Specyfikacja

Poniżej znajdziesz pełną specyfikację najważniejszych funkcjonalności dostępnych w programie ProstaPaczka, wraz z informacją, w której wersji programu dana funkcja jest dostępna! Kliknij interesujący Cię dział i sprawdź szczegółowy wykaz funkcjonalności.


Ogólne
Praca tylko na jednym stanowisku
Filtrowanie, grupowanie, wyszukiwanie zestawienia pobranych dokumentów
Przygotowanie jednego listu dla dokumentu
Zbiorcze przygotowanie listów dla wielu dokumentów
Możliwość wyboru przewoźnika przez operatora dla każdego listu przewozowego
Zbiorcze przygotowanie listów dla wskazanego przewoźnika
Automatyczne wybieranie przewoźnika na podstawie operatora określonego w zamówieniu WAPRO Maga
Wybór pobieranych dokumentów: Faktura sprzedaży (FV), Faktura zakupu (FZ), Rachunek zwykły (RZ), Paragon (PR), Faktura VAT RR (RR), Faktura nieobrotowa sprzedaży (FN), Faktura VAT Marża (FM), Wydanie magazynowe (WZ), Przyjęcie magazynowe (PZ), Sprzedaż usług (SU), Zakup usług (ZU), Zamówienia od odbiorcy (ZO), Zamówienia do dostawcy (ZD)
Wyszukiwanie dokumentu po numerze
Praca wielostanowiskowa – jedna baza i kilka stanowisk klienckich
Możliwość zmiany lokalizacji bazy danych programu
Wstawianie danych o przesyłce do tabel dodatkowych WAPRO Mag
Uruchomienie eksportu
Uruchomienie eksportu z menu kontekstowego dla pojedynczego dokumentu
Uruchomienie zbiorczego wystawienia listów dla wielu dokumentów
Wprowadzenie lub zeskanowanie numeru pełnego dokumentu
Przygotowanie listu z poziomu operacji dodatkowych dokumentu WAPRO Maga
Mechanizm automatycznego wyboru konta przewoźnika na podstawie zawartości dokumentu
Dodatkowe walidacje przesyłek przed przekazaniem do API przewoźnika (tylko wybrani kurierzy).
Kompletacja dokumentu
Dostęp do modułu kompletacji dokumentu WAPROMag
Możliwość uruchomienia kompletacji z menu kontekstowego
Możliwość uruchomienia kompletacji po skanie numeru dokumentu z WAPRO
Możliwość uruchomienia z poziomu operacji dodatkowych na liście zamówień, dokumentów handlowych i dokumentów magazynowych WAPRO Mag-a
Zmiana trybut skanowania: pojedynczy / zbiorczy
Dostosowanie wyglądu okna kompletacji
System uprawnień do przycisków z możliwością autoryzacji operacji przez innego użytkownika.
Zapisanie do pola dodatkowego informacji o rozpoczęciu i zakończeniu weryfikacji kompletności
Wyznaczanie adresu odbiorcy
Autoamtyczny wybór adresu odbiorcy: adres z dokumentu – domyślny adres kontrahenta – adres kontrahenta
Pobieranie adresu e-mail z uwag dokumentu dla którego generowany jest list
Wyznaczanie pobrania
Wybór kwoty uznawanej jako wartość pobrania (wartość brutto, kwota do zapłaty)
Oznaczanie przesyłek za pobraniem na podstawie zawartości uwag dokumentu
Możliwość określenia form płatności dokumentu dla których będą tworzone przesyłki za pobraniem
Logistyka
Przygotowanie listów przewozowych dla wszystkich dostępnych w ramach programu przewoźników
Przygotowanie listów przewozowych dla wszystkich dostępnych w ramach programu rodzajów przesyłek Poczty Polskiej
Przygotowanie listów przewozowych dla pośredników usług logistycznych: Apaczka, Eurohermes, Paketo24, Świat Przesyłek
Przygotowanie listu ręcznego (nie powiązanego z dokumentem)
Przygotowanie listów przewozowych za pośrednictwem platformy Wysyłam z Allegro
Zapis numeru listu
Zapisywanie numeru listu w dedykowanym do tego polu zamówienia
Zapisanie numeru listu do pola dodatkowego dokumentu dla którego tworzony jest list przewozowy
Zapisanie numeru listu do pól dodatkowych powiązanych dokumentów (Zamówienie – Dokument magazynowy – dokument handlowy)
Zapisywanie numeru listu w zamówieniu gdy list jest tworzony do dokumentu magazynowego lub dokumentu handlowego
Nadpisywanie operatora w zamówieniu, gdy list jest tworzony do zamówienia
Nadpisywanie operatora w zamówieniu, gdy list jest generowany do dokumentu magazynowego lub dokumentu handlowego
Zapisywanie numeru listu w różnych polach w zależności od przewoźnika dla którego przygotowany został list przewozowy
Przekazanie numeru listu do serwisu Allegro.pl
Powiadomienia
Możliwość wygenerowania powiadomienia e-mail po przygotowaniu listu lub manifestu
Definiowanie własnego szablonu powiadomienia
Wysyłka powiadomienia od razu po przygotowaniu listu lub zbiorczo przez operatora
Możliwość przygotowania pól własnych dla powiadomień (wstawianych przy zaistnieniu zdefiniowanych warunków)
Podgląd wygenerowanego powiadomienia
Edycja wygenerowanego (ale nie wysłanego) powiadomienia
Możliwość wysłania powiadomienia z załącznikiem
Historia listów
Dostęp do informacji o wszystkich przygotowanych listach przewozowych
Wyszukanie listu po numerze dokumentu
Wyszukiwanie we wszystkich wyświetlonych wartościach
Otwarcie strony przewoźnika ze śledzeniem przesyłek
Pobranie statusu logistycznego dla pojedynczego listu
Zbiorcza aktualizacja statusów logistycznych
Automatyczna aktualizacja statusów logistycznych wewnątrz programu
Administracyjne
Zarządzanie widocznością niektórych pól / pozycji menu w ramach modułu WAPRO Mag
Zarządzanie widocznością pozycji do przygotowania listu dla konkretnego przewoźnika w menu kontekstowym
Ostrzeżenie albo blokowanie przygotowania listu bez pobrania dla dokumentów oznaczonych jako pobraniowy
Ustawienie czasu przechowywania logów i tymczasowych wydruków
Dostęp do modułu raportowania (danych zgromadzonych w programie)
Możliwość zmiany programu do wydruku (Sumatra PDF, Adobe Acrobat Reader)
Dostęp do modułu rejestracji i statusowania oczekiwanych dostaw
Dostęp do modułu Biblioteki (przechowywania dokumentów)
Możliwość wymagania wyboru stanowiska pracy przy logowaniu użytkownika
Możliwość zarządzania użytkownikami programu
Tworzenie własnych grup uprawnień (np.: magazynier, pakowacz, biuro)

Legenda:

- dostępne w wersji START

- dostępne w wersji STANDARD

- dostępne w wersji PREMIUM

- dostępne w wersji PRO


Serdecznie zapraszamy za zamawiania licencji za pośrednictwem naszej strony www.

KUP TERAZ!

 

Podziel się dobrą nowiną!