Opis modułu Magazyn dla Subiekt GT


 


UWAGA!

Moduł magazyn do funkcjonowania wymaga programu ProstaPaczka, ale nie jest jej częścią. To osobna wtyczka do programu ProstaPaczka z własnym cennikiem.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu.


 

Wydruk list magazynowych

Zamiast drukowania zamówień czy faktur, przygotuj zbiorczą listę towarów do kompletacji z magazynu (order picking) na podstawie dokumentów zapisanych w Subiekcie GT.

 


 

Tylko potrzebne dokumenty

Dzięki dużej ilości filtrów możesz pobierać te dokumenty, które powinny być przekazane do magazynu. Możesz ograniczać pobierane dokumenty z Subiekta GT do tych co posiadają odpowiednie: typy dokumentów, kategorie, magazyny, statusy czy flagi.

 


 

Ignorowanie opakowań i usług

Masz możliwość wyboru jakie typy asortymentu będą wyświetlane w programie. Dzięki czemu na listach magazynowych nie będzie wyszczególnionych pozycji z usługami, czy opakowaniami.

Określ kolejność pobierania dokumentów

Każde zamówienie może mieć inny priorytet, stosując nasz moduł możesz określić priorytet wybranej flagi, lub terminu realizacji, dzięki czemu pierwsze w kolejności będą zamówienia najważniejsze dla Twojego biznesu.

 


 

Zapisz stany w Subiekcie GT

Dla każdej zmiany statusu kompletacji dokumentu (zamówienia) możesz ustawić inną kategorię dokumentu, dzięki czemu na bieżąco będziesz mógł wiedzieć ile zamówień zostało jeszcze do zrealizowania.

 


 

Zarządzanie zawartością listy magazynowej

Samodzielnie możesz określić jakie dane będą zawarte na liście magazynowej. Dzięki prostemu sterowaniu w łatwy sposób przygotujesz wygląd listy

Rozbijanie na składniki

Jeżeli pracujesz na wirtualnych kompletach w Subiekcie GT, a produkty na magazynie są zwykle składnikami, możesz włączyć automatyczne rozbicie towaru na składniki. Dzięki temu na liście magazynowej będzie towar, który trzeba skompletować.

 


 

Automatyczne grupowanie

Jeżeli Twój proces zakłada, że rozbijanie na poszczególne zamówienia wykonywane jest na stanowisku pakowania, to na liście magazynowej możemy zgrupować te same towary, aby operator nie musiał weryfikować czy zliczył wszystkie wystąpienia danego towaru.

 


 

Przyjęcie z magazynu

Jak potrzebujesz informacji o zakończeniu kompletacji z magazynu, to możesz wykorzystać funkcję zbiorczego oznaczania statusów dokumentu po zeskanowaniu numeru listy wysyłkowej. Możesz wykorzystać skaner klawiaturowy aby maksymalnie przyśpieszyć ten proces.

Ścieżka dla braku towaru

Jak zabraknie towaru na magazynie, to możesz nadać dokumentowi status braku towaru, a dzięki dodatkowemu oknu wprowadzania braków program może przesłać powiadomienie z informacją o brakach.

 


 

Wielu użytkowników na jednym stanowisku

Przygotowując funkcjonalności, projektowaliśmy je w taki sposób aby można było wykonywać całość procesu na jednym stanowisku komputerowym. Wykorzystując kody kreskowe dla poszczególnych operatorów, będziesz wiedział co i komu zostało przydzielone do kompletacji.