Najprostszy sposób na wysyłkę paczek kurierem lub Pocztą Polską!
 
Zastanawiasz się nad zakupem naszego oprogramowania? Zadzwoń do nas!       609 241 305 (pon-pt od 9:00 do 14:00)

Nowości w ProstaPaczka! (listopad 2023) – Automatyczne ZD z kolektora

Tym razem pojawiła się funkcjonalność pozwalająca automatycznie wygenerować dokument ZD do brakujących towarów!

 • Na liście towarów dodaliśmy możliwość wyszukania towaru po części symbolu (wyszukiwanie wśród towarów pobranych na kolektor).
 • Dodaliśmy możliwość odłożenia dokumentów i towarów do istniejącego nośnika (rzeczywistego).
 • Dodaliśmy do okna pakowania wyświetlanie towarów w trakcie pakowania (spakowane więcej niż jeden ale mniej niż wynika z dokumentu).
 • Do okna edycji opakowania, w oknie tworzenia listu przewozowego, dodaliśmy możliwość edycji opcji „Niestandard”.
 • W oknie podglądu towaru dodaliśmy wyświetlanie uwag z kartoteki towarów (dla Subiekta GT i Subiekta nexo).
 • Dodaliśmy blokowanie wylogowania, aby nie było możliwe podczas trwania pakowania.

PP Mag

Dodaliśmy możliwość wyboru nowych pól w oknie wyboru atrybutów (np. przy definiowaniu grup): uwagi, uwagi do kompletacji, uwagi do pakowania.

PP Mag – Wydania

 • Dodaliśmy możliwość podglądu danych utworzonych listów (menu kontekstowe dokumentu).
 • Dodaliśmy możliwość tworzenia dokumentu ZD na podstawie braków w nośniku (tylko dla Subiekta GT).

PP Mag dla Subiekta GT

 • Dodaliśmy możliwość ograniczenia pobierania stanów towarów, aby były pobierane tylko z określonych magazynów.
 • Dodaliśmy możliwość konfiguracji, które rodzaje towaru (towar, komplet, usługa, opakowanie) będą pobierane podczas importu wszystkich towarów na kolektor.
 • Dodaliśmy możliwość konfiguracji wybieranego wzorca wydruku dla dokumentu sprzedaży, w zależności od kraju odbiorcy oraz pobrania.

PP Mag dla Subiekta nexo

Dodaliśmy możliwość pobierania dokumentów FZ (Faktury zakupu).

PPMag – Sfera GT Serwer

Dodaliśmy możliwość ustawienia IP, na którym nasłuchuje serwer, aby można było z niego korzystać z innych komputerów znajdujących się w sieci lokalnej.

Moduł obsługi wysyłek dla Subiekta GT

 • Dodaliśmy możliwość tworzenia etykiet w serwisie eMag za pomocą API Paxy.
 • Do okna zarządzania atrybutami dodaliśmy kwotę pobrania.
 • Dodaliśmy możliwość utworzenia listu za pomocą ogólnej metody Paxy (dla wszystkich sposobów dostawy).

Moduł obsługi wysyłek dla Subiekta nexo

 • Dodaliśmy możliwość tworzenia etykiet Geodis.
 • Dodanie możliwości przygotowania listów GEIS Cargo w opcji wstępnego przygotowania listu (PRO).

Moduł obsługi wysyłek dla WaPro Mag

 • Dodaliśmy pobieranie dokumentu sprzedaży FUE.
 • Dodaliśmy możliwość zapisania danych o paczkach do tabeli dodatkowej dokumentu sprzedaży.

Raporty

 • Po dodaniu nowego raportu dodaliśmy automatyczne odświeżenie listy i wybranie dodawanego raportu.
 • Po edycji raportu dodaliśmy jego automatyczne wybieranie na liście.

Paxy

 • Dodaliśmy możliwość tworzenia etykiet na platformie eMag.
 • Dodaliśmy możliwość uzupełniania sposobów dostawy Paxy z predefiniowanych wartości.
 • Dodaliśmy ogólną metodę 'Paxy’, pozwalającą na używanie wszystkich sposobów dostawy udostępnianych przez Paxy.
 • Dodaliśmy w zakładce PAXY przycisk przygotowania listu ręcznego dla konkretnego sposobu dostawy.
 • Dla listów tworzonych za pomocą ogólnej metody 'Paxy’, dodaliśmy w oknie edycji listu pole ze sposobem dostawy i ukryliśmy pole z typem paczki (typ definiowany jest w słowniku sposobów dostawy).

DB Schenker

 • Dodaliśmy walidację wewnętrzną wykluczającą przesyłki paczkowe (nie są już obsługiwane przez przewoźnika).
 • Usunęliśmy możliwość tworzenia listów ręcznych do przesyłek paczkowych.
 • Usunęliśmy możliwość przygotowania manifestu (był potrzebny tylko dla przesyłek paczkowych).
 • W oknie edycji listu dodaliśmy możliwość wprowadzenia liczby palet zwrotnych w usłudze 1:1.

GEIS

Zmieniliśmy funkcję tworzenia paczek na podstawie opakowania, aby wymiary przeliczane były na metry.

Pharmalink

Dodaliśmy automatyczne przycinanie zawartości pól z identyfikatorami odbiorcy, nadawcy i płatnika przed zapisaniem do bazy programu.

Wysyłam z Allegro

W ustawieniach konta dostępowego dodaliśmy opcję oczyszczania numeru telefonu przed utworzeniem listu w API.

UPS

 • Dodaliśmy integrację z API REST przewoźnika.
 • Dodaliśmy możliwość wyboru API przewoźnika w ustawieniach konta dostępowego.
 • Przyśpieszyliśmy generowanie manifestu.
Podziel się dobrą nowiną!