Jak zacząć?

 

POBIERZ DEMO

Wstęp

Niniejszy artykuł jest skróconą instrukcją pozwalającą na szybkie skonfigurowanie programu do podstawowej pracy z Subiektem GT. Nie przedstawiamy w niej wariantów dostosowania, tylko uruchomienie kluczowej funkcjonalności przygotowania listu przewozowego.

Ogólne informacje

 1. Zakładamy że demo już masz. Jak nie to możesz je pobrać tutaj: Demo PP2 dla Subiekta GT
 2. Pamiętaj, że możemy wygenerować klucze testowe odblokowujące wszystkie funkcjonalności. Szczegóły będą w mailu otrzymanym po zamówieniu dema lub możesz skorzystać z formularza kontaktowego.
 3. Pamiętaj, że jest dostępna instrukcja pod adresem: instrukcja.prostapaczka.pl
 4. Jak masz dodatkowe pytania, lub coś jest niezrozumiałe, to możesz:
  1. Napisać na forum programu: forum.prostapaczka.pl
  2. Napisać przez formularz kontaktowy
  3. Napisać bezpośrednio na naszą skrzynkę office@lcsoft.pl

Pierwsze uruchomienie – konfigurator

Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno konfiguratora, które pomoże Ci na włączenie odpowiednich zakładek w programie. Jeżeli już konfigurator był włączony lub zamknięty wszystkie potrzebne opcje będzie można ustawić w programie.

 1. Uruchamiamy program – pojawi się okno podstawowej konfiguracji wymagające rejestracji dema lub wpisaniu klucza
  1. Jak masz już klucz to wpisz
  2. Jak klucza nie ma to wciśnij przycisk rejestracji dema
 2. Wybierz program Subiekt GT i przejdź dalej
 3. Wybierz rodzaje przesyłek z których będziesz chciał korzystać i przejdź dalej
 4. W oknie znajdzie się informacja o powodzeniu.
  1. Jeżeli pojawi się uwaga, że nie mamy obecnie jakiegoś rodzaju przesyłki to kliknij przycisk wyślij email, aby nas o tym poinformować – otworzy się nowa wiadomość w domyślnym programie pocztowym.
  2. Jeżeli nie masz zainstalowanego programu pocztowego na komputerze to wciśnij przycisk skopiowania do schowka i wklei to w swoim programie pocztowym.
  3. Zakończ konfigurację – otworzy się normalne okno programu, w którym powinieneś mieć wyświetloną zakładkę SUBIEKT GT i zakładki poszczególnych przewoźników.

Spostrzeżenia

 1. W zakładce SUBIEKT GT będziesz pobierać dokumenty i tworzyć na ich podstawie listy przewozowe
 2. Po utworzeniu listu przewozowego będzie on wyświetlany w odpowiedniej zakładce przewoźnika, gdzie będzie można wydrukować ponownie etykietę, przygotować manifest itp.
 3. Wszystkie listy, niezależnie od przewoźnika będą widoczne w zakładce HISTORIA.

Konfiguracja właściwa

No to teraz przechodzimy do konfiguracji właściwej programu.

ProstaPaczka integruje różne systemy więc trzeba skonfigurować wszystkie niezbędne dostępy.

 1. Musimy pobierać dane z Subiekta GT, więc trzeba wskazać bazę danych Subiekta GT:
  1. Uruchamiamy okno konfiguracji w: PP2 -> zakładka SUBIEKT GT -> ikona zębatki -> zakładka KOMUNIKACJA Z SUBIEKT GT -> przycisk POŁĄCZENIE
  2. Uzupełniamy dane połączenia. Dalsze informacje w instrukcji połączenia do Subiekta GT
 2. Jak już mamy działające połączenie to możemy przejść do konfiguracji tego co będzie pobierane z Subiekta GT do programu:
  1. Uruchamiamy okno konfiguracji: PP2 -> zakładka SUBIEKT GT -> ikona zębatki -> zakładka KOMUNIKACJA Z SUBIEKT GT -> przycisk UST. IMPORTU (więcej informacji można uzyskać w INSTRUKCJI)
  2. W zakładce DOKUMENTY należy wybrać te rodzaje dokumentów, które mają być wyświetlane w PP2
  3. W zakładce POBRANIA należy wybrać jak PP2 ma rozpoznawać do którego dokumentu ma wystawić listy za pobraniem
  4. W zakładce ADRESY należy ustawić w jakiej kolejności PP2 ma wstawiać adres na etykietę
  5. Pozostałe zakładki można przejrzeć (opis jest w instrukcji) – ale nie są wymagane do rozpoczęcia pracy
 3. Sfera GT – jeżeli planujemy wykorzystywać funkcjonalności wykorzystujące Sferę GT, to można od razu uzupełnić dane użytkownika, który będzie wykorzystywany w komunikacji
  1. Otwieramy okno: PP2 -> zakładka SUBIEKT GT -> ikona zębatki -> zakładka KOMUNIKACJA Z SUBIEKT GT -> przycisk SFERA GT
  2. Podajemy uprawnienia użytkownika do komunikacji przez Sferę GT (patrz: instrukcja)
 4. Teraz można pobrać dokumenty aby sprawdzić czy widzimy to co trzeba
  1. Klikamy w PP2 -> zakładka SUBIEKT GT -> przycisk POBIERZ
  2. Znaczenie poszczególnych filtrów opisane jest w instrukcji dla panelu głównego.
  3. Możesz poustawiać / powyłączać / przefiltrować zestawienie (Instrukcja zarządzania zestawieniami)
 5. Jak już mamy dokumenty, to czas na konfigurację przewoźników
  1. Jeżeli w konfiguratorze przy pierwszym uruchomieniu wybrane zostały rodzaje przesyłek to zakładki przewoźników powinny być już otwarte.
  2. Jeżeli nie są to wejdź do okna zarządzania metodami eksportu dla modułu: PP2 -> zakładka SUBIEKT GT -> ikona zębatki -> zakładka PROGRAM -> przycisk METODY EKSPORTU i włącz te rodzaje przesyłek, których będziesz używać (opis okna można przeczytać w instrukcji)
  3. Dla każdego przewoźnika będzie trzeba wykonać podobne czynności, to co jest potrzebne per przewoźnik i skąd to wziąć opisaliśmy TUTAJ
  4. Przechodzimy na zakładkę przewoźnika -> ikona zębatki -> przycisk KONTA
  5. Podajemy dane autoryzacyjne do konta dostępowego
  6. Zapisujemy i zamykamy okno
  7. Klikamy na przycisk WYDRUKI znajdujący się obok przycisku KONTA
  8. Zwróć uwagę czy włączony jest checkbox wydruku etykiety po utworzeniu listu (w przeciwnym razie list się utworzy, ale nie będzie drukowany)
  9. Ustaw drukarkę na której mają się drukować etykiety (jak nie ustawi się drukarki etykiety będą otwierać się jako pliki PDF)
 6. Teraz możesz zdecydować w jaki tryb pracy będzie dla Ciebie odpowiedni, ustawiając odpowiednią wartość w prawym górnym rogu panelu zakładki SUBIETK GT (więcej w instrukcji)
 7. Dla wybranych przewoźników należy ustawić parametry przetwarzania dokumentu na list przewozowy tj. numer rachunku, domyślna waga paczki itd.
  1. PP2 -> zakładka SUBIEKT GT -> ikona zębatki -> zakładka POCZTA POLSKA – tutaj można ustawić parametry dla przesyłek Poczty Polskiej
  2. PP2 -> zakładka SUBIEKT GT -> ikona zębatki -> zakładka KURIERZY – tutaj można ustawić parametry przetwarzania dla pozostałych przewoźników
 8. Ostatnią podstawową konfiguracją jest ustalenie gdzie w dokumencie Subiekta GT będzie zapisywany numer utworzonego listu przewozowego
  1. Otwórz okno konfiguracji: PP2 -> zakładka SUBIEKT GT -> ikona zębatki -> zakładka PROGRAM -> przycisk PO EKSPORCIE
  2. Wybierz miejsce w którym PP będzie zapisywać numer listu przewozowego (więcej do przeczytania w instrukcji).
 9. Można już spróbować przygotować pierwszy list przewozowy
  1. Pobierz dokumenty w zakładce SUBIEKT GT
  2. Wybierz dokument, dla którego chcesz przygotować list przewozowy
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i uruchom przygotowanie listu dla konkretnego przewoźnika, lub jeżeli skonfigurowany jest tryb pracy możesz użyć opcji wydruku etykiety. Więcej o pozycjach menu kontekstowego możesz przeczytać w instrukcji.

Jeżeli wszystko poszło dobrze, to wydrukowany został list a jego numer zapisany w Subiekcie GT 😊

Oczywiście jest jeszcze kilka ustawień, które polecamy przejrzeć: