ProstaPaczka v19.12.0.5

Drobne poprawki do wersji STABILNEJ.

Sello

  • Poprawiono usuwanie nadmiarowych towarów w oknie kompletacji
  • Uzupełniono dodawanie symboli towarów do opisu zawartości listów kuriera DPD

Subiekt GT

  • Uzupełniono konwersję kilku dokumentu na jeden list InPost ShipX
Podziel się dobrą nowiną!