Nowości w ProstaPaczka! (lipiec 2022) – kolektory dla Subiekta i zmiany w WaproMag

Aplikacja PP Kolektor wspiera weryfikację dużych dokumentów, realizowaną przez kilku pracowników jednocześnie! Dla dokumentów z Subiekta GT dodano możliwość stosowania symbolu towaru jako kod kreskowy przy kompletacji towarów z magazynu, …

PP Kolektor – Scenariusze kompletacji towarów z magazynu 

W ostatnim wydaniu systemu PP Kolektor, wspierającego proces kompletacji zamówień na magazynie, dodaliśmy możliwość zdefiniowania scenariuszy kompletacji. Funkcja ta ma wspierać rozdzielanie dokumentów do kompletacji między pracownikami. Głównym zadaniem scenariuszy …