Jak zacząć?

 

POBIERZ DEMO

Wstęp

Niniejsza instrukcja jest skróconą instrukcją pozwalającą na szybkie skonfigurowanie programu do podstawowej pracy z Subiektem nexo. Nie przedstawiamy w niej wariantów dostosowania, tylko uruchomienie kluczowej funkcjonalności przygotowania listu przewozowego.

Ogólne informacje

 1. Zakładamy że demo już masz. Jak nie to możesz je pobrać tutaj: Demo PP2 dla Subiekta nexo
 2. Pamiętaj, że możemy wygenerować klucze testowe odblokowujące wszystkie funkcjonalności. Szczegóły będą w mailu otrzymanym po zamówieniu dema lub możesz skorzystać z formularza kontaktowego.
 3. Pamiętaj, że jest dostępna instrukcja pod adresem: instrukcja.prostapaczka.pl
 4. Jak masz dodatkowe pytania, lub coś jest niezrozumiałe, to możesz:
  1. Napisać na forum programu: forum.prostapaczka.pl
  2. Napisać przez formularz kontaktowy
  3. Napisać bezpośrednio na naszą skrzynkę office@lcsoft.pl

Pierwsze uruchomienie – konfigurator

Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno konfiguratora, które pomoże Ci na włączenie odpowiednich zakładek w programie. Jeżeli już konfigurator był włączony lub zamknięty wszystkie potrzebne opcje będzie można ustawić w programie.

 1. Uruchamiamy program – pojawi się okno podstawowej konfiguracji wymagające rejestracji dema lub wpisaniu klucza
  1. Jak masz już klucz to wpisz
  2. Jak klucza nie ma to wciśnij przycisk rejestracji dema
 2. Wybierz program Subiekt nexo i przejdź dalej
 3. Wybierz rodzaje przesyłek z których będziesz chciał korzystać i przejdź dalej
 4. W oknie znajdzie się informacja o powodzeniu.
  1. Jeżeli pojawi się uwaga, że nie mamy obecnie jakiegoś rodzaju przesyłki to kliknij przycisk wyślij email, aby nas o tym poinformować – otworzy się nowa wiadomość w domyślnym programie pocztowym.
  2. Jeżeli nie masz zainstalowanego programu pocztowego na komputerze to wciśnij przycisk skopiowania do schowka i wklei to w swoim programie pocztowym.
  3. Zakończ konfigurację – otworzy się normalne okno programu, w którym powinieneś mieć wyświetloną zakładkę SUBIEKT NEXO i zakładki poszczególnych przewoźników.

Spostrzeżenia

 1. W zakładce SUBIEKT NEXO będziesz pobierać dokumenty i tworzyć na ich podstawie listy przewozowe
 2. Po utworzeniu listu przewozowego będzie on wyświetlany w odpowiedniej zakładce przewoźnika, gdzie będzie można wydrukować ponownie etykietę, przygotować manifest itp.
 3. Wszystkie listy, niezależnie od przewoźnika będą widoczne w zakładce HISTORIA.

Konfiguracja właściwa

No to teraz przechodzimy do konfiguracji właściwej programu.

ProstaPaczka integruje różne systemy więc trzeba skonfigurować wszystkie niezbędne dostępy.

 1. Musimy pobierać dane z Subiekta nexo, więc trzeba wskazać bazę danych tego programu:
  1. Uruchamiamy okno konfiguracji w: PP2 -> zakładka SUBIEKT NEXO -> ikona zębatki -> zakładka KOMUNIKACJA Z SUBIEKT NEXO -> przycisk POŁĄCZENIE
  2. Uzupełniamy dane połączenia.
 2. Jak już mamy działające połączenie to możemy przejść do konfiguracji tego co będzie pobierane z Subiekta nexo do programu:
  1. Uruchamiamy okno konfiguracji: PP2 -> zakładka SUBIEKT NEXO -> ikona zębatki -> zakładka KOMUNIKACJA Z SUBIEKT NEXO -> przycisk FILTROWANIE
  2. W zakładce DOKUMENTY wybieramy rodzaje dokumentów z Subiekta nexo, które mają być wyświetlane w programie
  3. W zakładce SPOSOBY DOSTAWY możemy wybrać sposoby dostawy zdefiniowane w Subiekcie nexo. Po wybraniu będą wyświetlane dokumenty, które mają przypisane dane sposoby
  4. W zakładce POBRANIE konfigurujemy w jaki sposób program ma rozpoznawać czy ma utworzyć list przewozowy za pobraniem czy bez pobrania
 3. Sfera GT – jeżeli planujemy wykorzystywać funkcjonalności wykorzystujące Sferę (funkcjonalności z linii Subiekt nexo PRO), to można od razu uzupełnić dane użytkownika, który będzie wykorzystywany w komunikacji
  1. Otwieramy okno: PP2 -> zakładka SUBIEKT NEXO -> ikona zębatki -> zakładka KOMUNIKACJA Z SUBIEKT NEXO -> przycisk SFERA
  2. Podajemy uprawnienia użytkownika do komunikacji przez Sferę
 4. Teraz można pobrać dokumenty aby sprawdzić czy widzimy to co trzeba
  1. Klikamy w PP2 -> zakładka SUBIEKT NEXO -> przycisk POBIERZ
  2. Możesz poustawiać / powyłączać / przefiltrować zestawienie (Instrukcja zarządzania zestawieniami)
 5. Jak już mamy dokumenty, to czas na konfigurację przewoźników
  1. Jeżeli w konfiguratorze przy pierwszym uruchomieniu wybrane zostały rodzaje przesyłek to zakładki przewoźników powinny być już otwarte.
  2. Jeżeli nie są to wejdź do okna zarządzania metodami eksportu dla modułu: PP2 -> zakładka SUBIEKT NEXO -> ikona zębatki -> zakładka PROGRAM -> przycisk METODY EKSPORTU i włącz te rodzaje przesyłek, których będziesz używać (opis okna można przeczytać w instrukcji)
  3. Dla każdego przewoźnika będzie trzeba wykonać podobne czynności, to co jest potrzebne per przewoźnik i skąd to wziąć opisaliśmy TUTAJ
  4. Przechodzimy na zakładkę przewoźnika -> ikona zębatki -> przycisk KONTA
  5. Podajemy dane autoryzacyjne do konta dostępowego
  6. Zapisujemy i zamykamy okno
  7. Klikamy na przycisk WYDRUKI znajdujący się obok przycisku KONTA
  8. Zwróć uwagę czy włączony jest checkbox wydruku etykiety po utworzeniu listu (w przeciwnym razie list się utworzy, ale nie będzie drukowany)
  9. Ustaw drukarkę na której mają się drukować etykiety (jak nie ustawi się drukarki etykiety będą otwierać się jako pliki PDF)
 6. Teraz możesz zdecydować w jaki tryb pracy będzie dla Ciebie odpowiedni, ustawiając odpowiednią wartość w prawym górnym rogu panelu zakładki SUBIETK NNEXO
  1. Najpopularniejszym trybem pracy jest „Mapowanie”, w którym ProstaPaczka automatycznie przekazuje żądanie utworzenia listu do przewoźnika na podstawie sposobu dostawy wybranego na dokumencie. Aby tryb ten działał prawidłowo należy skonfigurować mapowania w PP2 -> zakładka SUBIEKT NEXO -> ikona zębatki -> zakładka PROGRAM -> przycisk MAPOWANIE.
 7. Dla wybranych przewoźników należy ustawić parametry przetwarzania dokumentu na list przewozowy tj. numer rachunku, domyślna waga paczki itd.
  1. PP2 -> zakładka SUBIEKT NEXO -> ikona zębatki -> zakładka POCZTA POLSKA – tutaj można ustawić parametry dla przesyłek Poczty Polskiej
  2. PP2 -> zakładka SUBIEKT NEXO -> ikona zębatki -> zakładka KURIERZY – tutaj można ustawić parametry przetwarzania dla pozostałych przewoźników
 8. Ostatnią podstawową konfiguracją jest ustalenie gdzie w dokumencie Subiekta nexo będzie zapisywany numer utworzonego listu przewozowego
  1. Otwórz okno konfiguracji: PP2 -> zakładka SUBIEKT NEXO -> ikona zębatki -> zakładka PROGRAM -> przycisk PO EKSPORCIE
  2. Wybierz miejsce w którym PP będzie zapisywać numer listu przewozowego
 9. Można już spróbować przygotować pierwszy list przewozowy
  1. Pobierz dokumenty w zakładce SUBIEKT NEXO
  2. Wybierz dokument, dla którego chcesz przygotować list przewozowy
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i uruchom eksport do konkretnego przewoźnika, lub jeżeli skonfigurowany jest tryb pracy możesz użyć opcji przygotowania listu.

Jeżeli wszystko poszło dobrze, to wydrukowany został list a jego numer zapisany w Subiekcie GT 😊
Oczywiście zachęcamy jeszcze do poznania dodatkowych funkcjonalności pomagających w codziennej pracy:

 • Kompletacja towarów z dokumentu za pomocą skanera kodów kreskowych
 • Realizacja zamówienia (wystawianie dokumentów sprzedaży)