Najprostszy sposób na wysyłkę paczek kurierem lub Pocztą Polską!
 
Zastanawiasz się nad zakupem naszego oprogramowania? Zadzwoń do nas!       609 241 305 (pon-pt od 9:00 do 14:00)

Wypisuj listy szybciej – użyj skrótów klawiaturowych

W ostatniej wersji programu (v20.10.3) wprowadzaliśmy poprawki wizualne w oknie edycji listu przewozowego kuriera DHL 24. Poprawki polegały na dynamicznym dostosowaniu zawartości okna do jego szerokości tak, aby pola zwiększały się przy rozszerzaniu okna, oraz na dodaniu funkcji wczytywania paczek na podstawie przygotowanych opakowań.

Korzystając z tego, że już zmienialiśmy formularz, postanowiliśmy eksperymentalnie dodać obsługę skrótów klawiaturowych w oknie. Mamy nadzieję, że pomogą one użytkownikom wprowadzającym wiele listów w jeszcze szybszym ich tworzeniu 🙂

Gdzie ustawiać skróty

Skróty klawiaturowe z możliwością ich zmiany są dostępne w wersji PREMIUM ProstejPaczki. Ustawiać je można w menu ADMINISTRACJA -> SKRÓTY.

Skróty są też dostępne w innych często wykorzystywanych modułach programu (np. Module obsługi wysyłek dla Subiekta GT, module obsługi wysyłek dla Subiekta nexo, Module wydruku list magazynowych dla Subiekta GT oraz module wydruku list magazynowych dla Subiekta nexo).

Opis ustawiania i edycji skrótów klawiaturowych można znaleźć w instrukcji programu ProstaPaczka: Administracja – Skróty.

Skróty klawiaturowe pomagające w szybkim wypisywaniu listu przewozowego

Lista skrótów klawiaturowych

Dodaliśmy ogólne skróty, które docelowo mają działać nie tyko w oknie kuriera DHL, ale też w oknach pozostałych przewoźników. Dzięki temu nie będzie trzeba oddzielnie uczyć się skrótów klawiaturowych dla każdego przewoźnika.

Dodaliśmy następujące skróty, które według nas są najpotrzebniejsze:

  • Wybierz opakowanie – po użyciu wyświetlone zostanie okno wyboru jednego ze zdefiniowanych opakowań i skonwertowania go na paczkę kuriera
  • Usuń wybraną paczkę – skrót usuwa aktualnie zaznaczony wiersz w tabeli paczek
  • Usuń ostatnią paczkę – usuwa ostatnią pozycję na liście paczek
  • Usuń wszystkie paczki – usuwa wszystkie wprowadzone paczki
  • Duplikuj paczkę – dodaje taką samą paczkę jaka jest aktualnie zaznaczona (opcja ta jest dostępna z poziomu menu kontekstowego nagłówka wiersza tabeli paczek)
  • Wybierz paczkę ze słownika – uruchamia okno wyboru paczki ze słownika paczek (opcja ta była dostępna z poziomu menu kontekstowego nagłówka wiersza tabeli paczek)
  • Przejdź do tabeli paczek – skrót ustawia kursor na tabeli paczek
  • Przejdź do pola skanowania kodu akcji – ustawia kursor w polu umożliwiającym zeskanowanie kodu akcji lub kodu opakowania
  • Przejdź do nadawcy – skrót przechodzi do pierwszego pola tekstowego w sekcji nadawca
  • Przejdź do odbiorcy – skrót przechodzi do pierwszego pola w sekcji odbiorcy listu

Okna edycji listów dla pozostałych przewoźników

Okno listu kuriera DHL było pierwsze, a funkcjonalność powoli będziemy wprowadzać dla pozostałych przewoźników. Jeżeli zależy Ci szczególnie na którymś przewoźniku to zapraszamy do zgłaszania sugestii na forum programu.

 

Podziel się dobrą nowiną!