Specyfikacja

Poniżej znajdziesz pełną specyfikację najważniejszych funkcjonalności dostępnych w programie ProstaPaczka, wraz z informacją, w której wersji programu dana funkcja jest dostępna! Kliknij interesujący Cię dział i sprawdź szczegółowy wykaz funkcjonalności.


Ogólne
Praca tylko na jednym stanowisku
Grupowanie, filtrowanie, wyszukiwanie, zapisywanie wyglądu zestawień pobranych dokumentów
Wyszukiwanie paczki po nicku kupującego
Filtrowanie paczek dla wybranego dostawcy i sposobu nadania
Wyszukiwanie paczki po symbolu paczki
Wyszukiwanie paczek przypisanych do jednej listy wysyłkowej (po symbolu listy)
Możliwość pomijania pobierania paczek zablokowanych
Możliwość pomijania pobierania paczek oznaczonych jako wysłane w Sello
Praca wielostanowiskowa – jedna baza programu dla wielu stacji klienckich
Możliwość zmiany lokalizacji bazy danych programu
Wyszukiwanie paczek po numerze powiązanego dokumentu końcowego (faktury / paragonu)
Wyszukiwanie paczek powiązanych z dokumentem wstępnym lub końcowym po wpisaniu części numeru dokumentu (np. „34/MAG”)
Wyświetlanie numeru dokumentu końcowego z Subiekta GT przygotowanego poza Sello (ale z zamówienia powiązanego z transakcją)
Dodawanie powiązań listu z wystawionymi w Sello dokumentami z Subiekta GT / Subiekta nexo
Uzupełnienia powiązań listu z dokumentami przygotowanymi w Sello dla już istniejących w programie listów przewozowych
Uruchomienie eksportu
Wybór pojedynczej paczki do której ma zostać przygotowana etykieta
Wybór wielu paczek, dla których mają być przygotowane etykiety
Po wpisaniu / zeskanowaniu symbolu paczki z Sello
Po wpisaniu lub zeskanowaniu symbolu listy wysyłkowej (przygotowanie etykiet dla wszystkich pozycji z listy)
Po wpisaniu lub zeskanowaniu symbolu towaru lub numer EAN
Możliwość określenia kolejności wydruku etykiet (np. po nicku, numerze dokumentu końcowego itp.)
Uruchomienie procesu przygotowania listu po zeskanowaniu numeru zamówienia (dokumentu wstępnego) lub dokumentu końcowego (faktury / paragonu)
Automatyczny wybór konta dostępowego API Wysyłam z Allegro na podstawie danych transakcji
Dodatkowe walidacje przesyłek przed przekazaniem do API przewoźnika (tylko wybrani kurierzy).
Kompletacja
Kompletacja towarów zawartych w paczce Sello (ręczna lub za pomocą klawiaturowego skanera kodów kreskowych)
Definiowania własnych kodów akcji (kreskowych) dla czynności (eliminacja używania myszki)
Kompletacja przez skanowanie symbolu lub kodu EAN towaru
Kompletacja zamówienia po zeskanowaniu numeru nadawczego z paczki w Sello
Możliwość zarządzania widocznością sekcji z informacjami o paczce / transakcji
Możliwość wyświetlenia notatek z Sello w oknie kompletacji
Możliwość kompletacji powiązanego dokumentu końcowego (zgodnie z ustawieniami dla Subiekta GT, np. dekompletacją)
Definiowanie uprawnień dla użytkowniku do funkcji dostępnych w oknie (zapis wyglądu, edycja kolumn, użycie przycisku kompletacji i usuwania pozycji nadmiarowej) z możliwością autoryzacji danej czynności przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami
Możliwość zmieniania trybut skanowania pojedynczego na zbiorczy za pomocą przycisku na panelu okna kompletacji
Możliwość wybrania Subiekta nexo jako źródło do kompletacji (po numerze dokumentu końcowego)
Logistyka
Przygotowanie listów przewozowych dla wszystkich dostępnych w ramach programu przewoźników
Przygotowanie listów przewozowych dla wszystkich dostępnych w ramach programu rodzajów przesyłek Poczty Polskiej
Przygotowanie listów przewozowych dla pośredników usług logistycznych: Apaczka, Eurohermes, Paketo24, Świat Przesyłek
Automatyczne wyznaczanie przewoźnika na podstawie sposobu dostawy wybranego w Sello
Przygotowanie listu ręcznego (nie powiązanego z paczką z Sello)
Przygotowanie jednego lub więcej listów dla paczki z Sello
Zbiorcze przygotowanie listów dla wielu paczek
Możliwość wyboru przewoźnika ręcznie przez operatora przy tworzeniu każdego listu przewozowego
Możliwość zbiorczego przygotowania listów dla wybranego operatora
Automatyczne wyznaczanie listu za pobraniem na podstawie uzupełnienia wartości w paczce Sello
Przygotowanie listów przewozowych z pośrednictwem platformy Wysyłam z Allegro
Wyszukiwanie kontrahenta w bazie Subiekta GT z poziomu formularza listu
Odczytywanie gabarytu paczkomatu z notatki w Sello
Wprowadzenie lub zeskanowanie gabarytu paczkomatu przez operatora przed przygotowaniem listu
Wpisywanie wagi przesyłki przez operatora (wybrani przewoźnicy) przed przygotowaniem listu
Wpisanie / zeskanowanie wymiarów przez operatora przy przygotowaniu listu (niektórzy przewoźnicy)
Pobranie wymiarów paczki z Sello (niektórzy przewoźnicy)
Automatyczne ustawianie rodzaju, ilości, wagi i wymiarów podpaczek na podstawie zawartości pola własnego zewnętrznego (niektórzy przewoźnicy)
Generowanie opisu zawartości wg. Własnych ustawień (niektórzy przewoźnicy)
Automatyczne ustawianie gabarytu paczkomatu na podstawie definicji podpaczek
Używanie skrótów klawiaturowych w oknie edycji listu przewozowego
Możliwość użycia kodów akcji w oknie edycji listu przewozowego
Definiowanie opakowań
Skanowanie kodów kreskowych opakowań w oknie edycji listu i tworzenie paczek na ich podstawie
Zapis numeru listu
Zapisywanie numeru listu przewozowego jako numer nadawczy w paczce Sello
Możliwość zapisania daty nadania przesyłki
Dodawanie lub nadpisywanie numeru nadawczego w Sello
Zapisywanie numeru listu w powiązanym zamówieniu lub dokumencie końcowym Subiekta GT
Zapisywanie numeru listu w powiązanym zamówieniu (dokumencie wstępnym) lub dokumencie końcowym Subiekta nexo
Wstawianie numeru listu do serwisu Allegro.pl
Wydruki (Subiekt GT)
Wyświetlenie dokumentu z Subiekta GT po przygotowaniu listu
Uruchomienie wydruku w Subiekcie GT po przygotowaniu listu
Wydruk powiązanego z paczką / transakcją dokumentu końcowego z Subiekta GT (za pomocą Sfery GT)
Powiadomienia
Możliwość wygenerowania powiadomienia e-mail po przygotowaniu listu lub wygenerowaniu manifestu kurierskiego
Definiowanie własnego szablonu powiadomienia (HTML)
Wysyłanie powiadomienia automatycznie po przygotowaniu listu lub zbiorczo przez operatora
Możliwość przygotowania pól własnych dla powiadomień (wstawianych przy zaistnieniu zdefiniowanych warunków)
Podgląd wygenerowanego powiadomienia
Edycja niewysłanego powiadomienia
Wysyłanie powiadomień z załącznikami
Historia
Dostęp do informacji o wszystkich przygotowanych listach przewozowych
Wyszukiwanie listu po numerze dokumentu
Wyszukiwanie po wszystkich wyświetlonych wartościach
Przekierowanie do strony przewoźnika ze śledzeniem przesyłek
Pobranie statusu logistycznego dla pojedynczego listu przewozowego
Zbiorcza aktualizacja statusów logistycznych
Nadawanie wewnętrznego statusu przesyłce
Rozliczanie pobrań
Import pliku (otrzymanego od przewoźnika) z zestawieniem zwróconych pobrań
Ręczne rozliczanie przesyłki w ramach programu
Rozliczanie rozrachunków z Subiekta GT na podstawie rozliczenia w ramach PP2 i listów przygotowanych z danych Sello
Automatyczna aktualizacja statusów logistycznych wewnątrz programu
Administracyjne
Możliwość włączenia / wyłączenia pól w ramach modułu
Zarządzanie widocznością pozycji do przygotowania listu przewozowego dla danego przewoźnika
Ustawienie czasu przechowywania logów i tymczasowych wydruków
Dostęp do modułu raportów własnych
Możliwość zmiany programu do wydruku etykiet (Sumatra PDF / Adobe Acrobat Reader)
Dostęp do modułu rejestracji i statusowania oczekiwanych dostaw
Dostęp do modułu przechowywania dokumentów
Zarządzanie użytkownikami programu / logowanie do programu za pomocą hasła
Możliwość wymagania wprowadzania/wyboru stanowiska pracy przy logowaniu do programu
Tworzenie własnych grup uprawnień (np.: magazynier / biuro)

Legenda:

- dostępne w wersji START

- dostępne w wersji STANDARD

- dostępne w wersji PREMIUM

- dostępne w wersji PRO


Serdecznie zapraszamy za zamawiania licencji za pośrednictwem naszej strony www.

KUP TERAZ!

 

Podziel się dobrą nowiną!