Specyfikacja

Poniżej znajdziesz pełną specyfikację najważniejszych funkcjonalności dostępnych w programie ProstaPaczka, wraz z informacją, w której wersji programu dana funkcja jest dostępna! Kliknij interesujący Cię dział i sprawdź szczegółowy wykaz funkcjonalności.


Ogólne
Praca tylko na jednym stanowisku
Filtrowanie, grupowanie, wyszukiwanie zestawienia pobranych dokumentów
Przygotowanie jednego listu dla dokumentu
Zbiorcze przygotowanie listów dla wielu dokumentów
Możliwość wyboru przewoźnika przez operatora dla każdego listu przewozowego
Zbiorcze przygotowanie listów dla wskazanego przewoźnika
Automatyczne wybieranie przewoźnika na podstawie sposobu dostawy określonego w dokumencie Subiekta nexo
Automatyczny wybór przewoźnika na podstawie zawartości uwag dokumentu
Wybór pobieranych dokumentów: FS, PI, PA, WZ, ZK
Pobieranie dokumentów tylko z określonymi sposobami dostawy
Pobieranie dokumentów dla wybranego sposobu dostawy
Ograniczenie pobieranych dokumentów do konkretnego magazynu
Praca wielostanowiskowa – jedna baza i kilka stanowisk klienckich
Możliwość zmiany lokalizacji bazy danych programu
Wyszukiwanie dokumentów po numerze oryginalnym (zamówienia)
Przygotowanie jednego listu dla kilku dokumentów
Ograniczenie pobieranych dokumentów z wybranymi statusami
Uruchomienie eksportu
Uruchomienie eksportu z menu kontekstowego dla pojedynczego dokumentu
Uruchomienie zbiorczego wystawienia listów dla wielu dokumentów
Wprowadzenie lub zeskanowanie numeru pełnego dokumentu
Wprowadzenie lub zeskanowanie numeru oryginalnego dokumentu
Sterowanie słownikiem
Zaawansowane ustawienia przetwarzania
Wstępne przygotowanie listu
Możliwość przypisania kodu kreskowego do zdefiniowanego wcześniej zestawu ustawień
Uruchomienie tworzenia listu przewozowego na podstawie zeskanowania zawartości z pola własnego dokumentu (np. numeru zamówienia ze sklepu internetowego)
Dodatkowe walidacje przesyłek przed przekazaniem do API przewoźnika (tylko wybrani kurierzy).
Kompletacja
Kompletacja towarów z dokumentu
Dekompletacja towarów (rozbicie na składniki)
Wybór rodzaju towarów, który ma podlegać kompletacji
Określanie własnych kodów akcji do skanowania jako ekwiwalenty działań myszką / klawiaturą
Zapisywanie informacji o zakończonej kompletacji w uwagach lub polu własnym
Określanie widoczności danych dokumentu w oknie kompletacji
Opcja wyświetlania dodatkowego okienka do wprowadzenia / zeskanowania liczby kompletowanych sztuk
Możliwość uruchomienia kompletacji dokumentu po zeskanowaniu numeru listu wprowadzonego do Subiekta nexo
Opcja potwierdzania operatora wykonującego kompletację przed jej rozpoczęciem
Wyświetlanie miniaturek towarów
Definiowanie uprawnień dla użytkowniku do funkcji dostępnych w oknie (zapis wyglądu, edycja kolumn, użycie przycisku kompletacji i usuwania pozycji nadmiarowej) z możliwością autoryzacji danej czynności przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami
Możliwość zmiany trybut skanowania pojedynczego na zbiorczy za pomocą przycisku na panelu okna kompletacji
Możliwość uruchomienia kompletacji dokumentu Subiekta nexo na podstawie zeskanowanej zawartości pola własnego dokumentu
Możliwość rozbicia kompletów na składniki w oknie weryfikacji kompletności
Możliwość przeliczenia pozycji na jednostki podstawowe asortymentu
Obsługa kodów kreskowych przypisanych do innych miar (tylko przy przeliczaniu na jednostki podstawowe)
Realizacja zamówienia
Wystawienie dokumentu końcowego (faktury/paragonu) na podstawie zamówienia
Wydruk wystawionego dokumentu końcowego
Ustawienie osoby wystawiającej dokument końcowy zgodnie z operatorem wpisanym w ustawieniach dostępu
Wyznaczanie pobrania
Wyznaczanie pobrania na podstawie formy płatności za dokument
Wyznaczanie pobrania na podstawie sposobu dostawy
Określanie przesyłki za pobraniem na podstawie uwag dokumentu
Logistyka
Przygotowanie listów przewozowych dla wszystkich dostępnych w ramach programu przewoźników
Przygotowanie listów przewozowych dla wszystkich dostępnych w ramach programu rodzajów przesyłek Poczty Polskiej
Przygotowanie listów przewozowych dla pośredników usług logistycznych: Apaczka, Eurohermes, Paketo24, Świat Przesyłek
Przygotowanie listu ręcznego (nie powiązanego z dokumentem)
Przygotowanie listów przewozowych za pośrednictwem platformy Wysyłam z Allegro
Wyszukiwanie kontrahenta w bazie Subiekta nexo z poziomu formularza listu
Możliwość wyboru / zeskanowania gabarytu paczkomatu przez operatora podczas wprowadzania listu
Możliwość wprowadzenia wagi przesyłki przez operatora podczas przygotowania listu (wybrani przewoźnicy)
Opcja wpisywania wprowadzenia wymiarów przesyłki przez operatora podczas jej tworzenia (wybrani przewoźnicy)
Opcja blokowania lub ostrzegania przed utworzeniem listu do wybranego kodu pocztowego
Automatyczne wystawianie etykiet zwrotnych dla kuriera DHL
Automatyczne wystawianie listów zwrotnych DHL po przygotowaniu listu dla innego przewoźnika
Używanie skrótów klawiaturowych w oknie edycji listu
Możliwość użycia kodów akcji (kodów kreskowych) do zarządzania tabelą paczek
Zapis opakowań do dokumentu Subiekt Nexo
Skanowanie kodów opakowań w oknie edycji listów i tworzenie paczek na ich podstawie
Automatyczny wybór konta przewoźnika na podstawie zawartości dokumentu Subiekta nexo
Zapis numeru listu
Zapis numeru listu w uwagach dokumentu
Zapis numeru listu w dedykowanym dla numeru przesyłki polu dokumentu
Zaawansowany zapis w polach własnych
Możliwość zapisania numeru listu w zamówieniu i dokumencie realizującym
Powiadomienia
Możliwość wygenerowania powiadomienia e-mail po przygotowaniu listu lub manifestu
Definiowanie własnego szablonu powiadomienia
Wysyłka powiadomienia od razu po przygotowaniu listu lub zbiorczo przez operatora
Możliwość przygotowania pól własnych dla powiadomień (wstawianych przy zaistnieniu zdefiniowanych warunków)
Podgląd wygenerowanego powiadomienia
Edycja wygenerowanego (ale nie wysłanego) powiadomienia
Dołączanie stałych załączników do szablonów powiadomień
Definiowanie powiadomienia dla dokumentu zawierającego listę pozycji i wszystkich przygotowanych przesyłek
WYSYŁANIE DOKUMENTÓW
Wysyłanie powiadomienia z możliwością dodania wydruku dokumentu jako załącznika
Zbiorcze wysyłanie dokumentów jako załącznik do powiadomienia
Historia listów
Dostęp do informacji o wszystkich przygotowanych listach przewozowych
Wyszukanie listu po numerze dokumentu
Wyszukiwanie we wszystkich wyświetlonych wartościach
Otwarcie strony przewoźnika ze śledzeniem przesyłek
Pobranie statusu logistycznego dla pojedynczego listu
Zbiorcza aktualizacja statusów logistycznych
Dodanie statusu wewnętrznego do listu przewozowego
Automatyczna aktualizacja statusów logistycznych wewnątrz programu
Administracyjne
Zarządzanie widocznością niektórych pól / pozycji menu w ramach modułu Subiekta nexo
Zarządzanie widocznością pozycji do przygotowania listu dla konkretnego przewoźnika w menu kontekstowym
Ostrzeżenie albo blokowanie przygotowania listu bez pobrania dla dokumentów oznaczonych jako pobraniowy
Ustawienie czasu przechowywania logów i tymczasowych wydruków
Dostęp do modułu raportowania (danych zgromadzonych w programie)
Możliwość zmiany programu do wydruku (Sumatra PDF, Adobe Acrobat Reader)
Dostęp do modułu rejestracji i statusowania oczekiwanych dostaw
Dostęp do modułu Biblioteki (przechowywania dokumentów)
Możliwość wymagania wyboru stanowiska pracy przy logowaniu użytkownika
Możliwość zarządzania użytkownikami programu
Tworzenie własnych grup uprawnień (np.: magazynier, pakowacz, biuro)

Legenda:

- dostępne w wersji START

- dostępne w wersji STANDARD

- dostępne w wersji PREMIUM

- dostępne w wersji PRO


Serdecznie zapraszamy za zamawiania licencji za pośrednictwem naszej strony www.

KUP TERAZ!

 

Podziel się dobrą nowiną!