Różnice w wersjach ProstejPaczki dla Subiekt GT

 

POBIERZ DEMO

OGÓLNE

Dostępne od wersji START

 • Praca jednostanowiskowa
 • Filtrowanie, grupowanie, wyszukiwanie zestawienia pobranych dokumentów
 • Stosowanie formatowania warunkowego
 • Możliwość przygotowania listu dla pojedynczego dokumentu
 • Zbiorcze przygotowanie listów z wielu dokumentów dla wybranego przewoźnika
 • Wybór przewoźnika przez operatora przy każdym tworzonym liście przewozowym
 • Wyznaczanie kuriera dla którego przygotowany ma być list przewozowy na podstawie wartości pola własnego słownikowego dokumentu
 • Określenie typu pobieranego dokumentu: ZK, ZD, WZ, WZa, WZd, FZ, KFZ, PA, PAI, FS, KFS
 • Pobieranie dokumentów dla wybranego magazynu
 • Pobieranie dokumentów o wybranej fladze
 • Określanie kolejności pobierania dokumentów z Subiekta GT
 • Możliwość ograniczenia pobierania dokumentów do określonej liczby

Dostępne od wersji STANDARD

 • Praca na wielu stanowiskach
 • Możliwość zmiany miejsca przechowywania bazy danych programu
 • Przygotowanie jednego listu przewozowego dla kilku dokumentów z Subiekta GT
 • Wyznaczanie kuriera dla którego ma być przygotowany list przewozowy na podstawie: podtytułu, uwag, rodzaju kredytu
 • Oznaczanie dokumentu jako ignorowany

Dostępne od wersji PREMIUM

 • Zbiorcze oznaczanie dokumentów jako ignorowane
 • Ograniczenie pobieranych dokumentów o wybranych kategoriach
 • Pobieranie dokumentów o wybranej kategorii
 • Ograniczanie pobieranych dokumentów do wybranych magazynów
 • Ograniczanie pobieranych dokumentów o wybranych flagach
 • Ograniczanie pobierania dokumentów o wybranych statusach
 • Dodatkowe reguły filtrowania pobieranych dokumentów
 • Wyświetlanie na zestawieniu wartości z pól własnych słownikowych

 

URUCHOMIENIE PRZYGOTOWANIA LISTU

Dostępne od wersji START

 • Uruchomienie eksportu z menu kontekstowego dla pojedynczego dokumentu
 • Uruchomienie zbiorczego wystawienia listów dla wielu dokumentów
 • Rozpoczęcie eksportu po zeskanowaniu/wprowadzeniu numeru pełnego dokumentu
 • Rozpoczęcie eksportu po numerze (liczbowym) dokumentu

Dostępne od wersji STANDARD

 • Uruchomienie przygotowania listu po niepełnym numerze dokumentu
 • Eksport po zeskanowaniu wartości z podtytułu dokumentu
 • Eksport po zeskanowaniu numeru oryginalnego (zamówienia)

Dostępne od wersji PREMIUM

 • Wsparcie skanera kodów kreskowych przy uruchamianiu przygotowania listu: sterowanie za pomocą kodów akcji, czy list ma być utworzony od razu, czy ma być wcześniej otwarte okno edycji danych listu, czy dla każdego listu ma się otwierać okno edycji danych.

 

INTEGRACJA Z MODUŁEM MAGAZYNU

Dostępne od wersji PREMIUM

 • Możliwość zeskanowania kodu kreskowego z numerem listy magazynowej przygotowanej w module Magazynu dla Subiekta GT i wyświetlenie dokumentów zawartych na tej liście
 • Możliwość zeskanowania kodu kreskowego nośnika i wyświetlenie listy dokumentów do niego przypisanych
 • Czyszczenie nośnika z przypisanych dokumentów i towarów

 

KOMPLETACJA

Dostępne od wersji STANDARD

 • Kompletacja towaru zawartego na dokumencie
 • Uruchomienie kompletacji po zeskanowaniu numeru pełnego dokumentu
 • Możliwość używania formatowania warunkowego na liście kompletowanych towarów jak i na liście nadmiarowych towarów
 • Wyświetlanie miniaturek ze zdjęciem towaru

Dostępne od wersji PREMIUM

 • Włączanie / wyłączanie wyświetlania danych dokumentu w oknie kompletacji
 • Blokowanie dokumentu w Subiekcie GT podczas kompletacji towaru (Sfera GT)
 • Możliwość wymagania zeskanowania dodatkowej wartości (np. numeru seryjnego) przy kompletacji wybranych towarów, który trafi do opisu pozycji dokumentu Subiekta GT
 • Możliwość wyświetlania dodatkowego okienka do wprowadzenia liczby kompletowanych sztuk danego towaru
 • Możliwość automatycznego oznaczenia jako skompletowane wszystkich towarów drobnicowych z kompletowanego dokument (na podstawie cechy towaru)u
 • Definiowanie uprawnień dla użytkowniku  do funkcji dostępnych w oknie  (zapis wyglądu, edycja kolumn, użycie przycisku kompletacji i usuwania pozycji nadmiarowej) z możliwością autoryzacji danej czynności przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami
 • Zmiana flagi dokumentu po zakończeniu kompletacji, z możliwością wstawienia w komentarzu flagi informacji o wykonanej kompletacji (kto, kiedy i w jakim czasie)
 • Możliwość zmiany flagi po przerwaniu kompletacji, z możliwością wstawienia brakujących pozycji do komentarza flagi, wraz z informacją o użytkowniku i czasie wykonania
 • Rozpoznawanie dodatkowych kodów kreskowych jako opakowania zbiorcze, z możliwością ustawienia innego przelicznika dla każdego kodu kreskowego
 • Możliwość przełączania  trybu skanowania z pojedynczego na zbiorczy za pomocą przycisku na panelu kompletacji
 • Możliwość stosowania kodu akcji do zmiany trybut skanowania pojedynczy / zbiorczy (zmiana za pomocą skanera kodów kreskowych)
 • Możliwość wstawienia informacji o przerwanej kompletacji do uwag dokumentu Subiekta GT
 • Rozpoznawanie towaru po kodzie kreskowym (EAN) lub symbolu towaru z Subiekta

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Dostępne od wersji PREMIUM

 • Realizacja zamówienia za pomocą Sfery GT
 • Możliwość wystawienia: faktury VAT sprzedaży (FS), paragonu imiennego (PAI), paragonu imiennego z fakturą detaliczną (PAI + FSd), wydania zewnętrznego (WZ)
 • Realizacja zamówienia bez wystawiania dokumentu
 • Odczytywanie typu dokumentu końcowego do wystawienia na podstawie pola własnego słownikowego,, podtytułu lub uwag dokumentu
 • Automatyczny montaż kompletów podczas wystawiania dokumentu końcowego
 • Określenie kategorii dokumentu: domyślna lub wyznaczona polem własnym słownikowym
 • Wydruk wystawianych dokumentów
 • Przepisanie zawartości pól własnych z zamówienia do dokumentu sprzedaży Subiekta GT

Dostępne od wersji PRO

 • Uruchomienie zbiorczej realizacji zamówień (wiele zamówień jednocześnie)

WYZNACZANIE POBRANIA

Dostępne od wersji START

 • Wyznaczanie listu za pobraniem na podstawie formy płatności: kredyt, karta, kredyt kupiecki
 • Wyznaczanie listu za pobraniem na podstawie zawartości pola własnego

Dostępne od wersji STANDARD

 • Wyznaczanie listu za pobraniem na podstawie podtytułu

 

LOGISTYKA

Dostępne od wersji START

 • Przygotowanie listów przewozowych dla wszystkich dostępnych w ramach programu przewoźników
 • Przygotowanie listów przewozowych dla wszystkich dostępnych w ramach programu rodzajów przesyłek Poczty Polskiej
 • Przygotowanie listów przewozowych dla pośredników usług logistycznych: Apaczka, Eurohermes, {Paketo24, Świat Przesyłek,
 • Przygotowanie listu ręcznego (nie powiązanego z dokumentem)
 • Określenie kolejności adresów: dostawy z kartoteki kontrahenta, dostawy dla dokumentu, z pola własnego, korespondencyjny z kartoteki kontrahenta, adres główny kontrahenta

Dostępne od wersji STANDARD

 • Przygotowanie listów przewozowych za pośrednictwem platformy Wysyłam z Allegro,
 • Wyszukiwanie kontrahenta w bazie Subiekta GT z poziomu formularza listu
 • Możliwość wprowadzenia danych o liście przewozowym wystawionym poza programem
 • Odczytywanie gabarytu paczkomatu z uwag dokumentu
 • Możliwość wprowadzenia/zeskanowania gabarytu paczkomatu podczas przygotowania listu
 • Możliwość wprowadzenia/zeskanowania wagi przesyłki dla kuriera InPost
 • Wstawianie zawartości pola własnego do uwag listu przewozowego DPD, InPost, Apaczka
 • Wstawianie tytułu dokumentu do uwag listu przewozowego kuriera GEIS
 • Możliwość określenia domyślnej daty odbioru dla kuriera GEIS (przygotowanie przesyłek na następne dni)
 • Dodatkowy wybór rodzaju usługi dla przesyłek zagranicznych kuriera DHL
 • Automatyczne wyłączanie usługi PDI dla przesyłek zagranicznych kuriera DHL
 • Automatyczne przygotowanie etykiety zwrotnej dla kuriera DHL

Dostępne od wersji PREMIUM

 • Możliwość wpisania/zeskanowania wymiarów przesyłki podczas tworzenia listu dla kuriera InPost
 • Używanie skrótów klawiaturowych w oknie edycji listu przewozowego
 • Używanie kodów akcji (kodów kreskowych) do wykonywania operacji na paczkach
 • Możliwość odczytania  parametrów paczek (rodzaj, waga, wymiary, niestandard) z pola dokumentu Subiekta GT lub z pół własnych towaru (niektórzy przewoźnicy)

Dostępne od wersji PRO

 • Możliwość określenia opakowań, przypisania im kodów kreskowych i wykorzystywania ich do tworzenia paczek w oknie listu kuriera / przewoźnika

 

ZAPISYWANIE STANU W SUBIEKCIE GT

Dostępne od wersji START

 • Zapisywanie numeru listu w uwagach, podtytule albo polu własnym tekstowym dokumentu Subiekta GT
 • Aktualizacja pola własnego słownikowego po przygotowaniu listu przewozowego

Dostępne od wersji STANDARD

 • Wstawianie numeru listu do dokumentu źródłowego (np. zamówienia przy przygotowaniu listu dla faktury)
 • Wstawianie numeru listu do dokumentu końcowego (np. faktury gdy list tworzony jest do zamówienia)

Dostępne od wersji PREMIUM

 • Wstawianie numeru listu do serwisu Allegro.pl
 • Zmiana kategorii dokumentu po przygotowaniu listu

Dostępne od wersji PRO

 • Wstawianie statusu logistycznego przesyłki do dokumentu Subiekta GT (podtytuł, pola własne)

 

WYDRUKI

Dostępne od wersji STANDARD

 • Wydruk dokumentu po przygotowaniu listu w nowej instancji Sfery GT

Dostępne od wersji PREMIUM

 • Automatyczny wydruk dokumentu po przygotowaniu listu w tle za pomocą Sfery GT
 • Wydruk dokumentu końcowego (np. faktury) po przygotowaniu listu dla dokumentu źródłowego (np. zamówienia)

 

POWIADOMIENIA

Dostępne od wersji START

 • Możliwość wygenerowania powiadomienia e-mail po przygotowaniu listu lub manifestu
 • Definiowanie własnego szablonu powiadomienia
 • Wysyłka powiadomienia od razu po przygotowaniu listu lub zbiorczo przez operatora
 • Możliwość zdefiniowania  różnych powiadomień w zależności od kraju odbiorcy (np. w różnych językach)

Dostępne od wersji STANDARD

 • Wysyłanie różnych powiadomień dla różnych dokumentów (w zależności od numeru oryginalnego)
 • Możliwość przygotowania pól własnych dla powiadomień (wstawianych przy zaistnieniu zdefiniowanych warunków)

Dostępne od wersji PREMIUM

 • Podgląd wygenerowanego powiadomienia
 • Edycja wygenerowanego (nie wysłanego) powiadomienia

Dostępne od wersji PRO

 • Generowanie powiadomień z załącznikami
 • Definiowanie szablonów powiadomienia dla dokumentów zawierających listę pozycji i wszystkich przygotowanych listów przewozowych

WYSYŁANIE DOKUMENTÓW

Dostępne od wersji PRO

 • Wysyłanie powiadomienia z możliwością dodania wydruku dokumentu jako  załącznika
 • Zbiorcze wysyłanie dokumentów jako załącznik do powiadomienia

HISTORIA LISTÓW

Dostępne od wersji START

 • Dostęp do informacji o wszystkich przygotowanych listach przewozowych
 • Wyszukanie listu po numerze dokumentu
 • Wyszukiwanie we wszystkich wyświetlonych wartościach
 • Otwarcie strony przewoźnika ze śledzeniem przesyłek
 • Pobranie statusu logistycznego dla pojedynczego listu
 • Wyświetlenie listy podpaczek do listu przewozowego

Dostępne od wersji STANDARD

 • Zbiorcza aktualizacja statusów logistycznych
 • Nadawanie statusu wewnętrznego przesyłce

Dostępne od wersji PREMIUM

 • Zapisywanie w bazie programu komunikatu tworzenia listu przekazywanego przewoźnikowi
 • Zapisywanie w bazie programu etykiety zwróconej przez przewoźnika podczas tworzenia listu przewozowego

Dostępne od wersji PRO

 • Automatyczne pobieranie statusów logistycznych od przewoźnika z możliwością wstawienia ich do dokumentu Subiekta GT

 

ROZLICZANIE POBRANIA

Dostępne od wersji PREMIUM

 • Możliwość importu pliku z zestawieniem listów do których wystąpił zwrot pobrania
 • Ręczna rejestracja zwrotu pobrania w ramach programu
 • Rozliczanie rozrachunków w Subiekcie GT za pomocą Sfery GT

 

ADMINISTRACYJNE

Dostępne od wersji START

 • Zarządzanie widocznością niektórych pól / pozycji menu w ramach modułu Subiekta GT
 • Zarządzanie widocznością pozycji do przygotowania listu dla konkretnego przewoźnika w menu kontekstowym
 • Ostrzeżenie albo blokowanie przygotowania listu bez pobrania dla dokumentów oznaczonych jako pobraniowy
 • Ustawienie czasu przechowywania logów i tymczasowych wydruków

Dostępne od wersji STANDARD

 • Dostęp do modułu raportowania (danych zgromadzonych w programie)
 • Możliwość zmiany programu do wydruku (Sumatra PDF, Adobe Acrobat Reader)

Dostępne od wersji PREMIUM

 • Dostęp do modułu rejestracji i statusowania oczekiwanych dostaw
 • Dostęp do modułu Biblioteki (przechowywania dokumentów)
 • Możliwość wymagania wyboru stanowiska pracy przy logowaniu użytkownika
 • Możliwość zarządzania użytkownikami programu
 • Tworzenie własnych grup uprawnień (np.: magazynier, pakowacz, biuro)
 • Definiowanie własnych skrótów klawiaturowych

 


 

 


 

1

 


Zacznij od pobrania bezpłatnej wersji demonstracyjnej!

Pobierz bezpłatną wersję demonstracyjną

W mailu powitalnym otrzymasz zaproszenie do skorzystania z bezpłatnego okresu testowego, podczas którego otrzymasz dostęp do wszystkich wersji programu!

Zapraszamy!

2

 


Uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania i rozwiąż problemy!

Podczas instalacji i konfiguracji programu mogą pojawić się pytania. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka miejsc, w których znajdziesz pomoc. Zacznij od krótkiego poradnika pokazującego jak poprawnie zainstalować i skonfigurować program: „jak zacząć?”. Po wstępnej konfiguracji pojawią się zapewne bardziej szczegółowe pytania. Odpowiedzi na nie możesz poszukać w instrukcji do programu: instrukcja.

3

 


Pamiętaj, że nie jesteś sam! Codziennie czekamy na Twoje uwagi!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji na forum programu – zadaj pytanie i uzyskaj szybką odpowiedź od nas lub od społeczności. Na forum możesz znaleźć ciekawe zastosowania dla istniejących funkcjonalności lub zgłosić propozycje nowych rozwiązań. Ostatecznie, jeśli nadal Twoja ciekawość nie została zaspokojona, możesz napisać na office@lcsoft.pl

 

Zobacz inne wpisy z kategorii Subiekt GT

Podziel się dobrą nowiną!