Najprostszy sposób na wysyłkę paczek kurierem lub Pocztą Polską!
 
Zastanawiasz się nad zakupem naszego oprogramowania? Zadzwoń do nas!       609 241 305 (pon-pt od 9:00 do 14:00)

Aktualizacje programu

Poniżej można zapoznać się z listą wprowadzonych zmian w poszczególnych wersjach programu ProstaPaczka. Każdy wpis poprzedzony jest nazwą modułu którego dotyczy.

Wybierz wygodną dla siebie formę kontaktu z nami!

Aby dopasować się do Waszych potrzeb informację o aktualizacjach przekazujemy na 3 sposoby:
1) Zbiorcze (miesięczne) informacje o nowościach – po zapisaniu się do naszego newslettera: NEWSLETTER
2) Informacje o każdej wprowadzonej wersji można otrzymać po zarejestrowaniu się na forum programu i włączeniu śledzenia wątku z ważnymi informacjami: FORUM
3) Ostatecznie, jeśli nie życzysz sobie kontaktu z naszej strony, możesz śledzić aktualizacje na własną rękę, na tej stronie.

 

Pobierz ProstaPaczka2 (v24.5.2)

 

Szczegółową instrukcję aktualizacji programu oraz informacje o zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa, znajdziesz na stronie AKTUALIZACJE.

 

Lista aktualizacji

2024-05-27 ProstaPaczka v24.5.2

OGÓLNE

 • Zmiana struktury bazy danych do wersji 213

GLS

 • Poprawiliśmy aby w kopii wydrukowanej etykiety nazwa pliku zawierała numer listu przewozowego

UPS

 • Poprawiliśmy odczytywanie komunikatów UPS zwracających pojedynczy obiekt informacji o kwocie podatku
 • Dodaliśmy rozpoznawanie rodzaju opakowania dodawanego w oknie edycji listu 
 • Dodaliśmy przechowywanie tokenów autoryzacyjnych w bazie programu 
 • Dodaliśmy mechanizm automatycznego odświeżania tokenu autoryzacyjnego, który utracił ważność, przed próbą komunikacji z API UPS 

ADMINISTRACJA

 • W słowniku mapowania rodzaju opakowania na rodzaj paczki przewoźnika dodaliśmy możliwość zdefiniowania mapowania dla przesyłek UPS
 • Poprawiliśmy okno konfiguracji połączenia z bazą danych programu

 

2024-05-20 ProstaPaczka v24.5.1

OGÓLNE

 • Zmodyfikowaliśmy strukturę bazy do wersji 212

SUBIEKT GT

 • Dodaliśmy możliwość tworzenia przesyłek DSV z danych dokumentu Subiekta GT

DSV

 • Zaktualizowaliśmy integrację z API  DSV 
 • Dodaliśmy możliwość wpisania tokenów dostępowych do API tworzenia przesyłki, pobierania etykiety i trackingu 
 • W oknie edycji listu dodaliśmy możliwość wpisania kwoty pobrania i ubezpieczenia 

GLS POLSKA

 • Poprawiliśmy dostęp do przycisków na panelu 
 • Poprawiliśmy aby po edycji kont dostępowych automatycznie odświeżała się lista kont 
 • Zoptymalizowaliśmy funkcję przygotowania manifestu
 • Poprawiliśmy komunikaty wyświetlane użytkownikowi
 • Poprawiliśmy aby dało się usunąć list z bazy ProstejPaczki nawet jak nie uda się go usunąć w systemie GLS-u
 • Poprawiliśmy aby wydruk zbiorczy etykiet po przygotowaniu manifestu (potwierdzeniu) drukował także podpaczki

WYSYŁAM Z ALLEGRO 

 • W ustawieniach mapowania tekstu na usługę dostawy WZA dodaliśmy możliwość konfiguracji ustawień przetwarzania dla usługi wybranej w mapowaniu bez konieczności przełączania się  do okna wyboru usługi z listy (dotyczy WAPRO MAG, SELLO, SUBIEKT GT, SUBIEKT NEXO)
 • W oknie wyboru usługi dostawy do skonfigurowania dodaliśmy wyświetlanie identyfikatora usługi w systemie Allegro oraz nazwy Marketplace (jeżeli usługa została pobrana za pomocą nowego API WZA)
 • Zmieniliśmy aby puste pola w oknie listu nie były przekazywane w komunikacie do API WZA, aby rozwiązać problem próby walidacji punktu odbioru w przesyłkach na adres

 

2024-05-13 ProstaPaczka v24.5

OGÓLNE 

 • Usunęliśmy aplikację S2SGT z instalatora 
 • Usunęliśmy aplikację Subiekt Gt Sfera Serwer z instalatora 
 • W ustawieniach mapowania tekstu na usługę dostawy WZA (PACZKI SELLO, SUBIEKT GT, SUBIEKT NEXO, WAPRO MAG) dodaliśmy: wyświetlanie większej ilości informacji o usłudze, aktualizację danych usług oraz propozycję usuwania nieaktualnych mapowań
 • W zakładce ustawień przetwarzania na etykietę Wysyłam z Allegro (PACZKI SELLO, SUBIEKT GT, SUBIEKT NEXO, WAPRO MAG) oddzieliliśmy ustawienia aktualne od nieaktualnych

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Ustawiliśmy aby przy integracji z nowym API WZA wskazany był jawnie format wydruku etykiety (PDF)
 • Dodaliśmy  aby przy pobieraniu usług dostawy przez nowe API pobierana była nazwa market place do którego przypisany jest usługa dostawy WZA
 • Zmieniliśmy okno konfiguracji kont dostępowych WZA aby zmieściło się więcej danych dotyczących usługi dostawy
 • Zmieniliśmy sposób wyświetlania usług dostawy z listy na tabelę aby ułatwić  identyfikację. Dodaliśmy wyświetlanie market place, id przewoźnika, id usługi
 • Zmieniliśmy okno edycji listu aby na liście usług wyświetlanych było więcej danych o sposobie dostawy (market place,  id usługi, id przewoźnika)

 

2024-04-30 ProstaPaczka v24.4.2

SUBIEKT GT

 • Do ustawień przetwarzania dokumentu na list kuriera GLS dodaliśmy możliwość wybrania tekstu z atrybutów do pól: opis, numer referencyjny i MPK

INPOST SHIPX 

 • Poprawiliśmy proces przygotowania listu, aby w przypadku problemu z pobraniem etykiety wyświetlone zostało okno z komunikatem
 • Przyśpieszyliśmy proces przygotowania manifestu

 

2024-04-15 ProstaPaczka v24.4.1

SUBIEKT GT

 • W oknie wyboru atrybutów dodaliśmy nowe operacje na liczbach rzeczywistych: zaokrąglenie, zaokrąglenie w górę, zaokrąglenie w dół

SUBIEKT NEXO

 • W oknie konfiguracji wagi (używanego w większości ustawień przetwarzania dokumentu Subiekta nexo na list) dodaliśmy możliwość wyboru zaokrąglenia 

SELLO

 • W oknie konfiguracji wagi (używanego w większości ustawień przetwarzania paczki Sello na list) dodaliśmy możliwość wyboru zaokrąglenia 

WAPRO MAG

 • W ustawieniach przetwarzania Wysyłam z Allegro dodaliśmy możliwość włączenia zaokrąglania wagi dla poszczególnych sposobów dostawy

PACZKOMATY.PL

 • Dodaliśmy okno wyświetlające informacje o błędzie pobierania etykiety po przygotowaniu listu

UPS 

 • Poprawiliśmy odczytywanie komunikatów zwracanych przez serwery UPS 

 

2024-04-05 ProstaPaczka v24.4.0

SUBIEKT GT

 • Dodaliśmy obsługę realizacji dokumentów bez wymuszania przepisywania płatności, aby rozwiązać problem wystawiania dokumentów PA do ZK w walucie obcej.

 

 

2024-03-26 ProstaPaczka v24.3.1

OLZA LOGISTIC

 • Poprawiliśmy instalator aby kopiował brakujące biblioteki

 

2024-03-21 ProstaPaczka v24.3.0

SUBIEKT GT

 • Dodaliśmy możliwość ustawienia waluty pobrania i ubezpieczenia dla przesyłek DPD
 • Do okna wyboru atrybutów dodaliśmy parametr „Waluta” zwracający walutę dokumentu  oraz zmieniliśmy nazwę pól słownikowych, aby było widoczne że zwrócone będzie id wartości słownikowej a nie sama wartość
 • Dostosowaliśmy tworzenie listu WZA do nowego API. Wartość oraz opis skonfigurowane w ustawieniach przetwarzania będą dodawane dla przesyłki a nie poszczególnych paczek

SUBIEKT NEXO

 • Do ustawień przetwarzania dokumentu na list kuriera DHL dodaliśmy możliwość wyboru innej usługi dla przesyłek zagranicznych
 • Dostosowaliśmy tworzenie listu WZA do nowego API. Wartość oraz opis skonfigurowane w ustawieniach przetwarzania będą dodawane dla przesyłki a nie poszczególnych paczek
 • Dodaliśmy możliwość tworzenia listów metodą GLS PL Shop Delivery i ustawienia przetwarzania dla tej metody

WAPRO MAG

 • Dostosowaliśmy tworzenie listu WZA do nowego API. Wartość oraz opis skonfigurowane w ustawieniach przetwarzania będą dodawane dla przesyłki a nie poszczególnych paczek

SELLO

 • Dostosowaliśmy tworzenie listu WZA do nowego API. Wartość oraz opis skonfigurowane w ustawieniach przetwarzania będą dodawane dla przesyłki a nie poszczególnych paczek

DB SCHENKER

 • W oknie edycji listu ukryliśmy usługi, które nie są  już dostępne (dotyczyły tylko przesyłek paczkowych)

DHL PL

 • W przesyłanych komunikatach do API DHL dodaliśmy nagłówek informujący DHL o używanej aplikacji

DHL PARCEL SHOP

 • W przesyłanych komunikatach do API DHL dodaliśmy nagłówek informujący DHL o używanej aplikacji

GLS PL

 • W oknie edycji listu dodaliśmy możliwość zaznaczenia usługi SDS (Shop Delivery) i wpisania kodu punktu odbioru
 • Dodaliśmy nową metodę eksportu: GLS PL Shop Delivery, która ma na sztywno zaznaczoną usługę SDS i wymaga podania kodu punktu odbioru
 • Na panelu zakładki dodaliśmy przycisk uruchamiający przygotowanie nowego listu z doręczeniem do punktu 

OLZA LOGISTIC

 • Dodaliśmy integrację z pośrednikiem Olza Logistic (bez możliwości tworzenia listów z modułów WAPRO, SELLO, SUBIEKT GT, SUBIEKT NEXO)

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Dodaliśmy obsługę nowego API Wysyłam z Allegro (Shipment Management)
 • W konfiguracji konta dostępowego WZA dodaliśmy opcję włączającą używanie nowego API
 • Przy tworzeniu nowego konta WZA dodaliśmy automatyczne zaznaczenie używania nowego API
 • Zmieniliśmy aby dla przesyłek tworzonych przez nowe API usługa ubezpieczenia oraz opis przesyłki  były dla całej przesyłki a nie poszczególnych paczek 
 • W ustawieniach konta WZA dodaliśmy przycisk umożliwiający zmianę miejscami adresu podjęcia i adresu nadawcy
 • Poprawiliśmy wyświetlanie numeru referencyjnego na liście przesyłek

INNE 

 • Zmieniliśmy strukturę bazy do wersji 211

 

2024-02-13 ProstaPaczka v24.2.0

SUBIEKT NEXO 

 • Do okna definiowania treści opisowych używanych m. in. w ustawieniach przetwarzania WzA, GLS,  DPD, dodaliśmy możliwość wyboru tekstu z atrybutów dokumentu
 • Dodaliśmy możliwość przygotowania listów Orlen Paczka przez bezpośrednią integrację z ich API
 • Dodaliśmy obsługę  pola własnego typu „Długi tekst”

RABEN

 • Dodaliśmy walidację  wprowadzenia identyfikatora płatnika oraz kodu oddziału przed przekazaniem żądania utworzenia listu do API

 

2024-01-24 ProstaPaczka v24.1.3

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Dodaliśmy wyświetlanie właściciela usługi oraz wyróżnik przewoźnika na liście dostępnych sposobów dostawy
 • Dodaliśmy automatyczną aktualizację danych zapisanych sposobów dostawy podczas pobierania aktualnie dostępnych sposobów dostawy 

 

 

2024-01-22 ProstaPaczka v24.1.2

WAPRO

 • Dla przesyłek tworzonych ogólną metodą Wysyłam z Allegro dodaliśmy możliwość ustawienia stałej waluty dla wartości paczki

SUBIEKT GT

 • Dla przesyłek tworzonych ogólną metodą Wysyłam z Allegro dodaliśmy możliwość ustawienia stałej waluty dla wartości paczki

SUBIEKT NEXO

 • Dla przesyłek tworzonych ogólną metodą Wysyłam z Allegro dodaliśmy możliwość ustawienia stałej waluty dla wartości paczki

SELLO

 • Dla przesyłek tworzonych ogólną metodą Wysyłam z Allegro dodaliśmy możliwość ustawienia stałej waluty dla wartości paczki

 

2024-01-17 ProstaPaczka v24.1.1

WAPRO

 • Do ustawień przetwarzania dokumentu na przesyłkę Geis Cargo dodaliśmy możliwość zdefiniowania domyślnego kodu jednostki manipulacyjnej i wymiarów paczki
 • Usunęliśmy przestarzały mechanizm wstawiania numeru  listu do Allegro poprzez WebAPI

SELLO

 • Usunęliśmy przestarzały mechanizm wstawiania numeru  listu do Allegro poprzez WebAPI

SUBIEKT GT

 • Usunęliśmy przestarzały mechanizm wstawiania numeru  listu do Allegro poprzez WebAPI

ALLEGRO

 • Poprawiliśmy przekazywanie numerów listu do Allegro dla przesyłek przygotowanych przez API Orlen Paczki

RABEN

 • Dodaliśmy przekazywanie numerów telefonu adresu załadunku i rozładunku jako notatki CPU i CPL

SUUS

 • Dodaliśmy możliwość pobierania statusów logistycznych do przesyłek

UPS

 • Dodaliśmy możliwość wyszukiwania placówek Access Point za pomocą API REST

 

2024-01-10 ProstaPaczka v24.1

OGÓLNE

 • W oknie konfiguracji metod eksportu dodaliśmy wyświetlanie informacji o metodach, które są nieaktualne i mogą być usunięte w kolejnych wersjach programu
 • W oknie konfiguracji metod eksportu dodaliśmy możliwość kopiowania listy, wyświetlenia nie aktualnych ale używanych metod oraz wyświetlenia metod możliwych do użycia

SELLO

 • W ustawieniach przetwarzania paczek na listy Wysyłam z Allegro dodaliśmy możliwość wprowadzenia id punktu nadania dla konkretnej usługi dostawy

UPS

 • Poprawiliśmy odczytywanie komunikatów z API REST
 • Dodaliśmy wyświetlanie alertów od UPS po przygotowaniu listu
 • Poprawiliśmy przekazywanie danych punktu alternatywnego używanego w przesyłkach Access Point
 • Poprawiliśmy przekazywanie danych o notyfikacjach

 

2023-12-28 ProstaPaczka v23.12

OGÓLNE

 • Aktualizacja struktur bazy danych programu

SELLO

 • W ustawieniach przetwarzania paczki Sello na przesyłkę Pocztex 2.0 dodaliśmy możliwość ustawiania gabarytu na podstawie wagi

SUBIEKT NEXO

 • Dodaliśmy opcję weryfikacji istnienia płatności na dokumencie przed przygotowaniem listu przewozowego

ALLEGRO

 • Poprawiliśmy przekazywanie numerów listów do Allegro dla niektórych przewoźników

GEODIS

 • Dodaliśmy możliwość określenia liczby opakowań w tabeli paczek na formularzu edycji listu przewozowego

PAXY

 • Poprawiliśmy odczytywanie numeru listu przewozowego utworzonego za pomocą dedykowanej metody dla serwisu eMag

SUUS

 • Poprawiliśmy przekazywanie usługi „Winda”

UPS

 • Poprawiliśmy przygotowywanie przesyłek za pobraniem przez API REST

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Podczas tworzenia listu dodaliśmy zapisywanie id przewoźnika ze słownika Allegro połączonego z użytą usługą dostawy
 • Dodaliśmy możliwość sprawdzenia statusu logistycznego przesyłki za pomocą API Allegro

 

2023-11-27 ProstaPaczka v23.11.3

SUBIEKT GT

 • Dodaliśmy możliwość tworzenia etykiet w serwisie eMag za pomocą API Paxy

SUBIEKT NEXO

 • Dodaliśmy możliwość tworzenia etykiet Geodis

PAXY

 • Dodaliśmy możliwość tworzenia etykiet na platformie eMag

 

2023-11-15 ProstaPaczka v23.11.2

PAXY

 • Dodaliśmy obsługę brakujących krajów (DE, LV, LT, EE, FI, SE)

INNE

 • W niektórych oknach wyboru dodaliśmy możliwość przeszukiwania listy

 

2023-11-14 ProstaPaczka v23.11.1

WAPRO

 • Dodaliśmy pobieranie dokumentu sprzedaży FUE
 • Dodaliśmy możliwość zapisania danych o paczkach do tabeli dodatkowej dokumentu sprzedaży

PAXY

 • Dodaliśmy możliwość uzupełniania  sposobów dostawy Paxy z predefiniowanych wartości

 

2023-11-09 ProstaPaczka v23.11

SUBIEKT GT

 • Do okna zarządzania atrybutami dodaliśmy kwotę pobrania
 • Dodaliśmy możliwość utworzenia listu za pomocą ogólnej metody Paxy (dla wszystkich sposobów dostawy)

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie możliwości przygotowania listów GEIS Cargo w opcji wstępnego przygotowania listu (PRO)

RAPORTY

 • Po dodaniu nowego raportu dodaliśmy automatyczne odświeżenie listy i wybranie dodawanego raportu
 • Po edycji raportu dodaliśmy jego automatyczne wybieranie na liście

ALLEGRO

 • Usunęliśmy zakładkę ALLEGRO
 • Przenieśliśmy przycisk zarządzania kontami Allegro do panelu ADMINISTRACJA -> OGÓLNE

DB SCHENKER

 • Dodaliśmy walidację wewnętrzną wykluczającą przesyłki paczkowe (nie są już obsługiwane przez przewoźnika)
 • Usunęliśmy możliwość tworzenia listów ręcznych do przesyłek paczkowych
 • Usunęliśmy możliwość przygotowania manifestu (był potrzebny tylko dla przesyłek paczkowych)
 • W oknie edycji listu dodaliśmy możliwość wprowadzenia liczby palet zwrotnych w usłudze 1:1

CZECH LOGISTIC / PAXY

 • Zmieniliśmy nazwy z Czech Logistic na PAXY
 • Dodaliśmy ogólną metodę 'Paxy’ pozwalającą na używanie wszystkich sposobów dostawy udostępnianych przez Paxy
 • Dodaliśmy w zakładce PAXY możliwość zdefiniowania sposobów dostawy
 • Dodaliśmy w zakładce PAXY przycisk przygotowania listu ręcznego dla konkretnego sposobu dostawy
 • Dodaliśmy w zakładce HISTORIA  zapisywanie informacji o użytym sposobie dostawy
 • Dla listów tworzonych za pomocą ogólnej metody 'Paxy’ dodaliśmy w oknie edycji listu pole ze sposobem dostawy i ukryliśmy pole z typem paczki (typ definiowany jest w słowniku sposobów dostawy)

GEIS

 • Zmieniliśmy funkcję tworzenia paczek na podstawie opakowania, aby wymiary przeliczane były na metry

PHARMALINK

 • Dodaliśmy automatyczne przycinanie zawartości pól z identyfikatorami odbiorcy, nadawcy i płatnika przed zapisaniem do bazy programu

POCZTA POLSKA

 • Poprawiliśmy opcję zamykania zbioru Elektronicznego Nadawcy

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • W ustawieniach konta dostępowego dodaliśmy opcję oczyszczania numeru telefonu przed utworzeniem listu w API
 • Zmieniliśmy aby po zatwierdzeniu zmian w oknie edycji listu program oczekiwał na utworzenie listu zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w konfiguracji konta dostępowego WZA

UPS

 • Dodaliśmy integrację z API REST przewoźnika
 • Dodaliśmy możliwość wyboru API przewoźnika w ustawieniach konta dostępowego
 • Refactoring funkcji w zakładce UPS
 • Przyśpieszyliśmy generowanie manifestu
 • Zmieniliśmy komunikat pojawiający się przy problemach z anulowaniem przesyłki aby pokazywał więcej szczegółów

INNE

 • Zmiana struktur bazodanowych
 • Usunęliśmy nieużywane zakładki: ZLECENIA, ASORTYMENT, KONTRAHENCI
 • Usunęliśmy zakładki do pracy na kolektorze: WYDANIA i PRZYJĘCIA – wszystkie funkcje zostały przeniesione do osobnej aplikacji PP Mag

 

2023-10-26 ProstaPaczka v23.10.1

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Poprawiliśmy okno edycji danych listu aby resetował się identyfikator listu, pozwalający na ponowne utworzenie paczki w Wysyłam z Allegro.

 

2023-10-09 ProstaPaczka v23.10

SUBIEKT NEXO

 • Poprawiliśmy wyszukiwanie asortymentu po kodzie kreskowym

PHARMALINK

 • Dodaliśmy integrację z przewoźnikiem Pharmalink

POCZTA POLSKA

 • Zmieniliśmy nazwę metody odbioru w punkcie aby było widać że dotyczy przesyłek Pocztex kurier 48

WYSYŁAM Z ALLEGRO

  • Poprawiliśmy przechwytywanie komunikatów z błędami zwracanymi przez Allegro

ALLEGRO

 1. Dostosowaliśmy mechanizm autoryzacji kont do zmian wprowadzonych przez Allegro

ADMINISTRACJA

 • Poprawiliśmy walidację  przed wykonaniem kopii zapasowej

 

2023-09-27 ProstaPaczka v23.9.2

SUBIEKT GT

 • Dodaliśmy wyświetlanie waluty dokumentu na liście dokumentów
 • Dodaliśmy możliwość wyświetlenia lokalizacji towaru w trakcie kompletacji (PREMIUM)
 • Poprawiliśmy okno wyboru atrybutów towaru aby nie były widoczne atrybuty dedykowane dla pozycji dokumentu

GLS DE

 • Poprawiliśmy błąd pojawiający się przy pobieraniu zapisanych listów

POLKURIER

 • Dodaliśmy możliwość zmapowania rodzaju opakowania na rodzaj paczki przewoźnika

 

2023-09-14 ProstaPaczka v23.9.1

WAPRO MAG

 • Dodaliśmy wyświetlanie wartości brutto dokumentu  w walucie na zestawieniu dokumentów
 • W oknie atrybutów dokumentu dodaliśmy nowe pola: Wartość Brutto Waluta oraz Wartość Brutto zal. od waluty
 • W oknie ustawień przetwarzania dokumentu na list Wysyłam z Allegro dodaliśmy możliwość ustawienia wartości dokumentu z listy atrybutów
 • Poprawiliśmy opisy w konfiguracji wyznaczania pobrania, aby było widać że pobierane wartości są w PLN

POLKURIER

 • W oknie podglądu komunikatu od przewoźnika dodaliśmy link do strony z podpowiedziami objaśniającymi najczęściej występujące komunikaty
 • Poprawiliśmy  działanie filtrów w zakładce przewoźnika
 • Dodaliśmy brakujące uprawnienia w zakładce przewoźnika

 

2023-09-07 ProstaPaczka v23.9

SUBIEKT GT

 • Dodaliśmy w ustawieniach przetwarzania dokumentu Subiekta GT na list Polkurier możliwość ustawienia kodu punktu nadania

POLKURIER

 • Dodaliśmy w ustawieniach konta dostępowego możliwość ustawienia kodu punktu nadania
 • Przy tworzeniu listu ręcznego data nadania będzie ustawiana na dzień dzisiejszy
 • W oknie edycji listu zmieniliśmy wyświetlanie wartości na listach rozwijanych typu i formy zwrotu pobrania
 • Poprawiliśmy okno konfiguracji wydruku aby zapamiętywane było ustawienie pola wysyłania etykiety na drukarkę

 

2023-08-28 ProstaPaczka v23.8.1

SUBIEKT GT

 • Poprawiliśmy ustawianie wagi na listach tworzonych u pośrednika Polkurier
 • Usunęliśmy walidację numeru telefonu odbiorcy  podczas przygotowywania listu z danych dokumentu Subiekta GT

POLKURIER

 • Poprawiliśmy dodawanie listu ręcznego
 • Zmieniliśmy sposób wpisywania numeru telefonu w oknie edycji listu
 • Dodaliśmy możliwość wyszukiwania odbiorcy w podłączonych bazach Subiekta GT, Subiekta nexo, Sello

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • W oknie mapowania tekstu na usługę Wysyłam z Allegro zmieniliśmy kontrolkę wyboru usługi, aby możliwe było wyszukiwanie usług po nazwie

 

2023-08-21 ProstaPaczka v23.8

SUBIEKT GT

 • Poprawienie walidacji gabarytu paczkomatu w oknie pojawiającym się przed przygotowaniem listu
 • Dodaliśmy możliwość warunkowego wyboru usługi Paczka w Weekend dla metody InPost Paczkomaty ShipX
 • Zmodyfikowaliśmy funkcję wyszukiwania mapowania usługi Wysyłam z Allegro, aby w przypadku problemu zwracała więcej danych, pozwalających na szybszą diagnostykę

SUBIEKT NEXO

 • Poprawienie walidacji gabarytu paczkomatu w oknie pojawiającym się przed przygotowaniem listu
 • Zmodyfikowaliśmy funkcję wyszukiwania mapowania usługi Wysyłam z Allegro, aby w przypadku problemu zwracała więcej danych, pozwalających na szybszą diagnostykę
 • Do funkcji sprawdzania wykluczeń kodów pocztowych dodaliśmy mechanizm obsługi blokady z wyjątkami

PACZKI SELLO

 • Poprawienie walidacji gabarytu paczkomatu w oknie pojawiającym się przed przygotowaniem listu
 • W wyskakującym okienku z notatkami, pojawiającym się przy otwieraniu kompletacji, dodaliśmy opcję wymagającą potwierdzenia przeczytania za pomocą kodu akcji (np. ze skanera kodów kreskowych)
 • Zmodyfikowaliśmy funkcję wyszukiwania mapowania usługi Wysyłam z Allegro, aby w przypadku problemu zwracała więcej danych, pozwalających na szybszą diagnostykę

WAPRO MAG

 • Poprawiliśmy nazwę okna konfiguracji  mapowania tekstu na usługę Wysyłam z Allegro
 • Zmodyfikowaliśmy funkcję wyszukiwania mapowania usługi Wysyłam z Allegro, aby w przypadku problemu zwracała więcej danych, pozwalających na szybszą diagnostykę

GEIS

 • Poprawienie błędu pojawiającego się przy zamówieniu kuriera w przypadku braku uzupełnionych domyślnych danych zamówienia

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Poprawiliśmy opcję odczytywania ustawień konta dla metody WzA Allegro kurier DHL, wykorzystywaną np. w ustawieniach automatycznego wyboru konta przewoźnika
 • Poprawiliśmy okno mapowania tekstu na usługę Wysyłam z Allegro

ADMINISTRACJA

 • Poprawiliśmy wyświetlanie słownika wykluczeń kodów pocztowych
 • W słowniku wykluczeń pocztowych dodaliśmy operację blokady z wyjątkami pozwalającej na blokowanie eksportu tylko określonych metod

 

2023-07-28 ProstaPaczka v23.7.2

PACZKI SELLO

 • Zmieniliśmy funkcje wyszukujące po identyfikatorze dokumentu końcowego aby szukały też po id faktury sprzedaży detalicznej wystawianej do paragonu przez Sello (np.: wyświetlanie paczek z nośnika, wyświetlanie paczek z listy magazynowej)

OGÓLNE

 • Poprawiliśmy funkcję nakładania wyrażenia regularnego na atrybut dokumentu (w oknie zarządzania atrybutami) aby w przypadku gdy regex nie dopasuje wartości, przekazany został pusty ciąg znaków zamiast pełnej wartości z atrybutu

 

2023-07-21 ProstaPaczka v23.7.1

ORLEN PACZKA

 • Dodaliśmy możliwość zdefiniowania czasu oczekiwania na etykietę podczas tworzenia listu
 • Zmieniliśmy aby po otwarciu okna zarządzania kontami przewoźnika od razu było wybrane pierwsze konto

 

 

2023-07-20 ProstaPaczka v23.7

WAPRO MAG

 • Poprawienie ustawień przetwarzania dokumentu Wapro Mag do przesyłki kurierskiej Pocztex 2.0 aby można było użyć opcji warunkowego wyboru identyfikatora punktu odbioru z opcją 'zawiera’
 • Zmieniliśmy aby telefon z WAPRO był  wstawiany jako telefon GSM dla przesyłek Poczty Polskiej

SUBIEKT GT

 • Do ustawień przetwarzania DHL 24 dodaliśmy możliwość wyboru treści do pól: Komentarz, zawartość, mpk, z listy atrybutów

SUBIEKT NEXO

 • W ustawieniach przetwarzania DPD i DPD Pick Up dodaliśmy opcję wymuszającą wstawienie adresu głównego kontrahenta jako adres odbiorcy przesyłki
 • Zmieniliśmy aby waluta dokumentu była wstawiana do listów DPD

PACZKI SELLO

 • Dodaliśmy możliwość wyświetlenia okna z treścią notatek po uruchomieniu kompletacji paczki na podstawie Paczek Sello

HISTORIA

 • Wyświetlenie kolumny z zapisanym w bazie URL do trackingu przesyłki

POWIADOMIENIA

 • Zmieniliśmy aby w przypadku, gdy istnieje link do trackingu zwrócony przez przewoźnika był wstawiany zamiast dynamicznie generowanego linku przez ProstąPaczkę

DHL24

 • Dodaliśmy usługi Connext Plus, Connect Plus PaletPremium

DPD

 • Dodaliśmy możliwość konfiguracji wewnętrznej weryfikacji  przesyłki DPD według własnych reguł dla pól nazwy firmy, nazwiska, adresu oraz danych paczki

ORLEN PACZKA

 • Zmieniliśmy URL komunikacji z API Orlen Paczka
 • Poprawiliśmy przechwytywanie błędów komunikacji z API przy ponownym wydruku etykiet z zakładki ORLEN PACZKA
 • Poprawiliśmy wyświetlanie błędu wydruku etykiety podczas tworzenia listu

PACKETA

 • Zapisywanie linku do trackingu przesyłek, zwracanego przez API Packety w historii listu

POLKURIER

 • Usunięcie ostrzeżenia o środowisku testowym z zakładki przewoźnika

INNE

 • Refactoring mechanizmu zapisywania plików  PDF

 

 

2023-06-21 ProstaPaczka v23.6.1

SUBIEKT GT

 • Dodaliśmy możliwość tworzenia listów przewozowych pośrednika Polkurier

POLKURIER

 • Dodaliśmy integrację z API pośrednika przesyłek kurierskich Polkurier

 

 

2023-06-03 ProstaPaczka v23.6

SUBIEKT GT

 • Do okna zarządzania atrybutami dodaliśmy możliwość wyboru NIP kontrahenta przypisanego do dokumentu

SELLO

 • Do konfiguracji ustawień przetwarzania metody Wysyłam z Allegro dodaliśmy możliwość zdefiniowania własnego wyrażenia regularnego do wybierania identyfikatora punktu odbioru, osobnego dla każdej usługi Wysyłam z Allegro
 • Poprawiliśmy opis w oknie konfiguracji metody Wysyłam z Allegro

INPOST SHIPX

 • Dodaliśmy przekazywanie sposobu nadania przesyłki dla listów kurierskich Inpost, aby można było wybierać inny sposób nadania niż odbiór przez kuriera
 • Zmieniliśmy sposób pobierania listów w zakładce, aby pobierały się szybciej

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Zmieniliśmy pole wyświetlające dostępne usługi dostawy pobrane z API Wysyłam z Allegro, aby ułatwić przeszukiwanie zbioru

 

 

2023-05-25 ProstaPaczka v23.5.1

SELLO

 • Poprawiliśmy wybieranie punktu odbioru w metodach WzA: Odbiór w punkcie Pocztex, Automaty Pocztex, Wysyłam z Allegro

 

 

2023-05-23 ProstaPaczka v23.5.0

SUBIEKT GT

 • Dodaliśmy obsługę metody eksportu „Wysyłam z Allegro”, która pozwoli na przygotowanie listu do każdej usługi dostawy dostępnej w ramach WzA
 • Przebudowaliśmy mechanizm wybierania adresu wysyłki dla dokumentu
 • Dodaliśmy możliwość wybierania adresu dostawy z pól własnych dokumentu PA
 • Dodaliśmy możliwość wyświetlania dokumentów przypisanych do nośnika programu PP Mag (od wersji 23.5.2)
 • Dodaliśmy możliwość wyczyszczenia zawartości nośnika w programie PP Mag (od wersji 23.5.2)

SUBIEKT NEXO

 • Dodaliśmy obsługę metody eksportu „Wysyłam z Allegro”, która pozwoli na przygotowanie listu do każdej usługi dostawy dostępnej w ramach WzA
 • Poprawiliśmy rozpoznawanie nazw tabel z polami zaawansowanymi V2 dla dokumentów PZ, ZD, PW
 • Do okna zarządzania atrybutami dodaliśmy pole „Sposób dostawy:
 • Dodaliśmy możliwość wyświetlania dokumentów przypisanych do nośnika programu PP Mag (od wersji 23.5.2)
 • Dodaliśmy możliwość wyczyszczenia zawartości nośnika w programie PP Mag (od wersji 23.5.2)

PACZKI SELLO

 • Dodaliśmy obsługę metody eksportu „Wysyłam z Allegro”, która pozwoli na przygotowanie listu do każdej usługi dostawy dostępnej w ramach WzA
 • Dodaliśmy możliwość wyświetlania dokumentów przypisanych do nośnika programu PP Mag (od wersji 23.5.2)
 • Dodaliśmy możliwość wyczyszczenia zawartości nośnika w programie PP Mag (od wersji 23.5.2)

WAPRO MAG

 • Dodaliśmy obsługę metody eksportu „Wysyłam z Allegro”, która pozwoli na przygotowanie listu do każdej usługi dostawy dostępnej w ramach WzA
 • Do okna zarządzania atrybutami dodaliśmy pole z formą dostawy adresu wysyłki oraz kod punktu odbioru adresu wysyłki

ALLEGRO

 • Usunęliśmy niepotrzebny checkbox „Pobieraj transakcje” z konfiguracji konta Allegro

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Dodaliśmy nową kolumnę wyświetlającą nazwę usługi Wysyłam z Allegro użytej do utworzenia listu
 • Zdjęliśmy ograniczenie przy dodawaniu usług do konta dostępowego, teraz będzie można dodawać wszystkie dostępne usługi w Wysyłam z Allegro
 • Dodaliśmy nową metodę eksportu „Wysyłam z Allegro” w której można używać każdej usługi dostępnej w ramach Wysyłam z Allegro
  Dodaliśmy nowy przycisk przygotowania listu ręcznego dedykowanego metodzie Wysyłam z Allegro

HISTORIA

 • Dodaliśmy nowe kolumny z kodem i nazwą sposobu dostawy przewoźnika, w której będą widoczne dane użytej usługi dostawy Wysyłam z Allegro

OGÓLNE

 • Poprawiliśmy aby w oknie zarządzania atrybutami lista dostępnych pól była posortowana alfabetycznie

 

 

2023-04-20 ProstaPaczka v23.4.1

SUBIEKT GT

 • Poprawiliśmy działanie funkcji ignorowania dokumentów aby stan ignorowania był pamiętany po ponownym pobraniu dokumentów
 • Dodaliśmy konfigurację wstawiania zawartości do pól Ref2 i Ref3 przesyłki kurierskiej DPD
 • Dodaliśmy aby przy tworzeniu listu GLS DE wstawiane był adres podjęcia i zwrotu wprowadzony w ustawieniach konta dostępowego GLS Germany

SUBIEKT NEXO

 1. Dodaliśmy możliwość przygotowania etykiety dla przesyłki paletowej Poczty Polskiej

GLS Germany

 • Dodaliśmy możliwość wprowadzenia adresu podjęcia i adresu zwrotu w ustawieniach konta dostępowego
 • Usunęliśmy nieużywane pola  Ulica 2 i Budynek 2 w oknie edycji listu

FEDEX

 1. Zmieniliśmy link do trackingu online używany w powiadomieniach e-mail jak i w zakładce HISTORIA

 

2023-04-04 ProstaPaczka v23.4.0

SUBIEKT GT

 • Dodaliśmy możliwość zdefiniowania przerwy po wydruku PA podczas realizacji w trybie PA + FSd

SUBIEKT NEXO

 • W mechanizmie zapisywania etykiet na dysku dodaliśmy możliwość wstawienia podtytułu oraz numeru listu bez standaryzacji

 

 

2023-03-30 ProstaPaczka v23.3.3

PACZKI SELLO

 • Dodaliśmy możliwość przygotowania listu przez Wysyłam z Allegro dla sposobu dostawy Allegro kurier DHL

WAPRO MAG

 • Dodaliśmy możliwość przygotowania listu przez Wysyłam z Allegro dla sposobu dostawy Allegro kurier DHL

SUBIEKT NEXO

 • Dodaliśmy możliwość przenoszenia statusów logistycznych przesyłki do dokumentu z którego tworzony był list przewozowy
 • Dodaliśmy opcję pozwalającą na zapisanie etykiety na dysku po przygotowaniu listu

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Dodaliśmy możliwość przygotowania przesyłek dla sposobu dostawy Allegro kurier DHL

AUTO TASK

 • Poprawiliśmy mechanizm weryfikacji licencji  przy uruchomieniu programu
 • Poprawiliśmy uruchamianie zadań według harmonogramu 

 

2023-03-11 ProstaPaczka v23.3.2

OGÓLNE

 • Poprawiliśmy komunikat błędu o braku możliwości załadowania potrzebnych bibliotek pojawiający się u niektórych przewoźników

INPOST SHIPX

 • Poprawiliśmy komunikacje z API ShipX aby poprawnie przyjmowało zwracane identyfikatory

RABEN

 • Dodaliśmy wymagalność uzupełnienia osoby kontaktowej w danych nadawcy, załadunku, rozładunku i odbiorcy przed tworzeniem listu w API Rabena

 

2023-03-10 ProstaPaczka v23.3.1

PACZKI SELLO

 • Poprawiliśmy odczytywanie masy paczki w przesyłkach Pocztex 2.0

RABEN

 • Poprawiliśmy okno edycji listu aby mieściło się na monitorach z mniejszą rozdzielczością

WYDANIA / PRZYJĘCIA

  • Dodaliśmy funkcję automatycznego wyświetlania dokumentów co określony czas

PP KOLEKTOR

 • Dodaliśmy możliwość zrealizowania zamówienia i wydrukowania dokumentu sprzedaży podczas pakowania (dla Subiekta GT)

 

 

2023-03-03 ProstaPaczka v23.3.0

OGÓLNE

 • Zmieniliśmy sposób logowania informacji, aby program tworzył nowy plik logu po przekroczeniu ok 50 MB
 • PP KOLEKTOR
  Poprawiliśmy zachowanie aplikacji przy używaniu skanera urządzenia, aby nie dochodziło do przywieszania interfejsu użytkownika
 • Dodaliśmy osobną konfigurację poziomu logowania dla API kolektora
 • Dodaliśmy funkcję  automatycznie wczytującą ustawienia pobrane z serwera, jeżeli będą miały taką samą nazwę
 • Podczas automatycznego przydzielania dokumentów do nośnika dodaliśmy przesyłanie informacji o zmianie statusu dokumentu do serwera
 • Dodaliśmy możliwość logowania czasu trwania operacji wykonywanych przez API kolektora
 • Zmieniliśmy schemat bazy na urządzeniu aby dodatkowo zabezpieczyć przed możliwością pojawienia się zdublowanych pozycji w tabelach pozycji dokumentu, kompletowanego towaru, przypisanych nośników i pakowanego towaru
 • Zmieniliśmy funkcję zapisywania logów przez użytkownika z poziomu ustawień, aby tworzony był plik o nowej nazwie  dla każdego wywołania zapisu
 • Zmieniliśmy mechanizmy przekazywania informacji o nośniku aby weryfikować czy użytkownik ma prawo przekazywać takie dane
 • Dodaliśmy zabezpieczenie aby po wyczyszczeniu nośnika z poziomu ProstejPaczki a nie usunięciu jego z kolektora nie dochodziło do nadpisywania danych nośnika podczas automatycznej aktualizacji danych przez kolektor

 

 

2023-02-24 ProstaPaczka v23.2.3

WAPRO MAG

 • W ustawieniach przetwarzania do listu Raben dodaliśmy możliwość zdefiniowania ilości miejsca paletowego oraz wymieniliśmy słownik dla typów opakowań

RABEN

 • Wymieniliśmy słownik typów opakowań na nowy pozwalający na zdefiniowanie wymiarów opakowania i ilości miejsca paletowego
 • W oknie edycji listu dodaliśmy automatyczne ustawienie wymiarów i miejsca paletowego po jego wybraniu w tabeli paczek

WYDANIA / PRZYJĘCIA

 • Przebudowaliśmy mechanizm wydawania na operatora oraz zmiany statusu aby bazował na aktualnych danych a nie tych wyświetlonych na zestawieniu

PP KOLEKTOR

 • Przywróciliśmy możliwość wysłania  maila ze stanem weryfikacji obiektu
 • Odświeżyliśmy mechanizm pobierania zdjęć towaru na kolektor
 • Poprawiliśmy aby podczas pobierania nowych dokumentów do kompletacji z poziomu operatora zapisywany był użytkownik  w bazie programu
 • Poprawiliśmy zapisywanie informacji o wadze asortymentu z dokumentu w bazie kolektora
 • Na liście towarów dodaliśmy możliwość wyświetlenia podglądu towaru po zeskanowaniu kodu kreskowego
 • W oknie podglądu towaru dodaliśmy możliwość dodania nowej lokalizacji produktu
 • W oknie podglądu towaru dodaliśmy możliwość usunięcia istniejącej lokalizacji produktu
 • W oknie listy dokumentów dodaliśmy nagłówek z informacją o liczbie, ilości towaru oraz wadze wyświetlonych dokumentów
 • Na ekranie listy dokumentów dodaliśmy wyświetlenie wagi asortymentów
 • Poprawiliśmy podejmowanie dokumentów po skanie ich numeru aby w przypadku problemów nie wyłączało aplikacji
 • Poprawiliśmy przewijanie do góry okna po zeskanowaniu towaru na liście towarów do skompletowania
 • W oknie pakowania poprawiliśmy aby program pytał o ilość dopiero jeżeli jest więcej niż 3 jednostki do spakowania
 • Dodaliśmy wyświetlanie wagi i nazwy sposobu dostawy dla dokumentu w oknie pakowania
 • Dodaliśmy mechanizm automatycznie wybierający dokument do spakowania po zeskanowaniu W oknie pakowania zmieniliśmy mechanizm podpowiadania dokumentu po skanie kodu kreskowego aby automatycznie wybierał dokument na którym znajduje się tylko dany towar
 • Dodaliśmy możliwość odłożenia spakowanego towaru z powrotem do nośnika podczas pakowania dokumentu
 • W oknie przygotowania listu poprawiliśmy komunikat informujący o braku adresu IP serwera tworzącego listy przewozowe
 • W oknie przygotowania listu dodaliśmy przycisk powrotu na dole okna
 • Poprawiliśmy wyświetlanie pola z danymi punktu odbioru w oknie przygotowania listu
 • Dodaliśmy automatyczne rozpoznawanie gabarytu przesyłki Pocztex kurier 48 na podstawie wymiarów opakowania
 • Poprawiliśmy komunikat błędu o braku zdefiniowanych opakowań przy próbie utworzenia listu Pocztex Kurier 48
 • Poprawiliśmy komunikat błędu o braku paczek dla przesyłek InPost ShipX Paczkomaty
 • Poprawiliśmy przewijanie do góry okna po zeskanowaniu towaru na liście towarów do rozłożenia

 

2023-02-15ProstaPaczka v23.2.2

WYDANIA

 • Poprawiliśmy przekazywanie statusów kompletacji do Subiekta GT aby przepełnienie jednego pola nie wstrzymywało wstawienia informacji do pozostałych

PP KOLEKTOR

 • Poprawiliśmy wyświetlanie mnożnika kodu kreskowego zeskanowanego towaru wyświetlanego w module pakowania
 • Poprawiliśmy skanowanie opakowań po wejściu do okna przygotowania listu
 • Dodaliśmy blokadę  przycisku przygotowania listu aby ograniczyć ryzyko podwójnego kliknięcia
 • Poprawiliśmy aby po wejściu na ekran przygotowania listu nie pojawiał się komunikat braku obsługi etapu „0”
 • Dodaliśmy pobieranie zdjęć towarów podejmowanych z nośnikiem w module pakowania
 • Dodaliśmy możliwość  zażądania  kolejnej partii dokumentów do kompletacji w trybie pracy z nośnikami rzeczywistymi

 

2023-02-09ProstaPaczka v23.2.1

DB SCHENKER

 • Dodaliśmy zapisywanie numerów paczek w historii listów

FEDEX

 • Dodaliśmy zapisywanie numerów paczek w historii listów

INPOST SHIPX

 • Zmieniliśmy sposób przypisywania numerów paczek

POCZTA POLSKA

 • Dodaliśmy zapisywanie numerów paczek przesyłki Pocztex  2.0 w historii listów
 • Dodaliśmy zapisywanie numerów paczek przesyłki paletowej w historii listów

SUUS

 • Dodaliśmy automatyczne pobranie numerów jednostek logistycznych po prawidłowym utworzeniu listu
 • Dodaliśmy zapisywanie numerów jednostek logistycznych w historii listu

PP KOLEKTOR

 • Udostępniliśmy moduł przygotowania listów przewozowych  zintegrowany z PP Etykietą bazujący na danych pobieranych z Subiekta GT
 • Poprawiliśmy ustawianie notyfikacji o zmianach w lokalizacjach kompletowanych towarów, aby zgłaszane były tylko do kompletowanych towarów, które nie zostały jeszcze w całości zebrane
 • Poprawiliśmy obsługę wibracji powiadamiania o sukcesie operacji
 • Ukryliśmy wyświetlanie priorytetu dokumentu na liście dokumentów przyjęć
 • Poprawiliśmy mechanizm logowania użytkownika na kolektorze, aby nie pozwalał się zalogować nie aktywnemu użytkownikowi
 • Poprawiliśmy wyświetlanie informacji na ekranie oczekiwania na odpowiedź serwera
 • Dodaliśmy wyświetlenie ekranu oczekiwania podczas odkładania nośnika

 

2023-02-06ProstaPaczka v23.2

ALLEGRO

 • Dodaliśmy logowania komunikatów z przedłużania tokenu autoryzacyjnego
 • Zmieniliśmy mechanizm konwersji danych (serializacji) używany przy wstawianiu numeru listu do Allegro
 • INPOST SHIPX
  Zmieniliśmy mechanizm konwersji danych (serializacji) na postać zrozumiałą przez serwer InPostu

POCZTA POLSKA

 • Dodaliśmy zapisywanie podpaczek w historii programu dla przesyłek Pocztex 2.0
 • Dodaliśmy zapisywanie gabarytu przesyłki Pocztex 2.0 aby był wyświetlany w oknie podglądu paczek zakładki HISTORIA
 • Dodaliśmy zapisywanie adresu punktu odbioru przesyłki Pocztex 2.0 w danych historycznych
 • Zmieniliśmy sposób zapisu numeru telefonu odbiorcy przesyłek Poczty Polskiej aby w danych historycznych widoczny był także numer telefonu mobilnego
 • Zmieniliśmy aby informacja o przesyłce niestandardowej była zapisywana do dedykowanej kolumny w oknie podglądu paczek zakładki HISTORIA

WYDANIA

 • Poprawiliśmy import danych o zdjęciach towaru z Subiekta nexo
 • Dodaliśmy możliwość pobierania danych z pól własnych liczbowych Subiekta GT
 • Poprawiliśmy pobieranie numeru telefonu odbiorcy przesyłki z Subiekta GT

PP KOLEKTOR

 • Dodaliśmy możliwość zapisania numeru listu w polu własnym tekstowym Subiekta GT
 • Dodaliśmy możliwość wyboru metody przygotowania listu przez operatora, jeżeli z wartość z ERP
 • Dodaliśmy możliwość przygotowania etykiety zastępczej za pomocą API PP Etykiety wskazuje na
 • Poprawiliśmy ekran przygotowania listu kilka metod eksportu
 • Dodaliśmy walidację aby nie dało się uruchomić przygotowania listu bez zeskanowanych opakowań
 • Poprawiliśmy mechanizm przesyłania danych o ilościach towarów wprowadzonych podczas weryfikacji
 • Poprawiliśmy działanie przycisku klawiatury na ekranie pakowania
 • Poprawiliśmy obsługę wprowadzania liczb zmiennoprzecinkowych na ekranie rozkładania towarów
 • Poprawiliśmy wyświetlanie przycisków w menu głównym
 • Poprawiliśmy komunikat po zakończeniu procesu rozkładania towarów
 • Poprawiliśmy wyświetlanie stanów magazynowych w podglądzie towarów
 • Zmieniliśmy sposób logowania zdarzeń na urządzeniu aby zawsze były zapisywane do tego samego pliku
 • Poprawiliśmy działanie aplikacji na urządzeniach z systemem Android v7

 

2023-01-27ProstaPaczka v23.1.5

SELLO

 • Dodaliśmy wyświetlanie lokalizacji towaru, pobieranego z pola zewnętrznego towaru, w oknie weryfikacji kompletności (PREMIUM)
 • Dodaliśmy możliwość wyczyszczenia nośnika na panelu modułu
 • Poprawiliśmy wyświetlanie opcji przygotowania listu dla „Wysyłam z Allegro – Allegro One Box (One Kurier)” w menu kontekstowym

WYDANIA

 • Dla integracji z Subiektem GT dodaliśmy opcję wyznaczenia kwoty pobrania z pozycji płatności kartą
 • Dodaliśmy okno z potwierdzeniem operacji resetu ustawień źródła danych

PP KOLEKTOR

 • Dodaliśmy pobieranie potrzebnych słowników przy logowaniu operatora do aplikacji na urządzeniu
 • Dodaliśmy automatyczne przejście z okna pakowania do okna przygotowania listu po zakończeniupakowania
 • Dodaliśmy opcje w ustawieniach pozwalające na włączenie / wyłączenie przycisków w menu głównym aplikacji
 • Dodaliśmy możliwość sortowania listy kompletowanych towarów w określonej kolejności stref
 • Przebudowaliśmy mechanizm odświeżania i tworzenia listy kompletowanych towarów
 • Zmieniliśmy aby towar na liście kompletowanych towarów był wyświetlany jako brakujący po zgłoszeniu braku do ostatniej uzupełnionej lokalizacji

 

 

2023-01-26PP Kolektor v23.1.3

 • Poprawiliśmy przekazywanie ilości zebranych towarów do nośnika przy odkładaniu towarów do nośnika rzeczywistego podczas pracy w trybie bez nośników

 

 

2023-01-16ProstaPaczka v23.1.4

POCZTA POLSKA

 • Poprawiliśmy wstawianie zawartości dla przesyłek Pocztex 2..0 w danych historycznych

 

2023-01-12ProstaPaczka v23.1.3

RABEN

 • Poprawiliśmy wyświetlanie danych załadunku w oknie edycji listu
 • Zdjęliśmy komunikat o kompilacji na środowisku testowym
 • Poprawiliśmy kilka literówek

 

2023-01-12ProstaPaczka v23.1.2

SUBIEKT GT

 • Dodaliśmy możliwość włączenia automatycznej wysyłki dokumentu końcowego e-mailem po realizacji

SELLO

 • Zwiększyliśmy precyzję wagi pobieranej z Sello do 3 miejsc po przecinku

SUBIEKT NEXO MAGAZYN

 • Zwiększyliśmy maksymalną ilość znaków dla symbolu towaru do 100

GLS HU

 • Poprawiono zapis do bazy programu informacji o przygotowaniu manifestu dla dokumentów zawierających więcej niż 1500 przesyłek

FEDEX

 • Zwiększono maksymalną wielkość kodu kraju odbiorcy w bazie programu do 3 znaków
 • Poprawiono zapis informacji o liście przewozowym aby automatycznie ucinał informacje które są za długie aby wstawić je do bazy programu

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Poprawiliśmy mechanizm weryfikacji aktualności tokenu przed próbą komunikacji z API Allegro

WYDANIA

 1. Dodaliśmy pola dodatkowe, które można uzupełniać wartościami z systemu ERP (na razie tylko dla Subiekta GT)
 2. Dodaliśmy pole dla informacji o kwocie pobrania do listu przewozowego (uzupełniana tylko dla Subiekta GT)
 3. Dodaliśmy pola dla danych odbiorcy do listu przewozowego (uzupełniane tylko dla Subiekta GT)
 4. Dodaliśmy pola z wartością i walutą dokumentu (uzupełniane dla Subiekta GT)
  Dodaliśmy pole uwagi (uzupełniane z Subiekta GT)
 5. Dla integracji z Subiektem GT dodaliśmy możliwość konfiguracji skąd będą brane informacje wstawiane do pól z numerem referencyjnym i sposobem dostawy

ADMINISTRACJA

 • Zmieniliśmy nazwę pliku ustawień eksportowanego z programu aby między rodzajem i identyfikatorem był znak „_”
 • Dodaliśmy możliwość zbiorczego importu ustawień z wielu plików na raz z automatycznym rozpoznaniem rodzaju ustawienia na podstawie nazwy pliku
 • Zmieniliśmy kolejność rekordów wyświetlanych w zakładce USTAWIENIA aby sortowały się po identyfikatorze malejąco

KOLEKTOR

 • Dodaliśmy automatyczne pobieranie słownika opakowań podczas logowania na kolektorze
 • W module pakowania dodaliśmy możliwość zeskanowania kodu kreskowego opakowania
 • W module rozkładania towarów poprawiliśmy przesuwanie ekranu do góry

 

 

2023-01-05ProstaPaczka v23.1.1

OGÓLNE

 • Podnieśliśmy program aby używał środowiska .NET Framework 4.7.2

ALLEGRO

 • Zmieniliśmy sposób przekazywania numerów listów do Allegro aby nie trzeba było dodatkowo pobierać danych transakcji z identyfikatorami linii zamówienia

2023-01-02ProstaPaczka v23.1.0

POCZTA  POLSKA

 1. Poprawiliśmy rozpoznawanie zawartości w przesyłce Pocztex 2.0 aby wstawienie samej liczby nie powodowało rozpoznania jako zawartości specjalnej
 2. Poprawienie przekazywania zawartości specjalnej w przesyłkach Pocztex 2.0

DB SCHENKER

 • Poprawiliśmy opcję duplikowania paczek w oknie edycji listu

WYDANIA

 • Dodaliśmy możliwość zapisania informacji o osobie i dacie skompletowania zamówienia do pól własnych Subiekta GT
 • Dodaliśmy możliwość zapisania informacji o osobie i dacie spakowania zamówienia do pól własnych Subiekta GT
 • Dodaliśmy wyświetlanie klucza sesji połączenia na liście zalogowanych użytkowników
 • Dostosowaliśmy moduł do obsługi 3 miejsc po przecinku
 • Usunęliśmy zdublowane ustawienie kolektora pytania o ilość

KOLEKTOR

 • Zwiększyliśmy obsługiwaną precyzję do 3 miejsc po przeciku
 • Dodaliśmy obsługę wpisywania liczb dziesiętnych na klawiaturze ekranowej
 • Na liście towarów oraz liście towarów do kompletacji dodaliśmy możliwość wyświetlenia podglądu danych towaru
 • W module pakowania przebudowaliśmy proces wyboru zamówienia do spakowania, aby skanując towary z nośnika podpowiadało w których dokumentach jest on zawarty
 • W module kompletacji poprawiliśmy przenoszenie na górę ekranu po  wykonaniu akcji
 • Poprawiliśmy chowanie klawiatury w module Pakowania
 • W module pakowania poprawiliśmy aby po wpisaniu nieprawidłowej ilości towaru nie trzeba było ponownie go skanować
 • W module pakowania poprawiliśmy chowanie klawiatury ekranowej po zresetowaniu wpisywania ilości
 • Poprawiliśmy moduł rozkładania aby w trybie pytania o ilość rozkładanego towaru brak wpisanej ilości był traktowany jako rozłożenie pojedynczej  sztuki
 • W module rozkładania poprawiliśmy komunikat wpisania nieprawidłowej ilości towaru
 • W module rozkładania poprawiliśmy przenoszenie na górę ekranu po  wykonaniu akcji
 • Poprawiliśmy wyświetlanie dokumentów na liście dokumentów
 •  

PRZYJĘCIA

 • Dostosowaliśmy moduł do obsługi 3 miejsc po przecinku

 

2022-12-14ProstaPaczka v22.12.3

WYSYŁAM z ALLEGRO

 • Zmieniliśmy sposób wyszukiwania  umów/uslug Allegro aby dla braku kodu kraju odbiorcy wyszukiwane były umowy krajowe

GLS

 • Poprawiliśmy zapisywanie komunikatów tworzenia listu w bazie programu aby dodawana była komunikacja pobierająca numery listów

INNE

 • Na liście konfiguracji grup warunków dodaliśmy obsługę nowych znaków porównania wartości tekstowych: nie równa się, nie zawiera, jest puste, nie jest puste

WYDANIA

 • Poprawiliśmy wyświetlanie listy definicji grup aby przyciski zapisania i anulowania nie wychodziły poza ekran
 • Dodaliśmy blokadę dodania zdublowanego scenariusza dla użytkownika
 • Poprawiliśmy aby po dodaniu nowego mapowania scenariusza na użytkownika od razu pojawiło się jego id
 • Dodaliśmy sprawdzenie w oknie zarządzania mapowaniem scenariuszy na użytkownika czy scenariusz jest jeszcze dostępny
 • Zwiększyliśmy miejsce dla  liczby stref dokumentów do 100 znaków
 • Poprawiliśmy nazewnictwo ustawień kolektora aby były takie same jak na urządzeniu

KOLEKTOR

 • Na liście kompletowanych towarów dodaliśmy możliwość wyświetlenia lokalizacji w strefie składowania oraz opcję wyłączenia wyświetlania ilości do skompletowania
 • Na liście dokumentów dodaliśmy wyświetlanie nowych wartości: nazwy kontrahenta, listy stref kompletacji, liczby stref kompletacji, referencji i scenariusza kompletacji
 • W oknie zarządzania nośnikami na liście dokumentów do przypisania dodaliśmy wyświetlanie nazwy scenariusza kompletacji
 • Refactoring przekazywania danych nośnika

 

 

2022-12-08  ProstaPaczka v22.12.2

WYDANIA / PRZYJĘCIA

 • Dodanie możliwości ograniczenia pobierania dokumentów z Subiekta nexo tyko dokumentów z określonymi flagami

KOLEKTOR

 • Dodano usuwanie dokumentu oznaczonego jako spakowany z kolektora
 • Poprawiono aby rozpoczęcie kompletacji z listy dokumentów nie mogło być uruchomione dla pakowanych dokumentów
 • Dodano blokadę przechodzenia między kompletacją, rozkładaniem i pakowaniem gdy uruchomiony jest jeden z procesów aż do jego zakończenia
 • Poprawiono aby po nadaniu statusu spakowania dokumentu został on odpięty od nośnika na serwerze
 • Zablokowano możliwość zmiany magazynu gdy uruchomione jest pakowanie dokumentu

2022-12-06  ProstaPaczka v22.12.1

WYDANIA

 • Dodaliśmy przycisk wyświetlenia dokumentów wybranego nośnika , aby nie trzeba było ponownie skanować jego kodu kreskowego
 • Dodaliśmy uprawnienia dla funkcji: konfiguracji grup dokumentów, mapowania grup dokumentów na scenariusz użytkownika, konfiguracji scenariuszy dostępnych dla użytkownika
 • Dodaliśmy nowe statusy kompletacji dokumentu: Czeka na pakowanie, Pakowany i Spakowany, które nadawane są podczas używania modułu Pakowanie na urządzeniu mobilnym

KOLEKTOR

 • Dodaliśmy nowy moduł „Pakowanie” jako wsparcie procesu rozdzielania nośnika zbiorczego na poszczególne dokumenty do umieszczenia w przesyłce

 

2022-12-02  ProstaPaczka v22.12.0

SUBIEKT GT

 • Poprawienie pobierania danych punktu odbioru z dokumentu Subiekta GT w przesyłkach  Wysyłam z Allegro

FEDEX

 • Poprawki dostępności przycisków w zakładce przewoźnika

 

2022-11-28  ProstaPaczka v22.11.4

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Zmieniliśmy komunikat wyświetlany w przypadku braku umowy/usługi odpowiedniej do przygotowania listu wybraną metodą eksportu ProstejPaczki, aby lepiej podpowiadał dalsze kroki

WYDANIA

 • Dodano wyświetlanie idendyfikatora scenariusza kompletacji
 • W oknie zarządzania scenariuszami użytkownika dodaliśmy wyświetlanie identyfikatorów scenariusza  oraz samego mapowania
 • Dodaliśmy możliwość zdefiniowania zestawów ustawień które będą mogły być pobrane na kolektor
 • Dodaliśmy możliwość zmiany statusu dokumentu z Odłożone na: Brak, Gotowe do wydania, Anulowane
 • W podglądzie stanu nośnika poprawiliśmy aby wyświetlane były dane towaru znajdującego się na nośniku, które nie należą do żadnego z przypisanych dokumentów
 • Poprawiliśmy aby przy zmianie filtra daty zmieniana była także data DO
 • Zmieniliśmy sposób wyznaczania kodu stref aby traktować brak strefy jako strefę – będzie oznaczona jako N/D

PRZYJĘCIA

 • Poprawiliśmy aby przy zmianie filtra daty zmieniana była także data DO

AUTO TASK

 • Dodano opcję automatycznego uruchamiania harmonogramu zadania przy uruchamianiu aplikacji

KOLEKTOR

 • Dodano blokadę podejmowania nośnika który został oznaczony jako niewidoczny
 • Poprawiono aby przycisk zakończenia kompletacji z poziomu listy nośników był wyświetlany tylko w trybie pracy z nośnikiem wirtualnym
 • Poprawiono zwracanie błędu przy podejmowaniu nośnika aby wyświetlać informację z nazwą użytkownika aktualnie przypisanego do nośnika
 • Na liście nośników poprawiliśmy chowanie klawiatury po naciśnięciu entera na wirtualnej klawiaturze
 • Dodaliśmy import zestawów ustawień z serwera  oraz możliwość przełączania się między nimi
 • Poprawiliśmy usuwanie informacji o rozkładaniu dokumentu po usunięciu nośnika wirtualnego
 • Na liście kompletowanych towarów poprawiliśmy funkcję zakończenia kompletacji jako nie pełnej, aby przekierowała do listy nośników, gdy nie używane są nośniki wirtualne
 • Poprawiliśmy wyświetlanie listy dokumentów w podglądzie podejmowanego nośnika
 • Poprawiliśmy wyłączanie okna oczekiwania przy anulowaniu zmiany magazynu

 

2022-11-17  ProstaPaczka v22.11.3

WYDANIA / PRZYJĘCIA

 • Na liście zalogowanych urządzeń zmieniliśmy nazwę i ostrzeżenie  dla opcji „Wyloguj”  na „Usuń sesję”
 • Poprawiliśmy usuwanie nośnika w oknie zarządzania nośnikami
 • W oknie zarządzania nośnikami dodaliśmy menu kontekstowe pozwalające na wybór opcji edycji, edycji kodów kreskowych i usunięcia zaznaczonego nośnika
 • Dodaliśmy sprawdzanie czy kod kreskowy dodawany do nośnika nie  został już użyty w innym nośniku Poprawiliśmy okno dodawania
 • Poprawiliśmy wyświetlanie okna z weryfikacjami obiektu

INNE

 • Poprawiliśmy okno dodawania kodów kreskowych aby umożliwić szybszą pracę z wykorzystaniem skanera klawiaturowego

2022-11-16  ProstaPaczka v22.11.2

SUBIEKT GT

 • Dodano możliwość przygotowania listu metodami WzA Allegro DPD, WzA Allegro UPS
 • Dodaliśmy nowe metody eksportu: WzA Allegro One Box i WzA Allegro One Punkt, które mają zastąpić WzA Allegro One UPS
 • Zmieniliśmy sposób wyznaczania umowy/uslugi WzA dostosowując program do najnowszych zmian w Allegro

PACZKI SELLO

 • W ustawieniach po eksporcie dodano opcję automatycznego wydruku faktury sprzedaży detalicznej  po wydrukowaniu paragonu  z Subiekta GT
 • Dodaliśmy nowe metody eksportu: WzA Allegro One Box i WzA Allegro One Punkt, które mają zastąpić WzA Allegro One UPS
 • Zmieniliśmy sposób wyznaczania umowy/uslugi WzA dostosowując program do najnowszych zmian w Allegro

SUBIEKT NEXO

 • Dodaliśmy nowe metody eksportu: WzA Allegro One Box i WzA Allegro One Punkt, które mają zastąpić WzA Allegro One UPS
 • Dodaliśmy możliwość przygotowania jednego listu Pocztex 2.0 do wielu zaznaczonych dokumentów
 • Zmieniliśmy sposób wyznaczania umowy/uslugi WzA dostosowując program do najnowszych zmian w Allegro

WAPRO MAG

 • Dodaliśmy nowe metody eksportu: WzA Allegro One Box i WzA Allegro One Punkt, które mają zastąpić WzA Allegro One UPS
 • Zmieniliśmy sposób wyznaczania umowy/uslugi WzA dostosowując program do najnowszych zmian w Allegro

HISTORIA

 • Poprawiono mechanizm aktualizacji statusów logistycznych
 • Dodaliśmy generowanie linku śledzenia dla przesyłek Allegro One

POWIADOMIENIA

 • Do konfiguracji powiadomienia o przygotowaniu listu z Subiekta nexo oraz przygotowania manifestu dodano zastępnik dla numeru telefonu odbiorcy oraz sformatowanej kwoty pobrania
 •  

ADMINISTRACJA

 • Poprawiono listę słowników oraz okno edycji niektórych słowników

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Zmieniono sposób sprawdzania statusu tworzenia listu w Allegro aby można było zdefiniować liczbę prób i czas oczekiwania między nimi
 • Dostosowaliśmy sposób wyznaczania identyfikatora uslugi WzA do najnowszych zmian w Allegro
 • Dodaliśmy możliwość dodania wszystkich dostępnych w WZA usług jednym przyciskiem
 • Dodaliśmy możliwość usunięcia wszystkich usług zapisanych w koncie dostępowym  WZA
 • Dodaliśmy zabezpieczenie przed dodaniem usługi która nie jest obsługiwana w ProstejPaczce
 • W oknie edycji listu poprawiliśmy wyświetlanie ostrzeżenia o braku obsługi pobrania w wybranej umowie/usłudze Wysyłam z Allegro

WYDANIA

 • Dodano wyświetlanie stanu magazynowego towaru z ERP na liście pozycji dokumentu
 • Dodano wyświetlanie informacji o zgłoszonych brakach towaru w lokalizacjach
 • Dodano status dokumentu: KOMPLETOWANY nadawany w momencie przypisania dokumentu do nośnika / rozpoczęcia kompletacji
 • Dodano możliwość zapisania aktualnego statusu kompletacji dokumentu do pola własnego Subiekta GT  (automatycznie po zmianie stanu dokumentu)
 • Dodano możliwość zapisania informacji o rozpoczęciu i zakończeniu kompletacji dokumentu w polu własnym Subiekta GT (zapisywane będą tylko statusy powiązane z kompletacją)
 • Poprawiono wydawanie pojedynczego dokumentu aby było to możliwe tylko ze statusu Brak lub Gotowe do wydania
 • Dodano zabezpieczenie przed zaznaczeniem dokumentów z różnych magazynów
 • Poprawiono usuwanie dokumentów
 • Poprawiono wyświetlanie daty ostatniego przetworzenia statusu przez AutoTask
 • Poprawiono okno podglądu nośnika aby wyświetlił listę towarów  z nośnika jak nie ma do niego przypisanych żadnych dokumentów

KOLEKTOR

 • Podczas podejmowania nowych dokumentów z poziomu kolektora dodano opcję wyświetlania liczby dokumentów przypisanych do scenariusza
 • Poprawiono proces uruchomienia kompletacji bez nośników aby mógł się uruchomić tylko wtedy jak nie ma żadnego nośnika rzeczywistego
 • Przy przypisaniu dokumentu do nośnika nastąpi automatyczna zmiana statusu dokumentu na Kompletowany
 • Przy odpięciu dokumentu od nośnika nastąpi automatyczna zmiana statusu dokumentu na Wydane na operatora
 • Przy rozpoczęciu kompletacji dokumentu  z poziomu listy dokumentów lub listy towarów w trybie bez nośników nastąpi automatycznie zmiana statusu dokumentu na Kompletowany
 • Przy podejmowaniu nośnika do którego przypisane są dokumenty wydań nastąpi automatyczna zmiana statusu dokumentu na Kompletowany
 • Dodano opcję cyklicznego odświeżania listy używanych towarów
 • Dodano aktualizację stanów magazynowych na liście kompletowanych towarów po automatycznym odświeżeniu towaru
 • Dodano automatyczną zmianę lokalizacji towaru po automatycznym odświeżeniu danych towaru
 • Dodano zabezpieczenie przed zdublowaniem dokumentów lub towarów  w bazie urządzenia mobilnego
 • Na liście kompletowanych towarów dodano możliwość zaznaczenia pozycji pojedynczym tapnięciem aby możliwe było wywołanie menu kontekstowego  (podglądu kodów kreskowych czy zgłoszenia braku w lokalizacji)
 • Poprawiono usuwanie numeru dokumentu z listy kompletowanych towarów po zgłoszeniu braku towaru
 • Zmieniliśmy aby nie było wymagane wyświetlenie podsumowania przy przejściu z weryfikacji do okna tworzenia dokumentu w ERP (tylko Subiekt GT)
 • Dodaliśmy wyświetlanie wersji aplikacji na ekranie logowania użytkownika
 • Poprawiliśmy funkcję przenoszenia towaru między nośnikami aby odświeżało listę kompletowanych towarów

2022-11-07  ProstaPaczka v22.11.1

WYDANIA

 • Dla Subiekta GT dodano możliwość pobrania lokalizacji ze strefy składowania, które nie będą pokazywane przy kompletacji towarów
 • Dla Subiekta GT dodano możliwość wydzielenia symbolu strefy lokalizacji kompletacji i wyświetlenie kodu dla pozycji dokumentu
 • Dodano wyświetlanie lokalizacji ze strefy kompletacji przy pozycji
 • Dodano wyświetlanie na liście dokumentów: liczby pozycji, ilości towaru, kodów stref kompletacji, liczby stref w pozycjach
 • Do mechanizmu wyznaczania grup dokumentu dodaliśmy możliwość uwzględniania: kodów stref, liczby stref
 • Do mechanizmu wyznaczania grup dodaliśmy możliwość definiowania warunków dla atrybutów liczbowych
 • Dodano okno umożliwiające podgląd zgłoszonych braków towaru w lokalizacji
 • Dodano ostrzeżenie przed wydaniem dokumentu dla którego zgłoszony został brak towaru w lokalizacji dla przynajmniej jednej pozycji
 • Dodano możliwość zmiany statusu dokumentu z Gotowe do wydania na Brak lub Anulowane
 • Poprawiono pobieranie pozycji przy zaznaczeniu ponad 1500 dokumentów

PRZYJĘCIA

 • Poprawiono pobieranie pozycji przy zaznaczeniu ponad 1500 dokumentów

PP KOLEKTOR

 • Dodanie wyświetlania stanu towaru we wszystkich magazynach na ekranie kompletacji
  Dodano możliwość podglądu kodów kreskowych towaru na ekranie kompletacji
 • Dodano ekran z listą towarów zapisanych na urządzeniu
 • Dodano możliwość pobrania wszystkich towarów z bazy Subiekta
 • Dodano możliwość przejścia z okna weryfikacji do okna tworzenia nowego dokumentu przyjęcia
 • Dodano możliwość utworzenia dokumentu przyjęcia w Subiekcie GT
 • Na ekranie listy dokumentów dostępnego z menu głównego dodano podgląd tworzonych dokumentów
 • Dodano możliwość pobrania danych dostawców na urządzenie (przy tworzeniu nowego dokumentu )
 • Dodano możliwość pominięcia dokumentu przy podejmowaniu do którego zgłoszono braki dla przynajmniej jednej pozycji
 • Dodano możliwość zablokowania podjęcia konkretnego dokumentu jeżeli do jego pozycji zostały zgłoszone braki towaru w lokalizacjach

 

2022-11-02  ProstaPaczka v22.11.0

POWIADOMIENIA

 • Poprawienie wyświetlania listy zastępników w konfiguracji powiadomień

POCZTA POLSKA

 • Dodano opcję wymuszenia dodania placówek nadawczych do bazy punktów Poczty Polskiej
 • Poprawienie dostępności niektórych przycisków gdy nie wybrano konta przewoźnika
 • Poprawienie przekazywania identyfikatorów punktu odbioru i nadania

2022-10-30  ProstaPaczka v22.10.2

POCZTA POLSKA

 1. Poprawienie przekazywanych komunikatów aby podawany był tylko id punktu nadania i odbioru

2022-10-17  ProstaPaczka v22.10.1

WAPRO MAG

 • Dodanie nowych metod dla przesyłek Allegro do Wysyłam z Allegro: Allegro One Box (ONe Kurier) – dostawa dziś, Allegro One Kurier dostawa dziś, Allegro One Kurier dostawa jutro
 • Dodanie nowych metod dla przesyłek Poczty Polskiej w Wysyłam z Allegro: Allegro Kurier Pocztex, Allegro Odbiór w punkcie Pocztex, Allegro Automat Pocztex

PACZKI SELLO

 • Dodanie nowych metod dla przesyłek Allegro do Wysyłam z Allegro: Allegro One Box (ONe Kurier) – dostawa dziś, Allegro One Kurier dostawa dziś, Allegro One Kurier dostawa jutro
 • Dodanie nowych metod dla przesyłek Poczty Polskiej w Wysyłam z Allegro: Allegro Kurier Pocztex, Allegro Odbiór w punkcie Pocztex, Allegro Automat Pocztex

SUBIEKT GT

 • Dodanie nowych metod dla przesyłek Allegro do Wysyłam z Allegro: Allegro One Box (ONe Kurier) – dostawa dziś, Allegro One Kurier dostawa dziś, Allegro One Kurier dostawa jutro
 • Dodanie nowych metod dla przesyłek Poczty Polskiej w Wysyłam z Allegro: Allegro Kurier Pocztex, Allegro Odbiór w punkcie Pocztex, Allegro Automat Pocztex
 • Poprawienie ustawiania domyślnej wysokości dla przesyłek DPD do punktu odbioru PickUp

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie nowych metod dla przesyłek Allegro do Wysyłam z Allegro: Allegro One Box (ONe Kurier) – dostawa dziś, Allegro One Kurier dostawa dziś, Allegro One Kurier dostawa jutro
 • Dodanie nowych metod dla przesyłek Poczty Polskiej w Wysyłam z Allegro: Allegro Kurier Pocztex, Allegro Odbiór w punkcie Pocztex, Allegro Automat Pocztex

APACZKA

 • Zmiana nazwy przycisku usuwania listu aby nie sugerował anulowania przesyłki w portalu apaczka.pl

PEKAES -> GEODIS

 • Zmiana nazwy  zakładek i ustawień PEKAES na GEODIS (rebranding)

2022-10-05  ProstaPaczka v22.10.0

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie możliwości wpisania numeru rachunku bankowego do zwrotu pobrania w ustawieniach przetwarzania dokumentu na list przewozowy Pocztex 2.0
 • Posortowanie listy magazynów wyświetlanych w liście rozwijanej na panelu głównym w kolejności alfabetycznej

SUBIEKT GT

 • Posortowanie listy magazynów wyświetlanych w liście rozwijanej na panelu głównym w kolejności alfabetycznej

WAPRO MAG

 • Dodanie możliwości wyboru metody eksportu ProstejPaczki na podstawie formy dostawy dokumentu

WYDANIA / PRZYJĘCIA

 • Dodanie opcji ukrywania przycisku importu nowych dokumentów z Subiekta GT / Subiekta nexo
 • Poprawienie komunikatu błędu występującego w przypadku problemu z zapisaniem nowego dokumentu w bazie ProstejPaczki
 • Zwiększono ilość miejsca na zapis opisu pozycji dokumentu do 300 znaków
 • Poprawiono wyliczanie wagi całego dokumentu

PRZYJĘCIA

 • Dodano możliwość wydania na użytkownika przyjęcia  ze statusu Gotowe do rozłożenia

2022-10-04  PP Kolektor v22.10.0

PP KOLEKTOR

 • Na liście nośników dodaliśmy wyświetlanie menu kontekstowego z opcjami nośnika po długim naciśnięciu na nośnik
 •  Na liście zarządzania nośnikami ukryliśmy pokazywanie opcji przenoszenia całej zawartości nośnika gdy nośnik jest pusty
 • Poprawiliśmy walidację uruchomienia  kompletacji jednostopniowej z poziomu listy dokumentów
 • Na liście nośników poprawiliśmy wyświetlanie przycisku  zakończenia kompletacji wszystkich nośników

2022-09-30 v22.9.2

SUBIEKT GT

 • Dodanie możliwości tworzenia etykiet Wysyłam z Allegro – Allegro Odbiór w punkcie UPS

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie możliwości tworzenia etykiet Wysyłam z Allegro – Allegro Odbiór w punkcie UPS

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Aktualizacja komunikacji z API WzA wdrażanej w dniu 3 października 2022

2022-09-29 PP Kolektor v22.9.1

PP KOLEKTOR

 • w module kompletacji oraz rozkładania zmieniliśmy nawigację na swipe między ekranami, aby nie trzeba było używać menu dodatkowego w prawym górnym rogu
 • dodaliśmy dedykowany przycisk powrotu do menu głównego prawym górnym rogu ekranu

2022-09-26 PP Kolektor v22.9.0

PP KOLEKTOR

 • w trybie jednostopniowej kompletacji Dodaliśmy możliwość odłożenia kompletowanego zamówienia do nośnika z automatycznym nadaniem statusu braku towaru
 • Na liście nośników dodaliśmy możliwość przeniesienia całej zawartości z nośnika na nośnik bez konieczności przenoszenia każdego towaru osobno
 • na liście dokumentów dodaliśmy możliwość uruchomienia kompletacji konkretnego zamówienia (tylko dla kompletacji jednostopniowej)
 • Poprawiono pobieranie danych o towarze po podjęciu dokumentu na urządzeniu mobilnym (po skanie numeru dokumentu)
 •  na liście dokumentów ukryliśmy opcję uruchomienia rozkładania dostawy w trybie pracy z nośnikami
 • inne drobne poprawki

2022-09-07 v22.9.0

SUBIEKT NEXO

 • Dodano automatyczną podpowiedź wyczyszczenia nośnika po przygotowaniu listów do wszystkich dokumentów powiązanych z nośnikiem
 • Dodano podpowiedź wyczyszczenia nośnika gdy zostanie zeskanowany kod kreskowy nośnika dla którego  wszystkie dokumenty mają już listy przewozowe
 • Dodano ostrzeżenie w przypadku wykrycia filtra ograniczającego pobranie wszystkich dokumentów powiązanych z nośnikiem
 • Dodano walidację w ustawieniach filtrowania dokumentów aby nie pozwalało zapisać zmian jeżeli nie został wybrany choć jeden typ dokumentu do pobrania

SELLO

 • Dodanie możliwości przygotowania etykiet Wysyłam z Allegro: Allegro Odbiór w punkcie UPS, Allegro Paczkomaty Inpost

GLS

 1. Dodano możliwość walidacji długości nazwy i ulicy odbiorcy

2022-09-02 v22.9.0

WAPRO MAG

 • Dodanie metod Wysyłam z Allegro: Allegro DPD, Allegro DPD Za granicę, Allegro Odbiór w punkcie DPD, Allegro Paczkomaty InPost, Allegro UPS, Allegro Odbiór w punkcie UPS

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 1. Dodanie metod: Allegro Odbiór w punkcie UPS, Allegro Paczkomaty InPost

2022-08-24 v22.8.4

ALLEGRO

 • Poprawiono mechanizm przekazywania numerów listów utworzonych za pomocą metody WzA Allegro One UPS

ROHLIG SUUS

 • Dostosowano program do przekazywania danych o ubezpieczeniu w nowym formacie (z kosztami cła, rodzajem towaru, klauzulami ryzyka i akceptacją oświadczenia)

2022-08-23 v22.8.3

ORLEN PACZKA

 • Dodano obsługę wymiarów S/M/L dla typu punktu odbioru: PPK

2022-08-22 v22.8.2

PACZKI SELLO

 • Dodanie metody WZA Allegro One UPS, WZA Allegro One Box (One Kurier), WZA Allegro One Punkty (One Kurier), WWZA Allegro One Kurier

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie metody WZA Allegro One UPS, WZA Allegro One Box (One Kurier), WZA Allegro One Punkty (One Kurier), WWZA Allegro One Kurier

SUBIEKT GT

 • Dodanie metody WZA Allegro One UPS, WZA Allegro One Box (One Kurier), WZA Allegro One Punkty (One Kurier), WWZA Allegro One Kurier

WAPRO MAG

 • Dodanie metody WZA Allegro One UPS, WZA Allegro One Box (One Kurier), WZA Allegro One Punkty (One Kurier), WWZA Allegro One Kurier

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Zmiana aby metoda WZA Allegro DPD, WZA Allegro Odbiór w punkcie DPD,  WZA Allegro UPS powodowała wybranie analogicznej usługi dostawy Allegro

UPS

 • Poprawienie pobierania ceny przesyłki

INNE

 • Poprawienie aby w przypadku problemu z odczytaniem ustawień z niektórych plików wskazało nazwę pliku ustawień

2022-08-18 v22.8.1

SUBIEKT GT

 • Poprawa mechanizmu czyszczenia nośnika aby sugestia wyświetlała się po przygotowaniu listów do wszystkich dokumentów z nośnika
 • Zmiana aby uruchomienie kompletacji było rejestrowane w momencie otwarcia okna a nie jego zamknięcia
 • Dodano możliwość przerwania kompletacji z zapisaniem w bazie programu informacji o skompletowanych pozycjach (PREMIUM)
 • Dodano możliwość przerwania kompletacji kodem akcji (PREMIUM)
 • Dodano możliwość automatycznego zapisywania stanu skompletowania   w bazie programu po każdym zeskanowanym towarze  (PREMIUM)
 • Dodano możliwość przywrócenia przerwanej kompletacji (PREMIUM)
 • Dodano nowe uprawnienia do resetowania kompletacji , przerywania i anulowania (PREMIUM)
 • Dodano okno potwierdzenia anulowania kompletacji gdy skompletowany jest choć jeden towar
 • Zmieniono mechanizm kompletacji po skanie dokumentu aby po zakończeniu pobrany został tylko kompletowany dokument

SUBIEKT NEXO

 • Zmiana aby uruchomienie kompletacji było rejestrowane w momencie otwarcia okna a nie jego zamknięcia
 • Dodano możliwość przerwania kompletacji z zapisaniem w bazie programu informacji o skompletowanych pozycjach (PREMIUM)
 • Dodano możliwość przywrócenia przerwanej kompletacji (PREMIUM)
 • Dodano nowe uprawnienia do resetowania kompletacji , przerywania i anulowania (PREMIUM)
 • Dodano okno potwierdzenia anulowania kompletacji gdy skompletowany jest choć jeden towar

PACZKI SELLO

 • Zmiana aby uruchomienie kompletacji było rejestrowane w momencie otwarcia okna a nie jego zamknięcia
 • Dodano możliwość przerwania kompletacji z zapisaniem w bazie programu informacji o skompletowanych pozycjach (PREMIUM)
 • Dodano możliwość przywrócenia przerwanej kompletacji (PREMIUM)
 • Dodano nowe uprawnienia do resetowania kompletacji , przerywania i anulowania (PREMIUM)
 • Dodano okno potwierdzenia anulowania kompletacji gdy skompletowany jest choć jeden towar

WAPRO MAG

 • Zmiana aby uruchomienie kompletacji było rejestrowane w momencie otwarcia okna a nie jego zamknięcia
 • Dodano możliwość przerwania kompletacji z zapisaniem w bazie programu informacji o skompletowanych pozycjach (PREMIUM)
 • Dodano możliwość przywrócenia przerwanej kompletacji (PREMIUM)
 • Dodano nowe uprawnienia do resetowania kompletacji , przerywania i anulowania (PREMIUM)
 • Dodano okno potwierdzenia anulowania kompletacji gdy skompletowany jest choć jeden towar

AUTO TASK

 • Dodanie opcji automatycznego tworzenia dokumentu RW lub MMP w Subiekcie nexo dla braków  w zadaniu przenoszenia statusów kompletacji z magazynu na urządzeniu mobilnym
 • Poprawienie zadania zmiany flagi w Subiekcie nexo

WYDANIA  / PRZYJĘCIA

 • Dodanie wyświetlania kolumn z informacją o statusie synchronizacji do systemu źródłowego (Subiekta GT / Subiekta nexo)
 • Dodanie opcji resetu stanu synchronizacji aby dokument był brany pod uwagę w następnym cyklu przenoszenia statusów

DPD

 • Poprawienie walidacji aby nie było można wciskać przycisków wydruku etykiet i manifestu jeżeli nie zostało wybrane konto przewoźnika
 • Poprawiono wystawianie manifestu aby wyświetlany był komunikat z informacją gdy nie wybrano żadnych przesyłek

JAS-FBG

 • Zmieniono nazwy etykiet przy polach wpisywania danych dostępowych do API na login / hasło

2022-08-08 v22.8.0

SUBIEKT GT

 • Dodano możliwość wyznaczania parametrów paczek według definicji dla InPost ShipX kurier
 • Dodano mechanizm weryfikujący czy wyświetlone zostały wszystkie dokumenty przypisane do zeskanowanego nośnika
 • Dodano wyświetlanie propozycji wyczyszczenia nośnika po przygotowaniu listów do wszystkich dokumentów
 • Po zeskanowaniu kodu nośnika dodano mechanizm sprawdzający czy dla wszystkich dokumentów zostały utworzone już listy

AUTO TASK

 • Dodano możliwość przeniesienia statusu przesyłki do systemu ERP, gdy list został utworzony za pomocą aplikacji PP Etykieta
 • Poprawiono wyświetlanie nazw zadań w konfiguracji grupy

PP KOLEKTOR

 • Dodano w menu głównym możliwość podglądnięcia listy dokumentów przyjęć i wydań przypisanych do zalogowanego operatora
 • Dodano listę dokumentów w module rozkładania towarów
 • Zmieniono aby na liście dokumentów w module kompletacji z magazynu widoczne były tylko dokumenty wydań
 • Dodano możliwość weryfikacji dokumentu przyjęcia z poziomu listy dokumentów
 • Dodano możliwość podjęcia dokumentu do kompletacji po zeskanowaniu kodu kreskowego z jego numerem na liście dokumentów
 • Dodano możliwość rozkładania towaru bez konieczności skanowania nośnika (nośnik wirtualny)
 • Dodano możliwość podjęcia dokumentu przyjęcia z poziomu listy dokumentów po skanie kodu kreskowego z numerem dokumentu
 • Dodano możliwość rozpoczęcia rozkładania towaru z poziomu listy dokumentów
 • Poprawiono wyświetlanie przycisku skompletowania wszystkich nośników aby nie pojawiał się w module rozkładania towarów

DPD

 • Dodano możliwość wyboru usługi Next Day w oknie edycji listu
 • Dodano możliwość zaznaczenia usługi Palety w oknie edycji listu (przesyłki zagraniczne powyżej 30kg)

 

2022-07-30 v22.7.2

WAPRO MAG

 • Dodano możliwość przygotowania listu przewozowego dla przewoźnika JAS-FBG
 • Dodano mechanizm zapisywania w tabelach dodatkowych WAPRO informacji o liście przewozowym i paczkach

AUTO TASK

 • Dodano możliwość uruchomienia zadania wg. harmonogramu wbudowanego w program a nie poprzez harmonogram zadań systemu Windows
 • Dodano możliwość tworzenia formatowania warunkowego na zestawieniach z zadaniami oraz listą zdarzeń
 • Poprawiono uruchamianie zadania przenoszenia statusu wydań z kolektora do Subiekta nexo aby zgłaszało błąd w przypadku problemu z uruchomieniem Sfery dla Subiekta nexo

HISTORIA

 • Dodanie kolumny z ceną netto przesyłki (tylko dla Apaczka i UPS)
 • W oknie podglądu paczek dodano dedykowaną kolumnę informującą czy paczka była niestandardowa

APACZKA

 • Dodano zapisywanie ceny przesyłki zwróconej przez API w bazie programu

DHL  24

 • Poprawienie wyświetlania menu kontekstowego listu przewozowego gdy nie zaznaczono żadnego listu

UPS

 • Dodano możliwość pobierania ceny przesyłki i zapisywanie w bazie programu
 • Dodanie kolumn wyświetlających cenę netto, brutto i wartość podatku
 • Poprawiono ładowanie dostępnych usług po wyszukaniu odbiorcy z bazy programu

2022-07-13 v22.7.1

WAPRO MAG

 • Poprawiono zestawienie dokumentów aby nie można było wybrać pozycji z menu kontekstowego w przypadku gdy nie został wybrany jakikolwiek dokument
 • Przy instalacji operacji dodatkowych dodano możliwość wyboru folderu z zainstalowanym WAPRO Mag-iem poza katalogiem Program File

SUBIEKT GT

 • Dodano możliwość konfiguracji zapisu flag dla dokumentów PZa (Przyjęcie zewnętrzne automatyczne) oraz PZv (Przyjęcie zewnętrzne z VAT)

WYDANIA

 • Zmieniono mechanizm wyznaczania scenariusza dla pojedynczego dokumentu do wydania do kompletacji aby w przypadku niepowodzenia wyświetlony został komunikat błędu
 • Dodano możliwość podglądu weryfikacji dokumentu
 • Dodano możliwość łączenia kilku weryfikacji dla tego samego dokumentu

PRZYJĘCIA

 • Dodano  możliwość zbiorczej zmiany statusu dla wielu dokumentów
 • Zwiększono możliwość zmiany statusu poszczególnych dokumentów
 • Dodano statusy: Rozbieżność i Gotowe do rozłożenia
 • Dodano możliwość podglądu przeprowadzonych weryfikacji
 • Dodano możliwość łączenia kilku weryfikacji dla tego samego dokumentu w jedną

AUTO TASK

 • Poprawiono wstawianie informacji o towarach nadmiarowo skompletowanych w zadaniu przenoszenia statusu kompletacji za pomocą terminala mobilnego
 • W zadaniu przenoszenia statusu kompletacji na kolektorze do Subiekta GT dodano możliwość określenia flag wykluczających
 • Dodano możliwość wstawienia do komentarza flagi  Subiekta GT i Subiekta nexo informacji o brakach towaru w ostatniej zamkniętej weryfikacji na kolektorze – dotyczy statusu Rozbieżności
 • W zadaniu przekazywania statusu kompletacji towaru na kolektorze zmieniono sposób wstawiania informacji o brakach towaru aby w przypadku braku możliwości wyznaczenia nośnika wstawiło informację o liczbie nośników

KOLEKTOR

 • Dodanie wyświetlania wersji programu w menu głównym
 • Dla dokumentów z Subiekta GT dodano możliwość stosowania symbolu towaru jako kod kreskowy przy kompletacji towarów z magazynu jak i przy weryfikacji przyjęcia
 • Poprawiono skanowanie kodu nośnika aby traktował kody z małymi  i wielkimi literami jako jednakowe
 • Poprawiono mechanizm automatycznego pobierania dokumentów aby działał w przypadku odpięcia wszystkich dokumentów z operatora
 • Poprawiono funkcję uruchomienia weryfikacji z listy dokumentów
 • Dodano możliwość zarejestrowania weryfikacji na serwerze
 • Dodano możliwość odłożenia weryfikacji na serwerze z możliwością późniejszej kontynuacji przez innego operatora
 • Dodano możliwość zakończenia weryfikacji ze zmianą statusu dokumentu na Rozbieżność
 • Dodano możliwość zamknięcia poprawnej weryfikacji ze zmianą statusu na Gotowe do rozłożenia
 • Dodano możliwość kontynuowania weryfikacji na innym urządzeniu
 • Dodano automatyczne przekazywanie skanów weryfikacji na serwer
 • W oknie weryfikacji dodano ostrzeżenie o istnieniu nierozpoznanych kodów kreskowych
 • Dodano możliwość przeprowadzania kilku weryfikacji na jednym urządzeniu
 • Dodano możliwość zarejestrowania na serwerze weryfikacji rozpoczętej jako lokalna

APACZKA

 • W oknie edycji listu dodano dedykowany link do wątku z podpowiedziami do komunikatów błędów na forum programu

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • W konfiguracji konta dostępowego rozbudowano wyświetlane informacje o usługach, aby było widać id usługi oraz operatora logistycznego
 • W oknie edycji listu przewozowego zwiększono ilość informacji o wybranej usłudze – dodano id oraz nazwę operatora

2022-07-04 v22.7

ORLEN PACZKA

 • Dodano zabezpieczenie przed uruchomieniem pobierania placówek jeżeli nie zostało wybrane jeszcze konto dostępowe

UPS

 • Dodano możliwość uruchomienia dodatkowych walidacji wymiarów paczki

ADMINISTRACJA

 • Dodano możliwość skonfigurowania reguł walidacji dla UPS

2022-06-29 v22.6.2

WAPRO MAG

 • Dodano możliwość zapisania statusu kompletacji do pola własnego dokumentu (PRO)
 • Dodano możliwość zapisania informacji o rozpoczęciu kompletacji do pola własnego dokumentu (PRO)

SUBIEKT GT

 • Poprawienie pobierania pól własnych, aby nie pobierało pól, których nie da się wykorzystać w aplikacji

PACZKI SELLO

 • Dodano metodę „Wysyłam z Allegro – Allegro DPD”
 • Dodano metodę „Wysyłam z Allegro – Allegro DPD za granicę”

ALLEGRO

 • Dodanie metody „Wysyłam z Allegro – Allegro DPD za granicę” powiązanej z usługą „Allegro DPD za granicę do 10 kg

AUTO TASKkg”

 • Dodanie zadania przenoszenia statusów przesyłek do pola własnego dokumentu z którego utworzony został list przewozowy

2022-06-24 v22.6.1

PP KOLEKTOR

 • Dodano tryb pracy bez nośników
 • Dodano obsługę procesu kompletacji pojedynczych dokumentów
 • Dla kompletacji pojedynczych dokumentu dodano wyświetlanie kodu QR z numerem dokumentu pozwalającym na uruchomienie procesu tworzenia listu w ProstejPaczce
 • W trybie kompletacji pojedynczych dokumentów dodano możliwość zakończenia kompletacji przez przypisanie towarów i dokumentu do tokenu (nośnika), który może być użyty w ProstejPaczce do uruchomienia procesu tworzenia listu
 • Dodano przycisk oznaczający wszystkie nośniki jako skompletowane
 • Dodano mechanizm automatycznego cyklicznego przekazywania danych na serwer
 • Dodano blokadę możliwości logowania tego samego użytkownika na kilku kolektorach
 • Dodano blokadę przekazywania z kolektora informacji o dokumentach, które zostały odpięte od użytkownika (np. anulowane)
 • Do funkcji usuwania danych dostępnej w ustawieniach dodaliśmy usuwanie plików z logami oraz pobranych zdjęć
 • Poprawiono funkcję cyklicznego pobierania dokumentów przypisanych do zalogowanego operatora

WYDANIA

 • Dodano możliwość zbiorczego wydania dokumentów na użytkownika  ze statusu „Gotowe do wydania”
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany statusu  dokumentów
 • Poprawiono mechanizm czyszczenia nośnika z poziomu panelu

2022-06-15 v22.6

SUBIEKT GT

 • W oknie konfiguracji flag poprawiono pobieranie flag dostępnych dla Paragonów (PA)

WYDANIA

 • Dodano możliwość definiowania grup dokumentów na podstawie ich zawartości
 • Dodano możliwość ustawienia scenariusza kompletacji dla dokumentu
 • Dodano możliwość automatycznego wyznaczenia scenariusza dokumentu na podstawie ustalonych grup
 • Dodano możliwość automatycznego wyznaczania scenariusza podczas importu dokumentu z ERP (Subiekt GT / Subiekt nexo))
 • Dodano możliwość zmiany statusu „Brak” na „Gotowe do wydania” aby dokumenty mogły być pobierane przez kolektor
 • Dodano możliwość zmiany stanu z „Wydano na operatora” na „Anulowane” lub „Gotowe do wydania”

WYDANIA / PRZYJĘCIA

 • Dodano możliwość podglądu zalogowanych użytkowników na urządzeniach
  Dodano możliwość usunięcia sesji użytkownika na kolektorze z poziomu ProstejPaczki

KOLEKTOR

 • Zmieniono sposób komunikacji z serwerem, aby był używany klucz sesji, kontrolowany przez serwer
 • Dodano moduł weryfikacji dokumentu, zawartości nośnika lub innego obiektu
 • Dodano możliwość automatycznego cyklicznego pobierania dokumentów przypisanych do operatora
 • Dodano mechanizm notyfikacji
 • Dodano informowanie notyfikacją w przypadku gdy kompletowany dokument został odłączony od użytkownika z poziomu ProstejPaczki

ADMINISTRACJA

 • Dodanie słownika scenariuszy kompletacji

INNE

 • Refactoring mechanizmu automatycznego wyznaczania konta przewoźnika
 • Dodano możliwość ustawienia nazwy użytkownika dla grupy warunków

2022-05-30 v22.5.5

SELLO

 • Poprawienie komunikatu wyświetlanego w przypadku niewłaściwej konfiguracji definicji paczek pobieranych z pola własnego zewnętrznego towaru

WAPRO

 • Dodano możliwość ustawienia adresu e-mail odbiorcy przesyłki z danych domyślnej osoby kontaktowej kontrahenta  (PRO)
 • Dodano możliwość wyznaczenia adresu e-mail odbiorcy przesyłki z danych osoby kontaktowej kontrahenta o podanym stanowisku (PRO)
 • Dodano możliwość wybierania innych adresów e-mail do powiadomień niż odbiorca przesyłki z osób kontaktowych kontrahenta o podanym stanowisku (PRO)

POWIADOMIENIA

 • Do powiadomień o przygotowaniu listu oraz przygotowaniu manifestu dodano możliwość użycia zastępnika, który spowoduje wysłanie powiadomień na adresy inne niż odbiorcy przesyłki (tylko dla WAPRO)

INNE

 • Refactoring mechanizmu zapisywania powiązań listu z dokumentem źródłowym dla wszystkich przewoźników
 • Refactoring ręcznego przygotowania przesyłek  dla wszystkich przewoźników

2022-05-25 v22.5.4

WYDANIA / PRZYJĘCIA

 • Dodanie importu daty wystawienia i daty realizacji z Subiekta GT i Subiekta nexo
 • Dodanie importu nazwy kontrahenta z Subiekta GT i Subiekta nexo
 • Dodano import sposobu dostawy z Subiekta nexo
 • Dodano pobieranie wagi towaru w jednostce podstawowej Subiekta GT i Subiekta nexo
 • Dodano obliczanie wagi dokumentu na podstawie zapisanych w programie pozycji
 • Dodano możliwość ustawienia numeru referencyjnego na podstawie numeru zewnętrznego, uwag, podtytułu dokumentu
 • Dodano możliwość pobierania dokumentów tylko z wyznaczonych kategorii

ALLEGRO

 • Uzupełnienie mapowań rodzajów przesyłek na operatora przesyłek w serwisie Allegro

2022-05-17 v22.5.3

WAPRO MAG

 • Dodaliśmy możliwość przygotowania listów przewozowych za pośrednictwem API portalu apaczka.pl: DPD, DHL, InPost kurier, InPost Paczkomaty, GEIS, FedEx, UPS, Pocztex.

SUBIEKT NEXO

 • W ustawieniach zaawansowanego zapisu do pól własnych V2 dokumentu Subiekta nexo dodaliśmy możliwość wyboru pól własnych dokumentów przychodowych: przyjęcie zewnętrzne (PZ), faktura zakupu (FZ), zamówienie do dostawcy (ZD). Zapis do tych pól jest możliwy przy rozkładaniu towaru na magazynie za pomocą terminala mobilnego.
 • Poprawiliśmy czytelność okna zaawansowanego zapisu do pól własnych dokumentu

WYDANIA / PRZYJĘCIA

 • Dodaliśmy wyświetlanie większej liczby danych z dokumentu Subiekta: data wystawienia, data sprzedaży, kategoria dokumentu, sposób dostawy, nazwę kontrahenta.
 • Dodaliśmy zapisywanie po stronie programu zmian stanów dokumentu w trakcie kompletacji z magazynu lub przy rozkładaniu przyjętego towaru.

AUTO TASK

 • Dodaliśmy możliwość zapisania wyglądu zestawień grup zadań i logu z wynikami ich realizacji.
 • Dodaliśmy obsługę przekazywania do Subiekta nexo informacji o zmianie statusów przyjmowanego dokumentu.

2022-05-11 v22.5.2

SUBIEKT GT

 • Dodano możliwość zdefiniowania identyfikatora punktu nadania dla przesyłek Pocztex kurier 2.0
 • Dodano obsługę wystawiania automatycznego listu zwrotnego DHL  w przypadku włączenia opcji traktowania numeru JJD jako numeru listu

SUBIEKT NEXO

 • Dodano możliwość zdefiniowania identyfikatora punktu nadania dla przesyłek Pocztex kurier 2.0
 • Dodano obsługę wystawiania automatycznego listu zwrotnego DHL  w przypadku włączenia opcji traktowania numeru JJD jako numeru listu

SELLO

 • Dodano możliwość zdefiniowania identyfikatora punktu nadania dla przesyłek Pocztex kurier 2.0

WAPRO MAG

 • Dodano możliwość zdefiniowania identyfikatora punktu nadania dla przesyłek Pocztex kurier 2.0

AUTO TASK

 • Dodanie walidacji zadania przenoszenia statusów wydania / przyjęcia do Subiekta nexo
 • Dodano obslugę przenoszenia statusów przyjęć do Subiekta nexo
 • Dodano zadanie pozwalające na automatyczny import dokumentów wydań i przyjęć  do obsługi na urządzeniach mobilnych
 • Dodano menu kontekstowe na liście zadań w ramach grupy pozwalające na uruchomienie edycji zadania lub jego usunięcie
 • Zmieniono sposób wykonywania zadania przenoszenia statusów wydań do Subiekta nexo, aby używało jednego połączenia ze Sferą przez cały czas wykonywania zadania
 • Dodano walidację ustawień przenoszenia statusu wydań do Subiekta GT
 • Dodano obsługę przenoszenia statusów przyjęć do Subiekta GT

DHL 24

 • Dodano obsługę przygotowania listu zwrotnego DHL do listu z numerem głównym JJD

 

2022-05-09 v22.5.1

WAPRO MAG

 • Dodanie możliwości przygotowania etykiety dla przesyłki DPD z odbiorem w punkcie (PickUp)

SUBIEKT GT

 • Dodanie możliwości utworzenia przesyłki poleconej zagranicznej Poczty Polskiej
 • Poprawienie podpowiedzi wyświetlanych na zestawieniu dokumentów pobranych z Subiekta GT

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie wyświetlania waluty dokumentu na zestawieniu w zakładce SUBIEKT NEXO
 • Poprawienie wstawiania waluty dokumentu do waluty pobrania w przesyłkach GLS
 • Dodanie możliwości przygotowania listu zwykłego – przesyłki nierejestrowanej Poczty Polskiej

GLS

 • Dodanie weryfikacji waluty dla przesyłek krajowych – dopuszczalna jest waluta PLN lub puste pole

2022-05-04 v22.5.0

HISTORIA

 • Zmieniono sposób formatowania wartości liczbowych na zestawieniu, aby można było sumować kolumny po wyeksportowaniu do pliku Excela

DHL 24

 • Dodano pobieranie numerów JJD dla paczek z tworzonej przesyłki i zapisywanie ich do bazy ProstejPaczki
 • Dodatkowe zapisywanie numeru krajowego przesyłki, gdy włączona jest opcja używania numeru JJD
 • Dodano opcję ustawiania numeru JJD pierwszej paczki jako głównego dla przesyłek krajowych

GLS

 • Dodano opcję automatycznego używania usługi CDX (COD International) dla przesyłek zagranicznych
 • Poprawiono komunikat błędu wyświetlany przy tworzeniu manifestu aby zawierał również żądanie przesłane do API Ade Plus

2022-04-29 v22.4.4

NOWOŚCI

 • Poprawiono wyświetlanie komunikatu z informacją, gdy na komputerze nie ma zainstalowanego środowiska uruchomieniowego dla Edge

ALLEGRO

 • Poprawiono wyświetlanie okna autoryzacji konta Allegro w przypadku gdy brakuje środowiska uruchomieniowego Edge

CZECH LOGISTIC

 • Aktualizacja metody pobierania otwartych zbiorów z dostosowująca do zmiany w API

2022-04-28 v22.4.3

WYDANIA / PRZYJĘCIA

 • Poprawiono wyświetlanie zgrupowanych pozycji dokumentu przeliczonych na jednostki podstawowe

2022-04-25 v22.4.2

WYDANIA

 • Dodanie grupowania pozycji tego samego towaru w jeden wiersz ze zsumowaną ilością
 • Dodano dodatkowe ostrzeżenie podczas usuwania dokumentów o możliwym powiązaniu z nośnikiem

PRZYJĘCIA

 • Dodanie modułu pozwalającego na import i zarządzanie dokumentami przyjęć z systemów Subiekt GT i Subiekt nexo. Moduł  udostępnia dane na urządzeniach mobilnych do rozkładania towaru na magazynie.

INNE

 • Dodanie linku do wątku na forum w oknie z pomocą dla braku wyświetlania zawartości we wbudowanej przeglądarce
 • Zmiana wewnętrznej przeglądarki do wyświetlania nowości na WebView2 z możliwością obsługi przez systemy Windows Server
 • Poprawienie uruchamiania programu i przechwytywania problemów z uruchamianiem wbudowanej przeglądarki na systemach Windows Server

2022-04-12 v22.4.1

BIBLIOTEKA

 • Poprawa błędu pojawiającego się przy otwieraniu modułu

DHL24

 • Dodanie w sekcji paczek okna edycji listu możliwości zaznaczenia zwrotu palet euro

POCZTA POLSKA

 • Poprawienie komunikatu pojawiającego się przy braku uzupełnionego gabarytu paczki w oknie edycji przesyłki Pocztex Kurier 48

INNE

 • Wyłączenie wyświetlania okna nowości w programie ProstaPaczka  dla komputerów z zainstalowanym systemem Windows 7 lub starszym z powodu braku obsługi wbudowanej przeglądarki

2022-04-11 v22.4.0

NOWOŚCI

 • Dodano nową zakładkę w której będą widoczne nowości wdrażane do systemu ProstaPaczka

SUBIEKT GT

 • Poprawiono wstawianie wagi na list przewozowy Pocztex 2.0 aby nie zaokrąglało do liczby całkowitej
 • W ustawieniach realizacji zamówienia dodano możliwość włączenia wyznaczenia typu dokumentu końcowego w zależności od tego czy kontrahent ma uzupełniony numer NIP (PREMIUM)
 • W ustawieniach realizacji zamówienia dodano opcję, po włączeniu której będzie wystawiana faktura zaliczkowa końcowa (w przypadku gdy wcześniej wystawiona była faktura zaliczkowa)
 • Dodano możliwość realizacji zamówienia jako Paragon (PA)
 • Dodano możliwość automatycznego wyznaczania daty odbioru przesyłki GEIS Cargo jako dzień następny z pominięciem soboty i niedzieli
 • Dodano możliwość wyboru sposobu wyznaczania daty odbioru przy tworzeniu listu do DB Schenker: data obecna, data jutrzejsza, wybrana data, następny dzień oprócz weekendu
 • Poprawiono przechwytywanie błędów pojawiających się przy realizacji zamówienia z poziomu menu kontekstowego
 • W oknie ustawień realizacji zamówienia podzielono okno na zakładki aby mieściło się na mniejszych ekranach

WYDANIA

 • Poprawiony błąd pojawiający się na liście dokumentów do kompletacji  gdy nie było żadnych pozycji do wyświetlenia
 • Dodano możliwość zmiany stanu dokumentu na „Anulowany”
 • Dodano możliwość ustawienia liczby dni sprzed ilu mają być importowane dokumenty Subiekta GT i Subiekta nexo
 • Dodano opis parametrów pobierania dokumentów w ustawieniach źródła dla Subiekta GT i Subiekta nexo
 • Poprawiono wyświetlanie daty granicznej importu dokumentów w ustawieniach źródła wydań
 • Przeniesiono przyciski do zmiany stanu dokumentu do dedykowanej sekcji na panelu modułu Wydań
 • Poprawiono importowanie dużej liczby dokumentów w jednym cyklu
 • Poprawiono wyświetlanie dużej liczby dokumentów na zestawieniu

KOLEKTOR

 • Poprawiono przypisywanie nośnika, który nie posiadał jeszcze żadnego stanu

ALLEGRO

 • Zmieniono mechanizm autoryzacji aby używana była nowsza wersja przeglądarki wspieranej przez system Allegro.pl

PACKETA

 • Poprawiono uzupełnianie nazwy e-sklepu z ustawień konta przy przygotowaniu listu ręcznego
 • Dodano wyświetlanie nazwy e-sklepu w oknie edycji listu przewozowego
 • W oknie z komunikatem z systemu przewoźnika dodano link do wątku na forum programu, gdzie zbierane są podpowiedzi do komunikatów zwracanych z API Packety

2022-03-30 v22.3.3

OGÓLNE

 • Poprawiono błąd pojawiający się przy tworzeniu warunku automatycznego wyboru konta dla metody „Wysyłam z Allegro – Allegro ONE”

2022-03-29 v22.3.2

SUBIEKT GT

 • Dodano możliwość przygotowania listów przewozowych dla przewoźnika SUUS

SUBIEKT GT MAGAZYN

 • Poprawiono proces pobierania listy dokumentów aby wykonywał się szybciej

SUBIEKT NEXO

 • Poprawiono wygląd okna konfiguracji zapisu danych do Subiekta nexo
 • Poprawiono wygląd okna konfiguracji pól własnych Subiekta nexo
 • W mechanizmie zaawansowanego zapisu do pól własnych dokumentu dodaliśmy opcję nadpisania bieżącej wartości pola własnego (do tej pory można było tylko dodawać nową zawartość do istniejącej już w polu)
 • W oknie edycji liczby paczek znajdującym się w ustawieniach przetwarzania niektórych przewoźników, dodano możliwość obliczenia liczby paczek na podstawie: waga towarów na dokumencie / X kg
 • Dodano do ustawień przetwarzania FEDEX możliwość określenia liczby paczek
 • Dodano do ustawień przetwarzania DHL 24 możliwości określenia liczby paczek
 • W mechanizmie zaawansowanego zapisu danych do pól własnych Subiekta nexo poprawiliśmy zapisywanie prefiksu i sufiksu

SUBIEKT NEXO MAGAZYN

 • Poprawiono proces pobierania listy dokumentów aby wykonywał się szybciej

WYDANIA

 • Dodano możliwość wyświetlenia dokumentów przypisanych do konkretnego nośnika
 • Dodano możliwość podglądu stanu nośnika (przypisanych dokumentów do kompletacji oraz towaru)
 • Dodano możliwość wyczyszczenia zawartości nośnika (usunięcia przypisania do dokumentów i towaru)
 • Dodano możliwość ustawienia źródła dokumentów, które będą udostępniane w API dla terminala mobilnego do kompletacji z magazynu
 • Poprawiono import dokumentów w których nie zawarto pozycji do kompletacji z magazynu

PACKETA

 • Dodano możliwość przygotowania linku do trackingu na stronie przewoźnika dla przesyłek doręczanych bezpośrednio przez Packeta

2022-03-15 v22.3.1

OGÓLNE

 • Poprawienie aby nie pokazywał się komunikat o braku mechanizmu przygotowania listu dla niektórych metod

SUBIEKT GT

 • Dodanie automatycznej konwersji nazwy na tekst w jednej linii przy tworzeniu listów dla kuriera UPS

PACKETA

 • Dodanie pobierania statusów logistycznych z API Packeta

2022-03-14 v22.3.0

SUBIEKT NEXO

 • Poprawiono zapis sufiksu i prefiksu w mechanizmie zaawansowanego zapisu wartości do pól własnych V2. Poprawki dotyczą opcji  zapisu danych o utworzonym liście i danych kompletacji
 • Dodano filtr pozwalający na zeskanowanie kodu nośnika powiązanego w module WYDANIA. Po zeskanowaniu wyświetlone zostaną dokumenty przypisane do tego nośnika

SUBIEKT NEXO MAGAZYN

 • W oknie konfiguracji priorytetów na podstawie zawartości pól usunięto nadmiarowe akcje dostępne w menu kontekstowym

SUBIEKT GT MAGAZYN

 • W oknie konfiguracji priorytetów na podstawie zawartości pól usunięto nadmiarowe akcje dostępne w menu kontekstowym

WYDANIA

 • Dodano nowy moduł do obsługi kompletacji z magazynu współpracujący z aplikacją na terminalach mobilnych

INPOST SHIPX

 • W oknie wyboru czynności do wykonania dodano możliwość skopiowania komunikatu

PACKETA

 • Dodano moduł integracji z pośrednikiem Packeta.

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • W oknie wyboru czynności do wykonania dodano możliwość skopiowania komunikatu

INNE

 • Dla niektórych przewoźników zmieniono sposób zapisywania logu komunikacji z API, aby łatwiej dało się odczytać następujące po sobie żądania i odpowiedzi )

2022-02-26 v22.2.2

 1. Poprawka skryptu aktualizacji bazy danych wymuszająca ustawienie kodowania UTF8 w nowo tworzonych tabelach.

2022-02-24 v22.2.1

SUBIEKT GT

 • Dodanie możliwości tworzenia etykiet za pomocą API Czech Logistic: GEIS, FOFR, Poczta Czeska, Poczta Słowacka, 123 Kurier
 • Dodano możliwość zmiany flagi dokumentu po utworzeniu listu bez użycia Sfery (PREMIUM)

SUBIEKT GT MAGAZYN

 • Zmieniono sposób zapisywania informacji o pozycjach w bazie programu
 • Dodano zapisywanie w bazie programu ilości w jednostkach podstawowych

SUBIEKT NEXO

 • Refactoring mechanizmu pobierania pozycji do kompletacji
 • Dodanie możliwości rozbicia kompletów na składniki w oknie weryfikacji kompletności (PRO)
 • Dodanie w weryfikacji kompletności możliwości przeliczenia pozycji na jednostki podstawowe asortymentu (PRO)
 • Dodanie obsługi kodów kreskowych przypisanych do innych miar (tylko przy przeliczaniu na jednostki podstawowe) (PRO)

PACZKI SELLO

 • Dodano możliwość wybrania Subiekta nexo jako źródło do kompletacji (po numerze dokumentu końcowego) (PRO)

SUBIEKT NEXO MAGAZYN

 • Poprawienie funkcji podejmowania dokumentów za pomocą przycisku
 • Zmieniono sposób zapisywania informacji o pozycjach w bazie programu
 • Dodano zapisywanie w bazie programu ilości w jednostkach podstawowych

CZECH LOGISTIC

 • Dodanie możliwości utworzenia etykiety dla GEIS, FOFR i Słowackiej Poczty

INPOST SHIPX

 • Poprawienie funkcji ponownego sprawdzenia statusu przygotowania listu przewozowego przez API InPost ShipX

2022-02-09 v22.2.0

WAPRO MAG

 • Dodanie możliwości przygotowania listów do przesyłek Allegro One poprzez integrację z API wysyłam z Allegro
 • Dodanie możliwości przygotowania etykiet dla przesyłki Pocztex Kurier 2.0 poprzez API Poczty Polskiej
 • Dodanie funkcji warunkowego wyboru konta  przewoźnika na podstawie zawartości dokumentu (PRO)

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie możliwości przygotowania etykiet dla przesyłek Allegro odbiór w punkcie DPD poprzez API Wysyłam z Allegro

SUBIEKT GT

 • Dodanie możliwości przygotowania etykiety dla przesyłki Pocztex Kurier 2.0 poprzez API Poczty Polskiej
 • Dodanie funkcji warunkowego wyboru konta  przewoźnika na podstawie zawartości dokumentu (PRO)
 • Dla niektórych metod z możliwością doręczenia do punktu odbioru dodano możliwość warunkowego wyboru punktu odbioru w zależności od zawartości dokumentu

SELLO

 •  Dodano funkcję automatycznego wyboru konta dostępowego Wysyłam z Allegro na podstawie identyfikatora użytkownika z Allegro pobranego z Sello (PREMIUM)
 • Dodano możliwość przygotowania  etykiety dla przesyłki Pocztex Kurier 2.0 poprzez API Poczty Polskiej

2022-01-31 v22.1.4

SELO

 • Dodanie możliwości tworzenia listów przewozowych Allegro UPS do 10 kg poprzez API Wysyłam z Allegro

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie możliwości przygotowania listów przewozowych Allegro One poprzez API Wysyłam z Allegro

ALLEGRO

 • Zmiana nazwy metody Allegro Punkty na Allegro One

DHL PARCEL SHOP

 • Zmiana linku do forum ze stroną zawierającą podpowiedzi do typowych komunikatów

2022-01-22 v22.1.3

SELLO

 • Poprawienie komunikatów zwracanych przy wstawianiu numeru listu do Allegro, aby wyświetlane były dane odpowiedzi serwera Allegro
 • Dodano możliwość wymuszenia wstawienia numeru listu do Allegro z poziomu menu kontekstowego wyświetlanej paczki na zestawieniu

ALLEGRO

 • Poprawiono odczytywanie błędów zgłaszanych przez serwis Allegro

2022-01-20 v22.1.2

SELLO

 • Poprawienie etykiety pola kodu akcji skanowania wszystkich produktów z listy kompletacyjnej

SUBIEKT NEXO

 • Dodanie możliwości przygotowania jednego listu DHL Parcel Shop z wielu dokumentów Subiekta nexo
 • Modyfikacja funkcji wstępnego przygotowania listu z obsługą opakowań, aby gdy zeskanowano więcej niż jedno opakowanie, program zapytał, jakie opakowania mają być przeniesione na list przewozowy

SUBIEKT GT

 • Dodano możliwość przygotowania listu przewozowego dla JAS-FBG z dokumentu Subiekta GT
 • W oknie zarządzania atrybutami dodano operację dla działań na liczbach rzeczywistych pozwalającą na konwersję do liczby całkowitej z zaokrągleniem w górę

2022-01-10 v22.1.1

WAPRO MAG

 • W oknie kompletacji dodano możliwość oznaczenia wszystkich produktów jako skompletowane za pomocą przycisku lub kodu akcji (PREMIUM)

SUBIEKT GT

 • W oknie kompletacji dodano możliwość oznaczenia wszystkich produktów jako skompletowane za pomocą przycisku lub kodu akcji (PREMIUM)

SUBIEKT NEXO

 • W oknie kompletacji dodano możliwość zmiany ilości skanowanych produktów z trybut pojedynczego na tryb skanowania wielu towarów (PREMIUM)
 • W oknie kompletacji dodano możliwość oznaczenia wszystkich produktów jako skompletowane za pomocą przycisku lub kodu akcji (PREMIUM)
 • Poprawiono przetwarzanie dokumentu na list DHL Parcel Shop aby w przypadku braku wyrażenia regularnego do odczytania numeru punktu Parcel Shop wyświetlane były bardziej czytelne komunikaty

SELLO

 • W oknie kompletacji dodano możliwość zmiany ilości skanowanych produktów z trybut pojedynczego na tryb skanowania wielu towarów (PREMIUM)
 • W oknie kompletacji dodano możliwość oznaczenia wszystkich produktów jako skompletowane za pomocą przycisku lub kodu akcji (PREMIUM)

2022-01-05 v22.1.0

WAPRO MAG

 • Dalsze prace nad optymalizacją tworzenia listu z poziomu operacji dodatkowych dokumentu
 • Poprawienie listy sposobów dostawy do wyboru przy braku automatycznego wyboru przewoźnika, aby wyświetlane były tylko metody, które zostały włączone dla modułu

SUBIEKT GT

 • Poprawiono funkcję automatycznego pobierania dokumentów Subiekta GT, aby była dezaktywowana gdy nie ma wpisanego odpowiedniego klucza

SUBIEKT NEXO

 • Poprawiono funkcję automatycznego pobierania dokumentów Subiekta nexo, aby była dezaktywowana gdy nie ma wpisanego odpowiedniego klucza
 • Dodano możliwość tworzenia etykiet dla przesyłek Pocztex Kurier 2.0

DHL24

 • Poprawienie problemu pojawiającego się przy otwieraniu zakładki

DPD

 • Dodano możliwość wydruku etykiety w formacie ZPL na drukarkach termicznych

FEDEX

 • Poprawienie metody przygotowania manifestu aby zwracane były bardziej czytelne komunikaty błędu
 • Zmieniono pole do wpisywania numeru kuriera odbierającego paczki, aby można było wpisywać tylko liczby

POCZTA POLSKA

 • Dodano możliwość tworzenia listu Pocztex Kurier 2.0
 • Poprawiono wyświetlanie komunikatów błędu przy niektórych operacjach
 • Dodano możliwość wymuszenia ponownego pobrania placówek nadania przypisanych do wybranej karty umowy
 • Usunięto usługi „Dla ociemniałych” i „Egzemplarz biblioteczny” z przesyłki firmowej poleconej
 • Aktualizacja referencji do API Elektronicznego Nadawcy
 • Poprawiono wyświetlanie pola „Zawartość” i „Opis” dla niektórych sposobów dostawy

SUUS

 • Zmieniono okno przygotowania listu, aby było lepiej wyświetlane na ekranach o mniejszych rozdzielczościach

ADMINISTRACYJNE

 • Zwiększono ilość informacji odkładanych w logach programu
 • Poprawiono uruchamianie aplikacji, aby nie  przełączał się kontekst bazy danych podczas uruchamiania z nieaktywnym kluczem licencyjnym

Listy zmian w poprzednich latach:

Aktualizacje 2021 Aktualizacje 2020 Aktualizacje 2019 Aktualizacje 2018 Aktualizacje 2017 Aktualizacje 2016

 

Podziel się dobrą nowiną!