Aktualizacja dokumentu po przygotowaniu listu

W organizacjach, w których istnieją procesy opisujące przepływ pracy, zazwyczaj zdefiniowane są punkty, pozwalające na ocenę aktualnego stanu każdego procesu. W firmach z branży e-commerce nie jest inaczej. Jedną z zalet Subiekta GT są parametry, które można samodzielnie zdefiniować i dostosować do swoich wymagania i oczekiwań.

Przy opracowaniu procesu obsługi zamówienia, na pewno liczy się początkowe jego stadium – weryfikacja i przygotowanie zamówienia do wysłania. Istotny jest także punkt końcowy, czyli zamknięcie zamówienia. Pozwala to na monitorowanie aktualnej liczby zamówień, które muszą zostać jeszcze obsłużone w danej chwili.

Często też, stosuje się statusy pośrednie, które oznaczają realizację pojedynczego etapu procesu. Właściwa identyfikacja i oznaczenie poszczególnych etapów procesu, pozwala na automatyzowanie niektórych jego części, w szczególności tych, które nie wymagają ingerencji użytkownika.

Jako, że każda firma działa nieco inaczej, nie ma jednego najlepszego sposobu oznaczania statusu zamówienia.

Zmiana stanu dokumentu

W ProstejPaczce umieściliśmy wypracowane przez kilka lat mechanizmy, pozwalające na zapisanie informacji o zakończeniu przygotowania listu przewozowego. Dzięki temu możesz podejrzeć aktualny stan procesu i zarządzać nim w taki sposób, jaki najlepiej pasuje do Twojej organizacji.

Pole własne słownikowe – możliwa jest aktualizacja pola własnego przetwarzanego dokumentu i ustawienie konkretnej wartości ze słownika.

Flaga – po utworzeniu listu, do dokumentu przypisana zostanie wskazana w ustawieniach flaga.

Kategoria – po utworzeniu listu, zmieniona zostanie kategoria dokumentu.

Zapis numeru listu

W ProstejPaczce umożliwiliśmy zapisanie numeru utworzonego listu przewozowego w najbardziej popularnych miejscach:

  • W uwagach – aby można było wykorzystywać tą funkcję w podstawowych wersjach produktu
  • W podtytule
  • W polu własnym – ta opcja wykorzystywana jest najczęściej przez organizacje, które odczytują numer listu w kolejnych etapach obsługi zamówienia.

Możliwe jest także zapisanie numeru listu w dokumencie powiązanym (zamówienie <-> faktura / paragon), dzięki czemu ułatwisz sobie wyszukiwanie informacji w samym Subiekcie GT.

 

Zobacz inne wpisy z kategorii Subiekt GT

Podziel się dobrą nowiną!