Najprostszy sposób na wysyłkę paczek kurierem lub Pocztą Polską!
 
Zastanawiasz się nad zakupem naszego oprogramowania? Zadzwoń do nas!       609 241 305 (pon-pt od 9:00 do 14:00)

Nowości w PP2, PP Mag, PP Kolektor! (czerwiec 2024)

KOLEKTORY

 • Na ekranie pakowania dodaliśmy możliwość sprawdzenia statusu oznaczania dokumentu jako spakowany, jeżeli w trakcie zmiany dojdzie do problemu komunikacyjnego.
 • Na ekranie podglądu towaru dodaliśmy wyświetlanie daty aktualizacji danych (na samym dole okna).
 • Dodaliśmy możliwość aktualizacji danych towaru na ekranie podglądu towaru.
 • Dodaliśmy automatyczną aktualizację towaru przy wejściu do okna podglądu towaru.
 • Na ekranie weryfikacji dodaliśmy możliwość wyświetlenia okna do wprowadzenia ilości automatycznie po zeskanowaniu towaru (opcja możliwa do ukrycia w ramach zestawu ustawień).
 • W oknie zmiany ilości zeskanowanego podczas weryfikacji towaru, dodaliśmy wyświetlanie nazwy towaru lub kodu kreskowego, jeżeli towar nie został jeszcze rozpoznany.
 • Na ekranie tworzenia dokumentu w ERP dodaliśmy możliwość wyświetlenia okna do wprowadzenia ilości automatycznie po zeskanowaniu towaru (opcja możliwa do ukrycia w ramach zestawu ustawień).
 • W oknie zmiany ilości na ekranie tworzenia dokumentu, dodaliśmy wyświetlanie nazwy towaru lub kodu kreskowego (jeżeli towar nie został jeszcze rozpoznany).
 • Na liście dokumentów dodaliśmy możliwość uruchomienia synchronizacji dokumentów (pobrania aktualnych, usunięcia odpiętych od użytkownika).
 • Na liście dokumentów dodaliśmy możliwość wyszukiwania: po części numeru pełnego, po części nazwy kontrahenta, po części nazwy nośnika, po części kodu kreskowego nośnika.
 • Dodaliśmy możliwość usunięcia dokumentu z urządzenia. Opcja możliwa do uruchomienia z poziomu menu kontekstowego na ekranie listy dokumentów. Aby funkcja była widoczna w menu, należy ją włączyć w zestawie ustawień (parametrach kolektora).

PP Mag

 • Na liście dokumentów w zakładkach przyjęcia i wydania dodaliśmy opcję anulowania dokumentu z poziomu menu kontekstowego.
 • W zakładce WYDANIA dodaliśmy możliwość zbiorczego anulowania dokumentów.
 • W zakładce WYDANIA dodaliśmy możliwość odpięcia dokumentu od nośnika (z poziomu menu kontekstowego).
 • W zakładkach WYDANIA i PRZYJĘCIA dodaliśmy możliwość zmiany statusu „Anulowany” na „Brak” lub „Gotowy do wydania”.

PP Mag dla Subiekta GT

 • W ustawieniach realizacji zamówienia na dokument sprzedaży programu Sfera GT Serwer, dodaliśmy opcję umożlwiającą wyłączenie przepisywania płatności przez program, aby rozwiązać problem przeliczania płatności z waluty obcej na PLN przy wystawianiu paragonu.
 • W oknie podglądu weryfikacji wydania i przyjęcia dodaliśmy kolumny prezentujące ilość brakującą i nadmiarową danego towaru.

PP Mag dla Subiekta nexo

 • Dodaliśmy możliwość zdefiniowania adresu IP, na którym nasłuchuje program Sfera nexo Serwer, aby można było wykonywać operacje sferyczne na innych komputerach w sieci. Adres IP należy podawać w argumentach wywołania programu, jako ostatni parametr.
 • W oknie podglądu weryfikacji wydania i przyjęcia dodaliśmy kolumny prezentujące ilość brakującą i nadmiarową danego towaru.

API / IIS

 • Dodaliśmy rejestrowanie operacji zmiany statusu dokumentu, aby kolektor mógł odpytać o wynik operacji.
 • Dodaliśmy możliwość wyświetlenia listy raportów, które zostały oznaczone jako dostępne przez przeglądarkę.

Moduł obsługi wysyłek dla Subiekta GT

Dodaliśmy możliwość zapisania linku śledzenia przesyłki w polu własnym dokumentu, z którego tworzony jest list.

Moduł obsługi wysyłek dla Subiekta nexo

 • Dodaliśmy do ustawień przetwarzania dokumentu na przesyłkę DPD i DPD Pick Up, ustawień wyznaczania wartości ubezpieczenia.
 • W funkcji przenoszenia statusów logistycznych do dokumentu Subiekta nexo dodaliśmy możliwość wyboru nadpisywania pola własnego najnowszym statusem.

DB SCHENKER

W ustawieniach konta dostępowego dodaliśmy przełącznik, pozwalający na włączenie wymuszania akceptowania certyfikatów serwisu przewoźnika.

PP ETYKIETA

 • Dodaliśmy definicję pola pozwalającego na ustalenie czy ma być drukowana etykieta, list przewozowy czy oba wydruki na raz.
 • Dodaliśmy obsługę rozpoznawania własnych rodzajów opakowań i przekształcania ich na kod opakowania systemu Schenker.
 • Dodaliśmy nową definicję pola pozwalającą na ustawienie typu produktu (SYSTEM / SYSTEM PREMIUM).
Podziel się dobrą nowiną!