Jak zacząć?

 

POBIERZ DEMO

Wstęp

Niniejsza instrukcja jest skróconą instrukcją pozwalającą na szybkie skonfigurowanie programu do podstawowej pracy z WAPRO Mag. Nie przedstawiamy w niej wariantów dostosowania, tylko uruchomienie kluczowej funkcjonalności przygotowania listu przewozowego.

Ogólne informacje

 1. Zakładamy że demo już masz. Jak nie to możesz je pobrać tutaj: Demo PP2 dla WAPRO Mag
 2. Pamiętaj, że możemy wygenerować klucze testowe odblokowujące wszystkie funkcjonalności. Szczegóły będą w mailu otrzymanym po zamówieniu dema lub możesz skorzystać z formularza kontaktowego.
 3. Pamiętaj, że jest dostępna instrukcja pod adresem: instrukcja.prostapaczka.pl
 4. Jak masz dodatkowe pytania, lub coś jest niezrozumiałe, to możesz:
  1. Napisać na forum programu: forum.prostapaczka.pl
  2. Napisać przez formularz kontaktowy
  3. Napisać bezpośrednio na naszą skrzynkę office@lcsoft.pl

Pierwsze uruchomienie – konfigurator

Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno konfiguratora, które pomoże Ci na włączenie odpowiednich zakładek w programie. Jeżeli już konfigurator był włączony lub zamknięty wszystkie potrzebne opcje będzie można ustawić w programie.

 1. Uruchamiamy program – pojawi się okno podstawowej konfiguracji wymagające rejestracji dema lub wpisaniu klucza
  1. Jak masz już klucz to wpisz
  2. Jak klucza nie ma to wciśnij przycisk rejestracji dema
 2. Wybierz program WAPRO Mag i przejdź dalej
 3. Wybierz rodzaje przesyłek z których będziesz chciał korzystać i przejdź dalej
 4. W oknie znajdzie się informacja o powodzeniu.
  1. Jeżeli pojawi się uwaga, że nie mamy obecnie jakiegoś rodzaju przesyłki to kliknij przycisk wyślij email, aby nas o tym poinformować – otworzy się nowa wiadomość w domyślnym programie pocztowym.
  2. Jeżeli nie masz zainstalowanego programu pocztowego na komputerze to wciśnij przycisk skopiowania do schowka i wklei to w swoim programie pocztowym.
  3. Zakończ konfigurację – otworzy się normalne okno programu, w którym powinieneś mieć wyświetloną zakładkę SUBIEKT GT i zakładki poszczególnych przewoźników.

Spostrzeżenia

 1. W zakładce WPARO MAG będziesz pobierać dokumenty i tworzyć na ich podstawie listy przewozowe
 2. Po utworzeniu listu przewozowego będzie on wyświetlany w odpowiedniej zakładce przewoźnika, gdzie będzie można wydrukować ponownie etykietę, przygotować manifest itp.
 3. Wszystkie listy, niezależnie od przewoźnika będą widoczne w zakładce HISTORIA.

Konfiguracja właściwa

No to teraz przechodzimy do konfiguracji właściwej programu.

ProstaPaczka integruje różne systemy więc trzeba skonfigurować wszystkie niezbędne dostępy.

 1. Musimy pobierać dane z WAPRO Maga, więc trzeba wskazać bazę danych tego programu:
  1. Uruchamiamy okno konfiguracji w: PP2 -> zakładka WAPRO MAG -> ikona zębatki -> zakładka KOMUNIKACJA Z WAPRO MAG -> przycisk POŁĄCZENIE
  2. Uzupełniamy dane połączenia.
 2. Jak już mamy działające połączenie to możemy przejść do konfiguracji tego co będzie pobierane z WAPRO Maga do programu:
  1. Uruchamiamy okno konfiguracji: PP2 -> zakładka WAPRO MAG -> ikona zębatki -> zakładka KOMUNIKACJA Z WAPRO MAG-> przycisk FILTROWANIE
  2. W zakładce DOKUMENTY wybierz rodzaje dokumentów, które mają być obsługiwane przez ProstąPaczkę.
  3. W zakładce POBRANIE ustaw kiedy ProstaPaczka ma do dokumentu tworzyć list za pobraniem.
 3. Teraz można pobrać dokumenty aby sprawdzić czy widzimy to co trzeba
  1. Klikamy w PP2 -> zakładka WAPRO MAG -> przycisk POBIERZ
  2. Możesz poustawiać / powyłączać / przefiltrować zestawienie (Instrukcja zarządzania zestawieniami)
 4. Jak już mamy dokumenty, to czas na konfigurację przewoźników
  1. Jeżeli w konfiguratorze przy pierwszym uruchomieniu wybrane zostały rodzaje przesyłek to zakładki przewoźników powinny być już otwarte.
  2. Jeżeli nie są to wejdź do okna zarządzania metodami eksportu dla modułu: PP2 -> zakładka WAPRO MAG -> ikona zębatki -> zakładka PROGRAM -> przycisk METODY EKSPORTU i włącz te rodzaje przesyłek, których będziesz używać (opis okna można przeczytać w instrukcji)
  3. Dla każdego przewoźnika będzie trzeba wykonać podobne czynności, to co jest potrzebne per przewoźnik i skąd to wziąć opisaliśmy TUTAJ
  4. Przechodzimy na zakładkę przewoźnika -> ikona zębatki -> przycisk KONTA
  5. Podajemy dane autoryzacyjne do konta dostępowego
  6. Zapisujemy i zamykamy okno
  7. Klikamy na przycisk WYDRUKI znajdujący się obok przycisku KONTA
  8. Zwróć uwagę czy włączony jest checkbox wydruku etykiety po utworzeniu listu (w przeciwnym razie list się utworzy, ale nie będzie drukowany)
  9. Ustaw drukarkę na której mają się drukować etykiety (jak nie ustawi się drukarki etykiety będą otwierać się jako pliki PDF)
 5. Teraz możesz zdecydować w jaki tryb pracy będzie dla Ciebie odpowiedni, ustawiając odpowiednią wartość w prawym górnym rogu panelu zakładki WAPRO MAG
  1. Najczęściej używany jest tryb „Ster. operatorem przesyłki”, który pozwala automatycznie wyznaczać przewoźnika na podstawie wybranego operatora przesyłki w zamówieniu. Aby opcja działała poprawnie należy zmapować operatorów z WAPRO Maga na rodzaje przesyłek ProstejPaczki: PP2 -> zakładka WAPRO MAG -> ikona zębatki -> zakładka PROGRAM -> przycisk STER. OPER.
 6. Dla wybranych przewoźników należy ustawić parametry przetwarzania dokumentu na list przewozowy tj. numer rachunku, domyślna waga paczki itd.
  1. PP2 -> zakładka WAPRO MAG -> ikona zębatki -> zakładka POCZTA POLSKA – tutaj można ustawić parametry dla przesyłek Poczty Polskiej
  2. PP2 -> zakładka WAPRO MAG -> ikona zębatki -> zakładka KURIERZY – tutaj można ustawić parametry przetwarzania dla pozostałych przewoźników
 7. Teraz należy włączyć zapisywanie numeru listu w zamówieniu w oknie: PP2 -> zakładka WAPRO MAG -> ikona zębatki -> zakładka PROGRAM -> przycisk PO EKSPORICE
 8. Można już spróbować przygotować pierwszy list przewozowy
  1. Pobierz dokumenty w zakładce WAPRO MAG
  2. Wybierz dokument, dla którego chcesz przygotować list przewozowy
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i uruchom przygotowanie listu dla konkretnego przewoźnika
 9. Na końcu możemy wstawić do WAPRO Maga operacje dodatkowe, które pozwolą nam na tworzenie listu z poziomu listy zamówień w WAPRO
  1. Włączamy instalowanie operacji dodatkowych: PP2 -> zakładka WAPRO MAG -> ikona zębatki -> zakładka PROGRAM -> przycisk INST. OPERACJE
  2. Po zainstalowaniu operacji wymagany jest restart WAPRO Maga
  3. Po ponownym uruchomieniu WAPRO wyświetlamy listę zamówień i klikamy na zamówieniu skrót CTRL + O – wyświetlone zostanie okno operacji dodatkowych
  4. Wybieramy w oknie pozycję PP – przygotuj LP

Jeżeli wszystko poszło dobrze, to wydrukowany został list a jego numer zapisany w zamówieniu WAPRO Maga 😊