Aktualizacje programu

Poniżej można zapoznać się z listą wprowadzonych zmian w poszczególnych wersjach programu ProstaPaczka. Każdy wpis poprzedzony jest nazwą modułu którego dotyczy.

Wybierz wygodną dla siebie formę kontaktu z nami!

Aby dopasować się do Waszych potrzeb informację o aktualizacjach przekazujemy na 3 sposoby:
1) Zbiorcze (miesięczne) informacje o nowościach – po zapisaniu się do naszego newslettera: NEWSLETTER
2) Informacje o każdej wprowadzonej wersji można otrzymać po zarejestrowaniu się na forum programu i włączeniu śledzenia wątku z ważnymi informacjami: FORUM
3) Ostatecznie, jeśli nie życzysz sobie kontaktu z naszej strony, możesz śledzić aktualizacje na własną rękę, na tej stronie.

 

Pobierz ProstaPaczka2 (v22.6.1)

 

Szczegółową instrukcję aktualizacji programu oraz informacje o zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa, znajdziesz na stronie AKTUALIZACJE.

 

Lista aktualizacji

2022-06-24 v22.6.1

PP KOLEKTOR

 • Dodano tryb pracy bez nośników
 • Dodano obsługę procesu kompletacji pojedynczych dokumentów
 • Dla kompletacji pojedynczych dokumentu dodano wyświetlanie kodu QR z numerem dokumentu pozwalającym na uruchomienie procesu tworzenia listu w ProstejPaczce
 • W trybie kompletacji pojedynczych dokumentów dodano możliwość zakończenia kompletacji przez przypisanie towarów i dokumentu do tokenu (nośnika), który może być użyty w ProstejPaczce do uruchomienia procesu tworzenia listu
 • Dodano przycisk oznaczający wszystkie nośniki jako skompletowane
 • Dodano mechanizm automatycznego cyklicznego przekazywania danych na serwer
 • Dodano blokadę możliwości logowania tego samego użytkownika na kilku kolektorach
 • Dodano blokadę przekazywania z kolektora informacji o dokumentach, które zostały odpięte od użytkownika (np. anulowane)
 • Do funkcji usuwania danych dostępnej w ustawieniach dodaliśmy usuwanie plików z logami oraz pobranych zdjęć
 • Poprawiono funkcję cyklicznego pobierania dokumentów przypisanych do zalogowanego operatora

WYDANIA

 • Dodano możliwość zbiorczego wydania dokumentów na użytkownika  ze statusu „Gotowe do wydania”
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany statusu  dokumentów
 • Poprawiono mechanizm czyszczenia nośnika z poziomu panelu

2022-06-15 v22.6

SUBIEKT GT

 • W oknie konfiguracji flag poprawiono pobieranie flag dostępnych dla Paragonów (PA)

WYDANIA

 • Dodano możliwość definiowania grup dokumentów na podstawie ich zawartości
 • Dodano możliwość ustawienia scenariusza kompletacji dla dokumentu
 • Dodano możliwość automatycznego wyznaczenia scenariusza dokumentu na podstawie ustalonych grup
 • Dodano możliwość automatycznego wyznaczania scenariusza podczas importu dokumentu z ERP (Subiekt GT / Subiekt nexo))
 • Dodano możliwość zmiany statusu „Brak” na „Gotowe do wydania” aby dokumenty mogły być pobierane przez kolektor
 • Dodano możliwość zmiany stanu z „Wydano na operatora” na „Anulowane” lub „Gotowe do wydania”

WYDANIA / PRZYJĘCIA

 • Dodano możliwość podglądu zalogowanych użytkowników na urządzeniach
  Dodano możliwość usunięcia sesji użytkownika na kolektorze z poziomu ProstejPaczki

KOLEKTOR

 • Zmieniono sposób komunikacji z serwerem, aby był używany klucz sesji, kontrolowany przez serwer
 • Dodano moduł weryfikacji dokumentu, zawartości nośnika lub innego obiektu
 • Dodano możliwość automatycznego cyklicznego pobierania dokumentów przypisanych do operatora
 • Dodano mechanizm notyfikacji
 • Dodano informowanie notyfikacją w przypadku gdy kompletowany dokument został odłączony od użytkownika z poziomu ProstejPaczki

ADMINISTRACJA

 • Dodanie słownika scenariuszy kompletacji

INNE

 • Refactoring mechanizmu automatycznego wyznaczania konta przewoźnika
 • Dodano możliwość ustawienia nazwy użytkownika dla grupy warunków

2022-05-30 v22.5.5

SELLO

 • Poprawienie komunikatu wyświetlanego w przypadku niewłaściwej konfiguracji definicji paczek pobieranych z pola własnego zewnętrznego towaru

WAPRO

 • Dodano możliwość ustawienia adresu e-mail odbiorcy przesyłki z danych domyślnej osoby kontaktowej kontrahenta  (PRO)
 • Dodano możliwość wyznaczenia adresu e-mail odbiorcy przesyłki z danych osoby kontaktowej kontrahenta o podanym stanowisku (PRO)
 • Dodano możliwość wybierania innych adresów e-mail do powiadomień niż odbiorca przesyłki z osób kontaktowych kontrahenta o podanym stanowisku (PRO)

POWIADOMIENIA

 • Do powiadomień o przygotowaniu listu oraz przygotowaniu manifestu dodano możliwość użycia zastępnika, który spowoduje wysłanie powiadomień na adresy inne niż odbiorcy przesyłki (tylko dla WAPRO)

INNE

 • Refactoring mechanizmu zapisywania powiązań listu z dokumentem źródłowym dla wszystkich przewoźników
 • Refactoring ręcznego przygotowania przesyłek  dla wszystkich przewoźników

2022-05-25 v22.5.4

WYDANIA / PRZYJĘCIA

 • Dodanie importu daty wystawienia i daty realizacji z Subiekta GT i Subiekta nexo
 • Dodanie importu nazwy kontrahenta z Subiekta GT i Subiekta nexo
 • Dodano import sposobu dostawy z Subiekta nexo
 • Dodano pobieranie wagi towaru w jednostce podstawowej Subiekta GT i Subiekta nexo
 • Dodano obliczanie wagi dokumentu na podstawie zapisanych w programie pozycji
 • Dodano możliwość ustawienia numeru referencyjnego na podstawie numeru zewnętrznego, uwag, podtytułu dokumentu
 • Dodano możliwość pobierania dokumentów tylko z wyznaczonych kategorii

ALLEGRO

 • Uzupełnienie mapowań rodzajów przesyłek na operatora przesyłek w serwisie Allegro

2022-05-17 v22.5.3

WAPRO MAG

 • Dodaliśmy możliwość przygotowania listów przewozowych za pośrednictwem API portalu apaczka.pl: DPD, DHL, InPost kurier, InPost Paczkomaty, GEIS, FedEx, UPS, Pocztex.

SUBIEKT NEXO

 • W ustawieniach zaawansowanego zapisu do pól własnych V2 dokumentu Subiekta nexo dodaliśmy możliwość wyboru pól własnych dokumentów przychodowych: przyjęcie zewnętrzne (PZ), faktura zakupu (FZ), zamówienie do dostawcy (ZD). Zapis do tych pól jest możliwy przy rozkładaniu towaru na magazynie za pomocą terminala mobilnego.
 • Poprawiliśmy czytelność okna zaawansowanego zapisu do pól własnych dokumentu

WYDANIA / PRZYJĘCIA

 • Dodaliśmy wyświetlanie większej liczby danych z dokumentu Subiekta: data wystawienia, data sprzedaży, kategoria dokumentu, sposób dostawy, nazwę kontrahenta.
 • Dodaliśmy zapisywanie po stronie programu zmian stanów dokumentu w trakcie kompletacji z magazynu lub przy rozkładaniu przyjętego towaru.

AUTO TASK

 • Dodaliśmy możliwość zapisania wyglądu zestawień grup zadań i logu z wynikami ich realizacji.
 • Dodaliśmy obsługę przekazywania do Subiekta nexo informacji o zmianie statusów przyjmowanego dokumentu.

2022-05-11 v22.5.2

SUBIEKT GT

 • Dodano możliwość zdefiniowania identyfikatora punktu nadania dla przesyłek Pocztex kurier 2.0
 • Dodano obsługę wystawiania automatycznego listu zwrotnego DHL  w przypadku włączenia opcji traktowania numeru JJD jako numeru listu

SUBIEKT NEXO

 • Dodano możliwość zdefiniowania identyfikatora punktu nadania dla przesyłek Pocztex kurier 2.0
 • Dodano obsługę wystawiania automatycznego listu zwrotnego DHL  w przypadku włączenia opcji traktowania numeru JJD jako numeru listu

SELLO

 • Dodano możliwość zdefiniowania identyfikatora punktu nadania dla przesyłek Pocztex kurier 2.0

WAPRO MAG

 • Dodano możliwość zdefiniowania identyfikatora punktu nadania dla przesyłek Pocztex kurier 2.0

AUTO TASK

 • Dodanie walidacji zadania przenoszenia statusów wydania / przyjęcia do Subiekta nexo
 • Dodano obslugę przenoszenia statusów przyjęć do Subiekta nexo
 • Dodano zadanie pozwalające na automatyczny import dokumentów wydań i przyjęć  do obsługi na urządzeniach mobilnych
 • Dodano menu kontekstowe na liście zadań w ramach grupy pozwalające na uruchomienie edycji zadania lub jego usunięcie
 • Zmieniono sposób wykonywania zadania przenoszenia statusów wydań do Subiekta nexo, aby używało jednego połączenia ze Sferą przez cały czas wykonywania zadania
 • Dodano walidację ustawień przenoszenia statusu wydań do Subiekta GT
 • Dodano obsługę przenoszenia statusów przyjęć do Subiekta GT

DHL 24

 • Dodano obsługę przygotowania listu zwrotnego DHL do listu z numerem głównym JJD

 

2022-05-09 v22.5.1

WAPRO MAG

 • Dodanie możliwości przygotowania etykiety dla przesyłki DPD z odbiorem w punkcie (PickUp)

SUBIEKT GT

 • Dodanie możliwości utworzenia przesyłki poleconej zagranicznej Poczty Polskiej
 • Poprawienie podpowiedzi wyświetlanych na zestawieniu dokumentów pobranych z Subiekta GT

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie wyświetlania waluty dokumentu na zestawieniu w zakładce SUBIEKT NEXO
 • Poprawienie wstawiania waluty dokumentu do waluty pobrania w przesyłkach GLS
 • Dodanie możliwości przygotowania listu zwykłego – przesyłki nierejestrowanej Poczty Polskiej

GLS

 • Dodanie weryfikacji waluty dla przesyłek krajowych – dopuszczalna jest waluta PLN lub puste pole

2022-05-04 v22.5.0

HISTORIA

 • Zmieniono sposób formatowania wartości liczbowych na zestawieniu, aby można było sumować kolumny po wyeksportowaniu do pliku Excela

DHL 24

 • Dodano pobieranie numerów JJD dla paczek z tworzonej przesyłki i zapisywanie ich do bazy ProstejPaczki
 • Dodatkowe zapisywanie numeru krajowego przesyłki, gdy włączona jest opcja używania numeru JJD
 • Dodano opcję ustawiania numeru JJD pierwszej paczki jako głównego dla przesyłek krajowych

GLS

 • Dodano opcję automatycznego używania usługi CDX (COD International) dla przesyłek zagranicznych
 • Poprawiono komunikat błędu wyświetlany przy tworzeniu manifestu aby zawierał również żądanie przesłane do API Ade Plus

2022-04-29 v22.4.4

NOWOŚCI

 • Poprawiono wyświetlanie komunikatu z informacją, gdy na komputerze nie ma zainstalowanego środowiska uruchomieniowego dla Edge

ALLEGRO

 • Poprawiono wyświetlanie okna autoryzacji konta Allegro w przypadku gdy brakuje środowiska uruchomieniowego Edge

CZECH LOGISTIC

 • Aktualizacja metody pobierania otwartych zbiorów z dostosowująca do zmiany w API

2022-04-28 v22.4.3

WYDANIA / PRZYJĘCIA

 • Poprawiono wyświetlanie zgrupowanych pozycji dokumentu przeliczonych na jednostki podstawowe

2022-04-25 v22.4.2

WYDANIA

 • Dodanie grupowania pozycji tego samego towaru w jeden wiersz ze zsumowaną ilością
 • Dodano dodatkowe ostrzeżenie podczas usuwania dokumentów o możliwym powiązaniu z nośnikiem

PRZYJĘCIA

 • Dodanie modułu pozwalającego na import i zarządzanie dokumentami przyjęć z systemów Subiekt GT i Subiekt nexo. Moduł  udostępnia dane na urządzeniach mobilnych do rozkładania towaru na magazynie.

INNE

 • Dodanie linku do wątku na forum w oknie z pomocą dla braku wyświetlania zawartości we wbudowanej przeglądarce
 • Zmiana wewnętrznej przeglądarki do wyświetlania nowości na WebView2 z możliwością obsługi przez systemy Windows Server
 • Poprawienie uruchamiania programu i przechwytywania problemów z uruchamianiem wbudowanej przeglądarki na systemach Windows Server

2022-04-12 v22.4.1

BIBLIOTEKA

 • Poprawa błędu pojawiającego się przy otwieraniu modułu

DHL24

 • Dodanie w sekcji paczek okna edycji listu możliwości zaznaczenia zwrotu palet euro

POCZTA POLSKA

 • Poprawienie komunikatu pojawiającego się przy braku uzupełnionego gabarytu paczki w oknie edycji przesyłki Pocztex Kurier 48

INNE

 • Wyłączenie wyświetlania okna nowości w programie ProstaPaczka  dla komputerów z zainstalowanym systemem Windows 7 lub starszym z powodu braku obsługi wbudowanej przeglądarki

2022-04-11 v22.4.0

NOWOŚCI

 • Dodano nową zakładkę w której będą widoczne nowości wdrażane do systemu ProstaPaczka

SUBIEKT GT

 • Poprawiono wstawianie wagi na list przewozowy Pocztex 2.0 aby nie zaokrąglało do liczby całkowitej
 • W ustawieniach realizacji zamówienia dodano możliwość włączenia wyznaczenia typu dokumentu końcowego w zależności od tego czy kontrahent ma uzupełniony numer NIP (PREMIUM)
 • W ustawieniach realizacji zamówienia dodano opcję, po włączeniu której będzie wystawiana faktura zaliczkowa końcowa (w przypadku gdy wcześniej wystawiona była faktura zaliczkowa)
 • Dodano możliwość realizacji zamówienia jako Paragon (PA)
 • Dodano możliwość automatycznego wyznaczania daty odbioru przesyłki GEIS Cargo jako dzień następny z pominięciem soboty i niedzieli
 • Dodano możliwość wyboru sposobu wyznaczania daty odbioru przy tworzeniu listu do DB Schenker: data obecna, data jutrzejsza, wybrana data, następny dzień oprócz weekendu
 • Poprawiono przechwytywanie błędów pojawiających się przy realizacji zamówienia z poziomu menu kontekstowego
 • W oknie ustawień realizacji zamówienia podzielono okno na zakładki aby mieściło się na mniejszych ekranach

WYDANIA

 • Poprawiony błąd pojawiający się na liście dokumentów do kompletacji  gdy nie było żadnych pozycji do wyświetlenia
 • Dodano możliwość zmiany stanu dokumentu na „Anulowany”
 • Dodano możliwość ustawienia liczby dni sprzed ilu mają być importowane dokumenty Subiekta GT i Subiekta nexo
 • Dodano opis parametrów pobierania dokumentów w ustawieniach źródła dla Subiekta GT i Subiekta nexo
 • Poprawiono wyświetlanie daty granicznej importu dokumentów w ustawieniach źródła wydań
 • Przeniesiono przyciski do zmiany stanu dokumentu do dedykowanej sekcji na panelu modułu Wydań
 • Poprawiono importowanie dużej liczby dokumentów w jednym cyklu
 • Poprawiono wyświetlanie dużej liczby dokumentów na zestawieniu

KOLEKTOR

 • Poprawiono przypisywanie nośnika, który nie posiadał jeszcze żadnego stanu

ALLEGRO

 • Zmieniono mechanizm autoryzacji aby używana była nowsza wersja przeglądarki wspieranej przez system Allegro.pl

PACKETA

 • Poprawiono uzupełnianie nazwy e-sklepu z ustawień konta przy przygotowaniu listu ręcznego
 • Dodano wyświetlanie nazwy e-sklepu w oknie edycji listu przewozowego
 • W oknie z komunikatem z systemu przewoźnika dodano link do wątku na forum programu, gdzie zbierane są podpowiedzi do komunikatów zwracanych z API Packety

2022-03-30 v22.3.3

OGÓLNE

 • Poprawiono błąd pojawiający się przy tworzeniu warunku automatycznego wyboru konta dla metody „Wysyłam z Allegro – Allegro ONE”

2022-03-29 v22.3.2

SUBIEKT GT

 • Dodano możliwość przygotowania listów przewozowych dla przewoźnika SUUS

SUBIEKT GT MAGAZYN

 • Poprawiono proces pobierania listy dokumentów aby wykonywał się szybciej

SUBIEKT NEXO

 • Poprawiono wygląd okna konfiguracji zapisu danych do Subiekta nexo
 • Poprawiono wygląd okna konfiguracji pól własnych Subiekta nexo
 • W mechanizmie zaawansowanego zapisu do pól własnych dokumentu dodaliśmy opcję nadpisania bieżącej wartości pola własnego (do tej pory można było tylko dodawać nową zawartość do istniejącej już w polu)
 • W oknie edycji liczby paczek znajdującym się w ustawieniach przetwarzania niektórych przewoźników, dodano możliwość obliczenia liczby paczek na podstawie: waga towarów na dokumencie / X kg
 • Dodano do ustawień przetwarzania FEDEX możliwość określenia liczby paczek
 • Dodano do ustawień przetwarzania DHL 24 możliwości określenia liczby paczek
 • W mechanizmie zaawansowanego zapisu danych do pól własnych Subiekta nexo poprawiliśmy zapisywanie prefiksu i sufiksu

SUBIEKT NEXO MAGAZYN

 • Poprawiono proces pobierania listy dokumentów aby wykonywał się szybciej

WYDANIA

 • Dodano możliwość wyświetlenia dokumentów przypisanych do konkretnego nośnika
 • Dodano możliwość podglądu stanu nośnika (przypisanych dokumentów do kompletacji oraz towaru)
 • Dodano możliwość wyczyszczenia zawartości nośnika (usunięcia przypisania do dokumentów i towaru)
 • Dodano możliwość ustawienia źródła dokumentów, które będą udostępniane w API dla terminala mobilnego do kompletacji z magazynu
 • Poprawiono import dokumentów w których nie zawarto pozycji do kompletacji z magazynu

PACKETA

 • Dodano możliwość przygotowania linku do trackingu na stronie przewoźnika dla przesyłek doręczanych bezpośrednio przez Packeta

2022-03-15 v22.3.1

OGÓLNE

 • Poprawienie aby nie pokazywał się komunikat o braku mechanizmu przygotowania listu dla niektórych metod

SUBIEKT GT

 • Dodanie automatycznej konwersji nazwy na tekst w jednej linii przy tworzeniu listów dla kuriera UPS

PACKETA

 • Dodanie pobierania statusów logistycznych z API Packeta

2022-03-14 v22.3.0

SUBIEKT NEXO

 • Poprawiono zapis sufiksu i prefiksu w mechanizmie zaawansowanego zapisu wartości do pól własnych V2. Poprawki dotyczą opcji  zapisu danych o utworzonym liście i danych kompletacji
 • Dodano filtr pozwalający na zeskanowanie kodu nośnika powiązanego w module WYDANIA. Po zeskanowaniu wyświetlone zostaną dokumenty przypisane do tego nośnika

SUBIEKT NEXO MAGAZYN

 • W oknie konfiguracji priorytetów na podstawie zawartości pól usunięto nadmiarowe akcje dostępne w menu kontekstowym

SUBIEKT GT MAGAZYN

 • W oknie konfiguracji priorytetów na podstawie zawartości pól usunięto nadmiarowe akcje dostępne w menu kontekstowym

WYDANIA

 • Dodano nowy moduł do obsługi kompletacji z magazynu współpracujący z aplikacją na terminalach mobilnych

INPOST SHIPX

 • W oknie wyboru czynności do wykonania dodano możliwość skopiowania komunikatu

PACKETA

 • Dodano moduł integracji z pośrednikiem Packeta.

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • W oknie wyboru czynności do wykonania dodano możliwość skopiowania komunikatu

INNE

 • Dla niektórych przewoźników zmieniono sposób zapisywania logu komunikacji z API, aby łatwiej dało się odczytać następujące po sobie żądania i odpowiedzi )

2022-02-26 v22.2.2

 1. Poprawka skryptu aktualizacji bazy danych wymuszająca ustawienie kodowania UTF8 w nowo tworzonych tabelach.

2022-02-24 v22.2.1

SUBIEKT GT

 • Dodanie możliwości tworzenia etykiet za pomocą API Czech Logistic: GEIS, FOFR, Poczta Czeska, Poczta Słowacka, 123 Kurier
 • Dodano możliwość zmiany flagi dokumentu po utworzeniu listu bez użycia Sfery (PREMIUM)

SUBIEKT GT MAGAZYN

 • Zmieniono sposób zapisywania informacji o pozycjach w bazie programu
 • Dodano zapisywanie w bazie programu ilości w jednostkach podstawowych

SUBIEKT NEXO

 • Refactoring mechanizmu pobierania pozycji do kompletacji
 • Dodanie możliwości rozbicia kompletów na składniki w oknie weryfikacji kompletności (PRO)
 • Dodanie w weryfikacji kompletności możliwości przeliczenia pozycji na jednostki podstawowe asortymentu (PRO)
 • Dodanie obsługi kodów kreskowych przypisanych do innych miar (tylko przy przeliczaniu na jednostki podstawowe) (PRO)

PACZKI SELLO

 • Dodano możliwość wybrania Subiekta nexo jako źródło do kompletacji (po numerze dokumentu końcowego) (PRO)

SUBIEKT NEXO MAGAZYN

 • Poprawienie funkcji podejmowania dokumentów za pomocą przycisku
 • Zmieniono sposób zapisywania informacji o pozycjach w bazie programu
 • Dodano zapisywanie w bazie programu ilości w jednostkach podstawowych

CZECH LOGISTIC

 • Dodanie możliwości utworzenia etykiety dla GEIS, FOFR i Słowackiej Poczty

INPOST SHIPX

 • Poprawienie funkcji ponownego sprawdzenia statusu przygotowania listu przewozowego przez API InPost ShipX

2022-02-09 v22.2.0

WAPRO MAG

 • Dodanie możliwości przygotowania listów do przesyłek Allegro One poprzez integrację z API wysyłam z Allegro
 • Dodanie możliwości przygotowania etykiet dla przesyłki Pocztex Kurier 2.0 poprzez API Poczty Polskiej
 • Dodanie funkcji warunkowego wyboru konta  przewoźnika na podstawie zawartości dokumentu (PRO)

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie możliwości przygotowania etykiet dla przesyłek Allegro odbiór w punkcie DPD poprzez API Wysyłam z Allegro

SUBIEKT GT

 • Dodanie możliwości przygotowania etykiety dla przesyłki Pocztex Kurier 2.0 poprzez API Poczty Polskiej
 • Dodanie funkcji warunkowego wyboru konta  przewoźnika na podstawie zawartości dokumentu (PRO)
 • Dla niektórych metod z możliwością doręczenia do punktu odbioru dodano możliwość warunkowego wyboru punktu odbioru w zależności od zawartości dokumentu

SELLO

 •  Dodano funkcję automatycznego wyboru konta dostępowego Wysyłam z Allegro na podstawie identyfikatora użytkownika z Allegro pobranego z Sello (PREMIUM)
 • Dodano możliwość przygotowania  etykiety dla przesyłki Pocztex Kurier 2.0 poprzez API Poczty Polskiej

2022-01-31 v22.1.4

SELO

 • Dodanie możliwości tworzenia listów przewozowych Allegro UPS do 10 kg poprzez API Wysyłam z Allegro

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie możliwości przygotowania listów przewozowych Allegro One poprzez API Wysyłam z Allegro

ALLEGRO

 • Zmiana nazwy metody Allegro Punkty na Allegro One

DHL PARCEL SHOP

 • Zmiana linku do forum ze stroną zawierającą podpowiedzi do typowych komunikatów

2022-01-22 v22.1.3

SELLO

 • Poprawienie komunikatów zwracanych przy wstawianiu numeru listu do Allegro, aby wyświetlane były dane odpowiedzi serwera Allegro
 • Dodano możliwość wymuszenia wstawienia numeru listu do Allegro z poziomu menu kontekstowego wyświetlanej paczki na zestawieniu

ALLEGRO

 • Poprawiono odczytywanie błędów zgłaszanych przez serwis Allegro

2022-01-20 v22.1.2

SELLO

 • Poprawienie etykiety pola kodu akcji skanowania wszystkich produktów z listy kompletacyjnej

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie możliwości przygotowania jednego listu DHL Parcel Shop z wielu dokumentów Subiekta nexo
 • Modyfikacja funkcji wstępnego przygotowania listu z obsługą opakowań, aby gdy zeskanowano więcej niż jedno opakowanie, program zapytał, jakie opakowania mają być przeniesione na list przewozowy

SUBIEKT GT

 • Dodano możliwość przygotowania listu przewozowego dla JAS-FBG z dokumentu Subiekta GT
 • W oknie zarządzania atrybutami dodano operację dla działań na liczbach rzeczywistych pozwalającą na konwersję do liczby całkowitej z zaokrągleniem w górę

2022-01-10 v22.1.1

WAPRO MAG

 • W oknie kompletacji dodano możliwość oznaczenia wszystkich produktów jako skompletowane za pomocą przycisku lub kodu akcji (PREMIUM)

SUBIEKT GT

 • W oknie kompletacji dodano możliwość oznaczenia wszystkich produktów jako skompletowane za pomocą przycisku lub kodu akcji (PREMIUM)

SUBIEKT NEXO

 • W oknie kompletacji dodano możliwość zmiany ilości skanowanych produktów z trybut pojedynczego na tryb skanowania wielu towarów (PREMIUM)
 • W oknie kompletacji dodano możliwość oznaczenia wszystkich produktów jako skompletowane za pomocą przycisku lub kodu akcji (PREMIUM)
 • Poprawiono przetwarzanie dokumentu na list DHL Parcel Shop aby w przypadku braku wyrażenia regularnego do odczytania numeru punktu Parcel Shop wyświetlane były bardziej czytelne komunikaty

SELLO

 • W oknie kompletacji dodano możliwość zmiany ilości skanowanych produktów z trybut pojedynczego na tryb skanowania wielu towarów (PREMIUM)
 • W oknie kompletacji dodano możliwość oznaczenia wszystkich produktów jako skompletowane za pomocą przycisku lub kodu akcji (PREMIUM)

2022-01-05 v22.1.0

WAPRO MAG

 • Dalsze prace nad optymalizacją tworzenia listu z poziomu operacji dodatkowych dokumentu
 • Poprawienie listy sposobów dostawy do wyboru przy braku automatycznego wyboru przewoźnika, aby wyświetlane były tylko metody, które zostały włączone dla modułu

SUBIEKT GT

 • Poprawiono funkcję automatycznego pobierania dokumentów Subiekta GT, aby była dezaktywowana gdy nie ma wpisanego odpowiedniego klucza

SUBIEKT NEXO

 • Poprawiono funkcję automatycznego pobierania dokumentów Subiekta nexo, aby była dezaktywowana gdy nie ma wpisanego odpowiedniego klucza
 • Dodano możliwość tworzenia etykiet dla przesyłek Pocztex Kurier 2.0

DHL24

 • Poprawienie problemu pojawiającego się przy otwieraniu zakładki

DPD

 • Dodano możliwość wydruku etykiety w formacie ZPL na drukarkach termicznych

FEDEX

 • Poprawienie metody przygotowania manifestu aby zwracane były bardziej czytelne komunikaty błędu
 • Zmieniono pole do wpisywania numeru kuriera odbierającego paczki, aby można było wpisywać tylko liczby

POCZTA POLSKA

 • Dodano możliwość tworzenia listu Pocztex Kurier 2.0
 • Poprawiono wyświetlanie komunikatów błędu przy niektórych operacjach
 • Dodano możliwość wymuszenia ponownego pobrania placówek nadania przypisanych do wybranej karty umowy
 • Usunięto usługi „Dla ociemniałych” i „Egzemplarz biblioteczny” z przesyłki firmowej poleconej
 • Aktualizacja referencji do API Elektronicznego Nadawcy
 • Poprawiono wyświetlanie pola „Zawartość” i „Opis” dla niektórych sposobów dostawy

SUUS

 • Zmieniono okno przygotowania listu, aby było lepiej wyświetlane na ekranach o mniejszych rozdzielczościach

ADMINISTRACYJNE

 • Zwiększono ilość informacji odkładanych w logach programu
 • Poprawiono uruchamianie aplikacji, aby nie  przełączał się kontekst bazy danych podczas uruchamiania z nieaktywnym kluczem licencyjnym

Listy zmian w poprzednich latach:

Aktualizacje 2021 Aktualizacje 2020 Aktualizacje 2019 Aktualizacje 2018 Aktualizacje 2017 Aktualizacje 2016

 

Podziel się dobrą nowiną!