Obsługa magazynu z Subiektem GT (zbiory zamówień)

Opis ten ma przedstawić przykład wykorzystania modułu magazynu dla Subiekta GT w codziennej pracy magazyniera, na przykładzie procesu jednego z naszych klientów.

Do obsługi procesu niezbędne są:

Opcja ze wsparciem pakowania przez ProstąPaczkę:

Skrócony opis procesu

Magazynier generuje zestaw dokumentów do kompletacji z magazynu, kompletuje towar i na końcu rozlicza dokumenty. Przy rozliczaniu dokumentów magazynier oznacza zamówienia jako skompletowane w całości albo częściowo.

Podejmowanie dokumentów z Subiekta GT

Magazynier podchodzi do komputera, na którym uruchomiony jest moduł magazynu i zaznacza określoną liczbę zamówień. Na ekranie komputera widzi listę towarów (bez usług i opakowań) którą należy skompletować.

Dokumenty wyświetlają się w kolejności priorytetów określonych na podstawie terminu realizacji oraz flag (np. reklamacje mają wyższy priorytet niż pozostałe dokumenty).

Wciskając skrót klawiaturowy uruchamia proces podjęcia zamówień.

W pierwszej kolejności system weryfikuje użytkownika wyświetlając okno do wprowadzenia unikalnego numeru użytkownika. Może być on zapisany jako kod kreskowy na identyfikatorze, aby można było do tego celu użyć skanera kodów kreskowych.

Po autoryzacji drukują się zamówienia z Subiekta GT (poprzez mechanizmy Sfery), oraz automatycznie ustawia się odpowiednia kategoria w Subiekcie GT, informująca pracowników w biurze o tym, że zamówienie zostało już podjęte do kompletacji w magazynie i nie można w nim wprowadzać zmian bez porozumienia z magazynierem.

Magazynier bierze dokumenty i udaje się na magazyn w celu kompletacji.

Kompletacja z magazynu

Kompletacja odbywa się na podstawie dedykowanych wydruków poszczególnych zamówień. Towary kompletowane są do wspólnego kontenera (wózka) i przewożone razem.

Rozliczenie dokumentu – skompletowano w całości

Po skompletowaniu wszystkich towarów Magazynier podchodzi do tego samego stanowiska komputerowego i skanuje kolejno zamówienia, które skompletował w całości. Skanowanie odbywa się z wykorzystaniem skanera klawiaturowego podłączonego na USB.

Po zeskanowaniu numeru zamówienia pojawia się okno, do którego Magazynier skanuje spreparowany wcześniej kod kreskowy (dostępny stale przy stanowisku) zawierający słowo „skompletowane”. Program, po rozpoznaniu tego kodu, zmienia status kompletacji tego zamówienia na „skompletowano”.

Automatycznie dla każdego zeskanowanego dokumentu zmienia się kategoria w Subiekcie GT, dzięki czemu wszyscy pracownicy będą widzieć stan kompletacji.

Zamówienia skompletowane w całości są zostawiane w dedykowanym miejscu dla pracowników pakujących przesyłki. Razem z towarem pozostawiany jest wydruk zamówienia z Subiekta GT.

Częściowa kompletacja z magazynu

Po oznaczeniu zamówień skompletowanych w całości Magazynier przechodzi do oznaczania częściowej kompletacji.

Każde zamówienie z brakiem towaru skanowane jest oddzielnie. Po zeskanowaniu wyświetlane jest okno, w którym operator oznacza brakujące lub uszkodzone towary z możliwością dodania opisu. Informacja ta zostaje przesłana e-mailem do pracowników biura w celu kontaktu z klientem. Klient decyduje, czy zamówienie ma być wysłane niekompletne, czy ma czekać na dostawę towaru.

Zamówienia nie kompletne także trafiają do dedykowanego miejsca „poczekalni”, skąd są zabierane po decyzji klienta w osobnym procesie.

Pakowanie

Przygotowanie wysyłki odbywa się w module dla Subiekta GT. Osoba pakująca skanuje numer zamówienia znajdujący się na wydruku, uruchamiając tym samym proces przygotowania listu.

W pierwszej kolejności wyświetlane jest okno weryfikacji kompletności, w którym operator widzi zawartość zamówienia. Wyszukuje poszczególne towary i skanuje ich kody kreskowe. Po zeskanowaniu wszystkich pozycji automatycznie wystawiany jest dokument końcowy i drukowana etykieta kurierska.

Automatycznie, po zakończeniu procesu, numer listu zapisywany jest w Subiekcie GT i zmieniana jest kategoria zamówienia oznaczająca koniec procesu i oczekiwanie na kuriera.


Porozmawiajmy o usprawnieniach dla Twojego magazynu! Zamów bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem i przekonaj się, czy nasze narzędzia rozwiążą Twoje problemy z kompletacją z magazynu! Wystarczy jedno kliknięcie, aby umówić się z naszym specjalistą, którego możesz zapytać o wszystko! Chcę porozmawiać ze specjalistą

Zobacz inne wpisy z kategorii PP Magazyn dla Subiekt GT

Podziel się dobrą nowiną!