Najprostszy sposób na wysyłkę paczek kurierem lub Pocztą Polską!
 
Zastanawiasz się nad zakupem naszego oprogramowania? Zadzwoń do nas!       609 241 305 (pon-pt od 9:00 do 14:00)

Kompletacja z magazynu na kolektorach z Subiekta GT (Etap 1)


 

Informacje zawarte w tym artykule, opisują pierwszą generację aplikacji na kolektory danych. Zachęcamy da kliknięcia w banner i zapoznania się z opisem najnowszej wersji aplikacji.


Postanowiliśmy opisać na stronie status budowania systemu do obsługi kompletacji z magazynu (order picking) opartego na Subiekcie GT. Zapraszamy do lektury. Może u kogoś już ta funkcjonalność może przynieść mierzalne efekty 🙂

Do działania wymagane jest posiadanie modułu obsługi magazynu dla Subiekta GT w ProstejPaczce, do przygotowania listów przewozowych będzie trzeba używać modułu obsługi wysyłek dla Subiekta GT w ramach ProstejPaczki.

Jest to na razie “mała” część naszego projektu i docelowo chcemy zapewnić obsługę wszystkich procesów odbywających się na magazynie, które da się zrealizować z wykorzystaniem danych Subiekta GT.

Wymagania techniczne obsługi na kolektorach

Aplikacja jest przygotowywana tak, aby działała na większości kolektorów z zainstalowanym systemem Android. Nie ma dedykowanej aplikacji na Androida i cała komunikacja odbywa się za pomocą przeglądarki. Dzięki temu wszystkie dane są zapisywane od razu na serwerze i można łatwo wymienić urządzenie. Użytkownik zaloguje się na innym kolektorze i będzie widział ten sam stan kompletacji co na poprzednim.

Aplikację instaluje się na serwerze, najlepiej tym samym na którym jest baza danych Subiekta GT, i udostępnia w sieci lokalnej za pomocą IIS. Wymusza to posiadanie dobrego zasięgu Wi-Fi na całym magazynie, aby komunikacja kolektorów z serwerem odbywała się bezproblemowo.

Nie ma minimalnej wersji Androida, która jest obsługiwana, ani minimalnych wymaganych parametrów kolektora. Dużo zależy od ilości towarów, serwera i mocy kolektorów. Jak zawsze najlepiej sprawdzić to w praktyce.

Logowanie do aplikacji na kolektorach

Do aplikacji logujemy się za pomocą loginu i hasła użytkownika z ProstejPaczki.

Ekran logowania do aplikacji na kolektory dla Subiekta GT

Jeżeli w Subiekcie GT dodanych jest kilka magazynów, użytkownik będzie miał do wyboru jeden z nich. Kompletacja odbywa się w kontekście jednego magazynu i użytkownik na kolektorze będzie widział tylko te dokumenty i towary z Subiekta GT, które zostały przypisane do danego magazynu.

Ekran wyboru magazynu z Subiekta GT w aplikacji na kolektory

Menu kompletacji

Na dzień dzisiejszy wyświetla się stałe menu kompletacji. Docelowo będzie ono modyfikowalne, aby użytkownik miał wyświetlone tylko te funkcje, których potrzebuje.

ekran menu aplikacji do kompletacji z magazynu

 

 • Podejmij – uruchamia podejmowanie nowych dokumentów do aktualnie zalogowanego użytkownika. Podejmowanie odbywa się na takich samych zasadach jak podejmowanie w module obsługi magazynu dla Subiekta GT. Pobierane są tylko te dokumenty, które zostały wskazane w konfiguracji z ograniczeniem co do wagi oraz liczby.
 • Dokumenty (pozycje) – wyświetla przypisane do użytkownika dokumenty Subiekta GT i pokazuje status kompletacji z magazynu.
 • Dokumenty (składniki) – tak samo wyświetla listę przypisanych do użytkownika dokumentów z Subiekta GT, z tą różnicą że pokazuje stan kompletacji towarów rozbitych na składniki.
 • Towary – pokazuje zagregowaną listę towarów ze wszystkich dokumentów przypisanych do użytkownika wraz ze statusem ich kompletacji.
 • Towary (składniki) – wyświetla listę towarów z przypisanych dokumentów, z tą różnicą że towar jest rozbity na składniki.
 • Skany – wyświetla listę zeskanowanych kodów kreskowych oraz towarów oznaczonych ręcznie do kompletacji.

Przypisywanie dokumentu do użytkownika kolektora

Aby użytkownik na kolektorze zobaczył jakiś dokument, trzeba go najpierw do niego przypisać. Można to wykonać na kilka sposobów:

 • Przypisać jeden lub kilka wybranych dokumentów w module kompletacji z magazynu dla Subiekta GT w ProstejPaczce
 • Uruchomić podjęcie dokumentów w module obsługi magazynu ProstejPaczki
 • Uruchomić podjęcie z poziomu aplikacji na kolektorze (działa tak samo jak podjęcie z modułu w ProstejPaczce)
 • Skanować numer pełny dokumentu Subiekta GT w aplikacji na kolektorze i podejmować go jeden po drugim.

Możliwe, że w przyszłości pojawią się jeszcze inne sposoby przypisania dokumentu do użytkownika.

Kompletacja towarów z magazynu (order picking)

Gdy już mamy przypisane do siebie dokumenty, głównym miejscem pracy będzie zestawienie towarów. W zależności od podejścia, kompletować można towary tak jak są zapisane w pozycjach dokumentu, lub w rozbiciu na składniki (jeżeli komplety w Subiekcie są wyłącznie “wirtualne”).

Oba okna działają tak samo, różni się tylko wyświetlany towar.

Ekran podglądu listy towarów do kompletacji z magazynu

Na tym ekranie użytkownik będzie miał pola tekstowe w których będzie wykonywane skanowanie za pomocą kolektora. Zeskanowany kod kreskowy zostanie przekazany do serwera, gdzie zostanie zapisany w bazie, a następnie zmieni się stan kompletacji danego towaru na liście.

Lista towarów do kompletacji odświeżana jest asynchronicznie, aby nie trzeba było czekać za każdym razem na przeładowanie strony. Czas między odświeżenia mi można zmieniać w razie potrzeby.

Na ekranie przedstawiliśmy zespół informacji (ikonek) które w naszym odczuciu są potrzebne do prezentacji. Ekran ten można jednak dostosować do potrzeb firmy i wyświetlać tylko te informacje, które są potrzebne (np. symbol. towaru, potrzebna ilość i miejsce na magazynie).

W miarę “prosty” sposób można usunąć niepotrzebne informacje z tabelki, albo ustawić ją tak, aby pokazywała się “zwinięta”, np:

Przykład zwiniętej tabelki w aplikacji do kompletacji towarów z magazynu

Wymagający użytkownicy mogą przygotowywać “widok” w kodzie HTML we własnym zakresie lub zlecić nam spersonalizowanie aplikacji.

Lista towarów pozwala nie tylko na skanowanie kodów kreskowych i podglądania stanu kompletacji, możliwych jest też kilka innych funkcji:

 • Wyświetlić szczegóły towaru
 • Przejść do przeglądania zdjęć towaru (pobierane bezpośrednio z bazy Subiekta GT)
 • dodać ręcznie 1 sztukę towaru (ikona +1)
 • dodać ręcznie informacje o kompletacji

Klikając na ręczne dodanie towaru można wpisać większą ilość kompletowanego asortymentu. W ten sposób można sobie poradzić też z towarami, które nie posiadają przypisanych w Subiekcie GT kodów kreskowych.

Ekran kompletacji większej ilości towarów w aplikacji na kolektory

Lista towarów podzielona jest na 3 sekcje:

 • towary nadmiarowe – wyświetlane na początku zestawienia, aby użytkownik od razu widział że zeskanował za dużo lub coś niewłaściwego
 • towary w trakcie kompletacji – właściwe towary do skompletowania, których nie zaczęto jeszcze kompletować lub z ilością mniejszą niż wynikająca z przypisanych dokumentów
 • towary skompletowane – towary skompletowane w całości (ilość zeskanowanych kodów kreskowych jest zgodna z ilością wynikającą z dokumentów

Lista przypisanych dokumentów do kompletacji

Po kliknięciu w menu dokumentów wyświetlana jest lista przypisanych do użytkownika dokumentów z Subiekta GT

Lista przypisanych dokumentów do kompletacji na ekranie kolektora

Wyświetlana jest tutaj też krótka informacja o stanie kompletacji wszystkich dokumentów. Docelowo wyświetlona jest opcja do oznaczenia jako gotowych wszystkich dokumentów z listy.

Podobnie jak na liście towarów ekran ten daje się dostosować. Na poniższym przykładzie zaprezentowana jest jedna rozwinięta pozycja z większą ilością informacji.

Przykład rozwiniętej pozycji w aplikacji na kolektor

Z poziomu listy dokumentów możemy

 • Przejść do podglądu dokumentu
 • Przejść do podglądu szczegółów dokumentu

Podgląd stanu kompletacji dokumentu

Na podglądzie dokumentu można:

 • wyświetlić informacje na jego temat (pobrane z Subiekta GT) takie jak numer, flagę, kategorię, magazyn, uwagi, podsumowanie kompletacji. Informacje te można dostosować pod potrzeby organizacji.
 • zobaczyć listę przypisanych do dokumentu pozycji – tabelkę da się tak samo dostosować pod konkretne potrzeby. Podobnie jak na liście towarów można poszczególne pozycje rozwinąć i wykonać na nich akcje (np. dodania do kompletacji, podglądu szczegółów)
 • zobaczyć stan ich kompletacji, oraz zmienić stan dokumentu.
  • Podejmij – dostępne tylko dla dokumentów, które nie zostały przypisane do użytkownika, po kliknięciu przycisku dokument będzie się pokazywał na liście przypisanych dokumentów
  • Skompletuj – oznacza dokument jako skompletowany (gotowy) i jest wywoływana akcja w Subiekcie GT skonfigurowana w module obsługi magazynu dla Subiekta GT
  • Brak towaru – dokument oznaczany jest jako “niepełny”, wysyłany jest email (np. do biura) ze stanem dokumentu. Możliwe jest także wykonanie akcji w Subiekcie GT (aby oznaczyć taki dokument w taki sposób, aby ktoś inny wiedział, że nie ukończono dla niego kompletacji). Proces ten w kolejnych etapach będzie rozbudowany o przekazanie dodatkowej informacji o powodach oznaczenia dokumentu w taki sposób (np. uszkodzenie jakiegoś towaru)

Ekran pokazujący dokument z Subiekta GT na kolektorze

 

Ekran pokazujący dokument z Subiekta GT na kolektorze

Podgląd szczegółów towaru

Z poziomu listy towarów lub tabelki w podglądzie dokumentu można uruchomić podgląd szczegółów towaru. Wszystkie dane pobierane są z Subiekta GT na bieżąco.

Na tym ekranie można dostosować zarówno wygląd, jak i zakres wyświetlanych danych. Ograniczeniem są tutaj wyłącznie możliwości języka SQL – nawet zapytania pobierające dane można modyfikować.

Wszystko po to, aby operator miał dane, które są w danej chwili potrzebne

Podgląd szczegółowych danych towaru z Subiekta GT w aplikacji na kolektory

Podgląd szczegółowych danych towaru z Subiekta GT w aplikacji na kolektorze

Podgląd szczegółów dokumentu

Podgląd szczegółów dokumentu Subiekta GT, podobnie jak szczegóły towaru wyświetla aktualne dane na temat dokumentu. Zarówno widok jak i jego zawartość można dostosowywać w dużym stopniu do potrzeb danej organizacji.

Podgląd szczegółów dokumentu z Subiekta GT w aplikacji na kolektorze

Podgląd szczegółów dokumentu z Subiekta GT w aplikacji na kolektorze

 

Podsumowanie

Dziękujemy za lekturę 🙂

Informacje dotyczące aplikacji do kompletacji z magazynu za pomocą kolektorów dla Subiekta GT gromadzimy na forum ProstejPaczki, na które zapraszamy: Forum aplikacji na kolektory dla Subiekta GT

Wiemy, że to dopiero początek rozwoju tego produktu, ale już zapraszamy do pomocy w jego kształtowaniu. Jeśli jesteś użytkownikiem ProstejPaczki dla Subiekta GT, to taka aplikacja będzie doskonałym uzupełnieniem i wsparciem pracy na magazynie.

Zapraszamy na forum 🙂

 

EDIT: 2020-12-18

Aktualne informacje dotyczące tego produktu można już znaleźć na stronie: Subiekt GT – aplikacja na kolektory / terminale . Dostępne są też opisy procesów kompletacji z magazynu do zbiorczego kontenera lub z rozkładaniem na poszczególne zamówienia. Zapraszamy do zapoznania się z bardziej aktualnymi informacjami!

 


Porozmawiajmy o możliwościach zastosowania kolektorów w Twojej firmie! Zamów bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem i przekonaj się, czy nasze narzędzia rozwiążą Twoje problemy z kompletacją! Wystarczy jedno kliknięcie, aby umówić się z naszym specjalistą, którego możesz zapytać o wszystko! Chcę porozmawiać ze specjalistą

Zobacz inne wpisy z kategorii Kolektory


Podziel się dobrą nowiną!