia zezwalające na wyświetlenie archiwalnych ustawień, oznaczenie ustawienia jako archiwalnego oraz usunięcia ustawienia archiwalnego
  • Zmieniono domyślną nazwę ustawienia zapisywanego do pliku aby zawierała identyfikator rekordu

2021-06-07 v21.6.0

 • SUBIEKT GT
  • Dodano możliwość odczytania rodzaju opakowania w mechanizmie definicji paczek (FedEx, Geis Cargo
  • Dodano możliwość odczytania danych paczki z dokumentu Subiekta GT lub towaru dla przewoźnika Geis Cargo
  • Dodano komunikat o konieczności ponownego uruchomienia programu na innych stanowiskach po edycji konfiguracji definicji paczek
 • SELLO
  • Dodano możliwość odczytania rodzaju opakowania w mechanizmie definicji paczek (InPost Web Trucker, Dhl  24)
  • Dodano komunikat o konieczności ponownego uruchomienia programu na innych stanowiskach po edycji konfiguracji definicji paczek
  • Refactoring mechanizmu przetwarzania paczki Sello na list przewozowy
 • ADMINISTRACJA
  • Dodano słownik rodzajów opakowania
  • Dodano słownik mapowania rodzaju opakowania na rodzaj paczki przewoźnika (DHL , InPost Web Trucker, FedEx, Geis Cargo)
  • Dodano komunikat o konieczności ponownego uruchomienia programu po edycji słownika
  • Refactoring mechanizmu podglądu i edycji słowników
 • APACZKA
  • Refactoring modułu

2021-05-27 v21.5.2

 • SUBIEKT NEXO
  • Dodanie warunkowego wyszukiwania identyfikatora punktu odbioru Poczty Polskiej gdy w uwagach dokumentu znajdzie się określona treść. Dotyczy usług: Allegro Poczta Odbiór w punkcie, Pocztex Kurier 48, Pocztex Kurier 24
 • Wysyłam z Allegro
  • poprawienie procesu przygotowania listu aby użycie opcji „Zapisz i przerwij” zakończyło proces
  • Poprawiono zapisywanie powiązania wewnątrz bazy danych pomiędzy paczką z listu WzA a paczką dostępną z poziomu zakładki HISTORIA
  • poprawienie przekazywania kwot większych niż 999 zł do API Allegro
  • dodanie możliwości zbiorczego sprawdzania statusów przygotowania listu dla rekordów przerwanych wt trakcie (gdzie była użyta opcja „Zapisz i przerwij”))
  • poprawiono aktualizację wyświetlonych danych listu w zakładce WZA przy sprawdzaniu statusu utworzenia listu przez Allegro, aby nie było trzeba odświeżać danych przez ich ponowne pobranie
  • dodano funkcję, która przy zbiorczym drukowaniu listów, automatycznie zignoruje pozycje nie posiadające jeszcze przypisanego numeru listu
  • poprawiono aby numer listu po przerwaniu procesu jego tworzenia był także widoczny z poziomu podglądu paczek w zakładce HISTORIA
  • zmieniono sposób wyświetlania komunikatów błędów zwracanych przez API aby były bardziej czytelne dla użytkownika
 • Inne
  • w oknie zarządzania metodami eksportu dodano wyświetlanie kont dostępowych dla metod gdzie nie były jeszcze dostępne
  • w oknie edycji listów dla starego api paczkomatów zmieniono link do pomocy na dedykowany wątek

2021-05-19 v21.5.1

 • SUBIEKT NEXO
  • Poprawiono mechanizm przenoszenia statusów do dokumentu aby obsługiwał anulowanie procesu w trakcie trwania przenoszenia
  • Dodano możliwość odczytania identyfikatora punktu odbioru Poczty Polskiej z uwag dokumentu Subiekta nexo
  • Dodano możliwość odczytania identyfikatora sprzedającego oraz identyfikatora zamówienia Allegro z uwag dokumentu Subiekta nexo
  • Dodano możliwość przygotowania listu  poprzez API Wysyłam z Allegro dla dostaw: Allegro DPD, DPD, FedEx, Allegro UPS do 10 kg, UPS
  • Dodano możliwość odczytania symbolu paczkomatu z uwag dokumentu Subiekta nexo
 • DPD
  • Zmieniono zapisywanie danych paczki aby automatycznie ucinane były opisy (Dane klienta i Zawartość) do 255 znaków
 • Wysyłam z Allegro
  • Dodano integrację z API Wysyłam Allegro
  • Dodano obsługę metod: Allegro DPD, DPD, FedEx, Allegro UPS do 10 kg, UPS
 • INNE
    • Poprawiono wygląd okna wyboru metody eksportu, aby można było obsłużyć wybór za pomocą klawiatury

2021-05-13 v21.5.0.1

 • SUBIEKT GT
  • Zmodyfikowano proces zmiany flagi dokumentu po przerwaniu kompletacji  aby anulowanie proponowanego komentarza anulowało proces zmiany flagi
 • SUBIEKT NEXO
  • Dodano możliwość automatycznego zaznaczania usług  powiadomień Quantum View Doreczenie i Wyjątek przesyłanych do odbiorcy
 • POCZTA POLSKA
  • Poprawiono wyświetlanie nazwy kraju odbiorcy, aby nie była ograniczona do dwóch znaków

2021-05-11 v21.5.0

  • SUBIEKT GT
   • Dodano wyświetlanie opisu pozycji  w oknie kompletacji (PREMIUM)
   • Dodano opcję w ustawieniach kompletacji pozwalającą na wymuszenie aby pozycja posiadająca opis wpisany w Subiekcie GT nie była grupowana z innymi pozycjami nie posiadającymi opisu (PREMIUM)
   • Dodanie opcji zmiany flagi na kompletowanym dokumencie po pozytywnej kompletacji  oraz po przerwaniu kompletacji (PREMIUM)
  • SUBIEKT NEXO
   • Dodano mechanizm przenoszenia statusów wewnętrznych przygotowania listu  do pola tekstowego dokumentu Subiekta nexo (PRO)
   • Dodano możliwość automatycznego zaznaczania usług powiadomienia kuriera UPS Quantum View Exception i Delivery
 • POWIADOMIENIA
    • Poprawienie błędnego opisu dla funkcji wysyłania załączników
 • UPS
  • W oknie edycji listu dodano możliwość zaznaczenia usług powiadomień Quantum View Exception (wyjątek) i Delivery (Doręczenie)
 • ADMINISTRACJA
  • Poprawiono wyświetlanie zakładki ogólne na ekranach o mniejszej rozdzielczości

2021-04-29 v21.4.2.1

     • ALLEGRO – poprawiono pobieranie danych zamówienia w trakcie pobierania informacji potrzebnych do wstawienia numeru listu do serwisu Allegro
 • POWIADOMIENIA – poprawiono błąd dublujący zapisywanie konfiguracji metod w przypadku gdy wybrana była wysyłka powiadomień dla przesyłki firmowej Poczty Polskiej
 • FEDEX – zmieniono aby można było wyświetlić okno paczek nawet jeżeli żadna paczka nie została wprowadzona w tabeliwag i ilości paczek

2021-04-21 v21.4.2

 • SUBIEKT GT
  • W module kompletacji dodano możliwość wymuszenia przeliczania jednostek pozycji na jednostę magazynową (PREMIUM)
  • W module kompletacji dodano możliwość  kompletowania większej liczby pozycji za pomocą przeliczników ilości dla dodatkowych kodów kreskowych (PREMIUM)
  • Poprawiono wybieranie atrybutów towaru w oknie zarządzania atrybutami
 • KOMPLETACJA
  • Dodano możliwość wyboru towaru z listy w przypadku gdy kod kreskowy nalezy do kilku kompletowanych pozycji, lub w przypadku braku pozycji z danym kodem do kilku towarów
  • Zmieniono sposób   rozpoznawania towarów do skompletowania na podstawie kodu kreskowego, jeżeli kod kreskowy należeć będzie do kilku pozycji, to program wyświetli okno wyboru towaru
  • Poprawienie wyświetlania kolumny z ilością pozostałą do kompletacji

2021-04-13 v21.4.1

 • SUBIEKT GT
  • Dodanie możliwości automatycznego pobierania dokumentów co określony czas (PRO)
 • SUBIEKT GT MAGAZYN
  • Refactoring mechanizmu pobierania zapisanych pozycji do dokumentów
  • Zmiana sposobu pobierania zapisanych pozycji w bazie ProstejPaczki przy zapisywaniu listy magazynowej
  • Poprawienie zapisywania listy magazynowej w sytuacjach tworzenia listy do dokumentów magazynowych oraz hadnlowych posiadających te same pozycje
 • W oknie kopiowania komunikatu  dodano wyświetlanie linku do wątku na forum w którym gromadzone będą podpowiedzi  dla wszystkich przewoźników
 • W oknie wyboru konta dostępowego przewoźnika poprawiono działanie mechanizmu wyboru, aby lepiej wspierało działanie na klawiaturze. Wybór konta będzie uruchamiany po wciśnięciu klawisza ENTER lub podwójnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy
 • W nowych oknach edycji listu przewozowego  dodano skrót klawiaturowy do pola edycyjnego z komunikatem od przewoźnika oraz skrót uruchamiający przycisk kopiowania komunikató (ze znakiem zapytania)
 • DPD – poprawienie przekazywania danych listu do okna kopiowania komunikatu
 • INPOST SHIPX – poprawienie przekazywania danych listu do okna kopiowania komunikatu
 • PACZKA w RUCHu – aktualizacja generowanego linku do trackingu on line
 • PEKAES
  • Poprawienie przekazywania danych listu do okna kopiowania komunikatu
  • Poprawienie wyświetlania listy lokalizacji w oknie edycji listu przewozowego aby nie były wyświetlane  usunięte symbole lokalizacji  nadane przez Pekaes
  • Poprawienie wyświetlania listy symboli opakowań w oknie edycji listu aby nie były widoczne usunięte pozycje słownika
  • Poprawienie wyświetlania listy lokalizacji w oknie edycji konta dostępowego  aby nie były wyświetlane usunięte pozycje słownika
  • Dodanie możliwości wyboru konta dostępowego w oknie zarządzania metodami eksportu
 • POCZTA POLSKA – przeniesienie tabeli paczek i sekcji odbioru w punkcie na prawą stronę okna edycji listu (tak jak to było przed modyfikacją wyglądu okna)
 • UPS – poprawienie przekazywania danych listu do okna kopiowania komunikatu

2021-04-01 v21.4.0

 • SUBIEKT GT
  • W oknie kompletacji towarów z zamówienia dodano obsługę uprawnień pozwaljących na kompletację za pomocą przycisku z możliwością autoryzacji przez innego użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. (PREMIUM)
  • W oknie kompletacji dodano przycisk pozwalający na kompletację jednej jednostki danego towaru (STANDARD)
 • SUBIETK GT POBRANIA
  • Optymalizacja pobierania danych z bazy ProstejPaczki (szybsze wyświetlanie rozrachunków)
 • SUBIEKT NEXO
  • Dodanie możliwości automatycznego zapisania numeru tworzonego listu do zamóienia i dokumentu sprzedaży jednocześnie (PRO)
  • Dodanie możliwości używania skrótu klawiaturowego F5 gdy kursor znajduje się na zestawieniu pobranych dokumentów (PREMIUM)
  • W oknie kompletacji towarów z zamówienia dodano obsługę uprawnień pozwaljących na kompletację za pomocą przycisku z możliwością autoryzacji przez innego użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. (PREMIUM)
  • W oknie kompletacji dodano przycisk pozwalający na kompletację jednej jednostki danego towaru (STANDARD)
 • SELLO
  • Dodanie kolumn na zestawieniu paczek pobranych z Sello wyświetlających rozmiar paczki (zdefiniowany w Sello)
  • W oknie kompletacji towarów z zamówienia dodano obsługę uprawnień pozwaljących na kompletację za pomocą przycisku z możliwością autoryzacji przez innego użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. (PREMIUM)
  • W oknie kompletacji dodano przycisk pozwalający na kompletację jednej jednostki danego towaru (STANDARD)
  • Poprawiono  przygotowanie listów, aby w wersji START program nie próbował przekazać numeru listu do Allegro
 • PEKAES
  • Dodano obsługę skrótów klawiaturowych w oknie edycji listu
  • Poprawa responsywności okna
  • Dodanie obsługi tworzenia paczek na podstawie opakowań
  • Dodano obsługę kodów akcji
 • INPOST SHIPX
  • Dodano obsługę skrótów klawiaturowych w oknie edycji listu
  • Poprawa responsywności okna
  • Dodano obsługę tworzenia paczek na podstawie opakowań
  • Dodano obsługę kodów akcji
 • POCZTA POLSKA
  • Dodano obsługę skrótów klawiaturowych w oknie edycji listu
  • Poprawa responsywności okna
  • Dodano obsługę tworzenia paczek na podstawie opakowań
  • Dodano obsługę kodów akcji
  • Zmieniono sposób zapisywania numeru rachunku bankowego w bazie programu (numer będzie zapisywany bez spacji)
 • ADMINISTRACJA
  • Dodano komunikat z informacją o konieczności ponownego uruchomienia po zapisaniu skrótów klawiaturowych
 • SUUS
  • Dodano obsługę skrótów klawiaturowych w oknie edycji listu
  • Poprawa responsywności okna
  • Dodano obsługę tworzenia paczek na podstawie opakowań
  • Dodano obsługę kodów akcji

2021-03-15 v21.3.3

 • SUBIEKT GT
  • Poprawienie funkcji blokowania ZK w trakcie kompletacji, aby nie były blokowane zamówienia w Subiekcie GT, które są już zrealizowane
  • Dodano możliwość wygenerowania / wysłania powiadomienia do dokumentu zawierającego listę pozycji, wszystkie numery przesyłek  oraz dokument w załączniku (do wysyłania faktur w formie elektronicznej) (PRO)
  • Poprawiono komunikaty błędu zwracane w sytuacji braku odpowiednich ustawień wyznaczania typu dokumentu końcowego przy realizacji zamówienia
  • Dodano dodatkową aktywację okna Subiekta GT przed wyświetlaniem okna dokumentu po nieudanym zapisaniu zmian w trakcie realizacji zamówienia -w celu zmniejszenia ryzyka chowania się okna dokumentu za aplikacją
 • SUBIEKT GT MAGAZYN
  • Przy dynamicznym naliczaniu punktów priorytetu dodano obsługę wartości z pól własnych słownikowych
 • SUBIEKT NEXO
  • Dodano możliwość wygenerowania / wysłania powiadomienia do dokumentu zawierającego listę pozycji, wszystkie numery przesyłek  oraz dokument w załączniku (do wysyłania faktur w formie elektronicznej) (PRO)
  • Dodano możliwość zapisania wydruku dokumentu do pliku PDF (PRO)
  • Dodano możliwość zaznaczania pola wyboru dokumentu (do operacji zbiorczych) za pomocą spacji
  • Dodano możliwość wywoływania operacji zbiorczych do dokumentów zaznaczonych (podświetlonych) na zestawieniu  bez konieczności zaznaczania pola wyboru
  • Dodano kolumnę z numerem dokumentu realizującego (np. faktury przy pobieraniu zamówień)
  • Poprawiono nazwę opcji realizacji zamówienia bez fiskalizacji
 • POWIADOMIENIA
  • Dodano możliwość wysłania w powiadomieniu załącznika z biblioteki wbudowanej w ProstąPaczkę (PRO)
  • Dodano możliwość przygotowania powiadomienia dla nowego typu obiekut (dokument źródłowy)  dostępnego dla dokumentów (źródeł) Subiekta GT i Subiekta nexo (PRO)
  • Dodano ikony do przyciskó w oknie konfiguracji powiadomień
  • W oknie podglądu powiadomienia dodano wyświetlanie listy zapisanych załączników
  • Poprawiono funkcję usuwania powiadomienia aby oprócz zmiany stanu usuwana była też treść powiadomienia
  • Dodano komunikat z pytaniem o potwierdzenie usunięcia powiadomienia
 • BIBLIOTEKA
  • odświeżono wygląd panelu
  • Poprawiono zapisywanie ustawień konfiguracji miejsca przechowywania
  • Poprawiono usuwanie pliku z dysku w przypadku używania archiwum dyskowego
  • Poprawiono odczytywanie plików z archiwum plikowego
 • AKTUALIZACJA STATUSÓW
  • Dodano śledzenie statusów dla przesyłek Allegro DPD i DPD PickUp
  • Dodano śledzenie przesyłek UPS Access Point i Allegro UPS Access Point
  • Poprawiono pobieranie statusów GLS (tych które nie zwracały kodu statusu, tylko sam opis)

2021-03-04 v21.3.2

 • SUBIEKT GT – dodano funkcję zapisywania numeru listu przewozowego do ostatniej paczki w Sello (powiązanej z transakcją na podstawie której utworzony został dokument)

2021-03-03 v21.3.1

 • SUBIEKT GT
  • Poprawienie funkcji ustawiania ceny pozycji PW przy automatycznym montażu kompletu  aby uwzględniało ilość na pozycji
  • Poprawienie wyświetlania filtrów na panelu głównym
  • Poprawienie wydruku paragonu imiennego przy realizacji zamówienia jako PAi + FSd , aby paragon zdążył się wydrukować na drukarce fiskalnej  do czasu wystawienia faktury sprzedaży detalicznej
 • S2SGT – poprawienie funkcji ustawiania ceny pozycji PW przy automatycznym montażu kompletu  aby uwzlgędniało ilość na pozycji

2021-03-01 v21.3.0

 • SELLO
  • Dodano nowy filtr pozwalający na zeskanowanie kodu kreskowego nośnika i wyświetlenie paczek Sello  powiązanych z dokumentami końcowymi Subiekta GT przypisanych do tego nośnika (PREMIUM – tylko przy pracy z aplikacją na terminale mobilne)
 • SUBIEKT GT
  • Poprawiono etykiety ppól „Identyfikator punktu odbioru” w ustawieniach przetwarzania dokumentu Subiekta GT na list Allegro Poczta Odbiór w punkcie, aby lepiej informowały o jaki identyfikator chodzi
  • Dodano nowy filtr pozwalający na zeskanowanie kodu kreskowego nośnika i wyświetlenie dokumentów z Subiekta GT przypisanych do tego nośnika (PREMIUM – tylko przy pracy na terminalach mobilnych)
  • Dodano możliwość pobierania liczby paczek z dokumentu Subiekta GT dla niektórych przewoźnikó: Allegro Kurier 24 InPost, InPost ShipX kurier, GLS, DPD, Allegro DPD
  • Dodano możliwość pobrania identyfikatora punktu odbioru dla przesyłek Pocztex kurier 24 z dokumentu Subiekta GT (uwag, podtytułu, pól własnych etc)
  • Dodano funkcję zbiorczej realizacji zamóień Subiekta GT (PRO)
  • Dodano możliwość przełączenia sortowania pobieranych dokumentów z bazy Subiekta GT w kolejności od najstarszego dokumentu
  • Dodano możliwość właczenia ograniczania ilości pobieranych dokumentów do odkreślonej liczby
  • Przy automatycznym montażu kompletów  podczas realizacji zamóienia Subiekta GT dodano opcję wymuszającą ustawienie ceny pozycji PW jako wartości netto dokumentu RW
  • W funkcji wyciągania wartości z dokumentu Subiekta GT poprawiono zwracanie wartosci liczbowych  (okno zarządzania atrybutami)
  • Zmieniliśmy funkcję zbiorczego przygotowania listu aby po napotkaniu wyjątku wyświetliło się zapytanie czy proces ma być kontynuowany czy przerwany (do tej pory był przerywany)
 • MAGAZYN SUBIEKT GT
  • Dodanie wyświetlania symbolu towaru u dostawcy z kartoteki towaru Subiekta GT
  • Dodanie możliwości zdefiniowania typów nośników istniejacych w firmie (wykorzystywane tylko w aplikacji na teminale mobilne)
  • Dodano możliwość wprowadzenia i zarządzania nośnikami (tylko do pracy na terminalach mobilnych)
 • SUBIEK NEXO
  • Na zestawieniu pobranych dokumentów z Subiekta nexo dodano wyświetlanie daty wydruku oraz użytkownika drukującego dokument z poziomu Subiekta
  • Dodano możliwość pobierania kwoty pobrania na list przewozowy z pola własnego dokumentu Subiekta nexo
  • Zmieniono sposób przepisywania płatności przy realizacji zamówienia Subiekta nexo i dodano opcję którą można wyłączyć przepisywanie płatności z zamówienia (będzie potrzebne w wersji wiosennej Subiekta nexo)
  • Dodano możliwość pobierania adresu e-mail na list przewozowy z pola własnego V2 dokumentu Subiekta nexo
  • Dodano możliwość pobierania numeru telfonu na list przewozowy z pola własnego V2 dokumentu Subiekta  nexo
  • Poprawiono pobieranie kwoty pobrania dla przesyłek pocztowych aby w przypadku pobrania na podstawie płatności ignorowane były nie pobraniowe rodzaje płatności
  • Poprawiliśmy zachowanie aplikacji przy podaniu nieprawidłowych danych połączenia do bazy Subiekta nexo. Jeżeli program wykryje błąd w połączeniu to sam zaproponuje otwarcie okna konfiguracji połączenia
 • MAGAZYN SUBIEKT NEXO
  • Poprawienie wyświetlania ilości towaru w trybie dekompletacji bez łączenia pozycji Subiekta nexo
  • Porpawienie wyświetlania nazwt towaru pobieranych z Subiekta nexo
 • S2SGT
  • Poprawienie zamykania połączenia ze sferą dla Subiekta GT w funkcji automatycznego montażu kompletów
  • Dodano opcję wymuszenia ustawiania ceny netto pozycji dokumentu PW jako wartość netto dokumentu RW wystawianego w akcji automatycznego montażu kompletów Subiekta GT
 • DPD
  • W oknie edycji listu dodano listę rozwijaną z walutami  dla kwoty pobrania i deklarowanej wartości
  • Dodano możliwość zaznaczenia usługi odprawy celnej  (Duty)

2021-02-12 v21.2.1

 • Poprawienie funkcji logowania do aplikacji
 • Przeniesienie funkcji aktualizacji bazy danych ProstejPaczki po logowaniu użytkownika

2021-02-04 v21.2.0

 • SUBIETK GT
  • poprawiono sprawdzanie połączenia po zapisaniu błędnej konfiguracji połączenia z bazą Subiekta GT aby wyświetlone zostało zapytanie o ponowną konfigurację połączenia
 • SUBIEKT NEXO
  • Dodano wyświetlanie komunikatu błędu w przypadku gdy uruchomiony zostanie wydruk typu dokumentu, który nie jest wspierany przez mechanizm wydruku za pomocą Sfery dla Subiekta nexo
  • Dodanie opcji wydruku dokumentó powiązanych z dokumentem wyświetlonym na zestawieniu (PRO)
 • S2SGT
  • Poprawienie błędu pojawiającego się przy usuwaniu ostatniej akcji w ustawieniach synchronizacji  transakcji Sello z dokumentem końcowym Subiekta GT
  • Poprawienie błędu powodującego pojawianie się kilka razy tej samej sekcji ustawień w ustawieniach akcji synchronizacji z dokumentem końcowym

2021-01-21 v21.1.3

 • SUBIEKT GT MAGAZYN
  • Zoptymalizowano pobieranie dokumentów z Subiekta GT
  • Zoptymalizowano sprawdzanie statusu magazynowego w ProstejPaczce dla dokumentów z Subiekta GT – przyśpieszenie pobierania dokumentów, podejmowania, zmiany statusu
 • SUBIEKT NEXO MAGAZYN
  • Zoptymalizowano pobieranie dokumentów z Subiekta nexo
  • Zoptymalizowano sprawdzanie statusu magazynowego w ProstejPaczce dla dokumentów z Subiekta nexo – przyśpieszenie pobierania dokumentów, podejmowania, zmiany statusu

2021-01-20 v21.1.2

 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano możliwość tworzenia podsumowań na zestawieniach
 • SUBIEKT NEXO MAGAZYN – dodano możliwość tworzenia podsumowań na zestawieniach
 • HISTORIA – dodano możliwość tworzenia podsumowań
 • S2SGT – poprawiono wyświetlanie okna konfiguracji pól własnych w ustawieniach synchronizacji transakcji Sello z dokumentem sprzedaży Subiekta GT

2021-01-18 v21.1.1

 • SUBIEKT GT
  • Dodano automatyczne uruchamianie okna konfiguracji połączenia w sytuacji gdy podczas uruchamiania modułu obsługi wysyłek dla Subiekta GT wykryto nieprawidlową lub pustą konfigurację połączenia do bazy Subietka GT
  • Dodano możliwość odczytania konfiguracji połączenia do bazy Subiekta GT z pliku konfiguracyjnego
  • Dodano możliwość wykonania podsumowania  na zestawieniu pobranych dokumentó z Subiekta GT
  • Poprawienie obsługi błędów przy autoamtycznym rezerwowaniu połączenia ze Sferą podczas uruchamiania programu
  • Poprawiono wyświetlanie liczby porządkowej , aby obsługiwana była także przy zmianie fitlrów na zestawieniu pobranych dokumentów z Subiekta GT
  • Dodano nowy stan listu „Rej LP” , który oznacza że list został zarejestrowany w systemie przewoźnika, ale nie ma jeszcze numeru listu przewozowego
  • W menu kkontekstowym dokumentu dodano pozycję umożliwiającą wykonanie akcji po eksporcie (wpisanie nr listu, wysłanie powiadomienia etc) dla listów (na razie tylko InPost ShipX), dla których został przerwany proces z powodu braku nadania numeru listu
  • Dodano kolumnę „Li. LP” wyświetlajacą liczbę przygotowanych listów przewozowych dla danego dokumentu
  • Dodano nową kolumnę „NLP” (T/N) wyświetlającą informację czy w śród przygotowanych listów przewozowych znajdują się listy dla których nie zostały jeszcze wykonane akcje po eksporcie
 • SUBIEKT NEXO
  • Dodano możliwość przygotowania listu zbiorczego InPost kurier, InPost Paczkomaty oraz Allegro InPost, do wielu dokumentów z Subiekta nexo
  • Dodano możliwość dodania podsumowania na zestawieniu dokumentów pobranych z Subiekta nexo
  • Poprawiono mechanizm wystawiający autoamtyczny list zwrotny po przygotowaniu etykiety nadawczej
  • Poprawiono wyświetlanie liczby porządkowej , aby obsługiwana była także przy zmianie fitlrów na zestawieniu pobranych dokumentów z Subiekta nexo
  • Dodano nowy stan listu „Rej LP” , który oznacza że list został zarejestrowany w systemie przewoźnika, ale nie ma jeszcze numeru listu przewozowego
  • W menu kkontekstowym dokumentu dodano pozycję umożliwiającą wykonanie akcji po eksporcie (wpisanie nr listu, wysłanie powiadomienia etc) dla listów (na razie tylko InPost ShipX), dla których został przerwany proces z powodu braku nadania numeru listu
  • Dodano kolumnę „Li. LP” wyświetlajacą liczbę przygotowanych listów przewozowych dla danego dokumentu
  • Dodano nową kolumnę „NLP” (T/N) wyświetlającą informację czy w śród przygotowanych listów przewozowych znajdują się listy dla których nie zostały jeszcze wykonane akcje po eksporcie
 • WAPRO MAG
  • Dodano mechanizm sprawdzający naadanie listu przed uruchomieniem eksportu
  • Dodano możliwość dodania podsumowania na zestawieniu pobranych dokumentów z WAPRO Maga
  • Poprawiono wyświetlanie liczby porządkowej , aby obsługiwana była także przy zmianie fitlrów na zestawieniu pobranych dokumentów z WAPRO Maga
  • Dodano nowy stan listu „Rej LP” , który oznacza że list został zarejestrowany w systemie przewoźnika, ale nie ma jeszcze numeru listu przewozowego
  • W menu kkontekstowym dokumentu dodano pozycję umożliwiającą wykonanie akcji po eksporcie (wpisanie nr listu, wysłanie powiadomienia etc) dla listów (na razie tylko InPost ShipX), dla których został przerwany proces z powodu braku nadania numeru listu
  • Dodano kolumnę „Li. LP” wyświetlajacą liczbę przygotowanych listów przewozowych dla danego dokumentu
  • Dodano nową kolumnę „NLP” (T/N) wyświetlającą informację czy w śród przygotowanych listów przewozowych znajdują się listy dla których nie zostały jeszcze wykonane akcje po eksporcie
 • PACZKI SELLO
  • Dodano możliwość dodania podsumowania  do zestawienia paczek pobranych z Sello
  • Poprawiono funkcję zapisywania numeru listu przewozowego w Sello,  w Subiekcie GT i Subiekcie nexo, aby w przypadku błędu (np. przepełnienia pola) nie wstrzymywało do dalszego procesu
  • Poprawiono mechanizm zapisu daty wysłania w paczce Sello, aby w przypadku problemu nie strzymywało dalszego procesu
  • Poprawiono działanie metody wydruku dokumentu końcowego po przygotowaniu listu przewozowego
  • Poprawiono wyświetlanie liczby porządkowej , aby obsługiwana była także przy zmianie fitlrów na zestawieniu pobranych paczek z Sello
  • Dodano nowy stan listu „Rej LP” , który oznacza że list został zarejestrowany w systemie przewoźnika, ale nie ma jeszcze numeru listu przewozowego
  • W menu kkontekstowym dokumentu dodano pozycję umożliwiającą wykonanie akcji po eksporcie (wpisanie nr listu, wysłanie powiadomienia etc) dla listów (na razie tylko InPost ShipX), dla których został przerwany proces z powodu braku nadania numeru listu
  • Dodano kolumnę „Li. LP” wyświetlajacą liczbę przygotowanych listów przewozowych dla danego dokumentu
  • Dodano nową kolumnę „NLP” (T/N) wyświetlającą informację czy w śród przygotowanych listów przewozowych znajdują się listy dla których nie zostały jeszcze wykonane akcje po eksporcie
 • InPost ShipX
  • Dodano mechanizm wymagający decyzji operatora, w przypadku gdy api InPost ShipX nie przygotoowało na czas etykiety, lub gdy list został zarejestrowany w systemie InPost, ale nie został mu nadany numer listu przewozowego
  • Dodano mechanizm pozwaljący zapisać utworzony list bez nadanego numeru w bazie programu , aby w sytuacjach awaryjnych można było pobrać numer listu i dokończyć proces
  • Dodano możliwość sprawdzenia czy został już nadany numer listu przewozowego przez api InPost ShipX
  • Dodano filtr pozwalający na wyświetlenie pozycji bez przypisanego numeru listu przewozowego przez api InPost ShipX
  • Poprawiono mechanizm zapisywania etykiety w w bazie programu, aby zapisywała się nawet jak wyłączona jest opcja automatycznego wydruku po eksporcie
 • PRZEWOŹNICY
  • Poprawiono działanie filtra daty (zamiast pustej wartosci będzie dostępna pozycja „Dowolna”) po wybraniu której data początku wyszukiwania będzie ustawiana na wartość minimalną
  • Dodano nowy status listu przewozowego „PP_RLP” oznaczający że list został zarejestrowany w systemie przewoźnika, ale system przewoźnika nie nadał jeszcze numeru listu przewozowego
 • RAPORTY
  • Dodano ikony do przycisków wyświetlania, dodawania i edycji raportu
  • Poprawiono okno wyświetlania definicji raportu
  • Dodano nowy przykład raportu pokazującego log przekazywanych numerów listów do serwisu Allegro
 • Poprawienie obsługi niespodziewanych wyjątków aby nie powodowały wyłączania aplikacji
 • Usunięcie skrytpów aktualizujących starsze wersje programu do najnowszej

2021-01-05 v21.1.0

 1. Poprawienie ostrzeżeń wyświetlanych przed końcem ważności licencji

Listy zmian w poprzednich latach:

Aktualizacje 2022 Aktualizacje 2020 Aktualizacje 2019 Aktualizacje 2018 Aktualizacje 2017 Aktualizacje 2016

 

Podziel się dobrą nowiną!