Wersje modułu obsługi magazynu dla Subiekta GT

Poniżej przedstawiamy listę funkcji programu przypisaną do poszczególnych wersji ProstejPaczki, która pozwoli na wybór najbardziej przydatnego rozwiązania. Dajemy możliwość przetestowania każdej wersji produktu i sprawdzenia wszystkich funkcji w codziennej pracy.

Od wersji START

 • Pobieranie wybranych dokumentów z Subiekta GT
 • Możliwość ograniczenia pobierania dokumentów do wyznaczonej kategorii
 • Możliwość pobierania dokumentów z wyznaczonych magazynów
 • Możliwość pobierania dokumentów o określonych statusach
 • Możliwość pobierania dokumentów z wybranymi flagami
 • Możliwość wybrania rodzaju asortymentu, który będzie kompletowany (Towar, Komplet, Usługa itp…)
 • Wydruk zbiorczej listy magazynowej
 • Personalizowanie wydruku – możliwość zarządzania wyglądem raportu, a następnie wydruk wyświetlonej zawartości
 • Zaawansowane filtrowanie, grupowanie, sortowanie, zarządzanie zawartością listy dokumentów i towarów
 • Automatyczne rozbijanie kompletu na składniki
 • Grupowanie tego samego asortymentu z wielu dokumentów do jednej listy magazynowej
 • Personalizacja widoczności pól i pozycji menu w ramach modułu

Od wersji STANDARD

 • Możliwość pracy wielostanowiskowej
 • Określanie kolejności dokumentów za pomocą terminu realizacji i flag
 • Dynamiczne dodawanie punktów priorytetu w zależności od czasu i zawartości dokumentu
 • Możliwość wyświetlenia okna rejestracji braku poszczególnych towarów
 • Wysłanie powiadomienia po zgłoszeniu braku towarów
 • Sterowanie (kodem kreskowym) akcją wykonywaną po zeskanowaniu numeru listy magazynowej (wyświetlenie / nadanie statusu)
 • Używanie akcji wykonywanych na dokumencie z Subiekta GT przy zmianie stanu kompletacji w magazynie:
  • Automatyczna zmiana kategorii dokumentu Subiekta GT po zakończeniu kompletacji (po zmianie jej statusu)
  • Automatyczny wydruk dokumentu z Subiekta GT za pomocą Sfery GT po zakończeniu kompletacji (po zmianie jej statusu)
  • Automatyczna zmiana flagi dokumentu Subiekta GT po zmianie stanu kompletacji

Od wersji PREMIUM

 • Zarządzanie użytkownikami programu
 • Budowanie grup uprawnień dla użytkowników programu
 • Weryfikacja użytkownika przed zmianą stanu kompletacji (możliwość wykorzystania jednego stanowiska komputerowego dla kilku operatorów)
 • Definiowanie własnych skrótów klawiaturowych
 • Wyświetlanie zawartości pól własnych słownikowych i SQL na zestawieniu z dokumentami
 • Automatyczna rejestracja numeru listy magazynowej przy zmianie statusu kompletacji
 • Możliwość przygotowania dedykowanego wzorca wydruku
 • Wydruk wielu zestawień przy jednej zmianie statusu (np. wykazu dokumentów z kodami kreskowymi i połączona zdekompletowana lista towarów)

 

Zobacz inne wpisy z kategorii PP Magazyn dla Subiekt GT

Podziel się dobrą nowiną!