Specyfikacja

Poniżej znajdziesz pełną specyfikację najważniejszych funkcjonalności dostępnych w programie ProstaPaczka, wraz z informacją, w której wersji programu dana funkcja jest dostępna! Kliknij interesujący Cię dział i sprawdź szczegółowy wykaz funkcjonalności.


OGÓLNE
Praca jednostanowiskowa
Filtrowanie, grupowanie, wyszukiwanie zestawienia pobranych dokumentów
Stosowanie formatowania warunkowego
Możliwość przygotowania listu dla pojedynczego dokumentu
Zbiorcze przygotowanie listów z wielu dokumentów dla wybranego przewoźnika
Wybór przewoźnika przez operatora przy każdym tworzonym liście przewozowym
Wyznaczanie kuriera dla którego przygotowany ma być list przewozowy na podstawie wartości pola własnego słownikowego dokumentu
Określenie typu pobieranego dokumentu: ZK, ZD, WZ, WZa, WZd, FZ, KFZ, PA, PAI, FS, KFS
Pobieranie dokumentów dla wybranego magazynu
Pobieranie dokumentów o wybranej fladze
Określanie kolejności pobierania dokumentów z Subiekta GT
Możliwość ograniczenia pobierania dokumentów do określonej liczby
Praca na wielu stanowiskach
Możliwość zmiany miejsca przechowywania bazy danych programu
Przygotowanie jednego listu przewozowego dla kilku dokumentów z Subiekta GT
Wyznaczanie kuriera dla którego ma być przygotowany list przewozowy na podstawie: podtytułu, uwag, rodzaju kredytu
Oznaczanie dokumentu jako ignorowany
Zbiorcze oznaczanie dokumentów jako ignorowane
Ograniczenie pobieranych dokumentów o wybranych kategoriach
Pobieranie dokumentów o wybranej kategorii
Ograniczanie pobieranych dokumentów do wybranych magazynów
Ograniczanie pobieranych dokumentów o wybranych flagach
Ograniczanie pobierania dokumentów o wybranych statusach
Dodatkowe reguły filtrowania pobieranych dokumentów
Wyświetlanie na zestawieniu wartości z pól własnych słownikowych
URUCHOMIENIE PRZYGOTOWANIA LISTU
Uruchomienie eksportu z menu kontekstowego dla pojedynczego dokumentu
Uruchomienie zbiorczego wystawienia listów dla wielu dokumentów
Rozpoczęcie eksportu po zeskanowaniu/wprowadzeniu numeru pełnego dokumentu
Rozpoczęcie eksportu po numerze (liczbowym) dokumentu
Uruchomienie przygotowania listu po niepełnym numerze dokumentu
Eksport po zeskanowaniu wartości z podtytułu dokumentu
Eksport po zeskanowaniu numeru oryginalnego (zamówienia)
Wsparcie skanera kodów kreskowych przy uruchamianiu przygotowania listu: sterowanie za pomocą kodów akcji, czy list ma być utworzony od razu, czy ma być wcześniej otwarte okno edycji danych listu, czy dla każdego listu ma się otwierać okno edycji danych.
Mechanizm automatycznego wyboru konta przewoźnika na podstawie zawartości dokumentu
Dodatkowe walidacje przesyłek przed przekazaniem do API przewoźnika (tylko wybrani kurierzy).
INTEGRACJA Z MODUŁEM MAGAZYNU
Możliwość zeskanowania kodu kreskowego z numerem listy magazynowej przygotowanej w module Magazynu dla Subiekta GT i wyświetlenie dokumentów zawartych na tej liście
Możliwość zeskanowania kodu kreskowego nośnika i wyświetlenie listy dokumentów do niego przypisanych
Czyszczenie nośnika z przypisanych dokumentów i towarów
KOMPLETACJA
Kompletacja towaru zawartego na dokumencie
Uruchomienie kompletacji po zeskanowaniu numeru pełnego dokumentu
Możliwość używania formatowania warunkowego na liście kompletowanych towarów jak i na liście nadmiarowych towarów
Wyświetlanie miniaturek ze zdjęciem towaru
Włączanie / wyłączanie wyświetlania danych dokumentu w oknie kompletacji
Blokowanie dokumentu w Subiekcie GT podczas kompletacji towaru (Sfera GT)
Możliwość wymagania zeskanowania dodatkowej wartości (np. numeru seryjnego) przy kompletacji wybranych towarów, który trafi do opisu pozycji dokumentu Subiekta GT
Możliwość wyświetlania dodatkowego okienka do wprowadzenia liczby kompletowanych sztuk danego towaru
Możliwość automatycznego oznaczenia jako skompletowane wszystkich towarów drobnicowych z kompletowanego dokument (na podstawie cechy towaru)
Definiowanie uprawnień dla użytkowniku do funkcji dostępnych w oknie (zapis wyglądu, edycja kolumn, użycie przycisku kompletacji i usuwania pozycji nadmiarowej) z możliwością autoryzacji danej czynności przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami
Zmiana flagi dokumentu po zakończeniu kompletacji, z możliwością wstawienia w komentarzu flagi informacji o wykonanej kompletacji (kto, kiedy i w jakim czasie)
Możliwość zmiany flagi po przerwaniu kompletacji, z możliwością wstawienia brakujących pozycji do komentarza flagi, wraz z informacją o użytkowniku i czasie wykonania
Rozpoznawanie dodatkowych kodów kreskowych jako opakowania zbiorcze, z możliwością ustawienia innego przelicznika dla każdego kodu kreskowego
Możliwość przełączania trybu skanowania z pojedynczego na zbiorczy za pomocą przycisku na panelu kompletacji
Możliwość stosowania kodu akcji do zmiany trybut skanowania pojedynczy / zbiorczy (zmiana za pomocą skanera kodów kreskowych)
Możliwość wstawienia informacji o przerwanej kompletacji do uwag dokumentu Subiekta GT
Rozpoznawanie towaru po kodzie kreskowym (EAN) lub symbolu towaru z Subiekta
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Realizacja zamówienia za pomocą Sfery GT
Możliwość wystawienia: faktury VAT sprzedaży (FS), paragonu imiennego (PAI), paragonu imiennego z fakturą detaliczną (PAI + FSd), wydania zewnętrznego (WZ)
Realizacja zamówienia bez wystawiania dokumentu
Odczytywanie typu dokumentu końcowego do wystawienia na podstawie pola własnego słownikowego,, podtytułu lub uwag dokumentu
Automatyczny montaż kompletów podczas wystawiania dokumentu końcowego
Określenie kategorii dokumentu: domyślna lub wyznaczona polem własnym słownikowym
Wydruk wystawianych dokumentów
Przepisanie zawartości pól własnych z zamówienia do dokumentu sprzedaży Subiekta GT
Uruchomienie zbiorczej realizacji zamówień (wiele zamówień jednocześnie)
WYZNACZANIE POBRANIA
Wyznaczanie listu za pobraniem na podstawie formy płatności: kredyt, karta, kredyt kupiecki
Wyznaczanie listu za pobraniem na podstawie zawartości pola własnego
Wyznaczanie listu za pobraniem na podstawie podtytułu
LOGISTYKA
Przygotowanie listów przewozowych dla wszystkich dostępnych w ramach programu przewoźników
Przygotowanie listów przewozowych dla wszystkich dostępnych w ramach programu rodzajów przesyłek Poczty Polskiej
Przygotowanie listów przewozowych dla pośredników usług logistycznych: Apaczka, Eurohermes, Paketo24, Świat Przesyłek
Przygotowanie listu ręcznego (nie powiązanego z dokumentem)
Określenie kolejności adresów: dostawy z kartoteki kontrahenta, dostawy dla dokumentu, z pola własnego, korespondencyjny z kartoteki kontrahenta, adres główny kontrahenta
Przygotowanie listów przewozowych za pośrednictwem platformy Wysyłam z Allegro,
Wyszukiwanie kontrahenta w bazie Subiekta GT z poziomu formularza listu
Możliwość wprowadzenia danych o liście przewozowym wystawionym poza programem
Odczytywanie gabarytu paczkomatu z uwag dokumentu
Możliwość wprowadzenia/zeskanowania gabarytu paczkomatu podczas przygotowania listu
Możliwość wprowadzenia/zeskanowania wagi przesyłki dla kuriera InPost
Wstawianie zawartości pola własnego do uwag listu przewozowego DPD, InPost, Apaczka
Wstawianie tytułu dokumentu do uwag listu przewozowego kuriera GEIS
Możliwość określenia domyślnej daty odbioru dla kuriera GEIS (przygotowanie przesyłek na następne dni)
Dodatkowy wybór rodzaju usługi dla przesyłek zagranicznych kuriera DHL
Automatyczne wyłączanie usługi PDI dla przesyłek zagranicznych kuriera DHL
Automatyczne przygotowanie etykiety zwrotnej dla kuriera DHL
Możliwość wpisania/zeskanowania wymiarów przesyłki podczas tworzenia listu dla kuriera InPost
Używanie skrótów klawiaturowych w oknie edycji listu przewozowego
Używanie kodów akcji (kodów kreskowych) do wykonywania operacji na paczkach
Możliwość odczytania parametrów paczek (rodzaj, waga, wymiary, niestandard) z pola dokumentu Subiekta GT lub z pół własnych towaru (niektórzy przewoźnicy)
Możliwość określenia opakowań, przypisania im kodów kreskowych i wykorzystywania ich do tworzenia paczek w oknie listu kuriera / przewoźnika
ZAPISYWANIE STANU W SUBIEKCIE GT
Zapisywanie numeru listu w uwagach, podtytule albo polu własnym tekstowym dokumentu Subiekta GT
Aktualizacja pola własnego słownikowego po przygotowaniu listu przewozowego
Wstawianie numeru listu do dokumentu źródłowego (np. zamówienia przy przygotowaniu listu dla faktury)
Wstawianie numeru listu do dokumentu końcowego (np. faktury gdy list tworzony jest do zamówienia)
Wstawianie numeru listu do serwisu Allegro.pl
Zmiana kategorii dokumentu po przygotowaniu listu
Zmiana flagi dokumentu po utworzeniu listu bez użycia Sfery
Wstawianie statusu logistycznego przesyłki do dokumentu Subiekta GT (podtytuł, pola własne)
WYDRUKI
Wydruk dokumentu po przygotowaniu listu w nowej instancji Sfery GT
Automatyczny wydruk dokumentu po przygotowaniu listu w tle za pomocą Sfery GT
Wydruk dokumentu końcowego (np. faktury) po przygotowaniu listu dla dokumentu źródłowego (np. zamówienia)
POWIADOMIENIA
Możliwość wygenerowania powiadomienia e-mail po przygotowaniu listu lub manifestu
Definiowanie własnego szablonu powiadomienia
Wysyłka powiadomienia od razu po przygotowaniu listu lub zbiorczo przez operatora
Możliwość zdefiniowania różnych powiadomień w zależności od kraju odbiorcy (np. w różnych językach)
Wysyłanie różnych powiadomień dla różnych dokumentów (w zależności od numeru oryginalnego)
Możliwość przygotowania pól własnych dla powiadomień (wstawianych przy zaistnieniu zdefiniowanych warunków)
Podgląd wygenerowanego powiadomienia
Edycja wygenerowanego (nie wysłanego) powiadomienia
Generowanie powiadomień z załącznikami
Definiowanie szablonów powiadomienia dla dokumentów zawierających listę pozycji i wszystkich przygotowanych listów przewozowych
WYSYŁANIE DOKUMENTÓW
Wysyłanie powiadomienia z możliwością dodania wydruku dokumentu jako załącznika
Zbiorcze wysyłanie dokumentów jako załącznik do powiadomienia
HISTORIA LISTÓW
Dostęp do informacji o wszystkich przygotowanych listach przewozowych
Wyszukanie listu po numerze dokumentu
Wyszukiwanie we wszystkich wyświetlonych wartościach
Otwarcie strony przewoźnika ze śledzeniem przesyłek
Pobranie statusu logistycznego dla pojedynczego listu
Wyświetlenie listy podpaczek do listu przewozowego
Zbiorcza aktualizacja statusów logistycznych
Nadawanie statusu wewnętrznego przesyłce
Zapisywanie w bazie programu komunikatu tworzenia listu przekazywanego przewoźnikowi
Zapisywanie w bazie programu etykiety zwróconej przez przewoźnika podczas tworzenia listu przewozowego
Automatyczne pobieranie statusów logistycznych od przewoźnika z możliwością wstawienia ich do dokumentu Subiekta GT
ROZLICZANIE POBRANIA
Możliwość importu pliku z zestawieniem listów do których wystąpił zwrot pobrania
Ręczna rejestracja zwrotu pobrania w ramach programu
Rozliczanie rozrachunków w Subiekcie GT za pomocą Sfery GT
ADMINISTRACYJNE
Zarządzanie widocznością niektórych pól / pozycji menu w ramach modułu Subiekta GT
Zarządzanie widocznością pozycji do przygotowania listu dla konkretnego przewoźnika w menu kontekstowym
Ostrzeżenie albo blokowanie przygotowania listu bez pobrania dla dokumentów oznaczonych jako pobraniowy
Ustawienie czasu przechowywania logów i tymczasowych wydruków
Dostęp do modułu raportowania (danych zgromadzonych w programie)
Możliwość zmiany programu do wydruku (Sumatra PDF, Adobe Acrobat Reader)
Dostęp do modułu rejestracji i statusowania oczekiwanych dostaw
Dostęp do modułu Biblioteki (przechowywania dokumentów)
Możliwość wymagania wyboru stanowiska pracy przy logowaniu użytkownika
Możliwość zarządzania użytkownikami programu
Tworzenie własnych grup uprawnień (np.: magazynier, pakowacz, biuro)
Definiowanie własnych skrótów klawiaturowych

Legenda:

- dostępne w wersji START

- dostępne w wersji STANDARD

- dostępne w wersji PREMIUM

- dostępne w wersji PRO


Serdecznie zapraszamy za zamawiania licencji za pośrednictwem naszej strony www.

KUP TERAZ!

 

Podziel się dobrą nowiną!