Aktualizacje programu

Poniżej można zapoznać się z listą wprowadzonych zmian w poszczególnych wersjach programu ProstaPaczka. Każdy wpis poprzedzony jest nazwą modułu którego dotyczy.

Wybierz wygodną dla siebie formę kontaktu z nami!

Aby dopasować się do Waszych potrzeb informację o aktualizacjach przekazujemy na 3 sposoby:
1) Zbiorcze (miesięczne) informacje o nowościach – po zapisaniu się do naszego newslettera: NEWSLETTER
2) Informacje o każdej wprowadzonej wersji można otrzymać po zarejestrowaniu się na forum programu i włączeniu śledzenia wątku z ważnymi informacjami: FORUM
3) Ostatecznie, jeśli nie życzysz sobie kontaktu z naszej strony, możesz śledzić aktualizacje na własną rękę, na tej stronie.

 

Pobierz ProstaPaczka2 (v22.1.2)

 

Szczegółową instrukcję aktualizacji programu oraz informacje o zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa, znajdziesz na stronie AKTUALIZACJE.

 

Lista aktualizacji

2022-01-20 v22.1.2

SELLO

 • Poprawienie etykiety pola kodu akcji skanowania wszystkich produktów z listy kompletacyjnej

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie możliwości przygotowania jednego listu DHL Parcel Shop z wielu dokumentów Subiekta nexo
 • Modyfikacja funkcji wstępnego przygotowania listu z obsługą opakowań, aby gdy zeskanowano więcej niż jedno opakowanie, program zapytał, jakie opakowania mają być przeniesione na list przewozowy

SUBIEKT GT

 • Dodano możliwość przygotowania listu przewozowego dla JAS-FBG z dokumentu Subiekta GT
 • W oknie zarządzania atrybutami dodano operację dla działań na liczbach rzeczywistych pozwalającą na konwersję do liczby całkowitej z zaokrągleniem w górę

2022-01-10 v22.1.1

WAPRO MAG

 • W oknie kompletacji dodano możliwość oznaczenia wszystkich produktów jako skompletowane za pomocą przycisku lub kodu akcji (PREMIUM)

SUBIEKT GT

 • W oknie kompletacji dodano możliwość oznaczenia wszystkich produktów jako skompletowane za pomocą przycisku lub kodu akcji (PREMIUM)

SUBIEKT NEXO

 • W oknie kompletacji dodano możliwość zmiany ilości skanowanych produktów z trybut pojedynczego na tryb skanowania wielu towarów (PREMIUM)
 • W oknie kompletacji dodano możliwość oznaczenia wszystkich produktów jako skompletowane za pomocą przycisku lub kodu akcji (PREMIUM)
 • Poprawiono przetwarzanie dokumentu na list DHL Parcel Shop aby w przypadku braku wyrażenia regularnego do odczytania numeru punktu Parcel Shop wyświetlane były bardziej czytelne komunikaty

SELLO

 • W oknie kompletacji dodano możliwość zmiany ilości skanowanych produktów z trybut pojedynczego na tryb skanowania wielu towarów (PREMIUM)
 • W oknie kompletacji dodano możliwość oznaczenia wszystkich produktów jako skompletowane za pomocą przycisku lub kodu akcji (PREMIUM)

2022-01-05 v22.1.0

WAPRO MAG

 • Dalsze prace nad optymalizacją tworzenia listu z poziomu operacji dodatkowych dokumentu
 • Poprawienie listy sposobów dostawy do wyboru przy braku automatycznego wyboru przewoźnika, aby wyświetlane były tylko metody, które zostały włączone dla modułu

SUBIEKT GT

 • Poprawiono funkcję automatycznego pobierania dokumentów Subiekta GT, aby była dezaktywowana gdy nie ma wpisanego odpowiedniego klucza

SUBIEKT NEXO

 • Poprawiono funkcję automatycznego pobierania dokumentów Subiekta nexo, aby była dezaktywowana gdy nie ma wpisanego odpowiedniego klucza
 • Dodano możliwość tworzenia etykiet dla przesyłek Pocztex Kurier 2.0

DHL24

 • Poprawienie problemu pojawiającego się przy otwieraniu zakładki

DPD

 • Dodano możliwość wydruku etykiety w formacie ZPL na drukarkach termicznych

FEDEX

 • Poprawienie metody przygotowania manifestu aby zwracane były bardziej czytelne komunikaty błędu
 • Zmieniono pole do wpisywania numeru kuriera odbierającego paczki, aby można było wpisywać tylko liczby

POCZTA POLSKA

 • Dodano możliwość tworzenia listu Pocztex Kurier 2.0
 • Poprawiono wyświetlanie komunikatów błędu przy niektórych operacjach
 • Dodano możliwość wymuszenia ponownego pobrania placówek nadania przypisanych do wybranej karty umowy
 • Usunięto usługi „Dla ociemniałych” i „Egzemplarz biblioteczny” z przesyłki firmowej poleconej
 • Aktualizacja referencji do API Elektronicznego Nadawcy
 • Poprawiono wyświetlanie pola „Zawartość” i „Opis” dla niektórych sposobów dostawy

SUUS

 • Zmieniono okno przygotowania listu, aby było lepiej wyświetlane na ekranach o mniejszych rozdzielczościach

ADMINISTRACYJNE

 • Zwiększono ilość informacji odkładanych w logach programu
 • Poprawiono uruchamianie aplikacji, aby nie  przełączał się kontekst bazy danych podczas uruchamiania z nieaktywnym kluczem licencyjnym

2021-12-06 v21.12.0

DB SCHENKER

 • Refactoring
 • Dodano możliwość ustawiania rodzaju paczki na podstawie rodzaju zeskanowanego opakowania w oknie edycji listu

DHL24

 • Poprawienie zapisywania listu zwrotnego do bazy programu
 • Dodano możliwość ustawiania rodzaju paczki na podstawie rodzaju zeskanowanego opakowania w oknie edycji listu
 • Refactoring

FEDEX

 • Refactoring

GEIS

 • Dodano możliwość ustawiania rodzaju paczki na podstawie rodzaju zeskanowanego opakowania w oknie edycji listu
 • Refactoring

GLS

 • Poprawienie weryfikacji możliwych opcji przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy na zestawieniu listów przewozowych

JAS FBG

 • Zmieniono sposób pobierania listy opakowań. Wszystkie opakowania będą teraz pobierane do bazy programu a nie z serwera JAS przed tworzeniem każdego listu przewozowego
 • Dodano możliwość ustawiania rodzaju paczki na podstawie rodzaju zeskanowanego opakowania w oknie edycji listu
 • Refactoring

SUUS

 • Dodano możliwość zdefiniowania dodatkowych wydruków w różnych formatach
 • Dodano możliwość ustawiania rodzaju paczki na podstawie rodzaju zeskanowanego opakowania w oknie edycji listu
 • Refactoring

AUTO TASK

 • Dodano zadanie pozwalające usunąć z bazy szczegółowe dane o listach przewozowych sprzed określonej liczby dni

OPAKOWANIA

 • Dodano możliwość zdefiniowania rodzaju opakowania wg słownika
 • Dodano funkcję ustawiania rodzaju paczki przewoźnika na podstawie rodzaju opakowania

ADMINISTRACJA

 • Dodano możliwość mapowania rodzaju opakowania z rodzajami paczek u kolejnych przewoźników )JAS FBG, Wysyłam z Allegro, Dhl24)

2021-11-25 v21.11.2

WAPRO MAG

 • Przeniesienie funkcji usuwania zapisanych etykiet, usuwania logów, usuwania plików tymczasowych, usuwania komunikatów, aby nie były wykonywane w przypadku uruchamiania wydruku listu z poziomu operacji dodatkowych WAPRO Maga
 • Zmieniono sposób weryfikacji licencji aby mniej wpływał na proces przygotowania listu z poziomu operacji dodatkowych

ADMINISTRACJA

 • Poprawienie definiowania grupy uprawnień, aby można było usunąć uprawnienie WzA – ustawienia konta
 • Zmiany w mechanizmie weryfikacji licencji

2021-11-16 v21.11.1

SUBIEKT GT

 • Dodanie możliwości zapisania wszystkich lub zaznaczonych wierszy z tabeli do pliku XLSX
 • Dodano możliwość przygotowania etykiet Allegro odbiór w punkcie DPD poprzez API Wysyłam z Allegro

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie możliwości zapisania wszystkich lub zaznaczonych wierszy z tabeli do pliku XLSX
 • Zmiana funkcji kopiowania bibliotek wbudowanej w program, aby nie trzeba było kopiować plików ręcznie

SELLO

 • Dodanie możliwości zapisania wszystkich lub zaznaczonych wierszy z tabeli do pliku XLSX
 • Dodano kontrolę nowych uprawnień: do ustawień, zapisywania wyglądu tabeli i dodawania / usuwania kolumn z zestawienia
 • Dodano możliwość przygotowania etykiet Allegro odbiór w punkcie DPD poprzez API Wysyłam z Allegro

 WAPRO MAG

 • Dodanie możliwości zapisania wszystkich lub zaznaczonych wierszy z tabeli do pliku XLSX

HISTORIA

 • Dodanie możliwości zapisania wszystkich lub zaznaczonych wierszy z tabeli do pliku XLSX
 • Dodano możliwość otworzenia zapisanej w bazie etykiety w domyślnym programie dla danego formatu etykiety

CZECH LOGISTIC

 • Poprawiono wstawianie odbiorcy z bazy Subiekta GT dla kuriera 123 Kurier

DHL 24

 • W ustawieniach konta dostępowego do API DHL 24 dodano możliwość zdefiniowania dodatkowych numerów płatnika
 • W oknie edycji listu dodano możliwość zmiany typu płatnika (nadawca, odbiorca, trzeci) i wybrania jednego ze zdefiniowanych numerów płatnika

GLS Hungary / Romania / Slovakia

 • Dodano integrację z API MyGls  dostępnej na Węgrzech, Rumunii i Słowacji

ADMINISTRACJA

 • Poprawki wyglądu w oknie zarządzania grupami uprawnień
 • Poprawienie widoczności opcji w oknie zarządzania metodami eksportu

2021-11-03 v21.11.0

CZECH LOGISTIC

 • Dodanie integracji do ProstejPaczki

AUTO TASK

 • Dodano zadanie pozwalające na pobieranie placówek odbioru Poczty Polskiej
 • Dodano zadanie pozwalające na pobranie punktów odbioru Orlen Paczki

2021-10-27 v21.10.4

SUBIEKT GT

 • Poprawiono zbiorczą realizację zamówień na dokument końcowy w trybie domyślnym – z odczytem typu dokumentu końcowego z dokumentu Subiekta
 • W ustawieniach realizacji zamówienia dodano opcję pozwalającą wyłączyć wyświetlanie okna dokumentu Subiekta GT w przypadku problemów z zapisaniem dokumentu realizującego
 • Dodano możliwość odczytania kodu punktu odbioru DPD PickUp z atrybutów dokumentu Subiekta GT

APACZKA

 • Poprawiono wystawianie listu ręcznego aby uniknąć problemu z niezamierzoną aktualizacją danych nadawcy

DHL24

 • Refactoring  modułu wyświetlania listów

GLS

 • Zmieniono mechanizm logowania do API Ade, na nową metodę ze wskazaniem kodu integratora

INPOST SHIPX

 • Dodano automatyczne usuwanie pustych znaków z początku i końca danych nadawcy i odbiorcy przed przekazaniem ich do API InPost ShipX

POCZTA POLSKA

 • Dodanie możliwości ustawienia gabarytu dodatkowych paczek dla przesyłek Pocztex Kurier 48 i Allegro Pocztex Kurier 48
 • Usunięto możliwość zaznaczenia usługi „ponad gabaryt’ dla przesyłek Pocztex Kurier 48 i Allegro Pocztex Kurier 48
 • Usunięto możliwość zaznaczenia usługi „niestandard” dla przesyłek Pocztex Kurier 24 i Allegro Pocztex 24
 • Poprawiono wpisywanie wartości, masy i ubezpieczenia w tabeli dodatkowych paczek
 • Dodano możliwość przygotowania listu ręcznego typu Allegro Pocztex Kurier 24

2021-10-25 v21.10.3

SELLO

 • Poprawienie ustawiania domyślnej kwoty wartości na liście przewozowym Poczty Polskiej tworzonym na podstawie danych paczki Sello
 • Dodano możliwość ustawiania numeru rachunku bankowego do zwrotu pobrania z ustawień konta Poczty Polskiej i kuriera FedEx na listach tworzonych dla tych przewoźników
 • Dodano wyświetlanie identyfikatora paczki z Sello

SUBIEKT GT

 • Dodano możliwość ustawiania numeru rachunku bankowego do zwrotu pobrania z ustawień konta Poczty Polskiej i kuriera FedEx na listach tworzonych dla tych przewoźników

SUBIEKT NEXO

 • Dodano możliwość ustawiania numeru rachunku bankowego do zwrotu pobrania z ustawień konta Poczty Polskiej i kuriera FedEx na listach tworzonych dla tych przewoźników

WAPRO MAG

 • Dodano możliwość ustawiania numeru rachunku bankowego do zwrotu pobrania z ustawień konta Poczty Polskiej i kuriera FedEx na listach tworzonych dla tych przewoźników

DPD

 • Zoptymalizowano tworzenie manifestu
 • Refactoring
 • Poprawiono wyszukiwanie listów bez manifestu aby wyświetlały się listy dla których przypisany został status logistyczny przez kuriera, ale jeszcze nie zostały zamknięte w programie

FEDEX

 • Dodano możliwość wpisania numeru rachunku do zwrotu pobrania, który będzie wstawiany na list przewozowy gdy nie będzie podany inny rachunek w ustawieniach przetwarzania
 • Refactoring

POCZTA POLSKA

 • Dodano możliwość wpisania numeru rachunku do zwrotu pobrania, który będzie wstawiany na list przewozowy gdy nie będzie podany inny rachunek w ustawieniach przetwarzania

2021-10-06 v21.10.2

AUTO TASK

 • Poprawiono funkcję przenoszenia statusów do Subiekta GT w przypadkach aktualizacji statusów do dużej liczby przesyłek

ORLEN PACZKA

 • Poprawiono konwersję gabarytu paczki nowego typu w przesyłka Allegro Dostawa

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Dodano wyświetlanie identyfikatora sposobu dostawy na liście zapisanych usług dostawy w konfiguracji konta Wysyłam z Allegro
 • Dodano komunikat informujący o usługach dostawy, które nie są już dostępne na danym koncie Allegro, wyświetlany przy odświeżaniu listy dostępnych metod

2021-10-04 v21.10.1

POST INTERNATIONAL

 • Usunięcie komunikatu sugerującego konfigurację na środowisko testowe pośrednika

ADMINISTRACJA

 • Poprawiono problem z usuwającym się kluczem programu PP Etykieta
 • Poprawienie ustawiania focusu w tabelce z wpisanymi kluczami licencyjnymi

2021-10-02 v21.10.0

OGÓLNE

 • Podniesienie wersji biblioteki do konwersji JSON

SUBIEKT GT

 • Dodanie możliwości zapisania połączenia list z dokumentem realizującym i realizowanym w bazie ProstejPaczki (PRO)

SUBIEKT NEXO

 • Podniesiono wersję biblioteki współdzielonej z Subiektem nexo, aby dostosować ProstąPaczkę do zmian w najnowszym Subiekcie nexo
 • Zmieniono aby przy tworzeniu listu DPD PickUp nazwa odbiorcy wstawiana była do pola z nazwiskiem, które w tej usłudze jest wymagane

POST INTERNATIONAL

 • Zmieniono numer zapisywany jako numer listu w programie ProstaPaczka z numeru trackingu na numer paczki (ParcelNumber)
 • Dodano możliwość wyszukania odbiorcy listu z bazy programu: Subiekt GT, Subiekt nexo, Sello

2021-09-28 v21.9.8

AUTO TASK  (PRO)

 • Dodanie nowego modułu do wykonywania zadań automatycznych
 • Dodanie zadania automatycznego pobierania statusów logistycznych do utworzonych przesyłek
 • Dodanie zadania automatycznego przenoszenia statusów listów przewozowych (wewnętrznych programu o oraz logistycznych) do podtytułu lub pola własnego dokumentu Subiekta GT

OGÓLNE

 • Odnotowywanie zmiany statusu logistycznego przesyłki w bazie programu

SUBIEKT GT

 • Dodano możliwość podglądu i zarządzania informacją o przeniesionych statusach do dokumentu Subiekta GT
 • Refactoring wyznaczania typu dokumentu

HISTORIA

 • Uspójnienie mechanizmów pobierania statusów logistycznych

GLS

 • Poprawa okna edycji listu

PACZKA w RUCHU / ORLEN PACZKA

 • Zmieniono nazwy usług z PACZKA w RUCHU na ORLEN PACZKA

POST INTERNATIONAL

 • Dodano moduł integracji z API firmy Post International – pośrednika usług kurierskich i pocztowych na Ukrainie

2021-09-27 v21.9.7

SUBIEKT NEXO

 • Poprawiono komunikat pojawiający się przy problemie z pobraniem wyszukania adresu e-mail w polu własnym

WAPRO MAG

 • Poprawienie kopiowania skryptów do operacji dodatkowych WAPRO Maga pozwalających na zainstalowanie operacji kompletacji towarów

OGÓLNE

 • Poprawiono pojawianie się komunikatu błędu przy wyborze konta przewoźnika
 • Poprawiono komunikat z informacją o konieczności instalacji wersji przejściowej aby wskazywał wątek na forum z informacjami i linkami do wersji przejściowych

DB SCHENKER

 • W oknie edycji listu dodano pole do wprowadzenia numeru NIP w sekcjach płatnika, nadawcy i odbiorcy
 • Dodano mechanizm weryfikacji danych listu przed wysłaniem  do API DB Schenker, który ma pilnować aby uzupełnione zostały najważniejsze pola wymagane przez przewoźnika
 • Poprawiono wstawianie danych nadawcy przy tworzeniu listu ręcznego
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy braku podania kodu pocztowego
 • Poprawki funkcji tworzenia listu ręcznego

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • W ustawieniach konta dostępowego dodano pole do wpisania id punktu nadania adresu podjęcia

2021-09-16 v21.9.6

SELLO

 • Dodanie możliwości tworzenia etykiet dla Allegro Punkty Kolporter poprzez integrację z API Wysyłam z Allegro
 • Poprawiono okno kompletacji aby nie przewijało do początku listy po użyciu przycisku na pozycji: dodawania, kompletacji i resetowania
 • Poprawiono generowanie opisu ustawień wagi  w ustawieniach przetwarzania DPD i SUUS dla pozycji dzielenia wagi paczki Sello na liczbę wyznaczonych paczek przez PP

SUBIEKT GT

 • Poprawiono błąd odświeżania pojawiający się po przygotowaniu etykiety, gdy na zestawieniu nie są wyświetlane żadne dokumenty
 • Poprawiono okno kompletacji aby nie przewijało do początku listy po użyciu przycisku na pozycji: dodawania, kompletacji i resetowania
 • Poprawiono wyświetlanie ustawień przetwarzania dokumentu na list przewoźnika DB Schenker

SUBIEKT NEXO

 • Poprawiono okno kompletacji aby nie przewijało do początku listy po użyciu przycisku na pozycji: dodawania, kompletacji i resetowania

WAPRO MAG

 • Poprawiono okno kompletacji aby nie przewijało do początku listy po użyciu przycisku na pozycji: dodawania, kompletacji i resetowania

 

2021-09-10 v21.9.5

SELLO

 • Poprawienie komunikatu pojawiającego się przy problemie z odczytaniem punktu odbioru Poczty Polksiej

SUBIEKT GT

 • Poprawiono problem z uruchamianiem zbiorczego przygotowania listów

2021-09-09 v21.9.4

ALLEGRO

 • Poprawiono wstawianie numerów listów do Allegro pojawiającego się po instalacji wersji 21.9.3

2021-09-08 v21.9.3

SUBIEKT GT

 • Dodano możliwość tworzenia listów Allegro Punkty Kolporter przez API Wysyłam z Allegro
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy kompletacji / realizacji / przygotowaniu listu w przypadku włączonej funkcji automatycznego pobierania dokumentów
 • Dodano zabezpieczenie przed użyciem funkcji zbiorczego przygotowania listów i łączenia dokumentów w jeden list gdy włączona jest funkcja automatycznego pobierania dokumentów z Subiekta GT
 • Poprawiono wyświetlanie daty i czasu kompletacji na zestawieniu dokumentów
 • Uspójniono wybieranie zaznaczonych dokumentów przy zbiorczym przygotowaniu listów: w pierwszej kolejności wybierane będą dokumenty oznaczone  checkboxem, a jeżeli żaden dokument nie będzie tak wybrany, to listy będą tworzone do pozycji zaznaczonych na zestawieniu

SUBIEKT NEXO

 • Poprawiono błąd rozpoznawania pola własnego pojawiający się przy konfiguracji warunkowego wyboru konta przewoźnika i konfiguracji punktu odbioru dla DPD PickUp
 • Refactoring mechanizmu wyboru usługi WzA przy tworzeniu listu

DB SCHENKER

 • Poprawiono nazwę przewoźnika przy wstawianiu numeru listu do zamówienia Allegro

SUUS

 • Poprawiono nazwę przewoźnika przy wstawianiu numeru listu do zamówienia Allegro

2021-09-07 v21.9.2

SELLO

 • Dodanie obsługi pobierania kodu punktu odbioru dla Orlen Paczki (po zmianie nazwy usługi przez Allegro))

2021-09-02 v21.9.1

SUBIEKT GT

 • Poprawienie funkcji odczytywania adresu e-mail z uwag dokumentu w przypadku gdy na liście dokumentów znalazło się kilka dokumentów dla tego samego odbiorcy

2021-09-01 v21.9.0

SUBIEKT GT

 • Dodano zaznaczanie i scrollowanie kompletowanych pozycji w oknie kompletacji towaru

SUBIEKT NEXO

 • Dodano zaznaczanie i scrollowanie kompletowanych pozycji w oknie kompletacji towaru

SELLO

 • Dodano zaznaczanie i scrollowanie kompletowanych pozycji w oknie kompletacji towaru

WAPRO MAG

 1. Dodano zaznaczanie i scrollowanie kompletowanych pozycji w oknie kompletacji towaru
 2. Poprawiono kompletację dokumentu i wybór zeskanowanego towaru dla podmiotów z kilkoma magazynami
 3. Dodano wyświetlanie symbolu magazynu na zestawieniu pobranych dokumentów

PACZKA W RUCHu / ORLEN PACZKA

 • Poprawiono przygotowanie listu w sytuacji gdy nie pobrano jeszcze placówek RUCHu

2021-08-26 v21.8.5

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie możliwości uruchomienia kompletacji po zeskanowaniu zawartości pola własnego dokumentu Subiekta nexo

GEIS

 • Zmiana adresu (endpoint) do środowiska produkcyjnego API kuriera

2021-08-24 v21.8.4

SUBIEKT GT

 • Poprawienie komunikatu pojawiającego się w przypadku gdy nie zdefiniowano mapowań typu dokumentu realizującego dla wartości pobranej z uwag zamówienia
 • Poprawiono mechanizm zapisywania wyglądu tabeli w oknie kompletacji aby dało się ukryć kolumny z przyciskami

SELLO

 • Poprawienie uruchamiania kompletacji na podstawie skanowania numeru listu przewozowego, aby można było skanować kody kreskowe z etykiety kuriera DPD (posiadają dodatkowe znaki oprócz numeru listu)
 • Poprawiono mechanizm zapisywania wyglądu tabeli w oknie kompletacji aby dało się ukryć kolumny z przyciskami

SUBIEKT NEXO

 • Dodano możliwość przygotowania listu przewozowego DPD PickUp
 • W oknie zarządzania atrybutami dodano możliwość wyboru pól własnych dokumentu Subiekta nexo
 • Poprawiono mechanizm zapisywania wyglądu tabeli w oknie kompletacji aby dało się ukryć kolumny z przyciskami

WAPRO MAG

 • Poprawiono mechanizm zapisywania wyglądu tabeli w oknie kompletacji aby dało się ukryć kolumny z przyciskami

DB SCHENKER

 • Poprawienie pobierania wydruków, aby zwrócony został komunikat w sytuacji gdy nie udało się pobrać pliku z API

PACZKA W RUCHu / ORLEN PACZKA

 • Przygotowano program do zmiany usługi PACZKA w RUCHu na ORLEN PACZKA
 • Dodano ukrywanie danych nadawcy i danych zwrotu w oknie edycji listu przewozowego
 • Poprawiono przekazywanie danych z okna edycji listu
 • Dodano ikonę do przycisku wyszukiwania punktu odbioru Ruch
 • Dodano informacje o wybranym punkcie odbioru wyświetlane pod polem z kodem PoPeR
 • Dodano mechanizm pobierania punktów odbioru Ruch i zapisywanie w bazie programu
 • Dodano mechanizm weryfikujący czy użyty został odpowiedni typ paczki w zależności od wybranego punktu odbioru
 • Zmieniono funkcję pobierania punktów z API Paczki w Ruchu na najnowszą zwracającą punkty Orlen
 • Refactoring mechanizmów połączenia z API
 • Poprawa przekazywania danych z okna edycji konta dostępowego
 • W oknie wyszukiwania lokalizacji dodano możliwość grupowania, sortowania, filtrowania i wyszukiwania  na liści
 • Poprawiono komunikację z API aby możliwe było używanie protokołów TLS 1.0, 1.1 lub 1.2

INPOST SHIPX

 • Zmiana komunikatu o zarejestrowanym liście bez numeru, aby był bardziej czytelny

ADMINISTRACJA

 • Dodano przyciski weryfikacji i  usuwania pod tabelką z aktywnymi licencjami
 • Dodano przycisk kopiowania klucza zaznaczonej licencji  do schowka systemu Windows

2021-08-17 v21.8.3

SUBIEKT GT

 • Dodanie możliwości przygotowania jednego listu przewozowego DB Schenker do wielu dokumentów Subiekta GT
 • Dodanie możliwości przygotowania jednego listu dla dokumentów zaznaczonych myszką / klawiaturą na zestawieniu dokumentów pobranych z Subiekta GT
 • Poprawiono mechanizm uruchamiania kompeltacji aby nie pytał o metodę w przypadku ustawionego trybu pracy na „Wybór ręczny”
 • Refactoring mechanizmu wyszukiwania towaru w bazie przy  kompeltacji

SUBIEKT NEXO

 • Refactoring mechanizmu wyszukiwania towaru w bazie przy  kompeltacji

SELLO

 • Refactoring mechanizmu wyszukiwania towaru w bazie przy  kompeltacji

WAPRO MAG

 • Dodanie możliwości użycia mechanizmu weryfikacji kompletności dokumentu
 • Dodanie możliwości uruchomienia kompletacji dokumentu ze skanu numeru dokumentu
 • Dodano możliwość uruchomienia kompeltacji dokumentu z poziomu operacji dodatkowych WAPRO Maga
 • Refactoring funkcji zapisywania numeru listu do pól własnych dokumentu
 • Zmieniono funkcję instalacji operacji dodatkowych aby można wybło wskazać rodzaj dokumentu dla którego będą instalowane skrypty
 • Refactoring uruchamiania przygotowania listu z poziomu menu kontekstowego

APACZKA

 • Poprawienie wyświetlania informacji o usługach powiadomienia na liśćie przygotowanych przesyłek

DB SCHENKER

 • Zmiana linku w oknie pomocy dostępnym z poziomu okna edycji listu na bezpośredni link do wątku na forum z listą podpowiedzi do komunikatów błędu

GEIS

 • Ukrycie usług dodatkowych dostępnych tylko dla kanału Parcel na liście z kanału Cargo
 • Dodanie wyświetlania kodu usługi dodatkowej
 • Zmiana sposobu przekazywania usług dodatkowych z kodów cyfrowych na kody literowe
 • Dodanie usług dodatkowych dostępnych dla kanału Cargo

2021-08-09 v21.8.2

SCHENKER

 • Poprawiono komunikację ze środowiskiem produkcyjnym przewoźnika

2021-08-05 v21.8.1

SUBIEKT GT

 • Zmieniono wprowadzanie danych o kompletacji do uwag dokumentu, aby były wstawiane od nowej linii
 • Dodano możliwość zapisania informacji o kompletacji po jej przerwaniu do uwag dokumentu Subiekta GT z opcją wyświetlania okna  umożliwiającego edycję treści (PREMIUM)
 • Dodano możliwość przełączania trybut skanowania produktów w oknie kompletacji z pojedynczego na zbiorczy (PREMIUM)
 • Dodanie możliwości przełączania trybut skanowania pojedynczy / zbiorczy za pomocą definiowalnego kodu akcji
 • Dodano możliwość ustawienia aby kompletacja mogła odbywać się na podstawie samego kodu kreskowego towaru lub kodu kreskowego i symbolu towaru
 • Poprawiono aby zamykanie okna kompletacji krzyżykiem było równoznaczne z anulowaniem

SELLO

 • Poprawiono aby zamykanie okna kompletacji krzyżykiem było równoznaczne z anulowaniem
 • Dodano możliwość przełączania trybut skanowania produktów w oknie kompletacji z pojedynczego na zbiorczy (PREMIUM)

SUBIEKT NEXO

 • Poprawiono aby zamykanie okna kompletacji krzyżykiem było równoznaczne z anulowaniem
 • Dodano możliwość przełączania trybut skanowania produktów w oknie kompletacji z pojedynczego na zbiorczy (PREMIUM)

GEIS 

 • Dodano obsługę usługi dodatkowej zwrodu dokumentów – VDL

2021-08-02 v21.8.0

WAPRO MAG

 • Poprawienie zapisywania numeru listu do dokumentów powiązanych dla dla dokumentów posiadających  wiele pozycji
 • Poprawienie zapisywania numeru listu w polach dodatkowych dokumentu aby dla pierwszego listu nie dodawało automatycznie spacji przed numerem
 • Poprawienie wyświetlania błędów podczas nadpisywania operatora w zamówieniu

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie możliwości uruchomienia przygotowania listu po zeskanowaniu wartości z pola własnego dokumentu Subiekta nexo

ALLEGRO

 • Poprawienie pobierania zamówień z nowym typem płatności Extended_Term

DB SCHENKER

 • Dodanie walidacji wymiarów opakowania przed przekazaniem żądania utworzenia listu do API DB Schenker
 • Zmiana kodów niektórych usług : 501, 502 na 611, 711
 • Poprawienie okna edycji listu przewozowego aby było widać więcej szczegółów paczki

2021-07-29 v21.7.2

WAPRO MAG

 • Dodano możliwość zapisania numeru listu do pola dodatkowego dokumentu dla którego tworzony jest list
 • Dodano możliwość dodania numeru listu do pól dodatkowych dokumentów powiązanych  z dokumentem dla którego tworzony jest list (zamówienie – dokument handlowy – dokument magazynowy)
 • Dodano możliwość zapisania numeru listu w dedykowanym polu zamówienia w przypadku tworzenia listu do powiązanego dokumentu  magazynowego lub handlowego
 • Dodano możliwość nadpisania operatora przesyłki w zamówieniu  gdy list tworzony jest do zamówienia
 • Dodano możliwość nadpisania operatora przesyłki w zamówieniu gdy list jest tworzony do powiązanego dokumentu (magazynowego lub handlowego)
 • Dodano możliwość pobierania adresu e-mail odbiorcy przesyłki z uwag dokumentu (PREMIUM)
 • Refactoring mechanizmu ustalania danych odbiorcy przesyłki
 • Dodano kolumnę z adresem e-mail odbiorcy przesyłki na zestawieniu pobranych dokumentów

SUBIEKT GT

 • Refactoring wyboru i odczytywania atrybutów z dokumentu ww mechanizmach używających okna zarządzania atrybutami

SUBIEKT NEXO

 • Dodano możliwość automatycznego wyboru konta przewoźnika na podstawie sprawdzenia warunków zdefiniowanych dla dokumentu (PRO)

INNE

 • Refactoring mechanizmu przechowywania danych o wybranych metodach eksportu
 • W oknie zarządzania metodami eksportu dodano przycisk wyświetlenia włączonych metod eksportu
 • W oknie zarządzania metodami eksportu dodaliśmy komunikat wymagający potwierdzenia pod przyciskiem wyłączenia wszystkich metod eksportu
 • W oknie licencji zmieniono wyświetlanie informacji o licencji aby było widoczne wyłączenie z powodu nadmiernej liczby stanowisk
 • Refactoring funkcji wybierającej konto przewoźnika przy tworzeniu listu na podstawie dokumentu

2021-07-21 v21.7.1.1

 • DB SCHENKER – poprawiono ładowanie biblioteki komunikacyjnej z API DB Schenker

2021-07-18 v21.7.1

 • SELLO
  • Dodano możliwość uruchomienia kompletacji na podstawie zeskanowania numeru nadawczego
   • Optymalizacja uruchamiania kompletacji po symbolu paczki z Sello
 • SUBIEKT GT
  • Dodanie w oknie listy atrybutów dokumentu pola „Numer pełny dokumentu źródłowego”
  • Dodanie możliwości wstawienia na liście DPD atrybutów dokumentu do pól opisu i numeru referencyjnego (Allegro DPD, DPD, DPD PickUp)
  • Dodanie możliwości utworzenia listu przewozowego w api przewoźnika DB Schenker
 • DB SCHENKER
  • Dodanie integracji  z API przewoźnika DB Schenker

2021-07-13 v21.7.0

 

 • SUBIEKT GT
  • Dodano możliwość tworzenia listu do Paczkomatów w portalu Apaczka
 • WAPRO MAG
  • Dodano możliwość tworzenia listu GEIS Cargo
 • POWIADOMIENIA
  • Poprawienie błędu pojawiającego się przy zapisywaniu nowego pola własnego powiadomienia
  • Poprawienie listy dostępnych metod, w oknie edycji pola własnego, aby można było odznaczyć wszystkie metody
  • Poprawiono wygląd przycisków w konfiguracji
 • INPOST SHIPX
  • Dodanie obsługi wydruku etykiet w formacie ZPL
 • PEKAES
  • Poprawienie wstawiania danych nadawcy przy tworzeniu listu do innego adresu nadania
  • W oknie edycji listu dodano możliwość odznaczenia  lokalizacji nadania  na liście rozwijanej
 • ADMINISTRACJA
  • Dodano zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem wymogu logowania użytkowników i wyboru stanowiska pracy
  • Zaktualizowano treści informacyjne w panelu rejestracji wersji DEMO

2021-06-09 v21.6.1

 • SUBIEKT NEXO
  • Poprawienie wyznaczania kwoty ubezpieczenia dla przewoźnika DHL 24
 • Wysyłam z Allegro
  • Dodanie bezpośredniego linku do wątku z podpowiedziami do komunikatów zwracanych przez API Wysyłam z Allegro
 • ADMINISTRACJA / USTAWIENIA
  • Poprawienie przycisków zarządzania ustawieniami  w panelu administracyjnym
  • Usunięcie przycisku wczytywania ustawień z wersji 2.55
  • Dodanie informacji o dacie modyfikacji, użytkowniku modyfikującym oraz  wielkości ustawień w bazie programu
  • Dodanie możliwości pobrania archiwalnych wersji ustawień, które zostały oznaczone jako nieaktywne (usunięte) lub zmodyfikowane
  • Dodanie możliwości trwałego usunięcia z bazy archiwalnych ustawień
  • Dodano nowe uprawnienia zezwalające na wyświetlenie archiwalnych ustawień, oznaczenie ustawienia jako archiwalnego oraz usunięcia ustawienia archiwalnego
  • Zmieniono domyślną nazwę ustawienia zapisywanego do pliku aby zawierała identyfikator rekordu

2021-06-07 v21.6.0

 • SUBIEKT GT
  • Dodano możliwość odczytania rodzaju opakowania w mechanizmie definicji paczek (FedEx, Geis Cargo
  • Dodano możliwość odczytania danych paczki z dokumentu Subiekta GT lub towaru dla przewoźnika Geis Cargo
  • Dodano komunikat o konieczności ponownego uruchomienia programu na innych stanowiskach po edycji konfiguracji definicji paczek
 • SELLO
  • Dodano możliwość odczytania rodzaju opakowania w mechanizmie definicji paczek (InPost Web Trucker, Dhl  24)
  • Dodano komunikat o konieczności ponownego uruchomienia programu na innych stanowiskach po edycji konfiguracji definicji paczek
  • Refactoring mechanizmu przetwarzania paczki Sello na list przewozowy
 • ADMINISTRACJA
  • Dodano słownik rodzajów opakowania
  • Dodano słownik mapowania rodzaju opakowania na rodzaj paczki przewoźnika (DHL , InPost Web Trucker, FedEx, Geis Cargo)
  • Dodano komunikat o konieczności ponownego uruchomienia programu po edycji słownika
  • Refactoring mechanizmu podglądu i edycji słowników
 • APACZKA
  • Refactoring modułu

2021-05-27 v21.5.2

 • SUBIEKT NEXO
  • Dodanie warunkowego wyszukiwania identyfikatora punktu odbioru Poczty Polskiej gdy w uwagach dokumentu znajdzie się określona treść. Dotyczy usług: Allegro Poczta Odbiór w punkcie, Pocztex Kurier 48, Pocztex Kurier 24
 • Wysyłam z Allegro
  • poprawienie procesu przygotowania listu aby użycie opcji „Zapisz i przerwij” zakończyło proces
  • Poprawiono zapisywanie powiązania wewnątrz bazy danych pomiędzy paczką z listu WzA a paczką dostępną z poziomu zakładki HISTORIA
  • poprawienie przekazywania kwot większych niż 999 zł do API Allegro
  • dodanie możliwości zbiorczego sprawdzania statusów przygotowania listu dla rekordów przerwanych wt trakcie (gdzie była użyta opcja „Zapisz i przerwij”))
  • poprawiono aktualizację wyświetlonych danych listu w zakładce WZA przy sprawdzaniu statusu utworzenia listu przez Allegro, aby nie było trzeba odświeżać danych przez ich ponowne pobranie
  • dodano funkcję, która przy zbiorczym drukowaniu listów, automatycznie zignoruje pozycje nie posiadające jeszcze przypisanego numeru listu
  • poprawiono aby numer listu po przerwaniu procesu jego tworzenia był także widoczny z poziomu podglądu paczek w zakładce HISTORIA
  • zmieniono sposób wyświetlania komunikatów błędów zwracanych przez API aby były bardziej czytelne dla użytkownika
 • Inne
  • w oknie zarządzania metodami eksportu dodano wyświetlanie kont dostępowych dla metod gdzie nie były jeszcze dostępne
  • w oknie edycji listów dla starego api paczkomatów zmieniono link do pomocy na dedykowany wątek

2021-05-19 v21.5.1

 • SUBIEKT NEXO
  • Poprawiono mechanizm przenoszenia statusów do dokumentu aby obsługiwał anulowanie procesu w trakcie trwania przenoszenia
  • Dodano możliwość odczytania identyfikatora punktu odbioru Poczty Polskiej z uwag dokumentu Subiekta nexo
  • Dodano możliwość odczytania identyfikatora sprzedającego oraz identyfikatora zamówienia Allegro z uwag dokumentu Subiekta nexo
  • Dodano możliwość przygotowania listu  poprzez API Wysyłam z Allegro dla dostaw: Allegro DPD, DPD, FedEx, Allegro UPS do 10 kg, UPS
  • Dodano możliwość odczytania symbolu paczkomatu z uwag dokumentu Subiekta nexo
 • DPD
  • Zmieniono zapisywanie danych paczki aby automatycznie ucinane były opisy (Dane klienta i Zawartość) do 255 znaków
 • Wysyłam z Allegro
  • Dodano integrację z API Wysyłam Allegro
  • Dodano obsługę metod: Allegro DPD, DPD, FedEx, Allegro UPS do 10 kg, UPS
 • INNE
    • Poprawiono wygląd okna wyboru metody eksportu, aby można było obsłużyć wybór za pomocą klawiatury

2021-05-13 v21.5.0.1

 • SUBIEKT GT
  • Zmodyfikowano proces zmiany flagi dokumentu po przerwaniu kompletacji  aby anulowanie proponowanego komentarza anulowało proces zmiany flagi
 • SUBIEKT NEXO
  • Dodano możliwość automatycznego zaznaczania usług  powiadomień Quantum View Doreczenie i Wyjątek przesyłanych do odbiorcy
 • POCZTA POLSKA
  • Poprawiono wyświetlanie nazwy kraju odbiorcy, aby nie była ograniczona do dwóch znaków

2021-05-11 v21.5.0

  • SUBIEKT GT
   • Dodano wyświetlanie opisu pozycji  w oknie kompletacji (PREMIUM)
   • Dodano opcję w ustawieniach kompletacji pozwalającą na wymuszenie aby pozycja posiadająca opis wpisany w Subiekcie GT nie była grupowana z innymi pozycjami nie posiadającymi opisu (PREMIUM)
   • Dodanie opcji zmiany flagi na kompletowanym dokumencie po pozytywnej kompletacji  oraz po przerwaniu kompletacji (PREMIUM)
  • SUBIEKT NEXO
   • Dodano mechanizm przenoszenia statusów wewnętrznych przygotowania listu  do pola tekstowego dokumentu Subiekta nexo (PRO)
   • Dodano możliwość automatycznego zaznaczania usług powiadomienia kuriera UPS Quantum View Exception i Delivery
 • POWIADOMIENIA
    • Poprawienie błędnego opisu dla funkcji wysyłania załączników
 • UPS
  • W oknie edycji listu dodano możliwość zaznaczenia usług powiadomień Quantum View Exception (wyjątek) i Delivery (Doręczenie)
 • ADMINISTRACJA
  • Poprawiono wyświetlanie zakładki ogólne na ekranach o mniejszej rozdzielczości

2021-04-29 v21.4.2.1

     • ALLEGRO – poprawiono pobieranie danych zamówienia w trakcie pobierania informacji potrzebnych do wstawienia numeru listu do serwisu Allegro
 • POWIADOMIENIA – poprawiono błąd dublujący zapisywanie konfiguracji metod w przypadku gdy wybrana była wysyłka powiadomień dla przesyłki firmowej Poczty Polskiej
 • FEDEX – zmieniono aby można było wyświetlić okno paczek nawet jeżeli żadna paczka nie została wprowadzona w tabeliwag i ilości paczek

2021-04-21 v21.4.2

 • SUBIEKT GT
  • W module kompletacji dodano możliwość wymuszenia przeliczania jednostek pozycji na jednostę magazynową (PREMIUM)
  • W module kompletacji dodano możliwość  kompletowania większej liczby pozycji za pomocą przeliczników ilości dla dodatkowych kodów kreskowych (PREMIUM)
  • Poprawiono wybieranie atrybutów towaru w oknie zarządzania atrybutami
 • KOMPLETACJA
  • Dodano możliwość wyboru towaru z listy w przypadku gdy kod kreskowy nalezy do kilku kompletowanych pozycji, lub w przypadku braku pozycji z danym kodem do kilku towarów
  • Zmieniono sposób   rozpoznawania towarów do skompletowania na podstawie kodu kreskowego, jeżeli kod kreskowy należeć będzie do kilku pozycji, to program wyświetli okno wyboru towaru
  • Poprawienie wyświetlania kolumny z ilością pozostałą do kompletacji

2021-04-13 v21.4.1

 • SUBIEKT GT
  • Dodanie możliwości automatycznego pobierania dokumentów co określony czas (PRO)
 • SUBIEKT GT MAGAZYN
  • Refactoring mechanizmu pobierania zapisanych pozycji do dokumentów
  • Zmiana sposobu pobierania zapisanych pozycji w bazie ProstejPaczki przy zapisywaniu listy magazynowej
  • Poprawienie zapisywania listy magazynowej w sytuacjach tworzenia listy do dokumentów magazynowych oraz hadnlowych posiadających te same pozycje
 • W oknie kopiowania komunikatu  dodano wyświetlanie linku do wątku na forum w którym gromadzone będą podpowiedzi  dla wszystkich przewoźników
 • W oknie wyboru konta dostępowego przewoźnika poprawiono działanie mechanizmu wyboru, aby lepiej wspierało działanie na klawiaturze. Wybór konta będzie uruchamiany po wciśnięciu klawisza ENTER lub podwójnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy
 • W nowych oknach edycji listu przewozowego  dodano skrót klawiaturowy do pola edycyjnego z komunikatem od przewoźnika oraz skrót uruchamiający przycisk kopiowania komunikató (ze znakiem zapytania)
 • DPD – poprawienie przekazywania danych listu do okna kopiowania komunikatu
 • INPOST SHIPX – poprawienie przekazywania danych listu do okna kopiowania komunikatu
 • PACZKA w RUCHu – aktualizacja generowanego linku do trackingu on line
 • PEKAES
  • Poprawienie przekazywania danych listu do okna kopiowania komunikatu
  • Poprawienie wyświetlania listy lokalizacji w oknie edycji listu przewozowego aby nie były wyświetlane  usunięte symbole lokalizacji  nadane przez Pekaes
  • Poprawienie wyświetlania listy symboli opakowań w oknie edycji listu aby nie były widoczne usunięte pozycje słownika
  • Poprawienie wyświetlania listy lokalizacji w oknie edycji konta dostępowego  aby nie były wyświetlane usunięte pozycje słownika
  • Dodanie możliwości wyboru konta dostępowego w oknie zarządzania metodami eksportu
 • POCZTA POLSKA – przeniesienie tabeli paczek i sekcji odbioru w punkcie na prawą stronę okna edycji listu (tak jak to było przed modyfikacją wyglądu okna)
 • UPS – poprawienie przekazywania danych listu do okna kopiowania komunikatu

2021-04-01 v21.4.0

 • SUBIEKT GT
  • W oknie kompletacji towarów z zamówienia dodano obsługę uprawnień pozwaljących na kompletację za pomocą przycisku z możliwością autoryzacji przez innego użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. (PREMIUM)
  • W oknie kompletacji dodano przycisk pozwalający na kompletację jednej jednostki danego towaru (STANDARD)
 • SUBIETK GT POBRANIA
  • Optymalizacja pobierania danych z bazy ProstejPaczki (szybsze wyświetlanie rozrachunków)
 • SUBIEKT NEXO
  • Dodanie możliwości automatycznego zapisania numeru tworzonego listu do zamóienia i dokumentu sprzedaży jednocześnie (PRO)
  • Dodanie możliwości używania skrótu klawiaturowego F5 gdy kursor znajduje się na zestawieniu pobranych dokumentów (PREMIUM)
  • W oknie kompletacji towarów z zamówienia dodano obsługę uprawnień pozwaljących na kompletację za pomocą przycisku z możliwością autoryzacji przez innego użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. (PREMIUM)
  • W oknie kompletacji dodano przycisk pozwalający na kompletację jednej jednostki danego towaru (STANDARD)
 • SELLO
  • Dodanie kolumn na zestawieniu paczek pobranych z Sello wyświetlających rozmiar paczki (zdefiniowany w Sello)
  • W oknie kompletacji towarów z zamówienia dodano obsługę uprawnień pozwaljących na kompletację za pomocą przycisku z możliwością autoryzacji przez innego użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. (PREMIUM)
  • W oknie kompletacji dodano przycisk pozwalający na kompletację jednej jednostki danego towaru (STANDARD)
  • Poprawiono  przygotowanie listów, aby w wersji START program nie próbował przekazać numeru listu do Allegro
 • PEKAES
  • Dodano obsługę skrótów klawiaturowych w oknie edycji listu
  • Poprawa responsywności okna
  • Dodanie obsługi tworzenia paczek na podstawie opakowań
  • Dodano obsługę kodów akcji
 • INPOST SHIPX
  • Dodano obsługę skrótów klawiaturowych w oknie edycji listu
  • Poprawa responsywności okna
  • Dodano obsługę tworzenia paczek na podstawie opakowań
  • Dodano obsługę kodów akcji
 • POCZTA POLSKA
  • Dodano obsługę skrótów klawiaturowych w oknie edycji listu
  • Poprawa responsywności okna
  • Dodano obsługę tworzenia paczek na podstawie opakowań
  • Dodano obsługę kodów akcji
  • Zmieniono sposób zapisywania numeru rachunku bankowego w bazie programu (numer będzie zapisywany bez spacji)
 • ADMINISTRACJA
  • Dodano komunikat z informacją o konieczności ponownego uruchomienia po zapisaniu skrótów klawiaturowych
 • SUUS
  • Dodano obsługę skrótów klawiaturowych w oknie edycji listu
  • Poprawa responsywności okna
  • Dodano obsługę tworzenia paczek na podstawie opakowań
  • Dodano obsługę kodów akcji

2021-03-15 v21.3.3

 • SUBIEKT GT
  • Poprawienie funkcji blokowania ZK w trakcie kompletacji, aby nie były blokowane zamówienia w Subiekcie GT, które są już zrealizowane
  • Dodano możliwość wygenerowania / wysłania powiadomienia do dokumentu zawierającego listę pozycji, wszystkie numery przesyłek  oraz dokument w załączniku (do wysyłania faktur w formie elektronicznej) (PRO)
  • Poprawiono komunikaty błędu zwracane w sytuacji braku odpowiednich ustawień wyznaczania typu dokumentu końcowego przy realizacji zamówienia
  • Dodano dodatkową aktywację okna Subiekta GT przed wyświetlaniem okna dokumentu po nieudanym zapisaniu zmian w trakcie realizacji zamówienia -w celu zmniejszenia ryzyka chowania się okna dokumentu za aplikacją
 • SUBIEKT GT MAGAZYN
  • Przy dynamicznym naliczaniu punktów priorytetu dodano obsługę wartości z pól własnych słownikowych
 • SUBIEKT NEXO
  • Dodano możliwość wygenerowania / wysłania powiadomienia do dokumentu zawierającego listę pozycji, wszystkie numery przesyłek  oraz dokument w załączniku (do wysyłania faktur w formie elektronicznej) (PRO)
  • Dodano możliwość zapisania wydruku dokumentu do pliku PDF (PRO)
  • Dodano możliwość zaznaczania pola wyboru dokumentu (do operacji zbiorczych) za pomocą spacji
  • Dodano możliwość wywoływania operacji zbiorczych do dokumentów zaznaczonych (podświetlonych) na zestawieniu  bez konieczności zaznaczania pola wyboru
  • Dodano kolumnę z numerem dokumentu realizującego (np. faktury przy pobieraniu zamówień)
  • Poprawiono nazwę opcji realizacji zamówienia bez fiskalizacji
 • POWIADOMIENIA
  • Dodano możliwość wysłania w powiadomieniu załącznika z biblioteki wbudowanej w ProstąPaczkę (PRO)
  • Dodano możliwość przygotowania powiadomienia dla nowego typu obiekut (dokument źródłowy)  dostępnego dla dokumentów (źródeł) Subiekta GT i Subiekta nexo (PRO)
  • Dodano ikony do przyciskó w oknie konfiguracji powiadomień
  • W oknie podglądu powiadomienia dodano wyświetlanie listy zapisanych załączników
  • Poprawiono funkcję usuwania powiadomienia aby oprócz zmiany stanu usuwana była też treść powiadomienia
  • Dodano komunikat z pytaniem o potwierdzenie usunięcia powiadomienia
 • BIBLIOTEKA
  • odświeżono wygląd panelu
  • Poprawiono zapisywanie ustawień konfiguracji miejsca przechowywania
  • Poprawiono usuwanie pliku z dysku w przypadku używania archiwum dyskowego
  • Poprawiono odczytywanie plików z archiwum plikowego
 • AKTUALIZACJA STATUSÓW
  • Dodano śledzenie statusów dla przesyłek Allegro DPD i DPD PickUp
  • Dodano śledzenie przesyłek UPS Access Point i Allegro UPS Access Point
  • Poprawiono pobieranie statusów GLS (tych które nie zwracały kodu statusu, tylko sam opis)

2021-03-04 v21.3.2

 • SUBIEKT GT – dodano funkcję zapisywania numeru listu przewozowego do ostatniej paczki w Sello (powiązanej z transakcją na podstawie której utworzony został dokument)

2021-03-03 v21.3.1

 • SUBIEKT GT
  • Poprawienie funkcji ustawiania ceny pozycji PW przy automatycznym montażu kompletu  aby uwzględniało ilość na pozycji
  • Poprawienie wyświetlania filtrów na panelu głównym
  • Poprawienie wydruku paragonu imiennego przy realizacji zamówienia jako PAi + FSd , aby paragon zdążył się wydrukować na drukarce fiskalnej  do czasu wystawienia faktury sprzedaży detalicznej
 • S2SGT – poprawienie funkcji ustawiania ceny pozycji PW przy automatycznym montażu kompletu  aby uwzlgędniało ilość na pozycji

2021-03-01 v21.3.0

 • SELLO
  • Dodano nowy filtr pozwalający na zeskanowanie kodu kreskowego nośnika i wyświetlenie paczek Sello  powiązanych z dokumentami końcowymi Subiekta GT przypisanych do tego nośnika (PREMIUM – tylko przy pracy z aplikacją na terminale mobilne)
 • SUBIEKT GT
  • Poprawiono etykiety ppól „Identyfikator punktu odbioru” w ustawieniach przetwarzania dokumentu Subiekta GT na list Allegro Poczta Odbiór w punkcie, aby lepiej informowały o jaki identyfikator chodzi
  • Dodano nowy filtr pozwalający na zeskanowanie kodu kreskowego nośnika i wyświetlenie dokumentów z Subiekta GT przypisanych do tego nośnika (PREMIUM – tylko przy pracy na terminalach mobilnych)
  • Dodano możliwość pobierania liczby paczek z dokumentu Subiekta GT dla niektórych przewoźnikó: Allegro Kurier 24 InPost, InPost ShipX kurier, GLS, DPD, Allegro DPD
  • Dodano możliwość pobrania identyfikatora punktu odbioru dla przesyłek Pocztex kurier 24 z dokumentu Subiekta GT (uwag, podtytułu, pól własnych etc)
  • Dodano funkcję zbiorczej realizacji zamóień Subiekta GT (PRO)
  • Dodano możliwość przełączenia sortowania pobieranych dokumentów z bazy Subiekta GT w kolejności od najstarszego dokumentu
  • Dodano możliwość właczenia ograniczania ilości pobieranych dokumentów do odkreślonej liczby
  • Przy automatycznym montażu kompletów  podczas realizacji zamóienia Subiekta GT dodano opcję wymuszającą ustawienie ceny pozycji PW jako wartości netto dokumentu RW
  • W funkcji wyciągania wartości z dokumentu Subiekta GT poprawiono zwracanie wartosci liczbowych  (okno zarządzania atrybutami)
  • Zmieniliśmy funkcję zbiorczego przygotowania listu aby po napotkaniu wyjątku wyświetliło się zapytanie czy proces ma być kontynuowany czy przerwany (do tej pory był przerywany)
 • MAGAZYN SUBIEKT GT
  • Dodanie wyświetlania symbolu towaru u dostawcy z kartoteki towaru Subiekta GT
  • Dodanie możliwości zdefiniowania typów nośników istniejacych w firmie (wykorzystywane tylko w aplikacji na teminale mobilne)
  • Dodano możliwość wprowadzenia i zarządzania nośnikami (tylko do pracy na terminalach mobilnych)
 • SUBIEK NEXO
  • Na zestawieniu pobranych dokumentów z Subiekta nexo dodano wyświetlanie daty wydruku oraz użytkownika drukującego dokument z poziomu Subiekta
  • Dodano możliwość pobierania kwoty pobrania na list przewozowy z pola własnego dokumentu Subiekta nexo
  • Zmieniono sposób przepisywania płatności przy realizacji zamówienia Subiekta nexo i dodano opcję którą można wyłączyć przepisywanie płatności z zamówienia (będzie potrzebne w wersji wiosennej Subiekta nexo)
  • Dodano możliwość pobierania adresu e-mail na list przewozowy z pola własnego V2 dokumentu Subiekta nexo
  • Dodano możliwość pobierania numeru telfonu na list przewozowy z pola własnego V2 dokumentu Subiekta  nexo
  • Poprawiono pobieranie kwoty pobrania dla przesyłek pocztowych aby w przypadku pobrania na podstawie płatności ignorowane były nie pobraniowe rodzaje płatności
  • Poprawiliśmy zachowanie aplikacji przy podaniu nieprawidłowych danych połączenia do bazy Subiekta nexo. Jeżeli program wykryje błąd w połączeniu to sam zaproponuje otwarcie okna konfiguracji połączenia
 • MAGAZYN SUBIEKT NEXO
  • Poprawienie wyświetlania ilości towaru w trybie dekompletacji bez łączenia pozycji Subiekta nexo
  • Porpawienie wyświetlania nazwt towaru pobieranych z Subiekta nexo
 • S2SGT
  • Poprawienie zamykania połączenia ze sferą dla Subiekta GT w funkcji automatycznego montażu kompletów
  • Dodano opcję wymuszenia ustawiania ceny netto pozycji dokumentu PW jako wartość netto dokumentu RW wystawianego w akcji automatycznego montażu kompletów Subiekta GT
 • DPD
  • W oknie edycji listu dodano listę rozwijaną z walutami  dla kwoty pobrania i deklarowanej wartości
  • Dodano możliwość zaznaczenia usługi odprawy celnej  (Duty)

2021-02-12 v21.2.1

 • Poprawienie funkcji logowania do aplikacji
 • Przeniesienie funkcji aktualizacji bazy danych ProstejPaczki po logowaniu użytkownika

2021-02-04 v21.2.0

 • SUBIETK GT
  • poprawiono sprawdzanie połączenia po zapisaniu błędnej konfiguracji połączenia z bazą Subiekta GT aby wyświetlone zostało zapytanie o ponowną konfigurację połączenia
 • SUBIEKT NEXO
  • Dodano wyświetlanie komunikatu błędu w przypadku gdy uruchomiony zostanie wydruk typu dokumentu, który nie jest wspierany przez mechanizm wydruku za pomocą Sfery dla Subiekta nexo
  • Dodanie opcji wydruku dokumentó powiązanych z dokumentem wyświetlonym na zestawieniu (PRO)
 • S2SGT
  • Poprawienie błędu pojawiającego się przy usuwaniu ostatniej akcji w ustawieniach synchronizacji  transakcji Sello z dokumentem końcowym Subiekta GT
  • Poprawienie błędu powodującego pojawianie się kilka razy tej samej sekcji ustawień w ustawieniach akcji synchronizacji z dokumentem końcowym

2021-01-21 v21.1.3

 • SUBIEKT GT MAGAZYN
  • Zoptymalizowano pobieranie dokumentów z Subiekta GT
  • Zoptymalizowano sprawdzanie statusu magazynowego w ProstejPaczce dla dokumentów z Subiekta GT – przyśpieszenie pobierania dokumentów, podejmowania, zmiany statusu
 • SUBIEKT NEXO MAGAZYN
  • Zoptymalizowano pobieranie dokumentów z Subiekta nexo
  • Zoptymalizowano sprawdzanie statusu magazynowego w ProstejPaczce dla dokumentów z Subiekta nexo – przyśpieszenie pobierania dokumentów, podejmowania, zmiany statusu

2021-01-20 v21.1.2

 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano możliwość tworzenia podsumowań na zestawieniach
 • SUBIEKT NEXO MAGAZYN – dodano możliwość tworzenia podsumowań na zestawieniach
 • HISTORIA – dodano możliwość tworzenia podsumowań
 • S2SGT – poprawiono wyświetlanie okna konfiguracji pól własnych w ustawieniach synchronizacji transakcji Sello z dokumentem sprzedaży Subiekta GT

2021-01-18 v21.1.1

 • SUBIEKT GT
  • Dodano automatyczne uruchamianie okna konfiguracji połączenia w sytuacji gdy podczas uruchamiania modułu obsługi wysyłek dla Subiekta GT wykryto nieprawidlową lub pustą konfigurację połączenia do bazy Subietka GT
  • Dodano możliwość odczytania konfiguracji połączenia do bazy Subiekta GT z pliku konfiguracyjnego
  • Dodano możliwość wykonania podsumowania  na zestawieniu pobranych dokumentó z Subiekta GT
  • Poprawienie obsługi błędów przy autoamtycznym rezerwowaniu połączenia ze Sferą podczas uruchamiania programu
  • Poprawiono wyświetlanie liczby porządkowej , aby obsługiwana była także przy zmianie fitlrów na zestawieniu pobranych dokumentów z Subiekta GT
  • Dodano nowy stan listu „Rej LP” , który oznacza że list został zarejestrowany w systemie przewoźnika, ale nie ma jeszcze numeru listu przewozowego
  • W menu kkontekstowym dokumentu dodano pozycję umożliwiającą wykonanie akcji po eksporcie (wpisanie nr listu, wysłanie powiadomienia etc) dla listów (na razie tylko InPost ShipX), dla których został przerwany proces z powodu braku nadania numeru listu
  • Dodano kolumnę „Li. LP” wyświetlajacą liczbę przygotowanych listów przewozowych dla danego dokumentu
  • Dodano nową kolumnę „NLP” (T/N) wyświetlającą informację czy w śród przygotowanych listów przewozowych znajdują się listy dla których nie zostały jeszcze wykonane akcje po eksporcie
 • SUBIEKT NEXO
  • Dodano możliwość przygotowania listu zbiorczego InPost kurier, InPost Paczkomaty oraz Allegro InPost, do wielu dokumentów z Subiekta nexo
  • Dodano możliwość dodania podsumowania na zestawieniu dokumentów pobranych z Subiekta nexo
  • Poprawiono mechanizm wystawiający autoamtyczny list zwrotny po przygotowaniu etykiety nadawczej
  • Poprawiono wyświetlanie liczby porządkowej , aby obsługiwana była także przy zmianie fitlrów na zestawieniu pobranych dokumentów z Subiekta nexo
  • Dodano nowy stan listu „Rej LP” , który oznacza że list został zarejestrowany w systemie przewoźnika, ale nie ma jeszcze numeru listu przewozowego
  • W menu kkontekstowym dokumentu dodano pozycję umożliwiającą wykonanie akcji po eksporcie (wpisanie nr listu, wysłanie powiadomienia etc) dla listów (na razie tylko InPost ShipX), dla których został przerwany proces z powodu braku nadania numeru listu
  • Dodano kolumnę „Li. LP” wyświetlajacą liczbę przygotowanych listów przewozowych dla danego dokumentu
  • Dodano nową kolumnę „NLP” (T/N) wyświetlającą informację czy w śród przygotowanych listów przewozowych znajdują się listy dla których nie zostały jeszcze wykonane akcje po eksporcie
 • WAPRO MAG
  • Dodano mechanizm sprawdzający naadanie listu przed uruchomieniem eksportu
  • Dodano możliwość dodania podsumowania na zestawieniu pobranych dokumentów z WAPRO Maga
  • Poprawiono wyświetlanie liczby porządkowej , aby obsługiwana była także przy zmianie fitlrów na zestawieniu pobranych dokumentów z WAPRO Maga
  • Dodano nowy stan listu „Rej LP” , który oznacza że list został zarejestrowany w systemie przewoźnika, ale nie ma jeszcze numeru listu przewozowego
  • W menu kkontekstowym dokumentu dodano pozycję umożliwiającą wykonanie akcji po eksporcie (wpisanie nr listu, wysłanie powiadomienia etc) dla listów (na razie tylko InPost ShipX), dla których został przerwany proces z powodu braku nadania numeru listu
  • Dodano kolumnę „Li. LP” wyświetlajacą liczbę przygotowanych listów przewozowych dla danego dokumentu
  • Dodano nową kolumnę „NLP” (T/N) wyświetlającą informację czy w śród przygotowanych listów przewozowych znajdują się listy dla których nie zostały jeszcze wykonane akcje po eksporcie
 • PACZKI SELLO
  • Dodano możliwość dodania podsumowania  do zestawienia paczek pobranych z Sello
  • Poprawiono funkcję zapisywania numeru listu przewozowego w Sello,  w Subiekcie GT i Subiekcie nexo, aby w przypadku błędu (np. przepełnienia pola) nie wstrzymywało do dalszego procesu
  • Poprawiono mechanizm zapisu daty wysłania w paczce Sello, aby w przypadku problemu nie strzymywało dalszego procesu
  • Poprawiono działanie metody wydruku dokumentu końcowego po przygotowaniu listu przewozowego
  • Poprawiono wyświetlanie liczby porządkowej , aby obsługiwana była także przy zmianie fitlrów na zestawieniu pobranych paczek z Sello
  • Dodano nowy stan listu „Rej LP” , który oznacza że list został zarejestrowany w systemie przewoźnika, ale nie ma jeszcze numeru listu przewozowego
  • W menu kkontekstowym dokumentu dodano pozycję umożliwiającą wykonanie akcji po eksporcie (wpisanie nr listu, wysłanie powiadomienia etc) dla listów (na razie tylko InPost ShipX), dla których został przerwany proces z powodu braku nadania numeru listu
  • Dodano kolumnę „Li. LP” wyświetlajacą liczbę przygotowanych listów przewozowych dla danego dokumentu
  • Dodano nową kolumnę „NLP” (T/N) wyświetlającą informację czy w śród przygotowanych listów przewozowych znajdują się listy dla których nie zostały jeszcze wykonane akcje po eksporcie
 • InPost ShipX
  • Dodano mechanizm wymagający decyzji operatora, w przypadku gdy api InPost ShipX nie przygotoowało na czas etykiety, lub gdy list został zarejestrowany w systemie InPost, ale nie został mu nadany numer listu przewozowego
  • Dodano mechanizm pozwaljący zapisać utworzony list bez nadanego numeru w bazie programu , aby w sytuacjach awaryjnych można było pobrać numer listu i dokończyć proces
  • Dodano możliwość sprawdzenia czy został już nadany numer listu przewozowego przez api InPost ShipX
  • Dodano filtr pozwalający na wyświetlenie pozycji bez przypisanego numeru listu przewozowego przez api InPost ShipX
  • Poprawiono mechanizm zapisywania etykiety w w bazie programu, aby zapisywała się nawet jak wyłączona jest opcja automatycznego wydruku po eksporcie
 • PRZEWOŹNICY
  • Poprawiono działanie filtra daty (zamiast pustej wartosci będzie dostępna pozycja „Dowolna”) po wybraniu której data początku wyszukiwania będzie ustawiana na wartość minimalną
  • Dodano nowy status listu przewozowego „PP_RLP” oznaczający że list został zarejestrowany w systemie przewoźnika, ale system przewoźnika nie nadał jeszcze numeru listu przewozowego
 • RAPORTY
  • Dodano ikony do przycisków wyświetlania, dodawania i edycji raportu
  • Poprawiono okno wyświetlania definicji raportu
  • Dodano nowy przykład raportu pokazującego log przekazywanych numerów listów do serwisu Allegro
 • Poprawienie obsługi niespodziewanych wyjątków aby nie powodowały wyłączania aplikacji
 • Usunięcie skrytpów aktualizujących starsze wersje programu do najnowszej

2021-01-05 v21.1.0

 1. Poprawienie ostrzeżeń wyświetlanych przed końcem ważności licencji

2020-12-28 v20.12.2 (rozwojowa)

 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawienie walidacji funkcji wyszukiwania dokumentu po zeskanowaniu numeru pełnego
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawienie walidacji funkcji wyświetlania listy magazynowej po zeskanowaniu jej numeru
 • SUBIEKT NEXO MAGAZYN – poprawienie walidacji funkcji wyszukiwania dokumentu po zeskanowaniu numeru pełnego
 • SUBIEKT NEXO MAGAZYN – poprawienie walidacji funkcji wyświetlania listy magazynowej po zeskanowaniu jej numeru
 • S2SGT – dodanie możliwości ustawienia pozycji płatności kredytem w zamówieniu Subiekta GT na podstawie rodzaju płatności wykonanej w transakcji Sello (PayU, Przelewy24)
 • APACZKA – poprawienie wyświetlania informacji o powiadomieniach na zestawieniu przygotowanych listów przewozowych
 • FEDEX – dodanie dodatkowego zabezpieczenia w oknie edycji listu przewozowego, które ma zapobiegać sytuacji gdy zostanie wpisana kwota pobrania i ubezpieczenia a nie zostanie zaznaczona sama usługa
 • ADMINISTRACJA – dodanie ikon na przyciskach do zarządzania słownikami
 • ADMINISTRACJA – dodanie ikon na przyciskach do zarządzania słownikiem krajów
 • ADMINISTRACJA – poprawiono wyświetlanie informacji o kończącej się licencji ProstejPaczki w oknie programu
 • ADMINISTRACJA – dodano wyświetlanie informacji o kończącej się licencji na moduły Subiekt GT Magazyn i Subiekt nexo Magazyn

2020-12-14 v20.12.1 (rozwojowa)

 • SUBIEKT GT – poprawienie uwzględniania czasu timeout z konfiguracji połączenia przy pobieraniu danych
 • SUBIEKT GT – dodanie na liście dokumentów kolumn ze stanem ostatniej weryfikacji kompletności oraz ostatniej zakończonej pozytywnie weryfikacji kompletności
 • SUBIEKT GT – zmodyfikowano proces przygotowania listu – przed wyświetleniem okna kompletacji zostanie sprawdzone czy była już ona wcześniej wykonana dla danego dokumentu, jeżeli była zakończona pomyślnie to program zapyta czy ma być ponownie wykonana
 • SUBIEKT GT – zmodyfikowano proces uruchamiania weryfikacji kompletności na podstawie numeru pełnego dokumentu, aby w sytuacji gdy była już poprawnie zakończona weryfikacja kompletności wyświetlone zostało okno z zapytaniem czy ma być uruchomiona ponownie
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawiono pobieranie danych o fakturach zbiorczych
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawiono pobieranie danych o dokumentach sprzedaży powiązanych z WZ aby pozycje wyświetlały się dla obu dokumentów (do tej pory pozycje przypisywane były do jednego z nich a drugi był ukrywany)
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawiono pobieranie ilości podstawowej – zamiast samodzielnego wyliczania pobierana jest wartość ustawiana przez Subiekta GT
 • SUBIEKT NEXO – poprawienie uwzględniania czasu timeout z konfiguracji połączenia przy pobieraniu danych
 • SUBIEKT NEXO – dodanie na liście dokumentów kolumn ze stanem ostatniej weryfikacji kompletności oraz ostatniej zakończonej pozytywnie weryfikacji kompletności
 • SUBIEKT NEXO – zmodyfikowano proces przygotowania listu – przed wyświetleniem okna kompletacji zostanie sprawdzone czy była już ona wcześniej wykonana dla danego dokumentu, jeżeli była zakończona pomyślnie to program zapyta czy ma być ponownie wykonana
 • SELLO – – poprawienie uwzględniania czasu timeout z konfiguracji połączenia przy pobieraniu danych
 • SELLO – dodanie na liście dokumentów kolumn ze stanem ostatniej weryfikacji kompletności oraz ostatniej zakończonej pozytywnie weryfikacji kompletności
 • SELLO  – zmodyfikowano proces przygotowania listu – przed wyświetleniem okna kompletacji zostanie sprawdzone czy była już ona wcześniej wykonana dla danego dokumentu, jeżeli była zakończona pomyślnie to program zapyta czy ma być ponownie wykonana
 • SELLO  – zmodyfikowano proces uruchamiania weryfikacji kompletności na podstawie numeru pełnego dokumentu, aby w sytuacji gdy była już poprawnie zakończona weryfikacja kompletności wyświetlone zostało okno z zapytaniem czy ma być uruchomiona ponownie
 • SELLO – zmodyfikowano proces uruchamiania kompletacji na podstawie dokumentu końcowego aby była zapisywana informacja o kompletacji paczki Sello
 • SELLO – Modyfikacja procesu weryfikacji kompletności na podstawie paczki Sello tak, aby zapisywana była informacja o kompletacji powiązanych dokumentów (wstępnego i końcowego)
 • WAPRO MAG – poprawienie uwzględniania czasu timeout z konfiguracji połączenia przy pobieraniu danych
 • DPD – poprawienie responsywności okna edycji listu
 • DPD – dodanie skrótów klawiaturowych w oknie edycji listu
 • DPD – dodanie obsługi kodów akcji w oknie edycji listu
 • DPD – dodanie obsługi opakowań w oknie edycji listu
 • GLS – poprawienie responsywności okna edycji listu
 • GLS – dodanie skrótów klawiaturowych w oknie edycji listu
 • GLS – dodanie obsługi kodów akcji w oknie edycji listu
 • GLS – dodanie obsługi opakowań w oknie edycji listu

 

2020-12-14 v20.11.0.2 (stabilna)

 • Poprawienie uwzgledniania timeoutu definiowanego w ustawieniach połączenia przy pobieraniu danych z Sello, Subiekt GT, Subiekt nexo, WAPRO Mag

2020-12-01 v20.12.0 (rozwojowa)

 • Poprawienie działania filtra listy magazynowej aby umożliwiał wprowadzanie po jednym znaku przez skanery klawiaturowe

2020-11-30v20.11.2 (rozwojowa)

 • SELLO – dodanie filtra listy magazynowej przygotowanej w ProstejPaczce (PREMIUM)
 • SELLO – modyfikacja procesu uruchamiania listów po symbolu paczki, numerze zamówienia, numerze końcowym aby uwzględniany był filtr z listą magazynową (PREMIUM)
 • SELLO – modyfikacja przygotowania listu po skanie towaru, aby uwzględniało wpisany numer listy magazynowej (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodano filtr listy magazynowej przygotowanej w ProstejPaczce (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – zmodyfikowano proces przygotowania listu ze skanu za pomocą numeru pełnego, numeru kolejnego, numeru oryginalnego, podtytułu, aby uwzględniany był filtr listy magazynowej (PREMIUM)z
 • SUBIEKT GT – zmodyfikowano proces przygotowania listu po skanie towaru tak, aby uwzglęniany był filtr listy magazynowej (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano wsparcie dla numeracji listy magazynowej w 2021 roku
 • SUBIEKT NEXO – dodano filtr listy magazynowej przygotowanej w ProstejPaczkce (PREMIUM)
 • SUBIEKT NEXO – zmowyfikowano proces uruchomienia przygotowania listu po skanie numeru pełnego lub numeru oryginalnego, aby uwzględniany był filtr listy magazynowej (PREMIUM)
 • SUBIEKT NEXO – poprawiono używanie zarezerowwanej sfery dla Subiekta nexo przy dodawaniu opakowań do dokumentu (PRO)
 • SUBIEKT NEXO – poprawiono przechwytywanie komunikatów błędów Sferycznych przy dodawaniu opakowań do dokumentu (PRO)
 • SUBIEKT NEXO MAGAZYN – dodano wsparcie dla numeracji listy magazynowej w 2021 roku

2020-11-23v20.11.1 (rozwojowa)

 • SUBIEKT GT – dodano możliwość wyznaczenia typu dokumentu sprzedaży na podstawie zawartości uwag zamówienia
 • SUBIEKT GT – dodano funkcję pozwalającą odczytać danych o paczkach z danych towaru lub dokumentu (tylko dla DPD i FedEx)
 • SUBIEKT GT – dodano funkcję automatycznego wyznaczania usługi kuriera UPS w zależności od kraju odbiorcy
 • SUBIEKT GT – poprawiono okno zarządzania atrybutami aby nie wyświetlały się pola własne obiektów Subiekta GT nie związanych z dokumentem
 • DPD – poprawiono wyświetlanie komunikatów błędów przy wydruku etykiet i manifestu
 • UPS – dodano możliwość zdefiniowania dozwolonych usług w różnych krajach odbioru
 • UPS – dodano funkcję ograniczenia dostępnych usług kuriera UPS w oknie edycji listów przewozowych

2020-11-10 v20.11 (stabilna)

 • SUBIEKT GT – dodaliśmy opcję formatowania warunkowego na zestawieniu pobranych dokumentów
 • SUBIEKT GT – dodaliśmy możliwość przygotowania listów kuriera GLS Germany
 • SUBIEWKT GT – dodaliśmy nowe atrybuty możliwe do wykorzystania: Wartosć brutto dokumentu, liczba pzoycji, ilość towaru, waga towaru (dostępne tylko dla niektórych przewoźników)
 • SUBIEKT NEXO – dodaliśmy opcję formatowania warunkowego na zestawieniu pobranych dokumentów
 • SUBIEKT NEXO – dodaliśmy możliwość przygotowania listów przewozowych za pośrednictwem serwisu Świaat Przesyłek
 • SUBIEKT NEXO – dodaliśmy wyświetlanie komunikatu z błedem w przypadku problemów z wydrukiem dokumentu przez Sferę
 • SELLO  – dodaliśmy opcję formatowania warunkowego na zestawieniu pobranych paczek
 • WAPRO MAG – dodaliśmy opcję formatowania warunkowego na zestawieniu pobranych dokumentów
 • KOMPLETACJA – dodaliśmy opcję formatowania warunkowego na zestawieniu pozycji do kompletacji
 • KOMPLETACJA – dodaliśmy wyświetlanie listy porządkowej na zestawieniu pozycji do kompeltacji oraz pozycji nadmiarowych
 • KOMPLETACJA – poprawiliśmy aby zdjecie towaru pojawiało się tylko w przypadku kliknięcia w kolumnę z miniaturkami.
 • W oknie zarządzania atrybutami dodaliśmy nowe operacje: dodania liczby całkowitej, dodania liczby rzeczywistej, rzutowania tekstu na liczbę
 • W oknie zarządzania atrybutami dodaliśmy dodatkową walidację, która będzie sprawdzać czy wybrane wartości pasują do pola gdzie mają być one wstawione
 • S2SGT – dosposowaliśmy pobieranie danych punktu odbioru do zmian wprowadzonych w Sello 1.37
 • S2SGT – dodaliśmy nowe atrybuty w akcji kopiowania danych transakcji pozwaljące na wstawienie do Subiekta GT całego adresu punktu odbioru

2020-10-30 v20.10.3

 • SELLO – wymagana wersja 1.,37 programu Sello
 • SELLO – zmiana sposobu pobierania danych adresowych wynikająca ze zmienionej struktury danych w programie Sello. Więcej informacji dostępnych jest na forum programu w TYM wątku.
 • SELLO – Pocztex kurier 48 – dodanie opcji wyszukiwania adresu punktu odbioru w sekcji punktu odbioru paczki
 • SELLO – Paczka 24 / 48 – zmiana opcji wyszukiwania punktów odbioru
 • SELLO – Pocztex kurier 24 – zmiana mechanizmu wyszukiwania punktu odbioru
 • SELLO – Allegro Poczta Odbiór w punkcie – zmiana opcji wyszukiwania punktu odbioru
 • SELLO – Allegro Pocztex 48 – zmiana opcji wyszukiwania punktu odbioru
 • SELLO – zmiana nagłówków kolumn wyświetlajacych dane odbiorcy (prefix „O”)
 • SELLO – dodanie kolumn wyświetlających adres punktu odbioru paczki Sello
 • SUBIEKT GT – dodanie w sekcji filtrów możliwości uruchamiania przygotowania listu ze skanu numeru pełnego, oryginału lub podtytułu w trybie edycji (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodanie obsługi kodów akcji w polach skanowania numeru pełnego, oryginalnego i podtytułu pozwalających na zaznaczanie opcji edycji przed eksportem oraz edycji jednorazowej (PREMIUM)
 • DHL 24 – modyfikacja okna listu aby zawartość okna dostosowywała się do rozmiaru okna
 • DHL 24 – dodanie skrótów klawiaturowych w oknie edycji listu (PREMIUM)
 • Dhl 24 – dodanie opcji dodawania podpaczek na podstawie skanu kodu opakowania (PRO)
 • DHL 24 – dodanie pola umożliwiającego zeskanowanie kodów akcji dla usunięcia ostatniej paczki oraz usunięcia wszystkich paczek (PRO)
 • DHL 24 – dodanie liczby  porządkowej w tabeli paczek oraz etykiety z informacją o liczbie i wadze wszystkich paczek
 • Refactoring funkcji przygotowywania listów

2020-10-25 v20.10.2

 • SUBIEKT GT – dodanie miniaturek głównego zdjęcia towaru w oknie weryfikacji kompletności
 • SUBIEKT GT MAGAZYN  – dodanie czytelnego komunikatu w sytuacji gdy pozycja z towarem typu 'komplet’ posiada ilość podstawową równą zeru (nie da się jej rozbić na składniki)
 • SUBIEKT GT  MAGAZYN – zmiana położenia przycisku do podejmowania dokumentów
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – optymalizacja procesu podjęcia dokumentów do kompletacji z magazynu
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – rozdzielenie ustawień pobierania danych o dokumentach i ustawień pobierania dokumentów w celu podjęcia (przypisania do magazyniera), dzięki czemu można ograniczyć liczbę pobieranych dokumentów a w aplikacji  wyświetlać pełną listę.
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano możliwość zapisania osoby zmieniającej status kompletacji dokumentu oraz informacji o brakach jako komentarz do flagi dokumentu Subiekta GT
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawiono działanie funkcjizmiany flagi dokumentu w trybie z automatyczną rezerwacją Sfery dla Subiekta GT
 • SUBIEKT NEXO MAGAZYN – rozdzielenie ustawień pobierania danych o dokumentach i ustawień pobierania dokumentów w celu podjęcia (przypisania do magazyniera), dzięki czemu można ograniczyć liczbę pobieranych dokumentów a w aplikacji  wyświetlać pełną listę.
 • SUBIEKT NEXO MAGAZYN – zmiana położenia przycisku do podejmowania dokumentów
 • SUBIEKT NEXO MAGAZYN – optymalizacja procesu podjęcia dokumentów do kompletacji z magazynu
 • SUBIEKT NEXO MAGAZYN – poprawienie funkcji pobierania dokumentów aby nie były wyświetlane te, do których nie ma przypisanych żadnych pozycji, które można skompletować w magazynie (są np. same usługi)
 • SELLO – wyświetlenie obliczonej przez Allegro liczby paczek na zestawieniu pobranych paczek
 • SELLO – dodano wyświetlanie informacji czy paczka jest utworzona do zamówienia SMART
 • SELLO – zmieniono ustawienia przetwarzania paczki z Sello na list kuriera DPD
 • SELLO – dodano możliwość ustawienia liczby paczek dla kuriera DPD (stałą , na podstawie obliczonej ilości przez Allegro, lub na podstawie dzielenia wagi)
 • S2SGT – dodano możliwość pobierania wpisów z aktualizacją z określonej liczby dni
 • S2SGT – dodano możliwość synchronizacji dokumentów o wyznaczonej kategorii lub tylko zamóień niezrealizowanych
 • ALLEGRO – poprawiono komunikat błędu w przypadku problemu z pobraniem zamóienia z API Allegro
 • PEKAES – poprawienie wyświetlania tabelki z paczkami w oknie edycji danych listu przewozowego
 • Dodano możliwość utworzenia odzielnych plików z ustawieniami dla poszczególnych użytkowników jednego komputera (wsparcie pracy serwerowej)
 • Optymalizacja pobierania danych o utworzonych listach przewozowych w zakładkach przewoźników

2020-10-09 v20.10.1

 • ALLEGRO – usunęliśmy pozostałe metody używające WebAPI (była używana metoda logowania za pomocą tokenu(
 • ALLEGRO – poprawa wstawiania nazwy odbiorcy w zamówieniach na osobę fizyczną w przesyłkach Pocztex kurier 48, Allegro Pocztex kurier 48 i Allegro Poczta Odbiór w punkcie
 • POCZTA POLSKA – zmieniliśmy format nazywania plików w katalogu wydruków aby zawierały numer listu (nadania) . Numer listu zapisuje się tylko przy pierwszym przygotowaniu etykiety na podstawie dokumentu
 • GLS – poprawiono wstawianie danych odbiorcy z bazy Subiekta  GT  wyszukiwanego z poziomu okna edycji listu przewozowego –
 • GLS DE – dodano informacje o kwocie pobrania i ubezpieczenia dla całego listu w oknie edycji listu przewozowego (suma pobrania ze wszystkich paczek)
 • GLS DE – zmieniono sposób dodawania nowej paczki w ramach przesyłki (dodawanie będzie odbywać się za pomocą przycisku) )
 • UPS – poprawa pobierania statusów przesyłek z serwera UPS
 • Uzupełniliśmy linki do wątków na forum z podpowiedziami do komunikatów zwracanych przez niektórych przewoźników

2020-10-05 v20.10.0

 • SUBIEKT GT – poprawienie błędu pojawiającego się czasami przy otwieraniu ustawień przetwarzania na list kuriera FedEx
 • SUBIEKT GT – dodanie, dla niektórych przewoźników,  nowego mechanizmu do ustawiania zawartości pól opisowych listów przewozowych w wersji PREMIUM. Mechanizm pozwala na wybór wielu wartości, określenia kolejności oraz wykonywania akcji na tych wartościach (np. nałożenie wyrażenia regularnego , usunięcie jakiegoś tekstu lub dodanie nowego)
 • SUBIEKT GT – Pocztex kurier 48 – dodanie funkcji wybierania atrybutów do poola tytułu i opisu zawartości
 • SUBIEKT GT – Pocztex kurier 24 – dodanie funkcji wybierania atrybutów do poola tytułu, zawartości  i opisu
 • SUBIEKT GT – Allegro Poczta Odbiór w punkcie – dodanie funkcji wybierania atrybutów do poola tytułu i opisu zawartości
 • SUBIEKT GT – Allegro Pocztex kurier 48 – dodanie funkcji wybierania atrybutów do poola tytułu i opisu zawartości
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawienie pobierania dokumentów z Subiekta GT aby nie pobierało rekordów, które nie posiadają żadnych pozycji przeznaczonych do kompletowania z magazynu
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawienie wyświetlania filtra magazynów w ustawieniach pobierania dokumentów aby można było wykonywać w nim zmiany, bez konieczności posiadania licencji na moduł dla Subiekta GT
 • SUBIEKT NEXO – poprawienie błędu pojawiającego się przy otwieraniu okna ustawień kompletacji towarów
 • SUBIEKT NEXO – poprawienie błędu pojawiającego się czasami przy otwieraniu ustawień przetwarzania na list kuriera FedEx
 • SUBIEKT NEXO – poprawienie błędu konwersji wartości ubezpieczenia dla przewoźnika GLS DE (pojawiał się błąd rozpoznania wartości z powodu zbyt dużej liczby zer po przecinku)
 • SUBIEKT NEXO MAGAZYN – poprawienie wyświetlania pozycji połączonych (były automatycznie rozbijane na składniki
 • SUBIEKT NEXO MAGAZYN – poprawienie funkcji ograniczającej pobierane dokumenty z konkretnym statusem w Subiekcie nexo
 • SUBIEKT NEXO MAGAZYN – poprawiono obsługę filtra rodzajów dokumentu
 • SELLO – poprawienie błędu pojawiającego się czasami przy otwieraniu ustawień przetwarzania na list kuriera FedEx
 • WAPRO MAG – poprawienie błędu pojawiającego się czasami przy otwieraniu ustawień przetwarzania na list kuriera FedEx
 • ALLEGRO – dodano możliwość utworzenia listu przewozowego do kuriera FedEx bezpośrednio z danych zamówienia Allegro
 • ALLEGRO – dodano możliwość przygotowania listu dla usługi Poczty – Pocztex kurier 48
 • ALLEGRO – dodano możliwość przygotowania listu dla usługi Poczty – Allegro Pocztex kurier 48
 • ALLEGRO – dodano możliwość przygotowania listu dla usługi Poczty – Allegro Poczta Odbiór w punkcie
 • ALLEGRO – dodanie, dla niektórych przewoźników, okna z możliwością ustawienia domyślnej liczby paczek
 • GLS – dodanie możliwości wyboru kont przewoźnika w oknie zarządzania metodami eksportu
 • GLS DE – zmiana sposobu tworzenia listu przewozowego aby można było wybrać usługi do każdej z paczek osobno (do tej pory usługi były dopisywane do każdej paczki)
 • GLS DE – poprawienie nazwy etykiety w panelu ustawień modułu niemieckiego GLSu
 • GLS DE – poprawienie wstawiania odbiorcy wyszukanego w bazie Subiekta nexo,, dla kontrahentów typu 'osoba’ nie była uzupełniana nazwa odbiorcy
 • GLS DE – poprawienie działania usługi Express – dodano możliwość określenia godziny doręczenia w osobnym polu
 • GLS DE – dodano oznaczanie statusów po których program nie będzie już pobierał aktualnego statusu z serwera GLS (event 3.0)
 • GLS DE – dodanie możliwości wyboru konta kuriera w oknie zarządzania metodami eksportu
 • GLS DE – zmiana linku do trackingu online na stronie przewoźnika (z poziomu zakładki historii nadań i wstawianego do powiadomień email)
 • POCZTA POLSKA – zmieniono domyślny sposób generowania ręcznego listu  poleconego aby domyślnie był wyłączony gabaryt a włączony format

2020-09-22 v20.9.3

 • SUBIEKT GT – poprawienie funkcji wysyłania powiadomień na podstawie zawartości numeru oryginalnego dokumentu

2020-09-21 v20.9.2

 • SUBIEKT NEXO – poprawiono wstawianie danych odbiorcy na liście DPD przy wyszukiwaniu w bazie kontrahentów
 • SUBIEKT NEXO – dodanie możliwości tworzenia przesyłek Niemieckiego GLS
 • SUBIEKT NEXO – zmiana sposobu pobierania adresu do wysyłki z typem „Wprowadzony na dokumencie” aby w linii z kodem pocztowym i nazwą miejscowości można było też wstawić symbol kraju odbiorcy
 • GLS DE – dodanie integracji z Niemieckim GLSem
 • GLS – poprawiono walidację kodu kraju w oknie edycji danych dostępowych oraz oknie edycji listu przewozowego (w danych nadawcy i odbiorcy przesyłki)
 • DPD – zmiana linku do trackingu online (z poziomu zakładki HISTORIA i wstawianego do powiadomień)
 • DSV – dodanie zabezpieczenia przed próbą pobrania listów lub utworzenia listu ręcznego bez wybranego konta dostępowego do API przewoźnika DSV
 • INPOST SHIPX – dodanie zabezpieczenia przed próbą dodania listu ręcznego bez wybranego konta dostępowego
 • INPOST SHIPX – zmieniono domyślne parametry paczki (waga, długość, szerokość, wysokość) przy ręcznym generowaniu listu z 10kg 10x10x10 na 0kg 0x0x0. Zmiana ma uniemożliwić przypadkowe przygotowanie listu z domyślnymi wymiarami.
 • INPOST SHIPX – zmiana sposobu weryfikacji adresu e-mail dla allegro paczkomatów i paczkomatów aby była wykonywana za każdym razem (do tej wersji po zatwierdzeniu zmian w oknie edycji walidacja nie była ponownie wykonywana)

2020-09-16 v20.9.1

 • POCZTA POLSKA – poprawiono funkcję pobierania placówek z serwera Poczty Polskiej

2020-09-14 v20.9

 • SUBIEKT GT – dodanie możliwości utworzenia etykiety dla Allegro Paczka w RUCHu
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – refactoring (przebudowa wewnętrzna)
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawienie uprawnienia do ustawień pobierania miejsca magazynowego
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano warunek w ustawieniach operacji umożliwiający wybór czy operacja ma się wykonywać na komputerach czy kolektorach
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – refactoring funkcji podejmowania dokumentów
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – refactoring wykonywania operacji
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – refactoring pobierania pozycji dokumentów
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawienie wydruku własnego (z użyciem wzorca) w trybie pojedynczym
 • SUBIEKT NEXO – dodano zabezpieczenie przed próbą pobrania dokumentów gdy nie wybrano żadnego sposobu dostawy w ustawieniach a włączony jest tryb filtrowania dokumentów po sposobie dostawy
 • SUBIEKT NEXO MAGAZYN – dodanie nowego modułu / produktu do zarządzania pracą magazynu za pomocą wydruku list magazynowych
 • PEKAES – dodanie możliwości edycji referencji w oknie edycji listu przewozowego
 • PEKAES – dodanie możliwości określenia typu płatnika w oknie edycji listu przewozowego
 • PEKAES – dodanie możliwości podania danych płatnika w oknie edycji listu przewozowego (dla typu Odbiorca i Trzecia strona)
 • PEKAES – dodanie pola z uwagami w oknie edycji listu przewozowego
 • POCZTA POLSKA – zaktualizowano kontrakt komunikacji z serwerem Elektronicznego Nadawcy
 • POCZTA POLSKA – usunięto problem z podwójnym wydrukiem etykiet z okna podglądu przekazanego zbioru
 • POCZTA POLSKA – zmieniono wykorzystywane funkcje API pobierające wydruki (na nową metodę zalecaną przez Pocztę Polską)
 • POWIADOMIENIA – refactoring (przebudowa wewnętrzna) wysyłania powiadomień przy tworzeniu listu, nadaniu statusu, przygotowaniu manifestu
 • ADMINISTRACJA – dodanie nowych skórek (wyglądu) programu
 • ADMINISTRACJA – dodano informację o bazie danych (ścieżka oraz serwer) w oknie potwierdzenia aktualizacji bazy
 • ADMINISTRACJA – zmieniono okno edycji danych użytkownika umożliwiające usunięcie istniejącego hasła
 • ADMINISTRACJA – poprawienie nazewnictwa uprawnień do modułu obsługi magazynu dla Subiekta GT
 • Zaktualizowano biblioteki firmy trzeciej wspierające wyświetlanie informacji w programie (wszystkie okienka i zestawienia)

2020-08-16 v20.8.2

 • SUBIEKT NEXO – poprawienie ustawienia sterowania widocznością pozycji „Drukuj” w menu kontekstowym
 • SUBIEKT NEXO – poprawienie wstawiania nazwy odbiorcy na liście DPD przy wyszukiwaniu danych odbiorcy z kartoteki kontrahentów Subiekta nexo
 • SUBIEKT NEXO – dodanie opcji automatycznego zaznaczaniu usługi Telefon przy tworzeniu listu do kuriera FedEx
 • SUBIEKT GT – dodanie opcji automatycznego zaznaczaniu usługi Telefon przy tworzeniu listu do kuriera FedEx
 • SELLO – dodanie opcji automatycznego zaznaczaniu usługi Telefon przy tworzeniu listu do kuriera FedEx
 • SELLO – zmiana danych referencyjnych zamówienia Allegro przekazywanych do UPS przy tworzeniu listu Allegro UPS Access Point
 • WAPRO MAG – dodanie opcji automatycznego zaznaczaniu usługi Telefon przy tworzeniu listu do kuriera FedEx
 • ADMINISTRACJA – poprawienie nazw etykiet przy edycji wartości słownika krajów
 • Poprawienie linku do listy aktualizacji programu w oknie wyświetlania szczegółów błędu

2020-08-11 v20.8.1

 • SUBIEKT NEXO – poprawienie wyświetlania niektórych błędów zwracanych przy uruchamianiu Sfery dla Subiekta nexo
 • SUBIEKT NEXO – poprawienie wyświetlania błędów Sfery przy realizacji zamówienia
 • POWIADOMIENIA – dodanie możliwości wysłania różnych powiadomień w zależności od kodu kraju odbiorcy listu
 • GLS – poprawienie wyświetlania identyfikatora listu z bazy ProstejPaczki

2020-08-03 v20.8.0

 • SUBIEKT NEXO – poprawienie funkcji zbiorczego przygotowania listu aby nie wyświetlało się okno z pytaniem o kontynuację jak nie ma więcej listów do przygotowania
 • SUBIEKT NEXO – dodanie obsługi dokumentu WV – Wydanie zewnętrzne z VAT
 • SUBIEKT NEXO – dodanie funkcji wyświetlającej zawartość pól własnych dokumentu (PRO)
 • SUBIEKT NEXO – dodanie funkcji automatycznie pobierającej dokumenty co określony czas
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość wyłączenia wyświetlania przycisku do rezerwacji Sfery dla Subiekta nexo
 • SUBIEKT NEXO – dodano wyświetlanie na zestawieniu id dokumentu w bazie Subiekta nexo
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodanie na liście towarów kolumny SKL_PRZEL z przelicznikiem komplet -> składnik
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawienie okna konfiguracji produktów, aby można było odznaczyć pozycję komplet i towar
 • FEDEX – poprawienie rozpoznawania statusu doręczenia jako status kończący życie przesyłki (po którym status nie będzie już aktualizowany)
 • DSV – dodanie rozpoznawania statusu logistycznego kończącego życie przesyłki
 • DSV – dodanie linku do trackingu online (niestety bez numeru przesyłki – DSV tego nie obsługuje)
 • JAS- FBG – dodanie możliwości wydruku dwóch formatów etykiety (np. list A4 + etykieta w pdf)

2020-07-20 v20.7.2

 • SUBIEKT NEXO – poprawiono funkcjonalność wstawiania opisu zawartości z pól własnych aby przy wyborze wielu pól, była wstawiana zawartość każdego z nich
 • SUBIEKT NEXO – poprawienie wyświetlania podglądu wybranych ustawień dla pól opisowych z wybranymi polami własnymi w wersji 2
 • SELLO – poprawienie pobierania paczek po numerze końcowym w celu optymalizacji prędkości pobierania danych
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano dodatkowe zastępniki w powiadomieniach e-mail przekazujących informacje o dokumentach
 • ALLEGRO – w oknie edycji konta dostępowego dodano pobieranie loginu i identyfikatora użytkownika po autoryzacji konta Allegro
 • POWIADOMIENIA – refactoring podmiany zastępników w wiadomości
 • POCZTA POLSKA – dodanie w ustawieniach konta dostępowego opcji weryfikacji poprawności adresu e-mail dla metod z przedrostkiem „Allegro”
 • POCZTA POLSKA – dodano więcej informacji na liście przekazanych zbiorów
 • DSV – dodanie uprawnień: dostępu do modułu, przygotowania listu ręcznego, dostępu do ustawień kont dostępowych i wydruków, usuwania listu
 • DSV – poprawienie przechwytywania błędów
 • DSV – dodano automatyczne usuwanie spacji z numeru telefonu przed przekazaniem żądania utworzenia listu do DSV

2020-07-14 v20.7.1

 • SUBIEKT GT – wyłączenie możliwości przełączania przycisku rezerwacji Sfery w wersjach programu, które nie mogą używać tej funkcjonalności
 • SUBIEKT NEXO – wyłączenie możliwości przełączania przycisku rezerwacji Sfery w wersjach programu, które nie mogą używać tej funkcjonalności
 • SUBIEKT  NEXO – poprawienie okna ustawień, aby przy otwieraniu okna był wybrany typ paczki
 • WAPRO MAG – dodanie funkcji odczytywania placówki odbioru z adresu dostawy dokumentu z użyciem identyfikatora punktu odbioru (Allegro Poczta Odbiór w punkcie oraz Pocztex kurier 48)
 • DSV – poprawienie instalowania bibliotek niezbędnych do przygotowania listu
 • DSV – poprawienie okna edycji listu, aby przy tworzeniu nowego rekordu podmiotu, paczki, towaru niebezpiecznego lub referencji od razu pokazywała się wartość w listach rozwijanych

2020-07-13 v20.7.0

 • SELLO – poprawienie problemu z wprowadzeniem numeru rachunku bankowego w ustawieniach przetwarzania InPost WebTrucker
 • SUBIEKT NEXO – zmiana sposobu rozpoznawania formy płatności jako pobranie. Rozpoznawanie będzie wykonywane na podstawie identyfikatora formy płatności a nie nazwy  – wymagana zmiana ustawień przez użytkownika
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania listu dla przewoźnika DSV
 • ALLEGRO – poprawiliśmy ustawianie odpowiedniego operatora przy wstawianiu numeru listu dla przesyłek Eurohermes B2C Europe, DPD PickUp, JAS-FBG, Poczta Polska Przesyłka zagraniczna do UE
 • DHL24 – w ustawieniach konta dostępowego dodaliśmy opcję która pozwala na wykorzystywanie międzynarodowego numeru listu DHL jako numer główny przesyłki w ProstejPaczce
 • SUBIEKT GT – dodaliśmy opcję zmiany statusu zamówienia w serwisie Allegro po przygotowaniu listu (PREMIUM)
 • DPD – poprawienie zapisywania listu gdy w danych opisowych paczki jest więcej niż 100 znaków
 • DSV – dodanie modułu integracji z przewoźnikiem DSV

UWAGA! Użytkownicy wykorzystujący Subiekta nexo i funkcję rozpoznania dokumentu za pobraniem na podstawie formy płatności będą musieli ustawić formy płatności ponownie w ustawieniach programu.

2020-06-25 v20.6.3

 • SUBIEKT GT – poprawienie funkcji zapisywania etykiet po przygotowaniu listu aby w nazwie pliku nie pojawiały się nawiasy
 • SUBIEKT GT – obsługa kompletacji towarów z ilością zniemmo – przecinkową
 • SUBIEKT GT – obsługa rozbijania na składniki pozycji dla których na dokumencie wybrano inną jednostkę miary niż podstawowa
 • SUBIEKT GT – dodano opcję pozwalającą na przepisanie pól własnych z zamówienia na dokument końcowy podczas realizacji zamówienia (wystawieniu dokumentu końcowego) (PREMIUM)
 • SUBIEKT NEXO – dodano funkcję pozwalającą na włączenie lub wyłączenie grupowania pozycji dla określonych rodzajów towaru
 • SUBIEKT NEXO – dodano obsługę kompletacji pozycji z ilością zmienno – przecinkową

2020-06-18 v20.6.2

 • SELLO – zmiana etykiety przycisku pobierania paczek z Sello
 • SUBIEKT GT – dodaliśmy możliwość ustawienia domyślnego sposobu nadania dla przesyłek paczkomatowych tworzonych przez InPost ShipX.
 • SUBIEKT GT – do funkcji zapisywania etykiety po przygotowaniu listu dodaliśmy opcję wstawiania numeru dokumentu końcowego do nazwy pliku z etykietą
 • SUBIEKT NEXO – poprawienie wstawiania adresu e-mail na list przewozowy przesyłek do Paczkomatu
 • SUBIEKT NEXO  – usunięcie przycisków do ustawień przewoźników TBA i Delta Kurier
 • UPS – dodanie obsługi usługi UPS Standard dla przesyłek UPS Access Point
 • UPS – poprawienie wstawiania numerów listów do Allegro.pl przesyłek UPS Access Point i Allegro UPS Access Point
 • UPS – poprawienie wstawiania danych kontrahenta dla listów UPS Access Point i Allegro UPS Access Point z programów Sello, Subiekt GT i Subiekt nexo
 • DPD – poprawienie wstawiania danych kontrahenta dla listów Allegro DPD i DPD PickUp z programów Sello, Subiekt GT i Subiekt nexo
 • PEKAES – dodanie integracji z api pobierania statusów przesyłek

2020-06-09 v20.6.1

 • SUBIEKT GT – dodano możliwość tworzenia listów DPD PickUP z odczytem numeru punktu PickUp z uwag dokumentu
 • SUBIEKT GT – dodaliśmy funkcję automatycznie zapisującą etykietę przewoźnika we wskazanej lokalizacji po przygotowaniu listu z danych  Subiekta GT (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT  – w mechanizmie realizacji zamówienia dodaliśmy opcję pozwalającą na przepisywanie użytkownika wystawiającego z zamówienia na dokument sprzedaży (PREMIUM)
 • INPOST SHIPX – poprawiono zapisywanie pliku z etykietą aby nazwa pliku posiadała numer listu przewozowego przy ponownym wydruku etykiety z modułu integracji z InPost ShipX (dla mechanizmu zapisywania kopii etykiet ustawianego w ADMINISTRACJA -> OGÓLNE)
 • DPD – zaktualizowaliśmy integrację z API DPD aby skorzystać z ich najnowszej metody do tworzenia listów przewozowych (wersja 4)
 • DPD – dodano możliwość utworzenia listu przewozowego DPD PickuUp (z odbiorem w punkcie DPD)
 • DPD – poprawiono odczytywanie komunikatów błędu przekazywanych z serwera kuriera DPD w oknie edycji danych listu przewozowego
 • DPD – w module integracji z kurierem DPD, w funkcji tworzenia listu ręcznego,  dodaliśmy możliwość wyboru rodzaju listu (DPD, Allegro DPD, DPD PickUp) dla
 • Dodaliśmy wyświetlanie loginu zalogowanego użytkownika do ProstejPaczki w pasku programu

2020-06-02 v20.6.0

 • SUBIEKT GT MAGAZYN – przebudowa procesu wydruku zestawienia z listą magazynową (optymalizacja)
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodanie przycisków pomocy w oknach ustawień
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodanie logowania informacji w funkcji wydruku listy magazynowej
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – optymalizacja usuwania stanu dla dokumentów
 • SUBIEKT NEXO – dodanie przycisku pomocy w oknach konfiguracji pół własnych w wersji 2

2020-05-26 v20.5.6

 • SUBIEKT NEXO – poprawienie wstępnego przygotowania listu przy skanowaniu kodów kreskowych do usuniętych opakowań
 • SUBIEKT NEXO – dodanie opcji pobierania identyfikatora zamówienia Allegro oraz identyfikatora sprzedającego z pól własnych V2 dokumentu
 • SUBIEKT NEXO – dodanie opcji pobierania identyfikatora punktu odbioru dla przesyłki Allegro Poczta Odbiór w punkcie  z pól własnych V2
 • SUBIEKT NEXO – dodanie opcji pobierania identyfikatora zamówienia Allegro oraz identyfikatora sprzedającego z pól własnych V2 dla przesyłek Allegro InPost
 • SUBIEKT NEXO – dodanie opcji pobierania symbolu paczkomatu z pól własnych V2 dla przesyłek InPost Paczkomaty 24/7
 • SELLO – usunięcie automatycznie  dodawanego warunku ograniczającego pobieranie paczek o dacie większej niż data bieżąca
 • SELLO – zmiana sposobu pobierania paczki do której przygotowany był list po skanie symbolu paczki (szybsze pobieranie po id)
 • SELLO – zmiana sposobu pobierania danych paczki dla której wykonana była kompletacja (szybsze pobieranie po id)
 • SELLO – modyfikacja sposobu wyszukiwania po parametrach – jeżeli w parametrach zostanie podany symbol paczki to pozostałe parametry są ignorowane
 • SUBIEKT NEXO – dodanie opcji pobierania identyfikatora punktu odbioru Parcel Shop z pól własnych V2 dla przesyłek kuriera DHL
 • OPAKOWANIA – poprawienie usuwania kodów kreskowych przy usuwaniu definicji opakowania
 • DPD – poprawienie zaznaczania usługi doręczenia na sobotę

2020-05-22 v20.5.5

 • ALLEGRO – poprawienie funkcji pobierającej zamówienia aby nie przerywać w przypadku próby pobrania usuniętego zamówienia
 • S2SGT – poprawienie funkcji przenoszenia płatności z Sello jako płatność kartą na zamówieniu Subiekta GT

2020-05-20 v20.5.4

 • ALLEGRO – poprawienie zapisywania informacji o zdarzeniach do ofert z niestandardową nazwą
 • ALLEGRO – zaprzestanie przekazywania identyfikatora sprzedającego i zamówienia przy tworzeniu etykiet dla przesyłek Allegro InPost
 • FEDEX – poprawa pobierania statusów do listów przewozowych

2020-05-20 v20.5.3

 • SELLO – optymalizacja pobierania danych o paczkach z Sello
 • SELLO – poprawienie pobierania nazwy bazy systemu zewnętrznego przy wstawianiu dodatkowych powiązań z dokumentami systemu zewnętrznego przy tworzeniu etykiety z Sello
 • SELLO – poprawienie zapisywania referencji do paczki w historii PP2 przy tworzeniu listu SUUS
 • SELLO –  zaprzestanie przekazywania danych referencyjnych do zamówienia Allegro dla przesyłek Allegro Paczka w RUCHu
 • SELLO – poprawienie wstawiania numeru referencyjnego na listy kuriera DPD
 • SELLO – poprawienie wyświetlania filtra pobierania zakresu paczek
 • SUBIEKT GT – poprawiliśmy pobieranie  dokumentów aby nie były wyświetlane nierozpoznane typy dokumentów (z typem Other)
 • POCZTA POLSKA – weryfikacja obsługi komunikacji TLS 1.2
 • FEDEX – dodanie znacznika umożliwiającego oznaczenie odbiorcy przesyłki jako firma w oknie edycji danych listu kuriera FedEx
 • PACZKA W RUCHU – dodano opcję weryfikacji poprawności adresu e-mail dla przesyłek Allegro Paczka w RUCHu
 • PEKAES – zmiana nazwy okna edycji listu oraz dodanie nazwy konta do nazwy okna
 • INPOST – poprawiliśmy nazewnictwo zakładek integracji z InPost Web Trucker oraz InPost Paczkomaty.pl
 • LOGOWANIE – zmieniliśmy format zapisywania logów
 • ADMINISTRACJA – w oknie przeglądania kluczy dodaliśmy przycisk kierujący do formularza zamówienia nowej licencji
 • W wersji demo dodaliśmy belkę z linkami do zamówienia klucza testowego lub licencji

2020-05-14 v20.5.2

 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano możliwość filtrowania pozycji dokumentu
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość wstawiania zawartości z pól własnych V2 jako opis dla kuriera DPD i GLS
 • S2SGT – dodano akcje wyznaczania typu dokumentu końcowego i wstawiania go do podtytułu dokumentu Subiekta GT
 • S2SGT – dodano możliwość zapisania formy płatności w zamówieniu jako płatność kartą
 • S2SGT – dodano akcję wydruku zamówienia
 • ADMINISTRACJA – dodano możliwość wyboru czy pytanie o ponowne przygotowanie listu ma mieć domyślnie zaznaczone tak czy nie

2020-05-10 v20.5.1

 • SUBIEKT GT – poprawiono wstawianie numeru oryginalnego na listy InPost ShipX
 • SUBIEKT GT POBRANIA – zmieniono sposób wyznaczania daty wpłaty bankowej przy rozliczaniu rozrachunku
 • SUBIEKT NEXO – dodanie opcji ustawiania liczby paczek dla kurierów UPS i DPD z możliwością pobrania liczby z pola własnego dokumentu
 • SUBIEKT NEXO – poprawiono wstawianie listu do dokumentu (usunięto spację)
 • ALLEGRO – obsługa nowego zdarzenia  – Anulowanie przez kupującego
 • ALLEGRO – dodano możliwość zmiany statusu zamówienia w serwisie Allegro
 • ALLEGRO – dodano możliwość automatycznej zmiany statusu zamówienia po pobraniu zamówienia
 • ALLEGRO – dodano opcję automatycznej zmiany statusu zamówienia po przygotowaniu listu
 • ALLEGRO – dostosowano zapisywanie dłuższych tokenów autoryzacyjnych
 • ALLEGRO – dodanie możliwości zbiorczego odświeżania zamówień

2020-05-02 v20.5.0

 • SELLO – dodanie możliwości pobierania paczek z określonego zakresu
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawiono błąd pojawiający się czasami przy zaznaczaniu dokumentu

2020-04-30 v20.4.9

 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawiono funkcję wyświetlania pozycji do dokumentów wyświetlonych po zeskanowaniu numeru listy magazynowej

2020-04-29 v20.4.8

 • WAPRO MAG – dodanie pobierania adresu dostawy wybranego na dokumencie dla dokumentów handlowych
 • WAPRO MAG – poprawiono wstawianie numeru telefonu z adresu dostawy wybranego na dokumencie dla listów InPost ShipX
 • WAPRO MAG – zmieniono sposób ustawiania danych odbiorcy dla listów do paczkomatu
 • S2SGT – poprawienie funkcji sprawdzania stanu i montażu kompletów (wydzielenie do osobnego wątku)

2020-04-27 v20.4.7

 • S2SGT – poprawienie kopiowania notatek przy ręcznym wymuszeniu synchronizacji
 • S2SGT – dodano możliwość kopiowania adresu do wysyłki z Sello do uwag lub pola własnego dokumentu Subiekta GT

2020-04-24 v20.4.6

 • ALLEGRO – poprawienie funkcji wstawiania numeru listu do Allegro dla metody AllegroDpd

2020-04-23 v20.4.5

 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawiono komunikat przy braku wpisanego separatora miejsc magazynowych
 • POCZTA POLSKA – poprawiono pobieranie placówek odbioru

2020-04-21 v20.4.4

 • SELLO – dodano opcję wstawienia numeru telefonu GSM do pola „Telefon” przesyłki paletowej
 • SUBIEKT GT – dodano opcję wstawienia numeru telefonu GSM do pola „Telefon” przesyłki paletowej
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – optymalizacja pobierania dokumentów
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano konieczność wyboru magazynu z którego pobiera się dokumenty
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano wyświetlanie stanu towaru i zarezerwowanej ilości
 • ALLEGRO – dodanie wyświetlania statusu zamówienia ustawionego na portalu Allegro
 • POCZTA POLSKA – zmieniono sposób wyświetlania urzędu nadania (dodano wyświetlanie adresu)
 • DHL Parcel Shop – poprawienie funkcji wydruku po utworzeniu listu przewozowego
 • S2SGT – dodano możliwość skopiowania do dokumentu Subiekta sugerowanej liczby paczek z Sello
 • S2SGT – dodano możliwość sprawdzania stanu dokumentów i automatycznego montażu kompletów

2020-04-15 v20.4.3

 • ALLEGRO – aktualizacja pobierania zdarzeń zamówienia aby nie powodowało błędu przy zmianie statusu realizacji zamówienia z poziomu serwisu Allegro.pl

2020-04-16 v20.4.2

 • SUBIEKT NEXO – dodano opcję pobierania wagi z dokumentu dla DPD i Allegro DPD
 • SUBIEKT NEXO – dodano opcję zapisywania stanu kompletacji do pól V2
 • SUBIEKT NEXO – dodano opcję zaawansowanego zapisywania stanu kompletacji do pól V2
 • SUBIEKT NEXO – dodano opcję zaawansowanego zapisywania stanu przygotowania listu do pól V2
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość odczytywania identyfikatora sprzedającego oraz transakcji Allegro z pól własnych V2
 • SUBIEKT NEXO – dodanie opcji warunkowania wystawienia listu zwrotnego od wartości pola własnego V2
 • SUBIEKT NEXO – usunięcie opcji dodawania numeru listu do Allegro za pomocą WebAPI Allegro
 • INPOST SHIPX – poprawienie przechwytywania błędu komunikacji z serwerem InPost (w trakcie awarii)

2020-04-06 v20.4.1

 • SUBIEKT NEXO – poprawienie zapisywania ustawień Sfery aby nie pojawiał się błąd połączenia do bazy przy pobieraniu dokumentów
 • SUBIEKT NEXO – dodano opcję odświeżania listy dokumentów po przygotowaniu listu przewozowego
 • SUBIEKT NEXO – dodano obsługę realizacji zamówienia jako WZ i RW
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość kontynuowania zbiorczego przygotowywania listów w przypadku gdy przy którymś liście wystąpił błąd
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość zbiorczego przygotowania listów przewozowych w trybie edycji
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania listu do wielu dokumentów bez trybu edycji
 • SUBIEKT NEXO – dodanie komunikatu pokazującego listę plików, których nie udało się skopiować w operacji kopiowania bibliotek w ustawieniach Sfery
 • SUBIEKT GT – dodanie nowego filtra do wyszukiwania dokumentów z określonym towarem
 • SUBIEKT GT – dodano obsługę listu nierejestrowanego, przesyłki paletowej, przesyłki Global Express do opcji łączenia wielu dokumentów w jeden list przewozowy
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – Poprawiono pobieranie dokumentów z dużymi kwotami
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano filtr daty „Z 60 dni” i „Wszystkie”
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano pobieranie kodów kreskowych do towaru i danych towaru (dla wydruków własnych)
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano możliwość wskazania kilku kolumn z miejscem w magazynie aby wyświetliły się wszystkie w jednej kolumnie
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano do listy dostępnych operacji wydruk listy magazynowej na podstawie wyświetlanego zestawienia towarów
 • FEDEX – poprawienie zapisywania numeru NIP odbiorcy na formularzu listu
 • PATRON SERVICE – poprawienie zapisywania pola MPK na formularzu listu

2020-04-01 v20.4

 • SUBIEKT GT – przy wyszukiwaniu kontrahenta w oknie listu Poczty Polskiej wstawiana będzie nazwa kraju zamiast kodu ISO
 • SUBIEKT NEXO – przy wyszukiwaniu kontrahenta w oknie listu Poczty Polskiej wstawiana będzie nazwa kraju zamiast kodu ISO
 • SELLO – przy wyszukiwaniu kontrahenta w oknie listu Poczty Polskiej wstawiana będzie nazwa kraju zamiast kodu ISO
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano komunikat naprowadzający na rozwiązanie problemu w przypadku problemu w wyznaczeniem ilości w jednostce podstawowej
 • WAPRO MAG – dodano pobieranie nazwy kraju ze słownika krajów WAPRO
 • WAPRO MAG – jako kraj na listy Poczty Polskiej wstawiana będzie nazwa kraju

2020-03-30 v20.3.3.1

 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawienie błędu przy pobieraniu dokumentów

2020-03-30 v20.3.3

 • SELLO – dodanie metody Allegro DPD
 • SELLO – zdjęcie informacji o wersji beta
 • SUBIEKT GT – dodanie metody Allegro DPD
 • SUBIEKT GT – dodanie opcji w funkcji list do towaru, pozwalającej na wymuszenie wybierania najpierw najstarszych dokumentów
 • SUBIEKT NEXO – dodanie metody Allegro DPD
 • SUBIEKT NEXO – dodanie możliwości przygotowania listu spedytora SUUS
 • WAPRO MAG – dodanie metody Allegro DPD
 • INPOST SHIPX PACZKOMATY – dodanie usługi odbioru paczki w weekend (na formularzu listu)
 • DPD – dodanie w ustawieniach konta opcji weryfikacji adresu e-mail odbiorcy czy pochodzi z serwisu Allegro.pl (do użycia z metodą „Allegro DPD”)
 • ADMINISTRACJA – zabezpieczenie przed próbą uruchomienia przygotowania kopii zapasowej przy pracy lokalnej
 • POWIADOMIENIA – dodanie opcji konfiguracji serwera SMTP w wersji bez kodowania (SSL/TLS).

2020-03-17 v20.3.2

 • SUBIEKT GT – dodanie odczytywania numeru DHL Parcel Shop z pola własnego albo uwag dokumentu
 • SUBIEKT GT – dodanie funkcji zamiany nadawcy i odbiorcy w oknie listu Apaczka
 • SUBIEKT GT – dodanie funkcji automatycznego zaznaczania usługi SMS i e-mail
 • SUBIEKT GT – dodanie w komunikatach błędu przy operacjach Sferycznych opisu błędu
 • SUBIEKT NEXO – dodanie funkcji automatycznego zaznaczania usługi SMS i e-mail
 • WAPRO MAG – dodanie funkcji automatycznego zaznaczania usługi SMS i e-mail
 • SELLO – dodanie funkcji automatycznego zaznaczania usługi SMS i e-mail
 • ALLEGRO – dodanie wyświetlania id użytkownika Allegro na liście zdefiniowanych kont
 • JAS FBG – dodanie obsługi aktualizacji statusów logistycznych

2020-03-10 v20.3.1.1

 • Poprawa funkcji weryfikacji kluczy

2020-03-09 v20.3.1

 • SUBIEKT GT – poprawienie obsługi zamówienia zaliczkowego
 • SUBIEKT NEXO – dodanie możliwości zaznaczenia wszystkich dokumentów klikając checkbox w nagłówku kolumny zaznaczania
 • SUBIEKT NEXO – dodanie obsługi faktury sprzedaży zaliczkowej (FL)
 • SUBIEKT NEXO – dodanie możliwości pobierania adresu e-mail i numeru telefonu z pól własnych dokumentu
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przygotowania listu dla przewoźnika JAS-FBG
 • SUBIEKT NEXO – dodano zabezpieczenie przed błędami uruchomienia automatycznej rezerwacji sfery 
 • POCZTA POLSKA – dodanie wyświetlania imienia i nazwiska na liście przesyłek
 • GLS – refactoring
 • INPOST SHIPX – refactoring
 • JAS-FBG – dodanie integracji z przewoźnikiem

2020-03-02 v20.3.0

 • SUBIEKT NEXO – ujednolicenie przygotowania listu na podstawie skanu numeru dokumentu i numeru oryginału (filtrowanie, pobranie, pobranie nadań) i dostosowanie do przygotowania listu z poziomu zestawienia
 • SUBIEKT NEXO – dodano zabezpieczenie przed przygotowaniem listu do poprzednio zaznaczonej pozycji przy klikaniu prawym przyciskiem myszy
 • SUBIEKT GT – dodano zabezpieczenie przed przygotowaniem listu do poprzednio zaznaczonej pozycji przy klikaniu prawym przyciskiem myszy
 • SUBIEKT GT POBRANIA – dodano komunikat z podsumowaniem pozycji do rozliczenia przy włączaniu zbiorczego rozliczenia
 • WAPRO MAG – dodano zabezpieczenie przed przygotowaniem listu do poprzednio zaznaczonej pozycji przy klikaniu prawym przyciskiem myszy
 • KOMPLETACJA – poprawiono czytelność komunikatu pojawiającego się przy braku pozycji w dokumencie
 • ALLEGRO – zmiana identyfikatora operatora dla przesyłek Pocztex (Pocztex 24 i Pocztex 48)

2020-02-23 v20.2.6

 • SUBIEKT NEXO – poprawienie wstawiania referencji na liście przewozowym aby były wyświetlane na etykiecie
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość edycji skrótów klawiaturowych
 • WAPRO MAG – poprawiono wstawianie informacji o osobie na etykietach GLS
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawiono błąd pojawiający się przy wejściu do ustawień widoczności
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano kolumnę z uwagami dokumentu
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano funkcję zmieniającą flagę po zmianie statusu dokumentu
 • ALLEGRO – dodano możliwość autoryzacji konta dedykowaną Windows 10
 • ADMINISTRACJA – poprawienie wyglądu listy użytkowników
 • ADMINISTRACJA – dodanie możliwości zapisu wyglądu dla listy użytkowników do bazy programu
 • ADMINISTRACJA – dodanie walidacji poprawności skrótu klawiaturowego przy jego definiowaniu
 • PEKAES – dodano możliwość wyboru formatu drukowanej etykiety
 • UPS – dodano możliwość ponownego pobrania etykiety UPS z serwera kuriera

2020-02-18 v20.2.5

 • SELLO – InPost kurier (ShipX) – zmiana sposobu wstawiania opisu/referencji
 • SELLO – poprawka aby kliknięcie prawego przycisku myszy zaznaczało od razu wiersz nad którym wykonywane jest kliknięcie
 • POCZTA POLSKA – poprawiono komunikat błędu pojawiający się przy próbie pobrania placówek w sytuacji gdy nie załadowano danych konta dostępowego
 • GLS – poprawienie wydruku listu do którego przygotowany był manifest
 • GLS – poprawa wstawiania adresu e-mail odbiorcy aby był widoczny w historii nadań
 • HISTORIA – dodanie liczby porządkowej na zestawieniu listów
 • RAPORTY – dodano przykłady raportów pokazujących liczbę przygotowanych paczek przez użytkowników

2020-02-10 v20.2.4

 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano wyświetlanie ilości i jednostki miary podstawowej towaru
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano wyświetlanie ilości i jednostki miary porównawczej towaru
 • SUBIEKT GT  MAGAZYN – dodane wyświetlania pół własnych tekstowych towaru
 • SUBIEKT GT – zmiana sposobu łączenia towarów – brana pod uwagę będzie jednostka podstawowa
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – obsługa dekompletacji pozycji z innymi jednostkami miary niż podstawowa

2020-02-07 v20.2.3

 • SELLO – poprawienie błędu pojawiającego się przy uruchamianiu kompletacji
 • INPOST SHIPX – poprawa zapisywania identyfikatora zamówienia Allegro pobranego przez API REST Allegro
 • PACZKA W RUCH – poprawiono wyświetlanie zwróconego kodu POPER
 • ALLEGRO PACZKA W RUCH – poprawiono zapisywanie identyfikatora zamówienia Allegro pobierane z REST API Allegro
 • EUROHERMES – poprawienie zapisywania informacji o paczkach w historii nadań
 • POCZTA POLSKA – dodano automatyczne uzupełnianie id sposobu dostawy (w przypadku braku) dla kanału RestApi
 • POCZTA POLSKA – dodano funkcję automatycznego wyłączenia przekazywania referencji do zamówienia allegro w przypadku gdy na formularzu listu nie będzie uzupełnionych identyfikatorów: sprzedającego, zamówienia i sposobu wysyłki
 • S2SGT – poprawiono przekazywanie identyfikatora sposobu dostawy oraz identyfikatora formy płatności

2020-02-05 v20.2.2

 • INPOST SHIPX – poprawiono zapisywanie listów z długimi identyfikatorami Allegro
 • PACZKA w RUCHu – poprawiono zapisywanie listów z długimi identyfikatorami Allegro

2020-02-05 v20.2.1

 • SELLO (beta) – poprawiono zapisywanie listów Poczty Polskiej

2020-02-03 v20.2.0

 • SELLO )beta) – zmiana sposobu pobierania adresów odbiorcy i punktów odbioru (w ramach dostosowania do Sello 1.33.1) (UWAGA – sprawdź forum przed aktualizacją)
 • SELLO – usunięcie metody „Allegro InPost”
 • SELLO – poprawienie danych wstawianych jako dane referencyjne w przesyłkach Allegro Poczta
 • SUBIEKT NEXO – poprawienie błędu pojawiającego się przy uruchomieniu ustawień realizacji zamówienia w sytuacji gdy gdy nie były skopiowane biblioteki Subiekta nexo
 • SUBIEKT NEXO – poprawienie funkcji wstawiania numeru oryginału (zewnętrznego) na list kuriera InPost (ShipX)
 • SUBIEKT NEXO – dodanie uprawnień dostępu do ustawień, zapisywania wyglądu tabeli, włączania kolumn w tabeli

2020-01-22 v20.1.7

 • SUBIEKT GT – dodanie opcji automatycznego kopiowania nazwy odbiorcy do nazwiska dla kuriera UPS
 • SELLO – dodano opcję automatycznej zmiany typu przesyłki MINI / STANDARD dla PACZKA w RUCHu
 • SELLO – rozdzielenie ustawień Allegro PACZKA w RUCHu od PACZKA w RUCHu
 • SELLO – poprawienie funkcji sortowania po listach wysyłkowych
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano oddzielne uprawnienia do każdego ustawienia
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawienie problemu z pobieraniem większej ilości dokumentów (większej niż 1500)
 • UPS – poprawienie działania filtru wyszukiwania Bez manifestu / Wszystkie
 • ADMINISTRACJA – dodano uprawnienia do edycji ustawień w zakładkach przewoźników
 • ADMINISTRACJA – przebudowa wnętrza uprawnień aby łatwiej dodawać nowe uprawneinia
 • Zmieniono sortowanie zakładek przewoźników w kolejności alfabetycznej

2020-01-22 v20.1.6

 • SELLO – poprawienie wstawiania numeru listu do Allegro.pl dla transakcji zgrupowanych
 • SELLO – Poprawienie przygotowani listu dla przesyłek Pocztex kurier 48, Allegro Pocztex 48 w sytuacji gdy nie ma notatki z adresem punktu odbioru
 • SUBIEKT GT – dodano opcję automatycznej rezerwacji sfery przy uruchomieniu modułu (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodano automatyczną próbę zwrócenia sfery przy wyłączaniu aplikacji (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość wyznaczania kwoty pobrania na podstawie kwoty gotówki dokumentu (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT – poprawienie funkcji wstawiania numeru listu do Allegro na podstawie danych z Sello
 • SUBIEKT NEXO – dodano opcję wyboru sposobu nadania przesyłki dla InPost Paczkomaty (ShipX)
 • SUBIEKT NEXO – dodano opcję automatycznej rezerwacji sfery przy uruchomieniu modułu (PREMIUM)
 • SUBIEKT NEXO – dodano automatyczną próbę zwrócenia sfery przy wyłączaniu aplikacji (PREMIUM)
 • SUBIEKT NEXO – dodano kolumnę ze stanem blokady realizacji dokumentu
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość przypisania konfiguracji zestawienia dla użytkownika (PREMIUM)
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość wstawienia zawartości pola własnego do listu kuriera DPD, GLS, UPS (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano funkcję automatycznej rezerwacji sfery przy uruchomieniu modułu (PREMIUM)
 • ALLEGRO – poprawiono działanie trybu demo
 • Poprawiono rozpoznawanie licencji PRO

2020-01-21 v20.1.5.1

 • SUBIEKT GT – poprawa sprawdzania warunkowego zaznaczenia usług (wstawiania adresu głównego)
 • SUBIEKT GT – zmiana funkcji nadpisywania adresu email wartością z pola własnego/uwag – adres e-mail będzie zastępowany we wszystkich pobieranych adresach.

2020-01-20 v20.1.5

 • SUBIEKT GT – dodanie warunkowego wymuszania wstawiania adresu głównego kontrahenta dla rodzajów przesyłek: Pocztex kurier 48, Allegro Poczta Odbiór w punkcie, Paczkomaty 24/7 (ShipX), Allegro Paczkomaty24/7 InPost 

2020-01-20 v20.1.4.1

 • SELLO – poprawa pobierania numeru telefonu dla paczek z odbiorem w punkcie
 • SELLO – poprawa pobierania id deala Allegro dla transakcji zgrupowanych
 • S2SGT – aktualizacja funkcji zmiany kategorii dokumentu gdy jest wiadomość od zamawiającego w Sello
 • S2SGT – poprawa synchronizacji z dokumentem wstępnym aby w jednym cyklu przetwarzana była tylko jedna transakcja
 • S2SGT – poprawienie pobierania Allegro Deal Id dla transakcji zgrupowanych

2020-01-17 v20.01.4

 • SUBIEKT GT – dodano możliwość pobierania identyfikator punktu odbioru Poczty Polskiej z pola własnego dokumentu dla przesyłek: Allegro Poczta odbiór w punkcie i Pocztex Kurier 48
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość pobrania symbolu paczkomatu za pomocą wyrażenia regularnego dla przesyłek: Allegro Paczkomaty oraz InPost Paczkomaty

2020-01-17 v20.01.3.7

 • S2SGT – poprawa pobierania z Sello adresu e-mail z danych do wysyłki Allegro

2020-01-17 v20.01.3.6

 • SELLO – poprawiliśmy funkcję przygotowania listu po skanie numeru dokumentu końcowego, skanie numeru zamówienia, skanie symbolu paczki oraz uruchomienia kompletacji aby działały z Sello 1.33
 • SELLO – zmieniliśmy sposób wstawiania adresu odbiorcy dla przesyłek z odbiorem w punkcie: Allegro Paczkomaty, Paczkomaty 24/7, Paczka w RUCHu, Allegro Paczka w RUCHu, Allegro Poczta Odbiór w punkcie, Pocztex kurier 48 z odbiorem w punkcie, Poczta Paczka 24/48 z odbiorem w punkcie, Apaczka Paczkomaty. Dane punktu odbioru pobierane będą z adresu do wysyłki paczki a dane odbiorcy z adresu kontrahenta.

2020-01-17 v20.01.3.5

 • SELLO – poprawa wybierania adresu na list przewozowy (aby zawsze był brany adres do wysyłki z paczki Sello)
 • ALLEGRO – poprawienie mechanizmu automatycznego przedłużania tokenu (aby nie trzeba było przedłużać ważności tokenu ręcznie)

2020-01-16 v20.01.3.4

 • SELLO – poprawiono wstawianie adresów e-mail dla InPost kurier (WebTrucker) oraz Paczkomaty 24/7 (paczkomaty.pl)

2020-01-16 v20.01.3.3

 • SELLO – poprawiono wstawianie adresu e-mail odbiorcy (aby był adres z plusem)

2020-01-15 v20.01.3.2

 • S2SGT – dostosowanie do zmian Sello w wersji 1.33

2020-01-13 v20.01.3.1

 • SUBIEKT GT – poprawienie komunikacji przez Sferę w sytuacjach gdy uzupełnione jest hasło użytkownika Sferycznego
 • SELLO – poprawiono wyciąganie symbolu paczkomatu aby obsługiwana była wersja 1.33
 • SUBIEKT NEXO – poprawiono obsługę połączenia przez Sferę w sytuacji gdy użytkownik serwera bazy danych nie posiada hasła

2020-01-11 v20.01.3 (szczegóły)

 • SUBIEKT GT – dodana opcja rezerwacji Sfery
 • SUBIEKT GT – dodano możliwość pobierania id sprzedającego i id zamówienia z pól własnych przy wstawianiu numeru listu do Allegro przez API REST
 • SUBIEKT GT – zmiana pobierania kodów do adresów z UE na ISO
 • SUBIEKT GT – automatyczne uzupełnianie kodów/nazw Państw na podstawie słownika krajów ProstejPaczki
 • SUBIEKT GT – poprawa wstawiania listu innego przewoźnika
 • SUBIEKT NEXO – poprawiono fiskalizację dokumentu przy pracy bez rezerwacji Sfery
 • GLS – dodano nowe formaty wydruku etykiety

2020-01-08 v20.01.2.1

 • SUBIEKT NEXO – zmiana sposobu wyznaczania statusu dokumentu realizującego aby nie był zawsze ustawiany status O (PREMIUM)
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – zmiana sposobu pobierania pozycji dokumentów – przy dużych ilościach będą pobierane paczkami

2020-01-07 v20.01.2 (szczegóły)

 • SELLO (1.33) poprawa wstawiania danych odbiorcy dla przesyłek allegro dostawa Poczty Polskiej
 • SUBIEKT NEXO – dodanie potwierdzenia użytkownika przed usunięciem ustawienia przetwarzania (PRO)
 • SUBIEKT NEXO – dodanie możliwości zmiany ustawienia przetwarzania z poziomu okna ustawienia (PRO)
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość zarezerwowania połączenia do Sfery (PREMIUM)
 • SUBIEKT NEXO – poprawienie fiskalizacji dokumentu przez Sferę
 • SUBIEKT NEXO – dodanie możliwości fiskalizacji wybranych dokumentów podczas realizacji zamówienia (PREMIUM)
 • SUBIEKT NEXO – poprawki wyglądu okienek
 • SUBIEKT NEXO – zmiana nazwy trybu pracy sterowania słownikiem
 • SUBIEKT GT MAGAZYN – dodano opcję zbiorczego podejmowania dokumentów (PREMIUM)

2020-01-02 v20.01.1 (szczegóły)

 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawienie generowania listy magazynowej
 • SUBIEKT NEXO – poprawienie edycji wagi w ustawieniach kuriera DPD i DHL
 • SELLO – poprawienie ustawiania nazwy odbiorcy dla wersji 1.33 Sello
 • AKTUALIZACJA STATUSÓW – dodanie możliwości ograniczenia liczby przesyłek do aktualizacji

2020-01-02 v20.01.0 (szczegóły)

 • SUBIEKT GT MAGAZYN – poprawienie generowania list magazynowych na rok 2020
 • SUBIEKT NEXO – dodanie okna do definiowania ustawień przetwarzania przechowywanych w bazie (PRO)
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość wywołania okna wstępnego przygotowania listu z możliwością skanowania kodów kreskowych przypisanych do ustawień i opakowań (PRO)
 • SUBIEKT NEXO – dodano możliwość dopisania pozycji z opakowaniami do dokumentu Subiekta nexo (ZK i RW) na podstawie zeskanowanych opakowań (PRO)
 • OPAKOWANIA – dodano menu kontekstowe do edycji / usuwania wybranego opakowania
 • OPAKOWANIA – dodano możliwość uzupełnienia identyfikatora z systemu zewnętrznego dla opakowań prostych i zbiorów opakowań
 • OPAKOWANIA – dodano możliwość przypisania kodu kreskowego do opakowania )PRO)
 • USTAWIENIA – zmieniono sposób zapisywania ustawień w bazie danych programu, przechowywana będzie każda wersja ustawienia z datą utworzenia i przypisaniem do użytkownika wykonującego zmianę

 

Listy zmian w poprzednich latach:

Aktualizacje 2019 Aktualizacje 2018 Aktualizacje 2017 Aktualizacje 2016

 

Podziel się dobrą nowiną!