Nowości w ProstaPaczka! (lipiec 2022) – kolektory dla Subiekta i zmiany w WaproMag

Aplikacja PP Kolektor wspiera weryfikację dużych dokumentów, realizowaną przez kilku pracowników jednocześnie! Dla dokumentów z Subiekta GT dodano możliwość stosowania symbolu towaru jako kod kreskowy przy kompletacji towarów z magazynu, …

ProstaPaczka v19.8.4

Subiekt GT 1.58 HF1 W tej wersji ostatnia seria poprawek dostosowujących produkt do najnowszej wersji Subiekta GT.  w zakresie wykorzystania sfery w mechanizmach: zapisywania wartości do pozycji przy kompletacji wydruku …