Najprostszy sposób na wysyłkę paczek kurierem lub Pocztą Polską!
 
Zastanawiasz się nad zakupem naszego oprogramowania? Zadzwoń do nas!       609 241 305 (pon-pt od 9:00 do 14:00)

Nowości w ProstaPaczka! (listopad 2022) – PP KOLEKTOR generuje dokumenty PZ

Na kolektorach dużo się działo! Warto zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji.

 • Dodano blokadę podejmowania nośnika, który został oznaczony jako niewidoczny
 • Dodaliśmy import zestawów ustawień z serwera oraz możliwość przełączania się między nimi
 • Podczas podejmowania nowych dokumentów z poziomu kolektora dodano opcję wyświetlania liczby dokumentów przypisanych do scenariusza
 • Przy przypisaniu dokumentu do nośnika nastąpi automatyczna zmiana statusu dokumentu na Kompletowany
 • Przy odpięciu dokumentu od nośnika nastąpi automatyczna zmiana statusu dokumentu na Wydane na operatora
 • Przy rozpoczęciu kompletacji dokumentu z poziomu listy dokumentów lub listy towarów w trybie bez nośników, nastąpi automatycznie zmiana statusu dokumentu na Kompletowany
 • Przy podejmowaniu nośnika, do którego przypisane są dokumenty wydań nastąpi automatyczna zmiana statusu dokumentu na Kompletowany
 • Dodano opcję cyklicznego odświeżania listy używanych towarów
 • Dodano aktualizację stanów magazynowych na liście kompletowanych towarów po automatycznym odświeżeniu towaru
 • Dodano automatyczną zmianę lokalizacji towaru po automatycznym odświeżeniu danych towaru
 • Dodano zabezpieczenie przed zdublowaniem dokumentów lub towarów w bazie urządzenia mobilnego
 • Na liście kompletowanych towarów dodano możliwość zaznaczenia pozycji pojedynczym tapnięciem, aby możliwe było wywołanie menu kontekstowego (podglądu kodów kreskowych czy zgłoszenia braku w lokalizacji)
 • Poprawiono usuwanie numeru dokumentu z listy kompletowanych towarów po zgłoszeniu braku towaru
 • Dodano możliwość utworzenia dokumentu przyjęcia w Subiekcie GT
 • Dodano wyświetlanie stanu towaru we wszystkich magazynach na ekranie kompletacji
 • Dodano możliwość podglądu kodów kreskowych towaru na ekranie kompletacji
 • Dodano ekran z listą towarów zapisanych na urządzeniu
 • Dodano możliwość pobrania wszystkich towarów z bazy Subiekta
 • Dodano możliwość przejścia z okna weryfikacji do okna tworzenia nowego dokumentu przyjęcia
 • Na ekranie listy dokumentów dostępnego z menu głównego dodano podgląd tworzonych dokumentów
 • Dodano możliwość pobrania danych dostawców na urządzenie (przy tworzeniu nowego dokumentu)
 • Dodano możliwość pominięcia dokumentu przy podejmowaniu, do którego zgłoszono braki dla przynajmniej jednej pozycji
 • Dodano możliwość zablokowania podjęcia konkretnego dokumentu, jeżeli do jego pozycji zostały zgłoszone braki towaru w lokalizacjach

Moduł obsługi wysyłek dla Sello

 • W ustawieniach po eksporcie dodano opcję automatycznego wydruku faktury sprzedaży detalicznej po wydrukowaniu paragonu z Subiekta GT
 • Dodaliśmy nowe metody eksportu: WzA Allegro One Box i WzA Allegro One Punkt, które mają zastąpić WzA Allegro One UPS
 • Zmieniliśmy sposób wyznaczania umowy/usługi WzA dostosowując program do najnowszych zmian w Allegro

Moduł obsługi wysyłek dla Subiekta GT

 • Dodaliśmy możliwość przygotowania listu metodami WzA Allegro DPD, WzA Allegro UPS
 • Dodaliśmy nowe metody eksportu: WzA Allegro One Box i WzA Allegro One Punkt, które mają zastąpić WzA Allegro One UPS
 • Zmieniliśmy sposób wyznaczania umowy/usługi WzA dostosowując program do najnowszych zmian w Allegro

Moduł obsługi wysyłek dla Subiekta nexo

 • Dodaliśmy nowe metody eksportu: WzA Allegro One Box i WzA Allegro One Punkt, które mają zastąpić WzA Allegro One UPS
 • Dodaliśmy możliwość przygotowania jednego listu Pocztex 2.0 do wielu zaznaczonych dokumentów
 • Zmieniliśmy sposób wyznaczania umowy/usługi WzA dostosowując program do najnowszych zmian w Allegro

Moduł obsługi wysyłek dla Wapro Mag

 • Dodaliśmy nowe metody eksportu: WzA Allegro One Box i WzA Allegro One Punkt, które mają zastąpić WzA Allegro One UPS
 • Zmieniliśmy sposób wyznaczania umowy/usługi WzA dostosowując program do najnowszych zmian w Allegro

WYDANIA

 • Dodaliśmy możliwość zdefiniowania zestawów ustawień, które będą mogły być pobrane na kolektor
 • Dodaliśmy możliwość zmiany statusu dokumentu z Odłożone na: Brak, Gotowe do wydania, Anulowane
 • Zmieniliśmy sposób wyznaczania kodu stref aby traktować brak strefy jako strefę – będzie oznaczona jako N/D
 • Dodano wyświetlanie stanu magazynowego towaru z ERP na liście pozycji dokumentu
 • Dodano wyświetlanie informacji o zgłoszonych brakach towaru w lokalizacjach
 • Dodano status dokumentu: KOMPLETOWANY nadawany w momencie przypisania dokumentu do nośnika / rozpoczęcia kompletacji
 • Dodano możliwość zapisania aktualnego statusu kompletacji dokumentu do pola własnego Subiekta GT (automatycznie po zmianie stanu dokumentu)
 • Dodano możliwość zapisania informacji o rozpoczęciu i zakończeniu kompletacji dokumentu w polu własnym Subiekta GT (zapisywane będą tylko statusy powiązane z kompletacją)
 • Dodano zabezpieczenie przed zaznaczeniem dokumentów z różnych magazynów
 • Dla Subiekta GT dodano możliwość pobrania lokalizacji ze strefy składowania, które nie będą pokazywane przy kompletacji towarów
 • Dla Subiekta GT dodano możliwość wydzielenia symbolu strefy lokalizacji kompletacji i wyświetlenie kodu dla pozycji dokumentu
 • Dodano wyświetlanie lokalizacji ze strefy kompletacji przy pozycji
 • Dodano wyświetlanie na liście dokumentów: liczby pozycji, ilości towaru, kodów stref kompletacji, liczby stref w pozycjach
 • Do mechanizmu wyznaczania grup dokumentu dodaliśmy możliwość uwzględniania: kodów stref, liczby stref
 • Do mechanizmu wyznaczania grup dodaliśmy możliwość definiowania warunków dla atrybutów liczbowych
 • Dodano okno umożliwiające podgląd zgłoszonych braków towaru w lokalizacji
 • Dodano ostrzeżenie przed wydaniem dokumentu dla którego zgłoszony został brak towaru w lokalizacji dla przynajmniej jednej pozycji
 • Dodano możliwość zmiany statusu dokumentu z Gotowe do wydania na Brak lub Anulowane

PP AUTOTASK

Dodano opcję automatycznego uruchamiania harmonogramu zadania przy uruchamianiu aplikacji.

WYSYŁAM Z ALLEGRO

 • Zmieniono sposób sprawdzania statusu tworzenia listu w Allegro aby można było zdefiniować liczbę prób i czas oczekiwania między nimi
 • Dostosowaliśmy sposób wyznaczania identyfikatora usługi WzA do najnowszych zmian w Allegro
 • Dodaliśmy możliwość dodania wszystkich dostępnych w WZA usług jednym przyciskiem
 • Dodaliśmy możliwość usunięcia wszystkich usług zapisanych w koncie dostępowym WZA
 • Dodaliśmy zabezpieczenie przed dodaniem usługi która nie jest obsługiwana w ProstejPaczce
 • W oknie edycji listu poprawiliśmy wyświetlanie ostrzeżenia o braku obsługi pobrania w wybranej umowie/usłudze Wysyłam z Allegro

POWIADOMIENIA

Do konfiguracji powiadomienia o przygotowaniu listu z Subiekta nexo oraz przygotowania manifestu, dodano zastępnik dla numeru telefonu odbiorcy oraz sformatowanej kwoty pobrania.

HISTORIA

Dodaliśmy generowanie linku śledzenia dla przesyłek Allegro One

POCZTA POLSKA

Dodano opcję wymuszenia dodania placówek nadawczych do bazy punktów Poczty Polskiej

Podziel się dobrą nowiną!